taxisus
18.06.07,21:01
Dobrý večer priatelia, skúste mi poradit ako vystaviť doklady DPH v takomto prípade. Platiteľ vystavil zálohovú fa na 100 Sk, ktorá bola 30.5. zaplatená. V ten istý deň dodal aj tovar za 20 Sk (s DPH). Vystavil jednu fa na 100 Sk ( rozpis na DPH) s dátumom dodania 30.5. V júni vystavil ďalšiu zálohovú fa na 100 Sk, ktorú odberateľ 16.6. uhradil. Od 1.6. do 16.6. dodával objednaný tovar v celkovej hodnote 160 Sk (vrátane DPH) a skončil s dodávkou, t.j. bude musieť vrátiť 20 Sk z poskytnutej zálohy. Ako vystaviť fa za jún? Ďakujem
Vladimír Ozimý
19.06.07,06:30
no je to nejaké nezrozumiteľné aspoň pre mňa...ale v takomto prípade by som vystavil ostrú faktúru k 16.6. na dodávku tovaru v skutočnej výške a 20 Sk by som vrátil a vôbec nekomplikoval...pretože podľa toho čo píšete tak zálohovka bola uhradená až po dodávke tovaru :)
taxisus
19.06.07,10:21
no je to nejaké nezrozumiteľné aspoň pre mňa...ale v takomto prípade by som vystavil ostrú faktúru k 16.6. na dodávku tovaru v skutočnej výške a 20 Sk by som vrátil a vôbec nekomplikoval...pretože podľa toho čo píšete tak zálohovka bola uhradená až po dodávke tovaru :)
skúsim to zjednodušiť. Ide mi o to čo má byť na ostrej fa - 160 Sk podľa skutočného množstva dodaného tovaru, a odpočítaná záloha 80? Potom už netreba vystaviť fa na zálohu 100 ? Tých 20 vrátiť bez fa (nie oprava základu dane)? Pochopil som to správne ?
Ďakujem
apo
19.06.07,10:36
skúsim to zjednodušiť. Ide mi o to čo má byť na ostrej fa - 160 Sk podľa skutočného množstva dodaného tovaru, a odpočítaná záloha 80? Potom už netreba vystaviť fa na zálohu 100 ? Tých 20 vrátiť bez fa (nie oprava základu dane)? Pochopil som to správne ?
Ďakujem

Otázka je stále komplikovaná. Odpoviem Ti všeobecne.
Zálohová faktúra na ktorej sa žiada úhrada zálohy vopred je nepodstatná. Dôležitá je suma, ktorú odberateľ uhradí vopred.
Na prijatú zálohovú platbu je povinnosť vystaviť faktúru s dňom daňovej povinnosti podľa dňa prijatia úhrady do 15 dní od prijatia úhrady. Je ALE výnimka, že ak do konca mesiaca je realizované dodanie nemusíme vystavovať faktúru na základe prijatej úhrady lebo záloha bude vyúčtovaná pri fakúre za dodanie.

Ak je dodanie robené formou čiastkových plnení, nie je potrebné po každom čiastkovom plnení v jednom mesiaci vystavovať faktúru. Do 15 dní po poslednom dodaní v mesiaci sa vystaví faktúra za všetky čiastkové plnenia za daný mesiac a odpočíta sa záloha.

Ak na zálohu bola vystavená faktúra z ktorej si odberateľ už odpočítal, alebo odpočíta daň, faktúra vystavená na základe dielčích plnení bude DOBROPISOM, alebo ŤARCHOPISOM podľa toho či záloha bola vyššia, alebo nižšia ako dodanie za ktoré robíme faktúru ak je dodanie už konečné.

V prípade, že na konci mesiaca urobím vyúčtovanie dielčích plnení, ktoré ešte nepresiahlo uhradenú zálohu a v nasledujúcom mesiaci budeš pokračovať v dodávkach potom zo zálohy odpočítaš iba toľko kolľko si dodal a taktáto faktúra bude mať HODNOTU DPH 0. Nulová hodnota bude ale výsledkom vypočítanej DPH z dodania o odpočítaním hodnoty DPH z prijatej zálohy a tento výpočet musí byť uvedený na faktúre.

apo
ALBO
19.06.07,16:10
Dobrý večer priatelia, skúste mi poradit ako vystaviť doklady DPH v takomto prípade. Platiteľ vystavil zálohovú fa na 100 Sk, ktorá bola 30.5. zaplatená. V ten istý deň dodal aj tovar za 20 Sk (s DPH). Vystavil jednu fa na 100 Sk ( rozpis na DPH) s dátumom dodania 30.5. V júni vystavil ďalšiu zálohovú fa na 100 Sk, ktorú odberateľ 16.6. uhradil. Od 1.6. do 16.6. dodával objednaný tovar v celkovej hodnote 160 Sk (vrátane DPH) a skončil s dodávkou, t.j. bude musieť vrátiť 20 Sk z poskytnutej zálohy. Ako vystaviť fa za jún? Ďakujem

v máji vystavil fa k zálohe na 84+16 (dph). 31.5. dodal tovar za 20(vrátane DPH). Tak by ju mal vyúčtovať tu zalohu kôli DPH(podľa podmienok v zmluve) Takže by mohol urobiť májovú na -80, t.j. 12,80+ 67,20
V júni vystavil zálohu na 100. Faktúru ešte neurobil a s dodávkou už skončil takže to môže dať do 1 Fa.
160... z toho dph 25,50, k uhrade 160