apo
19.06.07,10:15
Značkoví predajcovia vozidiel majú asistenčnú službu pri potrebe v zahraničí vykonať opravu motorového vozidla. Slovenská asistenčná služba servisu v EÚ uhradí faktúru a majiteľ vozidla opravu uhradí asistenčnej službe.

Asistenčná služba ma informovala, že dodávateľom opravy slovenskému majiteľlovi vozidla je zahraničný servis. Asistenčná služba sa stará iba o to, aby servis nemal problém s úhradou faktúry a aby slovenský majiteľ vozidla dostal faktúru na ktorej sú všetky náležitosti podľa zákonov o DPH.

Potiaľ je všetko OK.

Problém je v tom, že je mesiac jún, oprava bola poskytnutá v mesiaci marec, faktúra za opravu je vystavená v marci a žiadosť slovenskej asistenčnej služby na úhradu faktúry je vystavená v máji. Spolu s touto žiadosťou je doručená aj faktúra zo servisu v EÚ a slovenský majiteľ motorového vozidla sa dozvie aj cenu za opravu vozidla.

Podľa pravidiel, ktoré sme tu X-krát prediskutovali má slovenský majiteľ podať dodatočné DP k DPH za mesiac marec.

ALE ja sa pýtam, či má niekto skúsenosť, že správca dane akceptoval dátum kdedy bola vystavená žiadosť na úhradu faktúry ako deň daňovej povinnosti, alebo ako by ste postupovali Vy milý kolegovia Poraďáci.

Ďakujem.

apo
ALBO
19.06.07,16:25
Asistenčná služba by mohla zabezpečiť aj to aby originál fa bol opravárom zaslaný k odberateľovi a kopia asistenčnej službe. Alebo asistenčná služba by mala obratom posunúť fa odberateľovi, bez ohľadu na jej úhradu.

S tým dátumom pochybujem, lebo DP je dňom vystavenia, a treba si urobiť poriadok s asistenčnou službou.
apo
19.06.07,20:00
Asistenčná služba by mohla zabezpečiť aj to aby originál fa bol opravárom zaslaný k odberateľovi a kopia asistenčnej službe. Alebo asistenčná služba by mala obratom posunúť fa odberateľovi, bez ohľadu na jej úhradu.

S tým dátumom pochybujem, lebo DP je dňom vystavenia, a treba si urobiť poriadok s asistenčnou službou.


Mal som cestu na daňový úrad a konzultoval som tento problém. Záver: Podať dodatočné DP, aj mi vypočítali, že z tohoto titilu mi nepríde žiadna finančná sankcia, lebo je menšia ako 100 SK.

Nejde mi o tých 100 Sk, ale nerád dávam dodatočné DP, lebo hneď visí vo vzduchu daňová kontrola.

apo
ALBO
20.06.07,07:29
Mal som cestu na daňový úrad a konzultoval som tento problém. Záver: Podať dodatočné DP, aj mi vypočítali, že z tohoto titilu mi nepríde žiadna finančná sankcia, lebo je menšia ako 100 SK.

Nejde mi o tých 100 Sk, ale nerád dávam dodatočné DP, lebo hneď visí vo vzduchu daňová kontrola.

apo

nevyjde vám sankcia, lebo pri službe dávate do toho dodatočného vstup aj výstup (ak samozrejme máte plný nárok na odpočet).
Podľa mňa to má isť do doda, ale ak by ste to aj nedali a máte plný nárok, tak vlastne finančne o nič nejde lebo by ste dali v riadnom vstup aj výstup a oni by to celé museli prehodiť do dodatočného takže výsledok by bol nula.Skuste sa ich na to spýtať. Tým vás nechcem navádzať.
Hranica pre sankciu je 500.
apo
20.06.07,10:04
nevyjde vám sankcia, lebo pri službe dávate do toho dodatočného vstup aj výstup (ak samozrejme máte plný nárok na odpočet).
Podľa mňa to má isť do doda, ale ak by ste to aj nedali a máte plný nárok, tak vlastne finančne o nič nejde lebo by ste dali v riadnom vstup aj výstup a oni by to celé museli prehodiť do dodatočného takže výsledok by bol nula.Skuste sa ich na to spýtať. Tým vás nechcem navádzať.
Hranica pre sankciu je 500.

Do Prčic, na DÚ ma zavádzali, lebo dali takúto informáciu:

Ak v marci bola poskytnutá služba a aj faktúra bola vystavená v marci mám povinnosť odviesť daň, ale keďže som faktúru dostal až v máji tak mám nárok na odpočet v máji.

Čo je ale blbosť. Musí to byť tak ako Ty radíš. Dnes mám v ruke doklad na základe ktorého mám povinnosť odviesť aj nárok na odpočet v jednom mesiaci, čiže je to plus mínus nula na konečnom výsledku DP za mesiac marec.

apo