Kvietocek
19.06.07,10:18
Ako zaúčtovať rozdiel medzi hodnotou akcie /1000,-/ a jej cenou obstarania - odkúpenia /200,-/?
Rozdiel je 800,- Sk

Mám to urobiť znížením ZI?
Zoltán Kovács
19.06.07,10:29
Ako zaúčtovať rozdiel medzi hodnotou akcie /1000,-/ a jej cenou obstarania - odkúpenia /200,-/?
Rozdiel je 800,- Sk

Mám to urobiť znížením ZI?

Ide o vlastné akcie, alebo cudzie?
Kvietocek
19.06.07,10:52
Ide o vlastné akcie
Kvietocek
19.06.07,11:43
Prosim Vie mi niekto poradit potrebujem to surne. Dakujem
Kvietocek
20.06.07,05:54
Nik mi nevie poradiť?
mudroš
20.06.07,10:57
Ako zaúčtovať rozdiel medzi hodnotou akcie /1000,-/ a jej cenou obstarania - odkúpenia /200,-/?
Rozdiel je 800,- Sk

Mám to urobiť znížením ZI?

Myslím si, že sa musia oceniť obstarávacou cenou (043/379).

O znížení ZI by musela rozhodnúť valná hromada. Neviem presne, ale obchodný zákonník by mal určovať, ako dlho môžem vlastné akcie držať a čo musím s nimi urobiť.
Ak by som znížil ZI, tak by sa rozdiel medzi 1000 a 200 = 800 účtoval ako výnos. Zíženie by som účtoval asi
1000 411/419 rozhodnutie
200 419/043 zápis v OR
800 419/668 (688 ???)
tento výnos by podľa § 17 ods. 3 písm. b) sa nezahrňoval do základu dane.
zlatica76
20.06.07,11:10
dovolím si nesúhlasiť s Mudrošom.

Kupuješ vlastné akcie (a je jedno za akým účelom) tak účtuješ 200 Sk 252/325
účet 252 - predstavuje nepriame zníženie základného imania (v súvahe je medzi pasívami so záporným znamienkom).
a sucasne zaúčtuješ osobitný fond 428 / 421
a sucasne zaúčtuješ rozdiel 252 / 417

a vobec, pozri si cenigovu str. 394 (najnovsie vydanie)
betka
20.06.07,11:16
Vlastné akciu môže UJ predať, ak ich v stanovenej lehote nepredá, musí o hodnotu znížiť ZI. Vlastné akcie, predpokladám, že ide o krátkodobý finančný majetok. (252)
1. Nákup akcií 200: 252/221
2. predaj na trhu CP 1000: 221/661
3. vyradenie predaných vlastných akcií 200: 561/252
4. znížilo sa ZI: 568,419/252

zvýšenie reálnej hodnoty: 251/664
zníženie: 564/253-k súvahovému dňu sa oceňujúeálnou hodnotou.