monika169
19.06.07,12:19
Píšem prvý krát, tak len dúfam, že to bude výstižné.
V zápise o prevzatí stroja alebo zariadenia sa vypisuje obstarávacia cena majetku a z čoho pozostáva - cena stroja a DPH. Môj problém s učtárňou vznikol v tom, že ja zaokrúhlim DPH na celé koruny a prirátom k cena stroja bez DPH.
Ale pre odpisy je podľa mňa lepšie, keď zaradím celou sumou /tak mi to prizvukovala aj moja predchodkyňa, aby som si práve na toto dávala pozor/ ako s halierami.
Faktúra zaúčtovaná takto: 343119 4.936,40 Sk
343519 /koeficientová DPH/ -4.442,85 Sk
042343 4.442,85Sk
042 200 25.982,- Sk
Ja v zápise uvediem: obstarávacie cena 30.425,- Sk
cena stroja 25.982,- Sk
DPH 4.443,- Sk
Oni na základe zápisu opravia na faktúre 042343 na sumu 4.443,- Sk a rozdiel na 548 halierové vyrovnanie.
Učtáreň tvrdí, že im potom tie haliere, keď ich na faktúre opravia podľa mojej zaradenky, robia pri výkaze DPH galibu.
Poraďte, či potom radšej zmeniť cenu stroja bez DPH, čo podľa mňa tiež nebude korešpondovať s faktúrov, zmením základ dane.
Ak ma niekto pochopil, tak prosím Vás ozvite sa. Je to pre mňa dosť súrne, lebo do dvadsiatehopiateho treba ukončiť mesiac.
Ďakujem
Orsz
19.06.07,12:23
Píšem prvý krát, tak len dúfam, že to bude výstižné.
V zápise o prevzatí stroja alebo zariadenia sa vypisuje obstarávacia cena majetku a z čoho pozostáva - cena stroja a DPH. Môj problém s učtárňou vznikol v tom, že ja zaokrúhlim DPH na celé koruny a prirátom k cena stroja bez DPH.
Ale pre odpisy je podľa mňa lepšie, keď zaradím celou sumou /tak mi to prizvukovala aj moja predchodkyňa, aby som si práve na toto dávala pozor/ ako s halierami.
Faktúra zaúčtovaná takto: 343119 4.936,40 Sk
343519 /koeficientová DPH/ -4.442,85 Sk
042343 4.442,85Sk
042 200 25.982,- Sk
Ja v zápise uvediem: obstarávacie cena 30.425,- Sk
cena stroja 25.982,- Sk
DPH 4.443,- Sk
Oni na základe zápisu opravia na faktúre 042343 na sumu 4.443,- Sk a rozdiel na 548 halierové vyrovnanie.
Učtáreň tvrdí, že im potom tie haliere, keď ich na faktúre opravia podľa mojej zaradenky, robia pri výkaze DPH galibu.
Poraďte, či potom radšej zmeniť cenu stroja bez DPH, čo podľa mňa tiež nebude korešpondovať s faktúrov, zmením základ dane.
Ak ma niekto pochopil, tak prosím Vás ozvite sa. Je to pre mňa dosť súrne, lebo do dvadsiatehopiateho treba ukončiť mesiac.
Ďakujem

DPH nikdy nesmiete zaokrúhlovať - zaokrúhluje sa základ dane. S DPH sa nerobí nič, takže tvoja predchodkyňa mala a má pravdu.
Kirk
19.06.07,12:55
Nemôžeš DPH zaokruhliť na cele koruny. Ja by som ho zaokruhlil na desaťhaliere.