apo
19.06.07,23:12
Klient zrealizoval v podstate trojstranný obchod, ale nechce, aby druhý odberateľ vedel o pôvode tovaru nakoľko by si druhý odberateľ mohol obchody robiť priamo bez môjho klienta, ktorý je prvým odberateľom.

Moja otázka znie: realizovať obchod formou trojstranného obchodu je povinnosť, alebo je možné obchod zrealizovať ako dva samostatné obchody aj keď tovar v SR fyzicky nebol.

To, že sa jedná o trojstranný obchod som vytušil z faktúry za prepravu tovaru z ČR do Rakúska. Pravdu povediac môj klient ani nevie čo je trojstranný obchod, ale v zásade odmieta, aby sa tento tovar účtoval ako trojstranný obchod.

Trochu mi to pripomína jeden starý vtip: Piateľ sa sťažuje svojmu priateľovi na človeka, ktorý povedal o jeho žene, že je veľmi distinguovaná. Vieš neviem čo to znamená, ale pre istotu som mu dal po papuli.

Tak prosím poraďte, čo máte s trojstranným obchodovaním viac skúseností.

apo
emgeton
20.06.07,06:18
Klient zrealizoval v podstate trojstranný obchod, ale nechce, aby druhý odberateľ vedel o pôvode tovaru nakoľko by si druhý odberateľ mohol obchody robiť priamo bez môjho klienta, ktorý je prvým odberateľom.

Moja otázka znie: realizovať obchod formou trojstranného obchodu je povinnosť, alebo je možné obchod zrealizovať ako dva samostatné obchody aj keď tovar v SR fyzicky nebol.

To, že sa jedná o trojstranný obchod som vytušil z faktúry za prepravu tovaru z ČR do Rakúska. Pravdu povediac môj klient ani nevie čo je trojstranný obchod, ale v zásade odmieta, aby sa tento tovar účtoval ako trojstranný obchod.

Trochu mi to pripomína jeden starý vtip: Piateľ sa sťažuje svojmu priateľovi na človeka, ktorý povedal o jeho žene, že je veľmi distinguovaná. Vieš neviem čo to znamená, ale pre istotu som mu dal po papuli.

Tak prosím poraďte, čo máte s trojstranným obchodovaním viac skúseností.

apo

Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.
Vladimír Ozimý
20.06.07,07:17
no dobre ale nechápem čo ho trápi lebo faktúra z čr príde na neho od vystáví do rakúska faktúru...a daňovú povinnosť znáša druhú odberateľ...veď udaje sa o firme od ktorej to odoberá SR klient nemá ako dozvedieť či?
apo
20.06.07,09:13
Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.

Ďakujem, ale budem ešte troch zvedavý. Trojstranným obchodom sa sa Slovenská firma vyhne povinnosti registrácie na DPH v Rakúsku. Neprejde týmto spôsobom táto povinnosť na firmu v ČR ak objem dodaného tovaru presiahne stanovený obrat rakúskym zákonom o DPH?

apo
apo
20.06.07,09:16
no dobre ale nechápem čo ho trápi lebo faktúra z čr príde na neho od vystáví do rakúska faktúru...a daňovú povinnosť znáša druhú odberateľ...veď udaje sa o firme od ktorej to odoberá SR klient nemá ako dozvedieť či?

Máš pravdu. Keď som včera účtoval faktúry tak som skúmal prečo sa bránia trojstrannému obchodu, keď na CMR-ke je uvedený pôvod tovaru. Teraz predpokladám, že slovenká firme nechce, aby česká firma vedela, že ich tovar ide rovno do rakúska.

apo
Vladimír Ozimý
20.06.07,09:20
no veĎ ano ale česká firma vydá tovar a koniec...nemajú žiadnu inú možnosť informácii keďže firma SK na nich nevystavuje doklad nie?...lenže aj tak v konečnom dôsledku naháňajú robotu niekomu inému nie sebe pravda to poznáme :)...
apo
20.06.07,09:32
Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.

Mám ešte podotázku.

Zdaniteľné osoby z rôznych štátov EÚregistrované na DPH vo svojej krajine kde majú aj prevádzkáreň keď si navzájom dodávajú tovar (nie plyn a energie, ale bežný materiál a spotrebný tovar) majú povinnosť v členskom štáte odberateľa sa registrovať po prekročení stanovenej hranice?

Pozeral som §-fy o registrácii, ale je to dosť zložité na rýchlu reakciu, preto prosím o stručnú odpoveď.

apo
emgeton
20.06.07,09:34
Ďakujem, ale budem ešte troch zvedavý. Trojstranným obchodom sa sa Slovenská firma vyhne povinnosti registrácie na DPH v Rakúsku. Neprejde týmto spôsobom táto povinnosť na firmu v ČR ak objem dodaného tovaru presiahne stanovený obrat rakúskym zákonom o DPH?

apo

Neprejde, pre českú firmu to je dodanie tovaru do iného čl. štátu - oslobodené plnenie aj podľa českého zákona.
emgeton
20.06.07,09:36
Mám ešte podotázku.

Zdaniteľné osoby z rôznych štátov EÚregistrované na DPH vo svojej krajine kde majú aj prevádzkáreň keď si navzájom dodávajú tovar (nie plyn a energie, ale bežný materiál a spotrebný tovar) majú povinnosť v členskom štáte odberateľa sa registrovať po prekročení stanovenej hranice?

Pozeral som § o registrácii, ale je to dosť zložiré na rýchlu reakciu, preto prosím o stručnú odpoveď.

apo

Nie. .....................................
apo
20.06.07,09:46
Nie. .....................................

Asi mi to dnes nepáli. V Tvojej rade si uviedol:

Citujem
Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=7) v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=7) v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.
Koniec citátu

pochopil som to tak, že slovenská firma by sa mala registrovať v rakúsku na DPH, ale nemusí ak to pobeží cez trojstranný obchod.

Tvoja posledná odpoveď NIE ma potešila, ale stratil sa mi zmysel trojstranného obchodu.

Ja som trojstranný obchod chápal ako postup, ktorý zabezpečuje poriadok v pohybe tovaru v rámci EÚ a teda aby u prvého odberateľa nevznikala povinnosť odvádzať DPH nakoľko tovar neprešiel krajinou prvého odberateľa.

Skús prosím dať môj pohľad na trojstranný obchod do správneho uhla.

Ďakujem

apo
emgeton
20.06.07,11:41
Klient zrealizoval v podstate trojstranný obchod, ale nechce, aby druhý odberateľ vedel o pôvode tovaru nakoľko by si druhý odberateľ mohol obchody robiť priamo bez môjho klienta, ktorý je prvým odberateľom.

Moja otázka znie: realizovať obchod formou trojstranného obchodu je povinnosť, alebo je možné obchod zrealizovať ako dva samostatné obchody aj keď tovar v SR fyzicky nebol.

To, že sa jedná o trojstranný obchod som vytušil z faktúry za prepravu tovaru z ČR do Rakúska. Pravdu povediac môj klient ani nevie čo je trojstranný obchod, ale v zásade odmieta, aby sa tento tovar účtoval ako trojstranný obchod.

Trochu mi to pripomína jeden starý vtip: Piateľ sa sťažuje svojmu priateľovi na človeka, ktorý povedal o jeho žene, že je veľmi distinguovaná. Vieš neviem čo to znamená, ale pre istotu som mu dal po papuli.

Tak prosím poraďte, čo máte s trojstranným obchodovaním viac skúseností.

apo


Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.

Ďakujem, ale budem ešte troch zvedavý. Trojstranným obchodom sa sa Slovenská firma vyhne povinnosti registrácie na DPH v Rakúsku. Neprejde týmto spôsobom táto povinnosť na firmu v ČR ak objem dodaného tovaru presiahne stanovený obrat rakúskym zákonom o DPH?

apo

Neprejde, pre českú firmu to je dodanie tovaru do iného čl. štátu - oslobodené plnenie aj podľa českého zákona.

Mám ešte podotázku.

Zdaniteľné osoby z rôznych štátov EÚregistrované na DPH vo svojej krajine kde majú aj prevádzkáreň keď si navzájom dodávajú tovar (nie plyn a energie, ale bežný materiál a spotrebný tovar) majú povinnosť v členskom štáte odberateľa sa registrovať po prekročení stanovenej hranice?

Pozeral som §-fy o registrácii, ale je to dosť zložité na rýchlu reakciu, preto prosím o stručnú odpoveď.

apo

Nie. .....................................

Asi mi to dnes nepáli. V Tvojej rade si uviedol:

Citujem
Zavedenie trojstranného obchodu bolo z dôvodu zníženia povinnosti registrácii k DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=7) v iných čl. štátoch. Ak klient nechce realizovať spomínaný obchod nechce realizovať ako trojstranný, mal by sa registrovať k DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=7) v Rakúsku, nakoľko k nadobudnutiu a následnému predaju tovaru dochádza v jeho prípade v Rakúsku. Vyhnúť sa tomu môže využitím možnosti, ktorú dáva trojstranný obchod.
Koniec citátu

pochopil som to tak, že slovenská firma by sa mala registrovať v rakúsku na DPH, ale nemusí ak to pobeží cez trojstranný obchod.

Tvoja posledná odpoveď NIE ma potešila, ale stratil sa mi zmysel trojstranného obchodu.

Ja som trojstranný obchod chápal ako postup, ktorý zabezpečuje poriadok v pohybe tovaru v rámci EÚ a teda aby u prvého odberateľa nevznikala povinnosť odvádzať DPH nakoľko tovar neprešiel krajinou prvého odberateľa.

Skús prosím dať môj pohľad na trojstranný obchod do správneho uhla.

Ďakujem

apo

Podmienky trojstranného obchodu : §45 zák. 222/2004 Zz.

Trojstranný obchod zjednodušuje postup podnikateľa v rámci obchodných aktivít na území čl. štátov EU. Zjednodušenie sa týka hlavne podnikateľa, ktorý v rámci trojstranného obchodu vystupuje ako prvý odberateľ (1.O).
Tovar putuje od dodávateľa k druhému odberateľovi priamo, t. z. že miestom nadobudnutia tovaru pre 1.O je krajina v ktorej je registrovaný 2. O (EU-2.O). V prípade, že by inštitút trojstranného obchodu neexistoval, musel by sa 1.O registrovať v tejto krajine (EU-2.O) za platiteľa DPH, pretože v tejto krajine má zdaniteľný obchod. Aby sa vyhol tejto registrácii, prenáša daňovú povinnosť na 2.O. Na to však musí splniť podmienky (§45).

Trojstranný obchod je v podstate reťazový obchod medzi podnikateľmi - platiteľmi dane z troch rôznych štátoch EU.


Odpoveď "nie", ktorá vás ako vravíte zmiatla sa týka otázky ktorá jej predchádzala a tá sa už netýkala trojstranného obchodu, ale obchodu medzi dvoma platiteľmi dane z dvoch rôznych štátov EU.
apo
20.06.07,13:53
Odpoveď nie ma nezmiatla, to je OK. Ja som hľadal dôvod zavedenia režimu trojstranných obchodov a ten si teraz jasne POPÍSAL.

ďakujem.

apo