LENDŽA
20.06.07,09:05
Ahojte ,prosím vie mi niekto poradiť ,ak platca DPH má došlú fa z čiech(DIč:CZ... , predloženie registrácie v systéme www. ,.......) cena je bez DPH , ale pod tým je text : Osobou povinnou priznať a zaplatiť daň je podľa §10 zákona o DPH platca ,pre kt. sa služba uskutočňúje. Cena je 1800 sk , DPH 0 , cena vrátane DPH 1800sk. Budem to dávať do nákladov bez DPH, alebo s DPH? Ďakujem.
Vladimír Ozimý
20.06.07,09:07
no oni vám to vystavili bez dph pretože podľa smernice EU ktorá je implementovaná do zákonov krajín EU v oblasti dph dochádza k intrakomunitárnej dodávky a to znamená že zdaniť je povinný príjemca to jest oni vystavili bez DPH vy dáte do nákladov 1800 v prepočte kurzom dodania a vypočítate dph na vstup aj na výstup a uvediete to do daňového priznania...
DušanČ
20.06.07,09:12
Faktúra z ČR je bez DPH správne. Do nákladov si teda môžeš dať len túto čiastku. Na druhej strane si povinná vykonať samozdanenie podľa § 69 zákona o DPH. Doklad vstupuje do daňového priznania k DPH.
LENDŽA
20.06.07,09:20
Fa je v Sk: 1800,-Sk , DPH 0 , Cena vrátane DPH je 1800,- Sk. Ak môžem poprostiť , ako to bude vyzerať v Daň. priznaní . Ďakujem.
Vladimír Ozimý
20.06.07,09:23
no takže vy zaevidujete faktúru v hodnote 1800 czk kurzom 1,2 (príklad)
to jest zaúčtujete


2160 Sk 111/321 - v systeme B 504/321
410,40 Sk 343/399 - dph na vstupe 19%
410,40 Sk 399/343 - dph na výstupe 19 %


v daňovom priznaní sa vám v riadku 3 a 16 objaví týchto 410,40
LENDŽA
20.06.07,09:29
Ďakujem tomuto už rozumiem , ale chcela by som ešte , tá Fa nie je v CZ korunách, ale je vystavená v Slov. korunách , takže to bude 1800+DPH ?
Vladimír Ozimý
20.06.07,09:31
tak to potom nebudete prepočítavať...1800 je do nákladov ostatné ostáva...
ALBO
20.06.07,09:36
no takže vy zaevidujete faktúru v hodnote 1800 czk kurzom 1,2 (príklad)
to jest zaúčtujete


2160 Sk 111/321 - v systeme B 504/321
410,40 Sk 343/399 - dph na vstupe 19%
410,40 Sk 399/343 - dph na výstupe 19 %


v daňovom priznaní sa vám v riadku 3 a 16 objaví týchto 410,40

neviem síce z prvého príspevku či ide o tovar alebo službu, tak ak je to tovar tak výstup r. 4 ,1, a 2, výstup na r. 16
ak ide o službu tak výstup na r. 9 a 10 a vstup na r. 15
LENDŽA
20.06.07,09:47
Správne tomu rozumie ,že DPH sa mi vynuluje ?
Daň . priznanie : riadok č.13 : 342
riadok č.22 : 342
Daň. povinnosť : je 0
LENDŽA
20.06.07,09:49
ešte doplním: jedná sa o registráciu na internetovej stránke
ALBO
20.06.07,09:50
Správne tomu rozumie ,že DPH sa mi vynuluje ?
Daň . priznanie : riadok č.13 : 342
riadok č.22 : 342
Daň. povinnosť : je 0

Ak ide o službu tak ano. Ak ide o tovar nemusí.
Vy musíte ešte stanoviť deň DP a zdaňovacie obdobie v ktorom máte nárok na odpočet.

Doplnené: z toho čo ste dopísali ide o službu,§15/7, deň
DP je deň vystavenia Fa, tam patri vstup aj výstup.
LENDŽA
20.06.07,10:01
ešte by som mala otázku : je to daň zo služieb - daň platí príjemca - plný nárok na odpočet? V daň priznaní to teda ostáva v riadku 09 a 13?
ALBO
20.06.07,10:14
ešte by som mala otázku : je to daň zo služieb - daň platí príjemca - plný nárok na odpočet? V daň priznaní to teda ostáva v riadku 09 a 13?
v DP je to tam, kde som napísala a r. 13 je sumár dane na výstupe.
Odpočet máte, ak to používate tú službu, čo ste obstarali, na činnosti z ktorých odvádzate daň na výstupe.(napr. ak tá iternetova stránka bude slúžiť na cennník a info o vašej napr. stavebnej činnosti, tak ano., ak o napr. poisťovacej, tak nie, lebo poisťovacie slušby sú oslobodené.§49
LENDŽA
20.06.07,10:21
týka sa to registrácie na www stránke , kde je uvedená ponuka práce , z kt. si podnikateľ vyberá pracovnú ponuku, nie je to stránka vytvorená pre podnikateľa.
ALBO
20.06.07,12:31
týka sa to registrácie na www stránke , kde je uvedená ponuka práce , z kt. si podnikateľ vyberá pracovnú ponuku, nie je to stránka vytvorená pre podnikateľa.
No tak je to asi jeho osobná spotreba a prečo mu to fakturujú na firmu.?
Alebo si tam vyberá zákazky?
LENDŽA
20.06.07,13:47
áno vyberá si tam zákazky.