gabika.le
20.06.07,11:27
Ma niekto skusenost s oneskorenym podanim oznamenia o platbach fyzickym osobam? Aka je sankcia?
Timka1
20.06.07,11:51
Za nepodanie oznámenia je min. sadzba 2000,- Sk.
jess
14.01.09,13:20
Poslať aj nulové oznámenie ?
ekopo
14.01.09,13:22
Poslať aj nulové oznámenie ?
keď nemáš čo oznamovať, tak neoznamuješ
jana007
14.01.09,13:23
nie, iba hotovostné platby nad 100 tis. Sk
jana007
14.01.09,13:24
Existuje nejaký vzor - tlačivo?
Tweety
14.01.09,13:25
Existuje nejaký vzor - tlačivo?
Nie, špeci tlačivo nie je, sú dané len podmienky, čo musí obsahovať.
ekopo
14.01.09,13:29
Už som to tu dnes v inom príspevku uvádzal, cit. časť z § 32 ods.5 zákona o správe daní a poplatkov:
V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby
Yvonne
14.01.09,13:51
odniekiaľ som si pred 3 rokmi stiahla "predlohu", skúsim to prilepiť...
Maxinka
02.02.09,10:45
Ahojte, prosím o radu ak sa to Oznámenie malo podeať do 31.01.09 ale to bola sobota - tak sa môže ešte dnes t.j. do 02.02.09??
andreaS
02.02.09,10:47
maxinka: podat sa malo do 30.01.2009 ...
Tweety
02.02.09,10:48
Ahojte, prosím o radu ak sa to Oznámenie malo podeať do 31.01.09 ale to bola sobota - tak sa môže ešte dnes t.j. do 02.02.09??
Posledný termín bol 30.január.
Maxinka
02.02.09,10:57
HOP - a teraz čo - čaká ma pokuta??alebo čo??
Tweety
02.02.09,10:58
HOP - a teraz čo - čaká ma pokuta??alebo čo??
Pošli, aj keď neskôr. Potom uvidíš, či príde pokuta, alebo nie.
Maxinka
02.02.09,11:02
Ďakujem - asi som niečo prepískla:(
Ešte teda jedna otázočka, vypisujem tam to doho oznámenia aj také platby za FA nad 100.000 ktoré boli vyplatené cez VPD aj napriek tomu, že je tam uvedená daň??Mám tak napr. platba za Leasing. auto??
Zita5
02.02.09,11:07
Ďakujem - asi som niečo prepískla:(
Ešte teda jedna otázočka, vypisujem tam to doho oznámenia aj také platby za FA nad 100.000 ktoré boli vyplatené cez VPD aj napriek tomu, že je tam uvedená daň??Mám tak napr. platba za Leasing. auto??

Daň za čo ?

Prikladám moju odpoveď na podobnú otázku

http://www.porada.sk/933929-post3.html

Celá téma
http://www.porada.sk/100816-opat-nahlasovacia-povinnost-post933969.html#post933969
Maxinka
02.02.09,11:10
ĎAKUJEM:) - ale týka sa to len FO nie PO??
Tweety
02.02.09,11:13
ĎAKUJEM:) - ale týka sa to len FO nie PO??
Týka sa to platieb FO. Zákon o správe daní a poplatkov
§32- súčinnosť tretích osôb.
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Pru
15.02.09,00:07
Chcem sa opýtať, zadávam si nového dodávateľa a neviem, podľa čoho sa určuje miestne príslušný daň. úrad, na faktúre je fakturačná adresa a potom ulica prevádzkarne a keď som hľadala kod DU, tak každá ulica patrí inému. Myslím, že podľa fakturačnej a nie prevádzky.
cloe
15.02.09,00:11
Chcem sa opýtať, zadávam si nového dodávateľa a neviem, podľa čoho sa určuje miestne príslušný daň. úrad, na faktúre je fakturačná adresa a potom ulica prevádzkarne a keď som hľadala kod DU, tak každá ulica patrí inému. Myslím, že podľa fakturačnej a nie prevádzky.

Podľa sídla firmy. Najlepšie to zistíš z Výpisu z OR, prípadne zo živnostenského listu.
Pru
15.02.09,00:21
ďakujem za radu, idem pozrieť ten OR.
Muška
15.02.09,00:27
ďakujem za radu, idem pozrieť ten OR.
..prečo OR??
Muška
15.02.09,00:29
Tvoja otázka nepatrila k oznamovacej povinnosti???
Pru
15.02.09,01:17
pardon, živnostenský register.
Adula
20.03.09,20:03
CHcem sa spýtať, vzťahuje sa bonzacký paragraf aj na predaj auta v súkromnom vlastníctve/bolo predtým vo firme/ a predáva ho synovi? Ďakujem. Aďa
Stefan2005
20.03.09,20:45
CHcem sa spýtať, vzťahuje sa bonzacký paragraf aj na predaj auta v súkromnom vlastníctve/bolo predtým vo firme/ a predáva ho synovi? Ďakujem. Aďa

... kto vlastne chce koho oznámiť?
Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na platby (z ktorých nebola zrazená daň) vykonané v rámci podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti. Oznamuje ten, kto platil, nie príjemca.
Adula
21.03.09,11:26
Ano, chápem, že syn je povinný, ale on nepodniká, je študent, a od otca podnikateľa, ktorý mal auto predtým v podnikaní, ale pri predaji už bolo preradené do osobného užívania, tak sa pýtam, či syn je povinný dávať oznámenie.
Adula
22.03.09,16:41
Neviete mi poradiť, či aj nepodnikatelia nahlasujú vyplatené platby, ja myslím, že nie, ale radšej sa spýtam, ďakujem. Aďa
Tweety
22.03.09,16:46
Neviete mi poradiť, či aj nepodnikatelia nahlasujú vyplatené platby, ja myslím, že nie, ale radšej sa spýtam, ďakujem. Aďa
§ 33 Zákon o správe daní a poplatkov
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Najka
12.01.10,14:40
Ahojte, vyplatili sme sumu 3400,- eur v hotovosti združeniu dvoch fyzických osôb, máme to nahlásiť?
Zita5
12.01.10,14:44
Ahojte, vyplatili sme sumu 3400,- eur v hotovosti združeniu dvoch fyzických osôb, máme to nahlásiť?

Nahlásite poverenú osobu vedením účtovníctva, nakoľko predpokladám , že táto osoba vystavovala FA a tejto poverenej osobe ste vyplatili faktúru v hotovosti .
Germany
18.01.10,15:17
Neviem, či je to skoro, ale nevie niekto náhodou - v novom zákone o správe daní a poplatkov č.563/2009 Z.z. účinnom od 1.1.2010 - kde je tam "bonzovanie", nikde som to nenašla (alebo som to lajdacky čítala). V starom zákone je to §32.
Aljok
18.01.10,16:11
Neviem, či je to skoro, ale nevie niekto náhodou - v novom zákone o správe daní a poplatkov č.563/2009 Z.z. účinnom od 1.1.2010 - kde je tam "bonzovanie", nikde som to nenašla (alebo som to lajdacky čítala). V starom zákone je to §32.
Tento Zákon o správe daní (daňový poriadok) nadobúda účinnosť 1. januára 2012. Takže máš ešte skoro dva roky čas na jeho podrobné preštudovanie. :D
Stefan2005
18.01.10,16:23
... no ja čítam (na JASPI), že zákon 563/2009 má
Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 1.1.2010

O súčinnosti ani ja som nič nenašiel, ale v § 165 stojí:

(1) Právne úkony a ich účinky pri správe daní, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

To znamená, že oznamovacia povinnosť za rok 2009 vznikla k 31.12.2009 a treba ju splniť do 30 dní (2.februára 2010). Ak to nevypadlo nedopatrením, tak potom bude o jednu povinnosť (takto za rok) menej - ak nevzniknú dovtedy nové :)...
Johanka
18.01.10,16:50
... no ja čítam (na JASPI), že zákon 563/2009 má
Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 1.1.2010

...
Zákony treba čítať odzadu :), aby si nečítal zbytočne. V článku VI. je uvedené :

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem
čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Čl.I je daňový poriadok ;).
Stefan2005
18.01.10,18:10
Zákony treba čítať odzadu :), aby si nečítal zbytočne. V článku VI. je uvedené :

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem
čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Čl.I je daňový poriadok ;).


Veď hej, netreba sa s ničím zaoberať skôr, ako je nutné ;)...
Len pre info:

čítanie na konci:
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.".

čítanie zo začiatku:
OBLASŤ: Finančné právo
POZNÁMKA:
Výnimka v účinnosti:
čl. I nadobúda účinnosť 1. 12. 2012

zdroj: JASPI

okrem toho sa uvádza - pred článkom I:

Účinnosť od: 1.1.2010
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 193/2009 strana 4314
RUŠÍ PREDPIS:
511/1992 Zb. (vbscript:new_http_browser%281%29)
.....

ja viem, právnici to vysvetlia - ak je napísané účinnosť od 1.1.2010, potom že niečo sa ruší, potom nasleduje článok I a ten platí od 1.1.(12).2012, ako laik sa domnievam, že 511/1992 je zrušená k 1.1.2010, lebo je to uvedené pred článkom I.

P.S. Ale odbočili sme od témy - otázka Germany znela, že nenašla oznamovaciu povinnosť. Ani ja.
Monika Kováčová
18.01.10,18:30
P.S. Ale odbočili sme od témy - otázka Germany znela, že nešla oznamovaciu povinnosť. Ani ja.

Nemá toto nááááhodou súvislosť s povinnosťou evidovať úhrady pohľadávok v ERP???:confused:
AMM
19.01.10,20:25
Dobrý večer, chcem sa opýtať konateľovi sme vrátili pôžičku v hodnote 9000 EUR + úroky 450 EUR v hotovosti. V "bonzáku" uvediem celkovú vyplatenú sumu alebo iba výšku vyplatených úrokov?
Tweety
19.01.10,20:40
Dobrý večer, chcem sa opýtať konateľovi sme vrátili pôžičku v hodnote 9000 EUR + úroky 450 EUR v hotovosti. V "bonzáku" uvediem celkovú vyplatenú sumu alebo iba výšku vyplatených úrokov?
Uviedla by si teoreticky len úroky, ale na bonzák je to dosť málo.
AMM
19.01.10,20:53
Keďže úroky sú vo výške 450 EUR, čo nie je 3319,39 EUR, oznámenie nemusím podávať?
Tweety
19.01.10,20:54
Keďže úroky sú vo výške 450 EUR, čo nie je 3319,39 EUR, oznámenie nemusím podávať?
Ak nemal platené okrem tých úrokov nič iné, tak nie.
AMM
19.01.10,20:56
ďakujem pekne za rady
Maja2
25.01.10,15:29
Prosim poradte. Je to teda treba nahlasovat alebo netreba? Nepochopila som to celkom.


A ak treba, tak sa tam budete odvolavat na zakon 511/1992 alebo 563/2009? Dakujem za odpoved.
Stefan2005
25.01.10,16:43
Prosim poradte. Je to teda treba nahlasovat alebo netreba? Nepochopila som to celkom.
A ak treba, tak sa tam budete odvolavat na zakon 511/1992 alebo 563/2009? Dakujem za odpoved.

Treba.
K 31.12.2009 platí zákon 511/1992. Ako sa chceš odvolávať na 563/2009, keď sa to tam nenachádza?
Maja2
26.01.10,10:07
Dakujem.
31Jankal
26.01.10,10:26
Nadanový úrad sme už zaslali oznámenie, ale našla som tu ešte jeden doklad, že sme zaplatili fa 31.12.2009 a tá suma činí 5000€. Čo s tým teraz podať nové? Alebo len doložiť ešte túto sumu na novú oznamovaciu povinnosť? Dakujem
jeso
26.01.10,11:15
počas roka sme nakupovali tovar od FO, platili sme vždy v hotovosti ale prepravcovi pri preberaní tovaru -v podstate ako dobierku , neviem ako to prepravná služby postupuje ďalej , či to vkladá dodávateľovi na účet ...
- je to dosť vysoká suma nad 3319,39 Eur
mám to chápať ako úhradu v hotovosti dodávateľovi a uvedené platby zahrnúť do oznamovacej povinnosti na DU ?
dik za radu
sybila3
27.01.10,12:52
týka sa to aj výplaty zamestnancov, ktorá je vyplácaná z pokladne v hotovosti?
ELAST
27.01.10,12:55
týka sa to aj výplaty zamestnancov, ktorá je vyplácaná z pokladne v hotovosti?

Vyberám znenie zákona (§ 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.):

"Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej9) alebo inej zárobkovej činnosti10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 3 319,39 eura za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici."


Takže ak ste z týchto miezd zrážali daň, tak sa ich to netýka...
Tamila
27.01.10,12:56
Výplaty pre zamestnancov sa oznamovacia povinnosť netýka.
sybila3
27.01.10,13:08
ďakujem, ako mám rozumieť to že z príjmov sa nezráža daň.
AdaG
27.01.10,13:12
ďakujem, ako mám rozumieť to že z príjmov sa nezráža daň.
Bonzáky slúžia na to, aby si DU porovnal, či človek (FO), ktorý dostal od teba platby tie aj priznal v daňovom priznaní. Neráža sa daň - to znamená, že to nie sú výplaty ani iné príjmy zo závislej a podobnej činnosti.
sybila3
27.01.10,13:28
mám platbu jednému živnostníkovi, ktorý fakturoval prácu cez faktúry súčet je cez 3319, platili sme mu v hotovosti, takže to vypíšem.
A nahlásim aj keď sme od súkromnej osoby kúpili traktor? ktorý on nezdaňuje?
AdaG
27.01.10,13:34
mám platbu jednému živnostníkovi, ktorý fakturoval prácu cez faktúry súčet je cez 3319, platili sme mu v hotovosti, takže to vypíšem.
A nahlásim aj keď sme od súkromnej osoby kúpili traktor? ktorý on nezdaňuje?
Áno, aj toho, je jeho záležitosť, či podá DP alebo nemusí.
Všeobecne platí, lepšie bonznúť ako dostať pokutu a z mojej skúsenosti viem, že tie bonzáky u nás aj pozerajú a preverujú.
sybila3
27.01.10,13:39
takže nabonzujem všetkých. ale keď predá súkromná osoba sročke niečo nad 3319, tak by nemala zdaňovať príjem, podľa mňa lebo si to kúpila za peniaze ktoré mala zdanené a teraz predala. neviem či je to tak dobre.
sybila3
27.01.10,13:54
TJ lokomotíva košice asi nie je fyzická osoba?
Tamila
27.01.10,13:57
FO poznáš podľa DIČ - tie začínajú 1, PO začínajú 2.
Niuška
27.01.10,14:05
.. no kolegovia, ale ak sa nemýlim - bonzácky paragraf - jedná sa o platby, ktoré nešli cez účet ani registračnú pokladňu a boli BEZ DPH a presiahli zákonom stanovenú hranicu. ... nie?!
Tamila
27.01.10,14:07
Pozri príspevok č. 49 - máš tam citovaný zákon.
Rozalka
27.01.10,14:23
.. no kolegovia, ale ak sa nemýlim - bonzácky paragraf - jedná sa o platby, ktoré nešli cez účet ani registračnú pokladňu a boli BEZ DPH a presiahli zákonom stanovenú hranicu. ... nie?!

:confused::confused:
čo to má spoločné s DPH?
AdaG
27.01.10,14:39
.. no kolegovia, ale ak sa nemýlim - bonzácky paragraf - jedná sa o platby, ktoré nešli cez účet ani registračnú pokladňu a boli BEZ DPH a presiahli zákonom stanovenú hranicu. ... nie?!
Áno, len platby v hotovosti + zápočty!
Dada
27.01.10,14:44
Ja dávam úhrady faktúr aj s DPH.
Tamila
27.01.10,14:47
Áno, úhrada faktúr ide spolu s DPH.
AdaG
27.01.10,14:54
Ja dávam úhrady faktúr aj s DPH.
Pozrela som si to v programe, ako mi to robí a máš pravdu, hlásim celú sumu!
Rozalka
27.01.10,14:54
Áno, len platby v hotovosti + zápočty! Ak sa jedná o FO platcu DPH, tak úhrady fa v hotovosti bez DPH

:confused:
Pri zápočte nejde o úhradu v hotovosti.
AdaG
27.01.10,15:04
:confused:
Pri zápočte nejde o úhradu v hotovosti.
No, je to diskutabilné, ale overovala som si to aj v Krose a tiež mi to potvrdili. Ich soft tiež túto možnosť ponúka.
Zápočet úhrady faktúr je v podstate to isté ako keby som vypísala výdavkový doklad na úhradu faktúr od dodávateľa a príjmový na úhradu mojich. A už by to bola platba v hotovosti. Takže ja to dávam do bonzákov.
Rozalka
27.01.10,15:17
No, je to diskutabilné, ale overovala som si to aj v Krose a tiež mi to potvrdili. Ich soft tiež túto možnosť ponúka.
Zápočet úhrady faktúr je v podstate to isté ako keby som vypísala výdavkový doklad na úhradu faktúr od dodávateľa a príjmový na úhradu mojich. A už by to bola platba v hotovosti. Takže ja to dávam do bonzákov.

Jedna vec je vypísať pokladničný doklad príjmový na inkaso vystavených faktúr a výdavkový na úhradu došlých faktúr v tej istej sume - ale toto NIE JE ZÁPOČET (tu musia byť obe strany prítomné).

Na vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov sa používa interný doklad a ten nemá nič spoločné s hotovosťou (tu sa prítomnosť oboch strán nepožaduje, stačí zaslať poštou!
AdaG
27.01.10,15:18
Napísala som: je to diskutabilné!
Ak si vezmeme, čo chce DÚ zistiť prostredníctvom bonzákov, prikláňam sa k názoru, že aj takýto zápočet je platba fyzickej osobe.
Rozalka
27.01.10,15:19
"Vkladačkou" na účet FO zaplatenú faktúru uvádzaš?
Túto možnosť totiž DK interpretuje ako platbu v hotovosti.
AdaG
27.01.10,15:22
Áno, lebo u mňa to ide z pokladne.
Maxinka
27.01.10,15:23
... kto vlastne chce koho oznámiť?
Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na platby (z ktorých nebola zrazená daň) vykonané v rámci podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti. Oznamuje ten, kto platil, nie príjemca.
To zn, že ak som platila Faktúru FO aj PO cez VPD tak nemusím Oznamovať???
Vrátenie pôžičky konateľovi musím oznamovať?? alebo nie??
AdaG
27.01.10,15:28
Bonzáky oznamujú VŠETKY platby nad stanovený limit FYZICKÝM osobám v hotovosti. Ako ich vydáš z pokladne, predsa cez VPD! Konateľa neudávam.
Rozalka
27.01.10,15:36
Áno, lebo u mňa to ide z pokladne.

Správne si to napísala: ... to ide z pokladne.
Zápočet z pokladne nejde, takže to nemá čo v oznámení hľadať.
AdaG
27.01.10,15:43
Správne si to napísala: ... to ide z pokladne.
Zápočet z pokladne nejde, takže to nemá čo v oznámení hľadať.
Citujem zo zákona:
...sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa...
...Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici."
Nikde sa nedefinuje pojem HOTOVOST vydaná z pokladnice
Rozalka
27.01.10,15:58
Nechcem sa prieť, avšak ja som toho názoru, že zápočet nie je platba.
Je to môj súkromný názor.
AdaG
27.01.10,16:01
Nechcem sa prieť, avšak ja som toho názoru, že zápočet nie je platba.
Je to môj súkromný názor.
Plne s tebou súhlasím, máme rozdielny názor.
Teším sa, že táto stránka vďaka takýmto výmenám názorov sprehľadní to, na čo by sme sami nedokázali prísť. Ďakujem, že si so mnou diskutovala, nech si každý urobí tak, ako uzná za vhodné. ;)
sybila3
27.01.10,21:32
v predchádzajúcom príspevku vyššie sa niekto pýtal ohľadom pôžičky, mám taký prípad, že konateľ vložil do pokladne peniaze-dotáciu a potom som vrátila, podľa mňa to netreba nahlasovať.
akciovej spoločnosti sa to tiež netýka? keď platím cez VPD.
Keď mám bločik z pokladne, tak nenahlasujem, dúfam? už nie som si ničím istá, január je najhorší mesiac.
Paula
27.01.10,21:43
v predchádzajúcom príspevku vyššie sa niekto pýtal ohľadom pôžičky, mám taký prípad, že konateľ vložil do pokladne peniaze-dotáciu a potom som vrátila, podľa mňa to netreba nahlasovať.
akciovej spoločnosti sa to tiež netýka? keď platím cez VPD.
Keď mám bločik z pokladne, tak nenahlasujem, dúfam? už nie som si ničím istá, január je najhorší mesiac.


Čo keď platíš cez VPD? Ty máš "na krku" ešte aj akciovku?
AdaG
28.01.10,10:41
Ešte raz zopakujem, prečítajte si zákon (príspevok č. 49). Bonzáky slúžia na to, aby na DÚ vedeli, či FYZICKÉ osoby priznali všetky príjmy podľa spomenutých odsekov.
kirka
28.01.10,11:40
Dobry den, mam takto pripad:
konatel nie je zamestnancom, ale boli mu v hotovosti vyplatene nahrady za sluz.cesty a suma presahuje stanoveny limit. Ja si myslim, ze toto ide do ohlasovacej povinnosti. Az ked sa stane zamestnancom vo vlastnej sro a nahrady za SC sa stanu sucastou vyplaty, vtedy to nebude treba ohlasovat.
Vie mi to niekto prosim Vas, potvrdit alebo ma usmernit ma? zacinam v tom mat chaos :confused:
rufusa
28.01.10,18:36
nie neide to do ohlasovacej povinnosti
kirka
28.01.10,19:51
a mohla by si mi to odovodnit, prosim Ta, nech v tom mam jasno.
dakujem :)
truch
28.01.10,20:01
Dobry den, mam takto pripad:
konatel nie je zamestnancom, ale boli mu v hotovosti vyplatene nahrady za sluz.cesty a suma presahuje stanoveny limit. Ja si myslim, ze toto ide do ohlasovacej povinnosti. Az ked sa stane zamestnancom vo vlastnej sro a nahrady za SC sa stanu sucastou vyplaty, vtedy to nebude treba ohlasovat.
Vie mi to niekto prosim Vas, potvrdit alebo ma usmernit ma? zacinam v tom mat chaos :confused:
Konateľ spoločnosti ak vykonáva prácu pre spoločnosť sa považuje za zamestnanca aj bez PZ. Podľa môjho názoru náhrada za SC sa v tomto prípade nemusí hlásiť.
Zoltán Kovács
28.01.10,20:03
Ja len dodám, že nielen preto čo uvádza truch sa nemusí hlásiť, ale aj preto, lebo náhrady za služobné cesty nie sú predmetom dane z príjmu.
kirka
28.01.10,20:23
dakujem pekne za pomoc :)
Kika69
28.01.10,20:44
Podľa vás treba oznámiť DU aj postúpenie pohľadávky? FO zaplatila a.s. ešte v r. 2007 za postúpenú pohľadávku. V r. 2009 od FO však a.s. opäť prevzala pohľadávku teda ju vyplatila FO v hotovosti. Suma je vyššia ako 3319 Eur. Suma na PPD v r. 2007 a VPD v r. 2009 je rovnaká.
Kvietocek
29.01.10,08:45
Prosim Vas, ked podavam "bonzacky paragraf" - tlacivo na DU moze byt suma za cely rok uvedena sumarne t.j. jednou sumou, alebo treba rozpisovat po mesiacoch?
Dakujem
sybila3
29.01.10,08:51
ja rozpisujem každý doklad zvlášť. Chcem sa opýtať, keď firma kupovala dodávku v nemecku, platila v hotovosti, to dúfam nenahlasujem, alebo áno aj keď je to zahraničie? ďakujem
Anja111
29.01.10,08:52
Prosim Vas, ked podavam "bonzacky paragraf" - tlacivo na DU moze byt suma za cely rok uvedena sumarne t.j. jednou sumou, alebo treba rozpisovat po mesiacoch?
Dakujem
Zákon o správe daní a poplatkov
§32
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

... treba rozpísať podľa jednotlivých platieb...
sybila3
29.01.10,08:55
v príspevku 78 som sa pýtala, či uvádzam platbu keď konateľ požičia peniaze do pokladne, nakoľko musel dotovať pokladňu, lebo firma nemala a potom sa mu platba vráti, tak myslím, že to nenahlasujem. To nie je vyplatenie niečoho-tovaru ale len vrátenie čo požičal.
A druhé bolo, či nahlasujem ak vyplatím akciovej spoločnosti - úhrada faktúry. Myslím, že nie ak sa to týka len fyzických osôb.
Kvietocek
29.01.10,09:05
To oznamenie je treba podat do 31.1.2010 ked tento datum pripada na nedelu, staci mi tlacivo podat v pondelok?
Anja111
29.01.10,09:15
v príspevku 78 som sa pýtala, či uvádzam platbu keď konateľ požičia peniaze do pokladne, nakoľko musel dotovať pokladňu, lebo firma nemala a potom sa mu platba vráti, tak myslím, že to nenahlasujem. To nie je vyplatenie niečoho-tovaru ale len vrátenie čo požičal. Správne.
A druhé bolo, či nahlasujem ak vyplatím akciovej spoločnosti - úhrada faktúry. Myslím, že nie ak sa to týka len fyzických osôb.
Správne.
Odpovedala si si sama.
Andyke
29.01.10,09:15
Oznámenie do 30 dní po ukončení kalend. roka.
Pozri úryvok zo zákona :
http://www.porada.sk/1275709-post89.html
Kika69
29.01.10,09:25
Ale keď 30. pripadá na sobotu, tak to vychádza, že stačí až v pondelok. Nie?
Kika69
29.01.10,09:28
Podľa vás treba oznámiť DU aj postúpenie pohľadávky? FO zaplatila a.s. ešte v r. 2007 za postúpenú pohľadávku. V r. 2009 od FO však a.s. opäť prevzala pohľadávku teda ju vyplatila FO v hotovosti. Suma je vyššia ako 3319 Eur. Suma na PPD v r. 2007 a VPD v r. 2009 je rovnaká.

Prosím vás, môžte s týmto pomôcť? Ja si myslím, že by som ho nemala nahlasovať, lebo tá FO by mala zdaniť len ak by mal nejaký výnos z tej postúpenej pohľadávky, lenže on do a.s. odkúpil pohľadávku v r. 2007 a teraz od neho a.s. spätne odkúpila tú istú pohľadávku v tej istej výške. Správne rozmýšľam?
sybila3
29.01.10,09:39
a zaplatenie dodávky cez VPD v nemecku, tiež nenahlasujem, lebo nemám komu, keďže dotyčný má DU v nemecku? ďakujem
Anja111
29.01.10,09:47
a zaplatenie dodávky cez VPD v nemecku, tiež nenahlasujem, lebo nemám komu, keďže dotyčný má DU v nemecku? ďakujem
Ak to bola platba FO, tak by som asi postupovala:
podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Miestna príslušnosť k príslušnému daňovému úradu sa riadi ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak u právnickej osoby jej sídlom, inak miestom skutočného vedenia a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.
V prípade, že právnická osoba nemá na území Slovenskej republiky sídlo, riadi sa jej miestna príslušnosť miestom kde má stálu prevádzkareň, alebo miestom, v ktorom vykonáva hlavnú časť svojej činnosti, ktorej výsledky sú predmetom zdanenia, prípadne miestom, kde sa nachádza prevažná časť jej nehnuteľného majetku na území SR.

U fyzických osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, pričom sa tu obvykle zdržujú, sa ich miestna príslušnosť riadi miestom, kde sa táto osoba zdržuje prevažnú dobu (t. j. najviac dní v roku). Fyzické osoby, ktoré sa obvykle zdržiavajú na území SR, sú tie, ktoré sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach (výnimkou sú tie osoby, ktoré sa tu zdržiavajú za účelom liečenia alebo štúdia).
U fyzických osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ani sa tu obvykle nezdržujú, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.
Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa sídla alebo trvalého pobytu osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.
Anja111
29.01.10,10:10
Oznámenie do 30 dní po ukončení kalend. roka.
Pozri úryvok zo zákona :
http://www.porada.sk/1275709-post89.html


To oznamenie je treba podat do 31.1.2010 ked tento datum pripada na nedelu, staci mi tlacivo podat v pondelok?


Ale keď 30. pripadá na sobotu, tak to vychádza, že stačí až v pondelok. Nie?
Hoci som hľadala aj na DR SR, neviem to ničím podložiť, ale myslím si, že nakoľko je 30.1. v sobotu, tak stačí oznámenie poslať v pondelok 1.2.

mimotemy Dnes mám strašne pomalú Poradu.
Kika69
29.01.10,10:24
Anja vďaka, ja si tiež myslím, že keď posun termínov platí na DP, tak to platí aj na oznámenia.
Ja rozmýšľam, k tej mojej horeuvedenej otázke k postúpenej pohľadávke, že oznámim tú FO a do dôvodu platby uvediem, že sa jedná o spätné odkúpenie postúpenej pohľadávky. Hádam tým nič nepokazím. Inak tá FO je mojim jediným adeptom na oznámenie, len kvôli nemu to budem podávať.
Aj mne ide Porada veľmi pomaly resp. vôbec.
Anja111
29.01.10,10:33
Anja vďaka, ja si tiež myslím, že keď posun termínov platí na DP, tak to platí aj na oznámenia.
Ja rozmýšľam, k tej mojej horeuvedenej otázke k postúpenej pohľadávke, že oznámim tú FO a do dôvodu platby uvediem, že sa jedná o spätné odkúpenie postúpenej pohľadávky. Hádam tým nič nepokazím. Inak tá FO je mojim jediným adeptom na oznámenie, len kvôli nemu to budem podávať.
Aj mne ide Porada veľmi pomaly resp. vôbec.
Neviem zodpovedne zaujať stanovisko a práve preto si myslím, že by som to urobila tak, ako píšeš... Radšej oznámiť niečo navyše, ako neoznámiť a dodatočne sa dozvedieť, že to bolo treba...
Kika69
29.01.10,10:48
ANJA krásne ďakujem za odpoveď, spravím to tak, ako som písala. Pekný deň prajem.:)
ZdenaP
30.01.10,11:01
Ahojte.
S tým prenesením oznamovacej povinnosti v prípade ak padne na sobotu či nedeľu som si nie veľmi istá. Hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože na DU som posiela oznámenie o začatí používania MV v pondelok, pričom posledný deň oznámiť to, mi padol na sobotu.Do mesiaca pri prišla z DU pokuta za nedodržanie termínu. Tiež som sa odvolala na to, že posledný deň padol na sobotu a tak v zmysle zákona lehota sa mi predlžuje na prvý nasledujúci pracovný deň. Pracovníčka DU mi však pri osobnom vysvetlení povedala, že v §, kde sa píše o predĺžení tejto lehoty oznámenia nie sú uvedené a tým pádom sa to na ne nevzťahuje. Ospravedlňujem sa za neodborné vyjadrenie, ale nemám momentálne pri sebe zákon, takže neviem č.§.
Tipi
01.02.10,09:38
Ahojte.
S tým prenesením oznamovacej povinnosti v prípade ak padne na sobotu či nedeľu som si nie veľmi istá. Hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože na DU som posiela oznámenie o začatí používania MV v pondelok, pričom posledný deň oznámiť to, mi padol na sobotu.Do mesiaca pri prišla z DU pokuta za nedodržanie termínu. Tiež som sa odvolala na to, že posledný deň padol na sobotu a tak v zmysle zákona lehota sa mi predlžuje na prvý nasledujúci pracovný deň. Pracovníčka DU mi však pri osobnom vysvetlení povedala, že v §, kde sa píše o predĺžení tejto lehoty oznámenia nie sú uvedené a tým pádom sa to na ne nevzťahuje. Ospravedlňujem sa za neodborné vyjadrenie, ale nemám momentálne pri sebe zákon, takže neviem č.§.

§ 13 zákona o správe daní a poplatkov
Lehoty

(4) Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ja posielam to oznámenia dnes, tak uvidím ako si zákon interpretujú v štátnej správe.
Jarka 1
01.02.10,09:54
§ 32
Súčinnosť tretích osôb
Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Na dnešný deň nie je na úvodnej stránke drsr posunutý termín na oznamovaciu povinnosť. Je posunutý len na daňové povinnosti.
zuzanask
01.02.10,10:04
Ja mam taku technicku otazocku. Doteraz som oznamovaciu povinnost o platbach FO posielala poštou. Keď to odovzdavate priamo na DU, tak si to vytlačite dvakrát a jedno Vám DÚ potvrdí?
Jarka 1
01.02.10,10:06
Áno.
marjankaj
01.02.10,10:09
§ 32
Súčinnosť tretích osôb
Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Na dnešný deň nie je na úvodnej stránke drsr posunutý termín na oznamovaciu povinnosť. Je posunutý len na daňové povinnosti.

Aj drsr by sa malo riadiť zákonom.
Uveď § kde je to tak stanovené.

V §13 ods(4) sa hovorí o posunutí na prvý pracovný deň.
Jarka 1
01.02.10,10:32
Aj drsr by sa malo riadiť zákonom.
Uveď § kde je to tak stanovené.

V §13 ods(4) sa hovorí o posunutí na prvý pracovný deň.

Nemôžem uviesť §, kde je to ustanovené. Jednoducho taký nie je. Neviem posúdiť na základe čoho sa drsr nedrží zákona.. Len som informovala o tom, čo je uvedené na stránke drsr. Bohužiaľ, rozhodnúť sa musí daňovník na základe zákona, alebo toho či sa pridrží ich stránky.
marjankaj
01.02.10,10:36
Nemôžem uviesť §, kde je to ustanovené. Jednoducho taký nie je. Neviem posúdiť na základe čoho sa drsr nedrží zákona.. Len som informovala o tom, čo je uvedené na stránke drsr. Bohužiaľ, rozhodnúť sa musí daňovník na základe zákona, alebo toho či sa pridrží ich stránky.

Ak taký § nie je tak sa treba riadiť podľa §13. Teda dnes sú ešte v lehote.
Rád by som vedel na základe čoho sa tak DÚ rozhodol.A že to nemajú uvedené na stránke nie je argument. Nemajú tam uvedenú ani lehotu na podanie dane z nehnuteľností, a to je tiež dnes.
nika.sum
19.03.10,11:41
Ahoj, prosim Vas kolko je pokuta za oneskorne splnenie oznamovacej povinnosti? A je to ta suma odlisna od sumy kt. da DU pri kontrole?
JarkaL
19.03.10,12:05
Do konca r. 2009 to bolo min. 66,38 € a najviac 3319,39 €. Ale už ten §35 ods.7 písm. b) je zmenený a je tam pokuta "najviac do 33 190,- " - spodnú hranicu zrušili.

Práve pozerám, že tu na Porade mám ešte starý zákon z 4/2009.
nika.sum
19.03.10,12:41
Dakujem velmi pekne, takze sa oplati ist dohodnut priamo za spravcom dane a odovzdat oznamovaciu pov.oneskorene, lebo pri kontrole by bola asi pokuta vyssia.
Timka1
19.03.10,12:46
Dakujem velmi pekne, takze sa oplati ist dohodnut priamo za spravcom dane a odovzdat oznamovaciu pov.oneskorene, lebo pri kontrole by bola asi pokuta vyssia.

tak je to najlepšie, dohodnúť sa a odovzdať hoci oneskorene, nemuseli by vám pri kontrole dať vyššiu pokutu, ale náhoda je blbec, čím skôr to dať na poriadok
nika.sum
19.03.10,13:11
Aj ja si myslim, tak dufam, ze klient pocuvne moju radu. Toto je najhorsie pri tych igelitkaroch na poslednu chvilu. Nahodim to do ucta a vyzeniem ho na DU sa usmievat na pani spravcovu :-)
Timka1
19.03.10,13:14
Aj ja si myslim, tak dufam, ze klient pocuvne moju radu. Toto je najhorsie pri tych igelitkaroch na poslednu chvilu. Nahodim to do ucta a vyzeniem ho na DU sa usmievat na pani spravcovu :-)

a nech nezabudne so sebou zobrať aj nejakú bonboniéru .... :)
nika.sum
22.03.10,14:26
Prave som volala s klientom, isiel zaniest dodatocne to Oznamenie o platbach FO. Isiel osobne do kancelarie a vraj to mal zaniest do podatelne, pani mu povedala, ze za to pokuty nie su, ze vraj ona nepozna nikoho kto by za to pokutu dostal. Ja viem, ze znama dostala 2000 Sk niekolko rokov dozadu pri kontrole za to, ze to neposlali.
No takto vyzeram ako hlupana (aspon taky pocit som mala ked mi to hovoril), ktora ho zbytocne strasi...Niekedy naozaj nechapem preco na tych DU podavaju taketo info, hlavne ked v zakone je nieco ine.
maros4444
13.01.11,09:26
Dobry den, aky je aktualny stav s "bonzackym paragrafom" ? Podla JASPI bol zakon 511/1992 zruseny zakonom 563/2009 Z.z. a v nom som ziaden § podobneho znenia s § 32 ods. 5 zákona 511/1992 Z.z. nenasiel. Plati nadalej tato oznamovacia povinnost? Dakujem.
marjankaj
13.01.11,09:42
Dobry den, aky je aktualny stav s "bonzackym paragrafom" ? Podla JASPI bol zakon 511/1992 zruseny zakonom 563/2009 Z.z. a v nom som ziaden § podobneho znenia s § 32 ods. 5 zákona 511/1992 Z.z. nenasiel. Plati nadalej tato oznamovacia povinnost? Dakujem.

Úplne na konci je uvedené. Takže si treba ešte počkať:cool:Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.“.
maros4444
13.01.11,10:09
aha, dakujem, to som si nevsimol, takze ako vidim, tak sa nic nezmenilo...
ichromekova
13.01.11,18:50
Poprosím o informáciu, je táto suma 3 319 EUR bez DPH, alebo je to spolu
s DPH, ak je fyzická osoba platiteľ DPH?
Ďakujem
Katarína Cigánová
13.01.11,18:54
Poprosím o informáciu, je táto suma 3 319 EUR bez DPH, alebo je to spolu
s DPH, ak je fyzická osoba platiteľ DPH?
Ďakujem
To je suma vyplatená - tam nerozlišuješ platcu , neplatcu ... jednoducho to čo si fyzicky vyplatila
ichromekova
13.01.11,19:13
Ďakujem pekne
VieraK.
15.01.11,23:17
Konateľ a spoločník s.r.o. v jednej osobe predal s.r.o. svoje súkromné auto na základe kúpnej zmluvy. S.r.o. mu za auto zaplatila v hotovosti sumu 10.000,00 Eur. Je s.r.o. povinná túto platbu oznámiť na daňový úrad? Spadá súkromná osoba - občan pod pojem fyzická osoba v zákone č.511/1992?
KEJKA
15.01.11,23:34
áno
Dopravana
25.01.11,07:46
Ahojte, mozno sa opytam blbost, ale je PO povinna podavat "bonzaky" ak platila FO za prenajom - sice v hotovosti ale vkladom na ucet? Cize od nas odisla hotovost, ale im prisli peniaze na bankovy ucet. Dakujem
Ajuška
25.01.11,08:16
Ahojte, mozno sa opytam blbost, ale je PO povinna podavat "bonzaky" ak platila FO za prenajom - sice v hotovosti ale vkladom na ucet? Cize od nas odisla hotovost, ale im prisli peniaze na bankovy ucet. Dakujem
...tento technický zázrak ako sa dá zrealizovať, by ma ceelkom zaujímalo...;):---..."odišla" od Vás hotovosť = z pokladne, v rukách "niekoho" po bankovú prepážku "jeho" banky... predpokladám... :cool: ...u PO sa účtuje o priamom vklade na účet FO...u FO sa účtuje o príjme na BÚ... bonzovať nie je čo... :rolleyes: ...
Dopravana
25.01.11,08:32
..tento zazrak sa robi tak, ze PO vezme peniaze z kasy do banky FO a tam ich vlozi priamo na ich ucet.. tiez som si myslela ze bonzovat asi nie je co, ale pre istotu sa opytam. Aj ked predpokladam ze keby sme poslali bonzak na DU tak sa nic nedeje.. :) dakujem za odpoved.
Ajuška
25.01.11,09:03
..tento zazrak sa robi tak, ze PO vezme peniaze z kasy do banky FO a tam ich vlozi priamo na ich ucet.. tiez som si myslela ze bonzovat asi nie je co, ale pre istotu sa opytam. Aj ked predpokladam ze keby sme poslali bonzak na DU tak sa nic nedeje.. :) dakujem za odpoved.
...iniciatíve sa medze nekladú...:D...a ja sa už prestávam čudovať kadečomu...;):---...v tomto prípade sa o platbu v hotovosti nejedná, takže príslušný § sa naň nevzťahuje...:rolleyes:...tak znie moja odpoveď...
IvoM
25.01.11,09:22
Tiež sa už prestávam čudovať a rozčulovať, napríklad posledná novela bola 1.6.2010 ale sumu 100 000,- Sk tam nechali hoci už dva roky to nie je naša mena, a tiež každý rok vysvetlovať mojim klientom že oznámenie musia poslať na príslušný DÚ príjemcu hotovosti a najlepšie doporučene a teda ich to bude niečo stáť ma tiež už prestáva baviť.
Jana_clenka
25.01.11,09:57
Nahlasujete aj podiely na zisku vyplatené spoločníkovi v hotovosti ? Nie sú predmetom dane, logicky by sa mi teda videlo, že netreba nahlasovať, avšak "bonzácky paragraf" nerozlišuje, či sa nahlasujú platby podliehajúce alebo nepodliehajúce dani, z pohľadu zákona sa mi preto vidí, že treba nahlásiť.
Ďakujem.
Tamila
25.01.11,10:04
Nahlasujete aj podiely na zisku vyplatené spoločníkovi v hotovosti ? Nie sú predmetom dane, logicky by sa mi teda videlo, že netreba nahlasovať, avšak "bonzácky paragraf" nerozlišuje, či sa nahlasujú platby podliehajúce alebo nepodliehajúce dani, z pohľadu zákona sa mi preto vidí, že treba nahlásiť.
Ďakujem.
No mne zo znenia vychádza, že sa ohlasujú iba zdaniteľné príjmy.


32/(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Jana_clenka
25.01.11,10:08
Nahlasujete aj podiely na zisku vyplatené spoločníkovi v hotovosti ? Nie sú predmetom dane, logicky by sa mi teda videlo, že netreba nahlasovať, avšak "bonzácky paragraf" nerozlišuje, či sa nahlasujú platby podliehajúce alebo nepodliehajúce dani, z pohľadu zákona sa mi preto vidí, že treba nahlásiť.
Ďakujem.

Jéééj, práve mi prišla odpoveď z DRSR (už som neverila, že príde do konca januára a predsa...), tu je:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa ustanovenia § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, právnické a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej činnosti alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 3 319, 39 eur za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou. Oznámenie sa zašle vždy do 30 dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Ak právnická osoba vypláca podiel na zisku spoločníkovi v hotovosti a tieto platby presiahnu 3 319,39 eura za kalendárny rok, je povinná uskutočnené platby oznámiť miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa.

Váš dopyt:

Dobrý deň,
prosím Vás o odpoveď na nasledovnú otázku:
Spoločníkovi s.r.o. bol v hotovosti vyplatený podiel na zisku vo výške väčšej ako 3319,39 €?. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť (oznámenie údajov o platbách fyzickým osobám, ktorým bola vyplatená hotovosť nad 3319,39 €?) v zmysle § 32 ods.5 zákona o správe daní a poplatkov na takúto platbu ? Ďakujem.
montina
25.01.11,10:13
a myslíte si, že sa to týka aj vzájomných zápočtov? keď v podstate tam žiadna hotovosť neprebehne. ??
Ejo
25.01.11,10:15
Ak živnostník uhradil faktúry v hotovosti s.r.o.-čke za drobný majetok, ako pračka, sušička, a celková suma za rok presiahla limit, tak aj to treba nahlásiť na DU?
nela07
25.01.11,10:16
Jéééj, práve mi prišla odpoveď z DRSR (už som neverila, že príde do konca januára a predsa...), tu je:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa ustanovenia § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, právnické a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej činnosti alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 3 319, 39 eur za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou. Oznámenie sa zašle vždy do 30 dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Ak právnická osoba vypláca podiel na zisku spoločníkovi v hotovosti a tieto platby presiahnu 3 319,39 eura za kalendárny rok, je povinná uskutočnené platby oznámiť miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa.

Váš dopyt:

Dobrý deň,
prosím Vás o odpoveď na nasledovnú otázku:
Spoločníkovi s.r.o. bol v hotovosti vyplatený podiel na zisku vo výške väčšej ako 3319,39 €?. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť (oznámenie údajov o platbách fyzickým osobám, ktorým bola vyplatená hotovosť nad 3319,39 €?) v zmysle § 32 ods.5 zákona o správe daní a poplatkov na takúto platbu ? Ďakujem.

To myslia vážne?
Maria3
25.01.11,10:22
toto by celkom zaujímalo aj mňa. Spoločník ako FO a podiel na zisku vyplatený v hotovosti... Treba oznámiť alebo nie? Poradí nám niekto?
nela07
25.01.11,10:24
toto by celkom zaujímalo aj mňa. Spoločník ako FO a podiel na zisku vyplatený v hotovosti... Treba oznámiť alebo nie? Poradí nám niekto?

Podľa vyjadrenia DR SR uvedeného vyššie áno, ale je to podľa mňa prinajmenšom divné.
Maria3
25.01.11,10:24
ďakujem za odpovede
Maria3
25.01.11,10:33
nie je to divné?
tina.mm
25.01.11,10:42
A čo robiť v prípade, ak počas roka 2010 z SRO odišiel spoločník a bol mu v hotovosti vyplatený jeho pôvodný vklad do SRO 3319,39 EUR. Je potrebné to oznámiť na DÚ?
truch
25.01.11,10:44
Tak táto odpoveď z DRSR ma prekvapila. Výplata podielu na zisku už nepodlieha zdaneniu, prečo potom takúto platbu hlásiť? Papiere urobím a pošlem, ešte stíham:) Takže vďaka za priloženie odpovede, ušetrila si mi možnú pokutu:)
nela07
25.01.11,10:49
Snažila som sa nájsť nejaké usmernenie na drsr, ktoré by tomu odporovalo, ale nič som nenašla. Takže budeme hlásiť ....
sybila3
25.01.11,11:00
To myslia vážne?
ja som doteraz neoznamovala podiely na zisku.
tina.mm
25.01.11,11:07
Práve som dovolala s DRSR - Služby pre verejnosť, tam mi dotyčná pani povedala, že výplata podielu na zisku nie je predmetom dane a nemusí sa ani oznámiť. Tak kde je pravda?
marjankaj
25.01.11,11:16
Tak táto odpoveď z DRSR ma prekvapila. Výplata podielu na zisku už nepodlieha zdaneniu, prečo potom takúto platbu hlásiť? Papiere urobím a pošlem, ešte stíham:) Takže vďaka za priloženie odpovede, ušetrila si mi možnú pokutu:)


Práve som dovolala s DRSR - Služby pre verejnosť, tam mi dotyčná pani povedala, že výplata podielu na zisku nie je predmetom dane a nemusí sa ani oznámiť. Tak kde je pravda?

Je to podľa zákona §32 ods.5. zákona o správe daní a poplatkov.
A prečo to neposlať na účet? A bolo by po probléme.

Telefonovanie nestačí. Vypýtaj si písomné stanovisko. Pošli mail.

Okrem toho táto povinnosť od 1.1.2012 asi nebude.

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209420&FileName=zz2009-00563-0209420&Rocnik=2009
marjankaj
25.01.11,11:19
Ak živnostník uhradil faktúry v hotovosti s.r.o.-čke za drobný majetok, ako pračka, sušička, a celková suma za rok presiahla limit, tak aj to treba nahlásiť na DU?

Nie. Týka sa to iba platieb vyplatených FO.
sybila3
25.01.11,11:25
takže netreba nahlasovať podiely na zisku?
marjankaj
25.01.11,11:39
takže netreba nahlasovať podiely na zisku?

Treba.
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Jana_clenka
25.01.11,11:45
Snažila som sa nájsť nejaké usmernenie na drsr, ktoré by tomu odporovalo, ale nič som nenašla. Takže budeme hlásiť ....

Aj ja som sa snažila nájsť nejaký dôkaz, že netreba, preto som posielala ten dopyt na DRSR. Žiaľ miesto dôkazu, že netreba, sme sa (asi viacerí) uistili, že treba - žiaľ. Ale hlavné je, že to ešte stíhame ;).
nela07
25.01.11,11:54
Aj ja som sa snažila nájsť nejaký dôkaz, že netreba, preto som posielala ten dopyt na DRSR. Žiaľ miesto dôkazu, že netreba, sme sa (asi viacerí) uistili, že treba - žiaľ. Ale hlavné je, že to ešte stíhame ;).

No mne to skôr príde tak, že každý vedel, že netreba, až kým neriešili dopyt a až teraz je vidno, že paragraf je nedostatočne vysvetlený. Pretože je zbytočné nahlasovať platby, ktoré nie sú predmetom zdanenia. Ale to je môj osobný názor, pretože pokiaľ viem, nikdy predtým nebola reč o nahlasovaní vyplácania podielov.
sybila3
25.01.11,13:43
no veď práve, nikdy som ich nenahlasovala a asi ich nenahlásim ani teraz. Treba nahlásiť ak bola uhradená zahraničná faktúra z pokladne?
marjankaj
25.01.11,13:43
No mne to skôr príde tak, že každý vedel, že netreba, až kým neriešili dopyt a až teraz je vidno, že paragraf je nedostatočne vysvetlený. Pretože je zbytočné nahlasovať platby, ktoré nie sú predmetom zdanenia. Ale to je môj osobný názor, pretože pokiaľ viem, nikdy predtým nebola reč o nahlasovaní vyplácania podielov.

No ak pracovníčka drsr povedala že netreba, možno neskôr po "preškolení" bude iného názoru. Vláda naháňa každý cent, tak prečo nie na pokutách?:eek: A co je psáno to je dáno. Kto vie po slovensky, tak by nemal mať problém správne prečítať ten paragraf.:confused:
marjankaj
25.01.11,13:44
no veď práve, nikdy som ich nenahlasovala a asi ich nenahlásim ani teraz. Treba nahlásiť ak bola uhradená zahraničná faktúra z pokladne?

Komu bola uhradená?:eek:
sybila3
25.01.11,14:43
zahraničnému dodávateľovi, konateľ bol v nemecku kúpiť stroj-tovar a zaplatil v hotovosti 6500 eur.
Tweety
25.01.11,14:46
zahraničnému dodávateľovi, konateľ bol v nemecku kúpiť stroj-tovar a zaplatil v hotovosti 6500 eur.
A ten dodáv. je FO?
marjankaj
25.01.11,14:52
zahraničnému dodávateľovi, konateľ bol v nemecku kúpiť stroj-tovar a zaplatil v hotovosti 6500 eur.

Je ten dodávateľ FYZICKÁ OSOBA?:eek:
nela07
25.01.11,15:40
No ak pracovníčka drsr povedala že netreba, možno neskôr po "preškolení" bude iného názoru. Vláda naháňa každý cent, tak prečo nie na pokutách?:eek: A co je psáno to je dáno. Kto vie po slovensky, tak by nemal mať problém správne prečítať ten paragraf.:confused:

Z tejto témy mám dve nové informácie: 1. že treba nahlasovať spoločníkov, ktorým boli v hotovosti vyplatené podiely na zisku nad hranicu 3319,39 eur
2. že neviem po slovensky, lebo mám problém správne prečítať ten paragraf.:confused:
kornelia2
25.01.11,15:47
No ako to je spoločnikovi bolo vyplatene zo zisku 10000€ , treba alebo netreba oznamit??
A do kedy sa to oznamuje??
Ked je mimo BA??komu oznamuje?:eek:
Ingrid Ondruskova
25.01.11,15:55
Aj naša firma niekoľkokrát v r.2010 zaplatila za tovar v hotovosti
zahr.obch.partnerovi v celkovej sume cca 20.000,-EUR, treba toto nahlasovať, resp. mám skúmať štatút firmy?, t.j. či je to s.r.o., súkromník a pod.? alebo "bonzák-paragraf" sa týka len vnútorného trhu?
marjankaj
25.01.11,16:15
Aj naša firma niekoľkokrát v r.2010 zaplatila za tovar v hotovosti
zahr.obch.partnerovi v celkovej sume cca 20.000,-EUR, treba toto nahlasovať, resp. mám skúmať štatút firmy?, t.j. či je to s.r.o., súkromník a pod.? alebo "bonzák-paragraf" sa týka len vnútorného trhu?

No zahraničné DÚ o také oznámenia asi nebudú mať záujem.:eek:
Ale znenie to ho paragrafu je takéto, a ak bude treba pokutovať, tak prečo by si nevymysleli aj za toto?:eek: Jeden nikdy nevie.
Najlepšie bude vypýtať si stanovisko DRSR a budete to mať na papieri potvrdené.:cool:
Ajuška
25.01.11,16:27
Z tejto témy mám dve nové informácie: 1. že treba nahlasovať spoločníkov, ktorým boli v hotovosti vyplatené podiely na zisku nad hranicu 3319,39 eur
2. že neviem po slovensky, lebo mám problém správne prečítať ten paragraf.:confused:
...ja ešte tretiu...;):---...že aj na drsr sa nájdu trupky, ktoré "pre istotu" postrádajú logiku v uvažovaní... pointa "bonzáka" podľa mňa je v možnosti krížovej kontroly, či FO vo svojom DP priznala všetky príjmy, podliehajúce dani z príjmov......... nič viac a nič menej... aspoň ja v tom žiadnu inú logiku nevidím...:rolleyes:...leeda... že by nestačilo zabordelizovanie papiermi SP, ZP...a iných "Pixlovín"...:confused:...a vraj za komančov bola prebujnelá administratíva... kuaa, kam len to spejeme.............:cool:...
Ajuška
25.01.11,16:41
Treba.
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok
...vyjadril si sa k tomuto...;)...vzhľadom na polemiku vyplatených podielov na zisku, by som sa ja, v súlade so zákonom vyjadrila... že z podielov som nemala dôvod zraziť daň... preto ani nevidím dôvod, aby vyplatené čiastky podliehali "bonzákovi"...:rolleyes:...aké len je to uhlie pohľadu (či nedokonalosť písomného prejavu?)...čarovné... mhmm??
sybila3
25.01.11,16:57
no ja nebudem nahlasovať podiely na zisku, a myslím, že ani zahraničného dodávateľa ako som sa vyššie dozvedela, že sa to týka asi len slovenska, veď nadobudnutie tovaru nakoniec uvádzam v DPH nech si to tam nájdu.
KEJKA
25.01.11,17:13
No mne zo znenia vychádza, že sa ohlasujú iba zdaniteľné príjmy.
32/(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane ..................
a mne to zo znenia nevyplýva. Zvýraznené sa netýka príjemcu peňazí, ale povinného poslať bonzák.
malo by to byť zvýraznené takto
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane ...............
teda
1. modrým, to som ja - sro, SZČO, ktorá uskutočňujem platby,
a
2. zeleným - to sú všetky fyzické osoby bez rozlíšenia na občanov, podnikateľov, slobodných umelcov, spoločníkov, konateľov.......ktorým ja hotovosť vyplácam bez zrazenia dane.
a
3. červeným, to sú uskutočnené platby bez rozlíšenia z hľadiska následných daňových povinností.
teda
a) ak by som bola občan, ktorý si od suseda kúpi auto za 5000 EUR v hotovosti, nie som povinná posielať bonzák. Ak to však urobím ako SŽČO, tak suseda nabonzujem /aj ked ten príjem je na 99% oslobodený........../
b) ak sro vyplatí dividendy, podiely na zisku bez zdanenia, nabonzuje spoločníka, konateľa......., napokon ten podiel môže a nemusí byť zdaniteľný /napr. podiely ziskov z r. 2003 a starších/. v tomto zmysle je aj stanovisko DRSR
c) ak sro vyplatí spoločníkovi, konateľovi cestovné náhrady - bonzák pošle tiež, aj ked tieto cestovné náhrady sú určite nezdaniteľným príjmom. toto je otázka z mojej strany, ktorú som hodila do pléna na diskusiu práve vzhľadom na znenie §32. V bode c) by som rozlišovala prípad, ak berie mzdu a cestovné je vyplácané ako zamestnancovi, alebo je bez odmeny a "pracuje" iba za cestovné náhrady.
================================
K tej diskusii ma viedlo práve znenie §32, ktoré bonzáky na vyplácané hotovosti podmieňuje iba tým, že
- nie sú zdanené
- prekročia ročný limit
- nie sú v ERP.
prípady a), b), c) tie podmienky spĺňajú.
neukrižujte ma, ani symbolicky, prosím. osobne sa s bodmi b a c nestotožňujem, považujem ich za blbosť, zbytočnosť, ale som presvedčená, že zo zákona tá povinnosť vyplýva.
truch
25.01.11,17:29
No ako to je spoločnikovi bolo vyplatene zo zisku 10000€ , treba alebo netreba oznamit??
A do kedy sa to oznamuje??
Ked je mimo BA??komu oznamuje?:eek:

Nahlás a máš pokoj:) Hlásiš na DÚ, kam patrí podľa jeho miesta bydliska.
Ajuška
25.01.11,17:31
... som presvedčená, že zo zákona tá povinnosť vyplýva.
...z hľadiska uvedeného, nevidím rozdiel medzi vyplatením podielu na zisku... či vyplatením hotovosti, na základe zmluvy o poskytnutí pôžičky... :cool: ...a to už kde sme sa posunuli???
Tamila
25.01.11,17:32
Lepšie je radšej nahlásiť ako nenahlásiť
Ajuška
25.01.11,17:33
Nahlás a máš pokoj:) Hlásiš na DÚ, kam patrí podľa jeho miesta bydliska.
...:D:D:D...pri značnej dávke zlomyselnosti - nech nemajú pokoj na dú - nahlásme všetci...všetky platby (aj pod limit)... všetkým dú, bez rozdielu príslušnosti...:D:D:D...uuuplnaa balada...
kornelia2
25.01.11,17:47
A ked som vyplatila v juni ?bude pokuta?
KEJKA
25.01.11,17:50
čo v júni?
hlásiš do 31.1. súhrn za predchádzajúci rok.
truch
25.01.11,17:52
A ked som vyplatila v juni ?bude pokuta?
Bonzák sa hlási iba raz ročne, do 31.01.:) pokuta nebude ak pošleš do konca týždňa:)
Ajuška
25.01.11,17:57
Bonzák sa hlási iba raz ročne, do 31.01.:) pokuta nebude ak pošleš do konca týždňa:)
...Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná...;):---...
jacekova
25.01.11,18:19
áno ale tento rok je 30.1. nedela, takže sa podá tlačivo do 31.1.2011 (pondelok)
Tweety
25.01.11,18:20
áno ale tento rok je 30.1. nedela, takže sa podá tlačivo do 31.1.2011 (pondelok)
mimotemy Samo sato?:---
jacekova
25.01.11,18:21
juuuuj, ako by som bola rada, keby sa to samo podalo.....
marjankaj
25.01.11,20:41
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

...vyjadril si sa k tomuto...;)...vzhľadom na polemiku vyplatených podielov na zisku, by som sa ja, v súlade so zákonom vyjadrila... že z podielov som nemala dôvod zraziť daň... preto ani nevidím dôvod, aby vyplatené čiastky podliehali "bonzákovi"...:rolleyes:...aké len je to uhlie pohľadu (či nedokonalosť písomného prejavu?)...čarovné... mhmm??

Ak si kontrola zaumieni, že niečo nájde, tak neviem ktorý právnik by ťa z tohto vysekal.:eek: Nepodáš -> nesplníš si povinnosť.§35
(15) Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona11ab) alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za ktorých porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 7, môže mu správca dane uložiť pokutu do 33 190 eur. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá; maximálna výška pokuty ustanovená v prvej vete musí byť zachovaná. Rovnako môže správca dane uložiť pokutu za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj tretej osobe.
Ajuška
25.01.11,21:40
Ak si kontrola zaumieni, že niečo nájde, tak neviem ktorý právnik by ťa z tohto vysekal.:eek: Nepodáš -> nesplníš si povinnosť.
...zvýraznené by si mi asi ťažko doložil citáciou príslušného §...však?...;)... ešte že si tí "moji" kontrolóri nič nezaumienili a vystačili si so zdokumentovaním oznamovacej povinnosti tak, ako príslušný § vnímam ja...:---...keď už si tak zvýrazňujeme onen §, pozornosť si podľa mňa právom zaslúžia aj tieto slová...
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň...
...že by predsa len súviseli s výdavkami preukázateľne vynaloženými na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov??...:cool:...
marjankaj
25.01.11,22:27
...zvýraznené by si mi asi ťažko doložil citáciou príslušného §...však?...;)... ešte že si tí "moji" kontrolóri nič nezaumienili a vystačili si so zdokumentovaním oznamovacej povinnosti tak, ako príslušný § vnímam ja...:---...keď už si tak zvýrazňujeme onen §, pozornosť si podľa mňa právom zaslúžia aj tieto slová...
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň...
...že by predsa len súviseli s výdavkami preukázateľne vynaloženými na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov??...:cool:...

No ak vyplatenie podielu nie je v rámci podnikateľskej činnosti, potom budeš mať pravdu. Zrejme o tom ani neúčtuješ.:eek:
Ajuška
25.01.11,22:34
...Tvoje "kdyby-coby"...je tentokrát od veci...a je to Tvoja pravda...;):---...ja som o kontrole dane z príjmov PO vyššie písala, k polemike o vyplatených podieloch na zisku...to len ak Ti unikla podstata mj vyjadrení...:rolleyes:...
marjankaj
25.01.11,23:57
No ja v tomto prípade som na strane drsr. Skús polemizovať s nimi. Mňa osobne sa tento problém netýka.
http://www.porada.sk/1630961-post132.html
nela07
26.01.11,08:10
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane ...............
teda
1. modrým, to som ja - sro, SZČO, ktorá uskutočňujem platby,
a
2. zeleným - to sú všetky fyzické osoby bez rozlíšenia na občanov, podnikateľov, slobodných umelcov, spoločníkov, konateľov.......ktorým ja hotovosť vyplácam bez zrazenia dane.
a
3. červeným, to sú uskutočnené platby bez rozlíšenia z hľadiska následných daňových povinností.
teda
a) ak by som bola občan, ktorý si od suseda kúpi auto za 5000 EUR v hotovosti, nie som povinná posielať bonzák. Ak to však urobím ako SŽČO, tak suseda nabonzujem /aj ked ten príjem je na 99% oslobodený........../
b) ak sro vyplatí dividendy, podiely na zisku bez zdanenia, nabonzuje spoločníka, konateľa......., napokon ten podiel môže a nemusí byť zdaniteľný /napr. podiely ziskov z r. 2003 a starších/. v tomto zmysle je aj stanovisko DRSR
c) ak sro vyplatí spoločníkovi, konateľovi cestovné náhrady - bonzák pošle tiež, aj ked tieto cestovné náhrady sú určite nezdaniteľným príjmom. toto je otázka z mojej strany, ktorú som hodila do pléna na diskusiu práve vzhľadom na znenie §32. V bode c) by som rozlišovala prípad, ak berie mzdu a cestovné je vyplácané ako zamestnancovi, alebo je bez odmeny a "pracuje" iba za cestovné náhrady.
================================
K tej diskusii ma viedlo práve znenie §32, ktoré bonzáky na vyplácané hotovosti podmieňuje iba tým, že
- nie sú zdanené
- prekročia ročný limit
- nie sú v ERP.
prípady a), b), c) tie podmienky spĺňajú.
neukrižujte ma, ani symbolicky, prosím. osobne sa s bodmi b a c nestotožňujem, považujem ich za blbosť, zbytočnosť, ale som presvedčená, že zo zákona tá povinnosť vyplýva.

Keď tak rozmýšľam zamestnanec, ktorý dostáva cestovné náhrady je tiež fyzická osoba a nezrážam mu z platieb daň ... mám hlásiť aj jeho:D ? Teda čisto teoreticky lebo prekročiť hranicu 3320 eur by bolo asi ťažké. Presne o to ide, že by mal byť podľa mňa ten paragraf upresnený.
Ajuška
26.01.11,08:56
Keď tak rozmýšľam zamestnanec, ktorý dostáva cestovné náhrady je tiež fyzická osoba a nezrážam mu z platieb daň ... mám hlásiť aj jeho:D ? Teda čisto teoreticky lebo prekročiť hranicu 3320 eur by bolo asi ťažké. Presne o to ide, že by mal byť podľa mňa ten paragraf upresnený.
...mhmm...ale nasčítané zálohy (vyplatené z pokladne v hotovosti na drobné nákupy) u niektorých ZC by s tou hranicou nemuseli mať aaž taký problém...;):---...vitajme v absurdizme...:rolleyes:...vrátilo ma to v spomienkach do ranného detstva...kedy som z nepochopenia dobre mienených rád za každým kríkom videla vraha a zlodeja...:cool:...
Jana_clenka
26.01.11,09:09
Keď tak rozmýšľam zamestnanec, ktorý dostáva cestovné náhrady je tiež fyzická osoba a nezrážam mu z platieb daň ... mám hlásiť aj jeho:D ? Teda čisto teoreticky lebo prekročiť hranicu 3320 eur by bolo asi ťažké. Presne o to ide, že by mal byť podľa mňa ten paragraf upresnený.

Výplatná páska zamestnanca ako-taká vo všeobecnosti "prechádza" režimom zdanenia. Čiže položky na nej uvedené podľa svojej povahy sú/nie sú zdanené, ale v každom prípade tým, že sú tam uvedené, bolo ich daňové hľadisko poriešené.
Pokiaľ má teda zamestnanec vyplatené cestovné náhrady cez výplatnú pásku, potom tieto náhrady akoby "prešli" inštitútom zdanenia (aj keď sa samotná daň nezrazila). Týmto sa dá (podľa mňa) vysvetliť, že takéto náhrady nebudeme nahlasovať.
Ak však cestovné náhrady nie sú vyplatené cez výpl.pásku ... tieto asi áno.

Nie že by som sa s tým stotožňovala, ale takto chápem ten zákon, aj keď logiku to nemá. Zatiaľ je zdá sa zákon postavený tak, že ten kto vypláca platby nemá posudzovať, či pre ich prijímateľa sú alebo nie sú predmetom dane. Platiteľovi káže iba nahlásiť a zdanenie je záležitosťou prijímateľa.
Ajuška
26.01.11,09:21
No ak vyplatenie podielu nie je v rámci podnikateľskej činnosti, potom budeš mať pravdu. Zrejme o tom ani neúčtuješ.:eek:
...pre mňa je dôsledkom činnosti smerujúcej k zabezpečeniu príjmov...;):---...
scame
26.01.11,09:21
Keď tak rozmýšľam zamestnanec, ktorý dostáva cestovné náhrady je tiež fyzická osoba a nezrážam mu z platieb daň ... mám hlásiť aj jeho:D ? Teda čisto teoreticky lebo prekročiť hranicu 3320 eur by bolo asi ťažké. Presne o to ide, že by mal byť podľa mňa ten paragraf upresnený.
No neverili by ste, ale ono to nie je také ťažké za celý rok prekročiť s cestovnými náhradami 3320 EUR, keď je v rámci cestovných náhrad vyplácaná aj náhrada za opotrebenie svojho vlastného auta.;) A ja ich teda nikdy nepreháňam cez výplatnú pásku, lebo mzdy sú vyplácané do 5 a to ešte cesťáky za predošlý mesiac u seba ani nemám. Takže "bonzovať", keď to išlo cez pokladňu?
KEJKA
26.01.11,09:23
nie že by som bola nadšená znením a svojim výkladom §32, ale som rada, že sa našiel niekto, kto chápe moje myšlienkové pochody a vyslovuje rovnaký názor.
Celkovo mi ide o to, aby sme neodvrhovali nelogické výklady, lebo časom príde kontrola a bude tvrdiť to isté a pokute sa nevyhneme, hoci naše konanie bolo logické aj ked nie v zmysle zákona.
Jana_clenka
26.01.11,09:34
Cesťáky vyplatené z pokladne ... ešte ma napadá takéto riešenie:
Ak je cesťák vyplatený zamestnancovi, potom zamestnávateľ ako platiteľ dane zo závislej činnosti, je povinný riešiť daňové hľadisko každého vyplácaného príjmu. Teda aj keď vyplatil cestovné náhrady z pokladne, musel poriešiť daňové hľadisko (poriešil tak, že nepodlieha zdaneniu) a teda túto platbu nemusíme nahlasovať.

Pre mňa by aj toto malo celkom logiku, čo poviete ??? ;)
KEJKA
26.01.11,09:37
§32 neurčuje, že musím riešiť daňové hľadisko, len mi prikazuje platby v hotovosti oznámiť. Riešiť bude DU.
takže podľa mňa táto úvaha neobstojí.
alušik
26.01.11,09:46
Normálne sa nestačím čudovať. Veci, ktoré sa nám zdali logické ešte minulý rok, nám už tento rok logiku nedávajú... Za predošlé roky som nikdy nehlásila cestovné náhrady, ani podiely na zisku. Som z toho v údive, ale je pravda, že teraz by som s Vami súhlasila, veď keď si vezmem roky-rokúce dozadu, nahlasovali sme ako besní u obchodníka s cennými papiermi aj to, keď sme od ľudí odkúpili akcie z 1. vlny kúponovej privatizácie, hoci to tiež bolo oslobodené od dane z príjmu. No ani by ste nechceli vidieť tie siahlodlhé zoznamy, čo sme rozosielali po daňových úradoch celého Slovenska. No des...
Teraz ma to zaráža, že keď som vlani nenahlásila vyplatený podiel na zisku, no iné veci som hlásila, ako sa na to pozerajú pri riešení pokuty? Dajú mi ju, lebo som si nesplnila túto jednu konkrétnu vec alebo zohľadnia to, že inak som si túto "bonzácku povinnosť" plnila a pokutu nedajú?:confused:
Jana_clenka
26.01.11,09:47
Nekáže mi riešiť daňové hľadisko, ale hovorí aj, že ak som "zrazil" daň, nemusím nahlasovať. A zamestnávateľ dajme tomu chcel "zraziť" daň, ale zákon povedal, že netreba. Nie je to z pohľadu §32 platba so zrazenou daňou (nulovou) ?

Uznávam, že je to absurdizmus, ale bolo by dobré keby sme vymysleli nejaké obstojné riešenie ... tak moc by som to chcela:D.
sybila3
26.01.11,09:50
ale ja tomu celkom nerozumiem, keď je konateľovi vyplatený podiel na zisku, ktorý už bol zdanený, prečo by som ho nahlasovala???
KEJKA
26.01.11,10:29
lebo je občan-FO a si mu ho vyplatila v hotovosti a on na to nemá registračku?
/§32/.
V súvislosti s novelou ZDP, ked podiely na zisku budú podliehať povinnosti platiť ZP, bonzáky budú mať "význam" v rámci súčinnosti DU a ZP, hm.
marjankaj
26.01.11,10:52
lebo je občan-FO a si mu ho vyplatila v hotovosti a on na to nemá registračku?
/§32/.
V súvislosti s novelou ZDP, ked podiely na zisku budú podliehať povinnosti platiť ZP, bonzáky budú mať "význam" v rámci súčinnosti DU a ZP, hm.

Kejka od 1.1.2012 podľa nového znenia zákona o správe daní a poplatkov ten "bonzácky" paragraf tam už nie je. 263/2009 Z.z.
Stefan2005
26.01.11,10:56
Kejka od 1.1.2012 podľa nového znenia zákona o správe daní a poplatkov ten "bonzácky" paragraf tam už nie je. 263/2009 Z.z.

Logicky mi vynechanie povinnosti oznamovania odkazuje aj na zmeny v oblasti ERP (evidovanie úhrad faktúr v hotovosti); ovšem výplata podielov, cestovných náhrad a pod. s ERP nič spoločného nemá.
S.Ch.
26.01.11,11:05
Takže podľa uvedenej interpretácie § 32 je potrebné oznámiť aj vrátenie pôžičky fyzickej osobe (vo výške nad stanovený limit). Budete aj vy v takomto prípade oznamovat?
A čo sa týka poskytnutia peňažných prostriedkov zamestnancovi napr. na nákup náhradných dielov, pohonných hmôt? - ja som už z toho zmätená!
KEJKA
26.01.11,11:15
Kejka od 1.1.2012 podľa nového znenia zákona o správe daní a poplatkov ten "bonzácky" paragraf tam už nie je. 263/2009 Z.z.
koncom roka som dostala info, že niektoré §§ z uvedeného zákona sa presunuli do iných....blabla.
Skrátka beriem, že tam nie je, ale možno v modifikovanej verzii je niekde inde.
rok 2012 je ďaleko, tak to neriešim.
marjankaj
26.01.11,11:19
Logicky mi vynechanie povinnosti oznamovania odkazuje aj na zmeny v oblasti ERP (evidovanie úhrad faktúr v hotovosti); ovšem výplata podielov, cestovných náhrad a pod. s ERP nič spoločného nemá.

Nelogických je viac vecí. Napríklad ak platiteľ DPH nemá žiadne plnenie ani odpočet, musí podať nulové DP. Ak nepodá tak mu dajú pokutu 66,38 €.

Alebo pokuty za nepodanie oznámenia o zaradení vozidla na podnikanie

http://www.porada.sk/t96387-p6-13-pokut-za-jedno-danove-priznanie.html

Tu je vidieť ako vedia byť DÚ iniciatívne. A zákony im niekedy nahrávajú. Veď to schvaľujú "obyčajní" ľudia. Predseda strany rozhodne a všetci musia poslúchať.:confused:
scame
26.01.11,11:27
Volala som na daňový úrad, tak mi povedali, že v zmlysle tej odpovede z daňového riaditeľstva by radšej teda vyplatenie podielov na zisku nahlásili. Potom som sa teda opýtala na cestovné náhrady a to mi už zase úplne samozrejme povedala: "A to nieeeee...!" No som z toho zmätená. Nikdy som nehlásila ani jedno z nich. Už len dúfať, že tie roky nikto nebude kontrolovať.:o
veronkaj
26.01.11,11:42
prosím asi tomu nerozumiem správne
- szčo platca dph ak vo svojom účtovníctve vystavuje faktúry a zákazník ich zaplatí v hotovosti a je toho viac ako 3320Eur musí szčo nahlásiť na du že podľa §32 o prijatých platbách v hotovosti prijal... x Euro od.... človeka alebo podnikateľa.

- ak szčo platca dane uhradil zo svojej pokladne viac ako 3320,Eur niekomu za niečo či už faktúry alebo akontáciu za auto v hotovosti tak tiež musí nahlásiť že podľa toho zákona vydal z pokldne tolko ..x eur tomu...podnikateľovi, osobe????
a to treba do 31.1.2011.

tak???? no chaos
a ak si szčo vyplatí na konci každého mesiaca, resp. kvartálu alebo konci roku sumu z pokladne pre seba na osob. spotrebu tak aj to sa musí hlásiť??? no des?
´dakujem
nela07
26.01.11,11:45
Volala som na daňový úrad, tak mi povedali, že v zmlysle tej odpovede z daňového riaditeľstva by radšej teda vyplatenie podielov na zisku nahlásili. Potom som sa teda opýtala na cestovné náhrady a to mi už zase úplne samozrejme povedala: "A to nieeeee...!" No som z toho zmätená. Nikdy som nehlásila ani jedno z nich. Už len dúfať, že tie roky nikto nebude kontrolovať.:o

100 bodov - prečo nieee, keď je to platba fyzickej osobe, z ktorej nebola zrazená daň?
Ajuška
26.01.11,11:59
...tak???? no chaos
a ak si szčo vyplatí na konci každého mesiaca, resp. kvartálu alebo konci roku sumu z pokladne pre seba na osob. spotrebu tak aj to sa musí hlásiť??? no des?´dakujem
...sa mi začína páčiť, čo všetko nám z praxe prepláva pod "onen" §...;):D...
KEJKA
26.01.11,12:02
no máš v tom chaos. Ved §32 je bonzácky §, nebonzuješ seba ale druhých,

prosím asi tomu nerozumiem správne
- szčo platca platiteľ dph ak vo svojom účtovníctve vystavuje faktúry a zákazník ich zaplatí v hotovosti a je toho viac ako 3320Eur musí szčo nahlásiť na du že podľa §32 o prijatých platbách v hotovosti prijal... x Euro od.... človeka alebo podnikateľa. nemusí, bonzoval by seba

- ak szčo platca platiteľ uhradil zo svojej pokladne viac ako 3320,Eur niekomu za niečo či už faktúry alebo akontáciu za auto v hotovosti tak tiež musí nahlásiť že podľa toho zákona vydal z pokldne tolko ..x eur tomu...podnikateľovi, osobe????
a to treba do 31.1.2011.......áno
áno, ak to vyplatil FO SZČO,
nie - ak to vyplatil sro

tak???? no chaos
a ak si szčo vyplatí na konci každého mesiaca, resp. kvartálu alebo konci roku sumu z pokladne pre seba na osob. spotrebu tak aj to sa musí hlásiť??? no des?............ nemusí, bonzoval by seba
´dakujem
Ajuška
26.01.11,12:16
no máš v tom chaos. Ved §32 je bonzácky §, nebonzuješ seba ale druhých,
...keby sme išli do dôsledkov, pri vyplatení podielov na zisku z jednoosobovej sročky...tiež bonzujem sama seba (rozdiel FO a PO mi dovysvetľovávať nemusíte, ja som len do podstaty zabŕdla)...;):---...a v onom § nie je v zátvorke - okrem seba - ...:D...táto téma by sa mala správne volať "srandičky z parlamentu na n-tú*...:cool:...
veronkaj
26.01.11,12:53
,
veronkaj
26.01.11,12:56
no máš v tom chaos. Ved §32 je bonzácky §, nebonzuješ seba ale druhých,


Ďakujem už v tom mám jasno,
teda len to čo zaplatil nad 3319 inej FO podnikateľovi, nepodnikateľovi ak vyplatil sro tak nehlási

ak prijal tak to nehlási, ak si vyplatil osobný výber z pokladne tak tiež nehlási, len to čo zaplatil niekomu v hotovosti.

Ďakujem


pekný deň
veronkaj
26.01.11,13:00
a ked vyplatí napr. sumu nad limit Fo v prípade že
- fyzická osoba , ktorá je szčo nám predala auto ale ako nepodnikateľ teda svoje súkromné ktoré nemal v majetku na hotovosť a my sme auto doplatili cez úver a dali do ponikania

tak aj takúto platbu vlastne v tomto prípade treba nahlásiť??? ked pre tento prípad prevzal platbu ako FO a inak podniká ako szčo Fo.

?????????
veronkaj
26.01.11,13:42
1
Majka
26.01.11,13:46
ja som prave zistila, ze poznam viac firiem kt. tieto oznamenia nerobia, urcite aspon 5-6r. napr. s.r.o. ma prenajaty priestor od FO a raz rocne mu na konci roka uhradil z pokladne najom po ine roky to boli 200-300tis. sk. Fo si podala dan.priznanie ze ma prijmy z prenajmu ale s.r.o. nenahlasovala na DU ze vyplatila FO v hotovosti....
No vsak je pravda ze tato s.r.o. este nemala danovu kontrolu :-)
S.Ch.
26.01.11,14:15
...sa mi začína páčiť, čo všetko nám z praxe prepláva pod "onen" §...;):D...

Ešte ma napadlo - keď zaplatím za faktúru právnickej osobe, tak tie peniaze predsa dám zamestnancovi danej firmy, ktorý je fyzická osoba - občan a mám aj jeho podpis, že tie peniaze prijal. To sa mi zdá rovnaká blbosť ako peniaze vyplatené vlastnému zamestnancovi na nákup režijneho materiálu.
Ajuška
26.01.11,14:25
Ešte ma napadlo - keď zaplatím za faktúru právnickej osobe, tak tie peniaze predsa dám zamestnancovi danej firmy, ktorý je fyzická osoba - občan a mám aj jeho podpis, že tie peniaze prijal. To sa mi zdá rovnaká blbosť ako peniaze vyplatené vlastnému zamestnancovi na nákup režijneho materiálu.
...;):---...paranoja z drsr sa prudko šíri vzduchom?...;):---...účel platby tam isto uvádzaš - úhrada faktúry pre sročku - ...sa už tooľko do oznamovačiek netrhaj, je čas aj nohy vyložiť a cafée si vychutnať...:D...
S.Ch.
26.01.11,14:52
Veru, máš pravdu, už nad tým nebudem rozmýšľať a idem konečne na obed.
Betina2
27.01.11,09:50
Nevidím zmysel nahlasovať niečo, čo nepodlieha dani....napríklad ak bazár nakupuje autá od fyzických osôb, občanov a následne ich predáva.....tak títo na 100% nenahlasujú všetkých tých občanov, to mám overené...
Na druhú stranu, síce z TP pred prevodom vidím, či bolo auto písané na podnikateľa alebo na nepodnikateľa, avšak 100% istotu, či si to zdaňiť príjemca nemá, tú nemám - ak napr. auto bolo vyradené a prepísané z podnikania na FO nepodnikatela a predáva ho skôr ako po 5 rokoch od posledného použitia aut na podnikanie.....tak tu by to mohlo byť opodstatnené, takže tu ho nahlásim.

Podiely na zisku, najmä v tej jednoosobovke....zisk bol raz zdanený, tak daný podiel na zisku už nespadá pod režim zdanenia (samozrejme ak ide o zisk dosiahnutý od tuším 2003, také nemám)...načo by som ho nenahlasovala, ved ich to vôbec nemusí zaujímať, kedže takýto príjem je vylúčený zo zdanenia. Ak to bol podiel na zisku spred daného termínu, a má sa zdaňovať, tak to nahlásim.
Na druhú stranu, ak ho nahlásim aj ked ide o podiel po 2003, tak sa nič mimoriadne nestane. (tie roky teraz presne neviem, treba kuknúť do zákona, odkedy sa podiely nezdaňujú).
Lebo sa tam uvedie dôvod vyplatenia.

Dám zamestnancovi (alebo aj konateľovi, spoločníkovi) postupne niekoľko záloh na nákup tovaru, ktoré v súhrne presiahnu limit, zamestnanec mi riadne zálohy zúčtuje, zdokladuje nákupy. Mám to v účtovníctve preukázateľné...vlastne si z tých peňazí nič nenechal a nemal z toho ani žiaden finančný ani nepeňažný prospech...Načo a z akého dôvodu by som ho nahlasovala...tiež to podľa môjho výkladu nepadá pod zákon o dani z príjmu a teda nemám dôvod ho nahlasovať...
to isté cestovné náhrady....zákon mi prikazuje vyplácať zamestnancovi alebo aj konateľovi cestovné náhrady. Tiež sú vyňaté zo zdaňovania...Z rovnakého dôvodu ako vyššie ho teda ja uvádzať nikde nebudem. Konieckoncov dôvody a sumy, všetko je podchytené v účtovníctve.....
V týchto dvoch prípadoch teda nahlasovať nebudem.

Celkom iné kafé je vyplácanie platieb FO za prenájom priestorov. Tu predsa existuje nejaká nájomná zmluva, na základe ktorej platím a takýto príjem. Takže tu určite nahlasovať budem.
Takisto aj platby FO v hotovosti mimo ERP za tovar, služby atď...také tie bežné veci...
Tamila
27.01.11,10:24
S tým, čo tu napísala Betina2 úplne súhlasím, je to aj môj názor.
seda
27.01.11,14:40
Mám jednoosobovú sro-čku, konateľ zobral podiel zo zisku r. 2010 vo výške 4.200 Eur + cesťáky + vrátenie platby, ktorou zo svojho súkromného účtu uhradil dodávateľskú faktúru sro-čky. Napísala som bonzáka, no je mi to čisto proti srsti, ešte dajme tomu tie podiely zo zisku O.K. /keď to pani z DR napísala, možno jej kolegyňa by napísala úplný opak!?/, ale keď kukám na tie čiastky cesťákov typu od 3,60 Eur + vysvetlenie prečo som mu vrátila 530,93 Eur za úhradu firemnej faktúry, tak mi je do smiechu. Vyzerá to ako nejaký román. Myslíte, že ak by som napísala dopyt na daň. riaditeľstvo, či sa tam majú uvádzať aj cesťáky + vrátenie mylnej platby, čo by mi asi odpísali?
Ajuška
27.01.11,14:58
... Myslíte, že ak by som napísala dopyt na daň. riaditeľstvo, či sa tam majú uvádzať aj cesťáky + vrátenie mylnej platby, čo by mi asi odpísali?
...záleží na tom, čo si od toho sľubuješ...;):---...zápis do knihy "kocurkovo a la parlament"... ?? ...:D...alebo aké naadherné vie byť "uhlie pohľadu"...
Stefan2005
27.01.11,16:49
takže nabonzujem všetkých. ale keď predá súkromná osoba sročke niečo nad 3319, tak by nemala zdaňovať príjem, podľa mňa lebo si to kúpila za peniaze ktoré mala zdanené a teraz predala. neviem či je to tak dobre.

Z tvojich otázok som nadobudol dojem, že sa pýtaš v mene s.r.o-čky, teda firmy. Pri plnení povinností za firmu prečo sa zaťažuješ tým, že čo je alebo nie dobré pre druhú stranu ? Túto otázku a formu realizácie transakcie mali zúčastnené strany posúdiť pred uzavretím obchodu. Teraz ty máš na základe zdokumentovanej skutočnosti splniť len to, čo prikazuje zákon.
Stefan2005
27.01.11,16:53
jajaj, kým som dopísal odpoveď, zadanie zmizlo - ale nevymyslel som si ho...
KEJKA
27.01.11,16:57
ked som načala túto debatu a poukázala na nedomyslené znenie §32, som netušila, že to zhruba pred rokom urobil niekto iný....
http://www.porada.sk/t70932-oznamenie-o-platbach-fyzickym-osobam.html#post1634429
Betina2
27.01.11,19:27
Tak ja to teda zaklincujem:

http://www.porada.sk/1275208-post84.html

stotožňujem sa s týmto názorom a v zásade nijakú platbu, ktorá nemá nič spoločné s daňou z príjmu alebo pri ktorej neexistuje možnosť, že by u príjemcu mohla byť predmetom dane z príjmu nahlasovať nebudem.....
Mnohí určite nebudete súhlasiť, ale podla mňa ak sa na niekoho zákon o dani z príjmu alebo zákon o správe daní a poplatkov nevzťahuje, tak nemám dôvod ho nabonzovať.

Niekde som čítala, že aj banky nahlasujú podozrivé transakcie DU a Finančnej polícií aže je to teda podobné.....no to sa jednoducho nedá s týmto zrovnávať...tam ide o iné veci aj o iné sumy....a aj dôvod a účel je celkom iný, takže kto toto napísal, ten už musel byť riadne dopletený :)

takže nenabonzujem:
- žiadne dotácie pokladne s výnimkou úrokov
- žiadne úhrady faktúr spoločníkmi z ich súkromných peňazí, ktoré im potom vyplácam z pokladne
- žiadne vzájomné ani jednostranné zápočty (tu nejde o hotovostnú transakciu)
- žiadne vyplácané podiely na zisku, ak nejde o zisk pred rokom 2003 (ten dátum presne neviem, treba overiť, ja také nemám)
-žiadne cestovné náhrady, žiadne zálohy na nákup materiálu a tovaru a služieb, čo vyplatím z pokladne zamestnancovi a ten mi to vyúčtuje

a nabonzujem:
-ak od občana nepodnikateľa kúpim za hotové auto, tak ho bonznem, neviem totiž, či niekedy predtým nebolo auto používané v súvislosti s podnikaním a či je v takom prípade už po lehote 5 rokov od posledného použitia na podnikanie.....takže "pre istotu" bonznem (aj ked ide o nášho spoločníka a konateľa :), sa budú iste tešiť :( ) Vidím to tak, že ak napíšem, komu a za aké auto a ŠPZ boli peniaze vyplatené, tak miestne príslušný DU si ťukne do systému ŠPZ a meno majiteľa a hned vidí, či niekedy bolo dané auto evidované pre daň z motorových vozidiel a potom podľa toho, kedy to bolo, či do 5 alebo 5 a viac rokov dozadu od predaja, tak DU vie, či tá osoba príjem z predaja auta mala alebo nemala zdaniť. Druhá vec je, že ten človek, kde predtým eventuálne mal auto na podnikanie, už môže byť presťahovaný a ja budem posielať oznámenie už na nový úrad......takže neviem, či sú DU až tak dobre poprepájané a či by pre jedno auto zháňali a doručovali medzi sebou dôkazy rôzne daň.úrady.....ale mne to je jedno. Na iný majetok sa to nevzťahuje, príjem z jeho predaja FO nepodnikateľom predsa nepodlieha zdaneniu daňou z príjmu. S výnimkou nehnuteľností za určitých podmienok (podobne ako auto). Takže podobne ako auto aj platbu za nákup nehnuteľnosti za hotové bonznem (len to bude asi skôr výnimka, taká suma v hotovosti....)
- platby za nájomné, tovar, služby, materiál.....proste bežné platby súvisiace s podnikaním našej firmy.
Tipi
27.01.11,23:13
Tak ja to teda zaklincujem:

http://www.porada.sk/1275208-post84.html

stotožňujem sa s týmto názorom a v zásade nijakú platbu, ktorá nemá nič spoločné s daňou z príjmu alebo pri ktorej neexistuje možnosť, že by u príjemcu mohla byť predmetom dane z príjmu nahlasovať nebudem.....
Mnohí určite nebudete súhlasiť, ale podla mňa ak sa na niekoho zákon o dani z príjmu alebo zákon o správe daní a poplatkov nevzťahuje, tak nemám dôvod ho nabonzovať.

....

Ignoruješ zákon a ignoruješ vyjadrenie daňového úradu. V Tvojom príspevku som nenašiel jediný relevantný argument proti danému paragrafu. To sa už dá nazvať iba guráž...
jeso
27.01.11,23:16
dať do hlásenia aj uhradu za tovar - ked uhradu vyplacam UPS - ako dobierku v hotovosti ?
u mna to ide z pokladne - VPD ...
UPS to pravdepodobne dodávatelovi vkladá na účet ...
KEJKA
27.01.11,23:17
UPS nie je FO.
jeso
27.01.11,23:23
tovar mi dodala FO, len ho poslala cez UPS a tej som to vyplatila, UPS tie peniaze da na účet ??? FO , alebo mu ich vyplatí v hotovosti ???- toto neviem dodávatelovi ...
marjankaj
27.01.11,23:26
tovar mi dodala FO, len ho poslala cez UPS a tej som to vyplatila, UPS tie peniaze da na účet ??? FO , alebo mu ich vyplatí v hotovosti ???- toto neviem dodávatelovi ...

Ty vyplácaš hocijakej FO? Falošným plynárom, elektrikárom a :eek:pod?
jeso
27.01.11,23:33
nie tovar som si objednala od FO - bol mi doručený na dobierku, ktorú som musela vyplatiť pri doručení a kedže mi ho doručila UPS - tovar spoločne s faktúrou - musela som to vyplatiť UPS...
je to podobné ako ked si tovar objednáš poštou na dobierku... - tiež nevyplácaš priamo dodávateľovi, ale platiš pošte ...
KEJKA
27.01.11,23:39
teda.....nevyplácaš FO, ale UPS, ako som povedala. Podobne ako dobierku vyplatíš na pošte..... nie FO.
marjankaj
27.01.11,23:47
nie tovar som si objednala od FO - bol mi doručený na dobierku, ktorú som musela vyplatiť pri doručení a kedže mi ho doručila UPS - tovar spoločne s faktúrou - musela som to vyplatiť UPS...
je to podobné ako ked si tovar objednáš poštou na dobierku... - tiež nevyplácaš priamo dodávateľovi, ale platiš pošte ...

No vidíš to je spôsob ako obísť ten bonzácky paragraf.:---Daj si to doručiť nejakou PO a môžeš platiť v hotovosti. Ušetríš poštovné za poslanie toho oznámenia na DÚ.:eek:
Xanti
27.01.11,23:50
mimotemy Dúfam, že som bonzovala správne. Počas roka bolo viac faktúr od jedného dodávateľa uhradených v hotovosti, čiastočné úhrady. Mala som to rozpísať podľa úhrad alebo dať len konečnú sumu vyplatenej hotovosti?
Betina2
27.01.11,23:56
Ignoruješ zákon a ignoruješ vyjadrenie daňového úradu. V Tvojom príspevku som nenašiel jediný relevantný argument proti danému paragrafu. To sa už dá nazvať iba guráž...

Tipi, ja zákon neignorujem ani neznevažujem...chcem si ho len čo najlepšie podľa vlastného zváženia a svedomia čo najsprávnejšie vyložiť. Tu ide skôr o to, že aj podľa mňa je ten § veľmi zle sformulovaný, čo zavádza k nahlasovaniu naozaj čohokoľvek. Samozrejme, že tu nikomu nebudem odporovať, ale ja považujem za vrchol hlúposti na DU nahlasovať, koľko a kedy som ktorému zamestnancovi vyplatila na cestovných náhradách, len preto, že v paragrafe cestovné náhrady nie sú vyslovene spomenuté medzi výnimkami.....nikdy som to nerobila, audítor ma za to nekarhal. A aj vo svojom okolí poznám niekoľko účtovníkov aj s dohladom iných audítorov, ktorí tiež "nahlasujú len to, čo je treba".
Je na každého zvážení, čo a ako nahlási či nenahlási. Ja som len v predchádzajúcich príspevkoch napísala, aké osoby prioritne nahlásim a aké už nie. A čo sa týka pokút.....tak z nejakých maximálnych strach naozaj nemám...veď napokon ani nejde o nejaké milióny a ja sa z povinnosti nahlasovať nijako nevykrúcam, len tvrdím, že je potrebné sa trošku zamyslieť nad opodstatnenosťou každej jednotlivej eventuálnej nahlášky, či má opodstatnenie, alebo nie....
ak pôjdem do extrému, tak naozaj tie zoznamy by potom fakt boli strašne dlhé. To tam potom naozaj môžem napísať aj to, čo daňováci naozaj vedieť zo žiadneho zákonom podloženého dôvodu nemusia. Ved si rovno môžem do účtovníctva zaviesť systém so spomínanými zálohami vyplácanými zamestnancom na nákup bežného spotreb a režijného materiálý, phl, poštovného a pod......ak tým poverím jediného zamestnca a na doklade uvediem, že som to vyplatila jemu (kedysi sme takto uvádzali konateľa spol.) a on mi predloží k tomu bločky z ERP, tak aj tu sa dá argumentovať, že som to vyplatila JEMU a nie jednotlivým dodávateľom. To mám aj JEHO nahlasovať z dôvodu, že som mu peniaze vyplatila v hotovosti z pokladnice ? Veď už trošku aj logicky uvažujte, treba čítať aj medzi riadkami zákona, lebo inak by sme si tu ozaj už ani nemohli prd....úť. Ved nie sme stroje.
A áno, odvážna som dosť. Ale vo veciach, ktoré "nesmrdia". A poznáte to porekadlo "odvážnemu šťastie praje", tak občas to treba skúsiť.
Betina2
27.01.11,23:59
mimotemy Dúfam, že som bonzovala správne. Počas roka bolo viac faktúr od jedného dodávateľa uhradených v hotovosti, čiastočné úhrady. Mala som to rozpísať podľa úhrad alebo dať len konečnú sumu vyplatenej hotovosti?

s rozpisom jednotlivých úhrad a aj v súčte za jednotlivé FO. Niekde na Porade bol aj vzor - skús si to vyhľadať.
Xanti
28.01.11,00:00
s rozpisom jednotlivých úhrad a aj v súčte za jednotlivé FO. Niekde na Porade bol aj vzor - skús si to vyhľadať.
Bola len jedna FO, a urobila som rozpis tak som rada. Díkes.
:)
jeso
28.01.11,00:03
možno pomôže...
Betina2
28.01.11,00:07
možno pomôže...

Áno, presne tento som mala na mysli. :):):)
Xanti
28.01.11,00:08
Ja som urobila tabuľku :D lebo toho bolo dosť, nie síce vysoké sumy ale nazbieralo sa :D tak a v tabulke je to prehľadnejšie.
Ajuška
28.01.11,07:09
... Veď už trošku aj logicky uvažujte, treba čítať aj medzi riadkami zákona, lebo inak by sme si tu ozaj už ani nemohli prd....úť. Ved nie sme stroje.
A áno, odvážna som dosť. Ale vo veciach, ktoré "nesmrdia". A poznáte to porekadlo "odvážnemu šťastie praje", tak občas to treba skúsiť.
...som presvedčená, že tvorcovia onoho úžasného § by sa chytali za hlavy... čo všetko z jeho znenia v praxi povyskakovalo v porovnaní s účelom... Beti... súhlasím s Tebou, len Ťa troška poopravím... nie je to len o odvahe, ale aj znalosti problematiky, v ktorej si rovnako zdatná ...;):---...páči sa mi aj, že nikoho nevalcuješ...ani sa valcovať nedáš...:rolleyes:...
Betina2
28.01.11,08:41
...som presvedčená, že tvorcovia onoho úžasného § by sa chytali za hlavy... čo všetko z jeho znenia v praxi povyskakovalo v porovnaní s účelom... Beti... súhlasím s Tebou, len Ťa troška poopravím... nie je to len o odvahe, ale aj znalosti problematiky, v ktorej si rovnako zdatná ...;):---...páči sa mi aj, že nikoho nevalcuješ...ani sa valcovať nedáš...:rolleyes:...

XANTI, kludne aj do tabulečky, nikde nie je predpísaná forma, len to musí predpísané náležitosti obsahovať. Niekto spraví zvlášť tabulečku v exceli, všetko to tam pekne cez vzorce prepočíta a potom ju ako prílohu priloží k listovému oznámeniu. Niekomu aj soft vypľuje hotové oznámenie, niekto to musí vyselektovať atď......

Ajuška, ďakujem za podporu a pochvalu. Vážim si to. Mne tu veľa ľudí poradilo, za čo im ďakujem. Niekedy dobre, niekedy menej dobre. Ale cení sa aj ochota. Ale o tom to je, že človek sa tu môže s druhými konfrontovať a potom si je buď istý svojim rozhodnutím alebo zistí, že robí chybu a poučí sa zo skúseností druhých.
Čo sa týka výkladu zákona, v mnohým prípadoch , ako je aj tento, je to hodne subjektívne. Ale stále platí, že "čo zákon nezakazuje, to je povolené". Ak je mi niečo striktne prikázané a je to zo zákona jasné, tak nie je o čom debatiť. Ak je mi niečo jednoznačne zakázané, takisto nie je o čom debatiť. Ale ak je niečo nejednoznačné, každý má možnosť a právo si to vysvetliť po svojom ale súčasne pri dodržaní zákonných hraníc. Vidno to aj na tejto debate. Ak by to bolo jednozančné, nikdy by sa táto debata takto nerozšírila. Myslím si, že nie som nejako extra super účtovník, to ani nemôžem, lebo aj keby som chcela, problematika účtovníctva a daní je tak neskutočne rozsiahla, že si myslím, že jedna osoba ani pri najlepšom úmysle a vzdelaní to jednoducho nemôže obsiahnuť. A ešte dodám k tým nešťastným zákonom. Zostavujú a schvaľujú ich ľudia, ktorí sa s danými problémami v praxi pravdepodobne nikdy nestretli a nikdy už ani nestretnú (všetci spomínaní sú aj po skončení úradovania už pekne "za vodou" a do konca života ich to trápiť nebude. Im sú ukradnutí bežní ľudia a malí podnikatelia, hlavne že im sa darí. Veď tie zákony robia najmä pre seba, vidíme to denne. Žiaľ, vždy to tak bolo a aj bude.
Sorry, viem odbočila som od témy. :)
Kazu
28.01.11,09:10
Raz som mala daňovú kontrolu a okrem iného chceli vidieť ako si plníme oznamovaciu povinnosť. Podala som im šanón a na ňom svietil nápis "Žalobabník" Jajjjj, ale sa tá jedna kontrolórka do toho nápisu obula, ani nie tak do nápisu ako do mňa :D:D:D:D
Dáša_
28.01.11,09:12
Raz som mala daňovú kontrolu a okrem iného chceli vidieť ako si plníme oznamovaciu povinnosť. Podala som im šanón a na ňom svietil nápis "Žalobabník" Jajjjj, ale sa tá jedna kontrolórka do toho nápisu obula, ani nie tak do nápisu ako do mňa :D:D:D:D

ja mam každy sprievodný list nazvaný bonzak :)))
Ajuška
28.01.11,09:24
Raz som mala daňovú kontrolu a okrem iného chceli vidieť ako si plníme oznamovaciu povinnosť. Podala som im šanón a na ňom svietil nápis "Žalobabník" Jajjjj, ale sa tá jedna kontrolórka do toho nápisu obula, ani nie tak do nápisu ako do mňa :D:D:D:D
...Zuzii... evidentne si mala šťastie stretnúť "správneho" človeka v správnom kresle... viem si však aj Teba predstaviť, keby mala snahu Ťa za tamto pokutovať... ;) ...záhorácké role by jej boli prikrátké...:D:D:D...
Kazu
28.01.11,09:48
...Zuzii... evidentne si mala šťastie stretnúť "správneho" človeka v správnom kresle... viem si však aj Teba predstaviť, keby mala snahu Ťa za tamto pokutovať... ;) ...záhorácké role by jej boli prikrátké...:D:D:D...

Ja ti ani neviem za čo ma Pán Boh tresce, že mi takú hubu dal, to vieš, že sme si podiškurovali o správnosti názvu:D Šak si aj na mne zgustla. Toľko sa rypkala v papieroch až akúsi prkotinu vyňúrala a dala to do zápisu.:--- Tá druhá len poza jej chrbát urobila ksichtík akože "No čo už s ňou":D Pri takejto iniciatíve musela niekomu riadne skočiť na otlak, lebo kontrolórku nerobila dlho.:)
Betina2
28.01.11,10:19
Raz som mala daňovú kontrolu a okrem iného chceli vidieť ako si plníme oznamovaciu povinnosť. Podala som im šanón a na ňom svietil nápis "Žalobabník" Jajjjj, ale sa tá jedna kontrolórka do toho nápisu obula, ani nie tak do nápisu ako do mňa :D:D:D:D

Tá ale musela byť teda ješitná !!!
A čo názvy šanónov a ich označovanie tiež spadá pod daňovú kontrolu? Si tam nabudúce nakresli ikonky :eek: a bude mať aspoň nad čím uvažovať, keď nad sebou sa jej nechce :mee: ......najlepšie také tie hlavolamové :eek::eek::eek:, čo na prvý pohľad nič neprezradia, v ktorých sa len Ty budeš vyznať a cudzí si trošku aj hlavičku potrápi, než príde na to, čo v nich vlastne je ! :D:D:D:---:---:--- (než ich otvorí)
Betina2
28.01.11,10:35
A inak aj hubu treba mať riadnu...tú malú aj v lese ľahko ušliapu, ani si to nevšimnú....väčšiu aspoň zbadajú a obídu. Väčšinou.

Inak som kukla do môjho softu a pekne mi vyplulo oznámenia za jednotlivé osoby (teda ak sa dodržia isté pravidlá pri spracovaní agendy). Takže stačí skontrolovať, vytlačiť, podpísať a odovzdať na správnu adresu.
Ale aj tak si pre kontrolu v agende pokladňa dám zobraziť v tabuľke aj IČO, DIČ príjemcu. Potom si dám vyselektovať len výdavkové PD, zoradiť vzostupne podľa dič a celé si to preklopím (otvorím) v exceli. Mne SW dovoľuje. Tam si vymažem nepotrebné stlpce (alebo už na začiatku v agende ich nezobrazím), vymažem všetky začínajúce číslom 2 (PO) a ostatné prebehnem, prípadne vymažem, ak tam nemajú byť, zostanú len FO (vklady a výbery z banky tiež vymažem. Mám tam aj text aj dátum aj číslo dokladu aj príjemcu....takže na kontrolu je to OK. Vytlačím a priložím do šanóna, pokial aj nemám povinnosť nahlasovať pre neprekročenie hranice, niekdto si povie zbytočnosť, ale takto aspoň preukážem, že povinnosť nenastala, lebo neboli naplnené skutočnosti. A zo softu vytlačím prázdne (tlačivo na druhú stranu tabulky, závisí od rozsahu), podpíšem, založím. Myslím, že takto sa nesplnenie povinnosti nedá napadnúť, doklady som preukázateľne prekontrolovala a žiaden záznam vyhovujúci podmienkam som nenašla....ak budú chcieť, nech si všetko ručne dohladávajú, ak im ten zoznam nevyhovuje :)
A ešte doplním, kamoška mala pred pár týždňami kontrolu na DP PO aj na PU a ani sa len na túto oznamovaciu povinnosť sa vôbec nedotazovali....takže skutočne závisí len od kontrolóra, neznamená to, že ked od jedného pýtajú, že budú aj od iného.
Mimochodom, keby ma niekto na kontrole péroval za označenie šanóna alebo niečo podobné, pri podpisovaní predbežného protokolu by som možno slušne napísala námietku voči správaniu kontrolóra (ale až ked by som vedela, že ostatné je v poriadku :))
A dala by som si to podpísať aj svedkom. Ale možno by som sa zľakla a radšej držala hu....
Tipi
28.01.11,17:43
Tipi, ja zákon neignorujem ani neznevažujem...chcem si ho len čo najlepšie podľa vlastného zváženia a svedomia čo najsprávnejšie vyložiť. Tu ide skôr o to, že aj podľa mňa je ten § veľmi zle sformulovaný, čo zavádza k nahlasovaniu naozaj čohokoľvek. Samozrejme, že tu nikomu nebudem odporovať, ....ale ja považujem za vrchol hlúposti ...

Nuž tak budem asi vrcholne hlúpy, keď budem dodržiavať to, čo je v zákone napísané.
Zákon je napísaný jednoznačne - nahlasujú sa platby fyzickým osobám z ktorých nie je zrážaná daň. Takže zlá formulácia to naozaj nie je, len treba pozorne čítať.
A skúsim sa možno aj vžiť do situácie toho, kto zákon písal a prečo ho tak napísal. Ak by mal ten čo bonzuje skúmať každú platbu fyzickej osobe, či ju zdaňovať má alebo nemá a podľa toho bonzoval alebo nebonzoval, tak by minimálne prekračoval svoje právomoci. Preto pisateľ zákona nechal posúdenie o tom, či to malo byť fyzickou osobou zdanené na samotný daňový úrad. Myslím že logiku to má.

A v neposlednom rade pre tých, čo zákony čítať nevedia - radšej nahlásim viac ako menej. Nikomu tým žiadne problémy spôsobiť nemôžem a budúci rok dúfam od toho aj tak bude už pokoj.
zk24
28.01.11,22:06
Ahojte.

s.r.o. ktora zamestnava zivnostnikov / szco (mrte vela :D ) vyplaca vsetkych na ruku. Samozrejme na zaklade nimi vystavenych faktur. Vsetci prekrocili rocne dokopy hranicu na "bonzovanie". Za vsetkych tychto treba poslat oznamenie? Mimochodom ti zivnostnici su vsetci Ukrajinci s trvalym pobytom na Ukrajine. Kam to poslat? Na DU sidla jednotlivych zivnostnikov?

Ak ano tak to budem tri dni vypisovat len tieto oznamenia :(
Adiks
28.01.11,22:14
A inak aj hubu treba mať riadnu...tú malú aj v lese ľahko ušliapu, ani si to nevšimnú....väčšiu aspoň zbadajú a obídu. Väčšinou.

Inak som kukla do môjho softu a pekne mi vyplulo oznámenia za jednotlivé osoby (teda ak sa dodržia isté pravidlá pri spracovaní agendy). Takže stačí skontrolovať, vytlačiť, podpísať a odovzdať na správnu adresu.
Ale aj tak si pre kontrolu v agende pokladňa dám zobraziť v tabuľke aj IČO, DIČ príjemcu. Potom si dám vyselektovať len výdavkové PD, zoradiť vzostupne podľa dič a celé si to preklopím (otvorím) v exceli. Mne SW dovoľuje. Tam si vymažem nepotrebné stlpce (alebo už na začiatku v agende ich nezobrazím), vymažem všetky začínajúce číslom 2 (PO) a ostatné prebehnem, prípadne vymažem, ak tam nemajú byť, zostanú len FO (vklady a výbery z banky tiež vymažem. Mám tam aj text aj dátum aj číslo dokladu aj príjemcu....takže na kontrolu je to OK. Vytlačím a priložím do šanóna, pokial aj nemám povinnosť nahlasovať pre neprekročenie hranice, niekdto si povie zbytočnosť, ale takto aspoň preukážem, že povinnosť nenastala, lebo neboli naplnené skutočnosti. A zo softu vytlačím prázdne (tlačivo na druhú stranu tabulky, závisí od rozsahu), podpíšem, založím. Myslím, že takto sa nesplnenie povinnosti nedá napadnúť, doklady som preukázateľne prekontrolovala a žiaden záznam vyhovujúci podmienkam som nenašla....ak budú chcieť, nech si všetko ručne dohladávajú, ak im ten zoznam nevyhovuje :)
A ešte doplním, kamoška mala pred pár týždňami kontrolu na DP PO aj na PU a ani sa len na túto oznamovaciu povinnosť sa vôbec nedotazovali....takže skutočne závisí len od kontrolóra, neznamená to, že ked od jedného pýtajú, že budú aj od iného.
Mimochodom, keby ma niekto na kontrole péroval za označenie šanóna alebo niečo podobné, pri podpisovaní predbežného protokolu by som možno slušne napísala námietku voči správaniu kontrolóra (ale až ked by som vedela, že ostatné je v poriadku :))
A dala by som si to podpísať aj svedkom. Ale možno by som sa zľakla a radšej držala hu....
mimotemyAsi väčšina z nás sa správa podľa tvojej poslednej vety. Nechytáme tigra za chvost, aj keď niekedy by sme mohli a možno aj mali.:(
Dáša_
28.01.11,22:34
Otázka pre tých, čo nahlasujú aj cesťáky, výplatu zisku, zálohy z pokladne...
Dáte do hlásenie aj rodné číslo danej osoby? Ak nie, ako ho daňový úrad identifikuje? Na základe mena a adresy?
marjankaj
28.01.11,22:56
Ak by niekto nemal na pokuty, môže použiť túto fintu.
http://www.porada.sk/1625612-post18520.html
Rozalka
28.01.11,22:56
Klient (realitka) kupuje domy a predáva. V mnohých prípadoch predávajúci DP nepodá, pretože preňho ide o príjem oslobodení od dane.
V "žalobabnom" sme uviedli "nákup tovaru" (pre klienta to bol tovar).
DÚ si zrejme preklepol bonzovaného, lebo nás potom "zjazdili", že načo nahlasujeme platby FO, pre ktoré je daný príjem oslobodený.
marjankaj
28.01.11,23:21
Ahojte.

s.r.o. ktora zamestnava zivnostnikov / szco (mrte vela :D ) vyplaca vsetkych na ruku. Samozrejme na zaklade nimi vystavenych faktur. Vsetci prekrocili rocne dokopy hranicu na "bonzovanie". Za vsetkych tychto treba poslat oznamenie? Mimochodom ti zivnostnici su vsetci Ukrajinci s trvalym pobytom na Ukrajine. Kam to poslat? Na DU sidla jednotlivych zivnostnikov?

Ak ano tak to budem tri dni vypisovat len tieto oznamenia :(

No najlepšie by bolo na DÚ pre vybrané subjekty, nech si to rozošlú kam patrí.:confused: A kópiu na MF nech sa k tomu vyjadria:eek:
marjankaj
28.01.11,23:23
Klient (realitka) kupuje domy a predáva. V mnohých prípadoch predávajúci DP nepodá, pretože preňho ide o príjem oslobodení od dane.
V "žalobabnom" sme uviedli "nákup tovaru" (pre klienta to bol tovar).
DÚ si zrejme preklepol bonzovaného, lebo nás potom "zjazdili", že načo nahlasujeme platby FO, pre ktoré je daný príjem oslobodený.

To by bolo navádzanie na porušenie zákona.:cool: Nakoniec sami to doporučujú nahlasovať.:eek: