martina2006
20.06.07,12:31
Ak SZCO prerušil živnosť je povinný ďalej odovzdávať na DU nulové
DP k DPH? Ďakujem
emgeton
20.06.07,14:12
Ak SZCO prerušil živnosť je povinný ďalej odovzdávať na DU nulové
DP k DPH? Ďakujem

Pokiaľ je platiteľom DPH tak áno.