Olice
20.06.07,13:23
V paragrafe 23 v bode d) zákona o dani z príjmov sa píše:
hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva počas zabezpečenia tohto záväzku

Prosím Vás skúsite mi to konkrétnejšie vysvetliť, Nie celkom tomu rozumiem.
betka
20.06.07,19:37
Zrejme ide o pra. 24/1-kto môže odpisovať majetok, vlaszník majetku, alebo i ten, kt. nemá vlastnícke právo k tomuto majetku:

písmeno a.-Vlastníctvo majetku je po právnej strane prevedené na veriteľa - obvykle banky týmto spôsobom poskytujú úvery- ide o formu zabezpečenia závazku ( splatenie úveru). Ak UJ závazok riadne splní, pominie zabezpečovací prevod práva a mejetok sa podnikateľovi vráti spať. Ak sa dlh nesplatí, ostáva majetok veriteľovi, kt. si dlh z neho uspokojí.

Tento majetok môže odpisovať i pôvodný vlastník, kt. tu vystupuje ako dlžník a vypožičiavateľ.
Pôvodný vlastník bude majetok zapezpečujúci jeho závazok odpisovať neprerušene počas celej doby výpožičky, k tomuto majetku má len užívacie právo.
Olice
21.06.07,08:00
Čiže majetok vylúčený z odisovania v tomto prípade je ten, ktorý ostane veriteľovi, pretože dlžník si neuhradil záväzok ?
Napr. v prípade hypotekárneho úveru, ak dlžník nespláca úver, banka získa jeho dom, ale takto získaný dom banka neodpisuje, pretože je vylúčený z odpisovania ?
Chápem to dobre ?
betka
21.06.07,08:19
Marek, toto si myslel. aha.ale toto nadvazuje i na par.24/1, kt som uviedla.
(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený

d) hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,

Veriteľ banka neodpisuje tento majetok, kt. nadobudla zo zabezpečenia zavazkuu. Odpisuje ho pôvodný vlastník podľa par. 24/1. On spláca majetok banke, za čo platí úroky. Prečo by si ho mala banka odpisovať? Veď pôvodný vlastník platí dlh banke, a splca ho, tak si má nárok odpisovať on.

Banka nemôže odpisovať tento majetok, a poberať ešte aj úroky z úveru vo forme jej výnosov. Vlastník by tým prichádzal o veľa.
Ak nebude dlh splatený, potom banke prepadne tento majetok (zabezpečený závazok) a ona si môže dlh zabezpečiť predajom tohto majetku v dražbe.

Porovnaj si tento par. s 24 a potom sa to ľahšie pochopí.
NA jednej strane je vylúčené odpisovať majetok banke a na druhej strane mi odsek hovorí, že dlžník odpisuje majetok, nie banka.
Olice
21.06.07,08:31
Marek, toto si myslel. aha.ale toto nadvazuje i na par.24/1, kt som uviedla.
(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený

d) hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,

Veriteľ banka neodpisuje tento majetok, kt. nadobudla zo zabezpečenia zavazkuu. Odpisuje ho pôvodný vlastník podľa par. 24/1. On spláca majetok banke, za čo platí úroky. Prečo by si ho mala banka odpisovať? Veď pôvodný vlastník platí dlh banke, a splca ho, tak si má nárok odpisovať on.

Banka nemôže odpisovať tento majetok, a poberať ešte aj úroky z úveru vo forme jej výnosov. Vlastník by tým prichádzal o veľa.
Ak nebude dlh splatený, potom banke prepadne tento majetok (zabezpečený závazok) a ona si môže dlh zabezpečiť predajom tohto majetku v dražbe.

Porovnaj si tento par. s 24 a potom sa to ľahšie pochopí.
NA jednej strane je vylúčené odpisovať majetok banke a na druhej strane mi odsek hovorí, že dlžník odpisuje majetok, nie banka.
Už to chápem. Asi mi niekedy dlhšie trvá, kým sa mi vyjasní.
Betka, ja Ti veľmi pekne ďakujem. Veľmi si vážim Tvoje odpovede. Sú naozaj jasné a zrozumiteľné.
betka
21.06.07,10:55
Ďakujem za komlpliment.
Olice
21.06.07,14:02
Ďakujem za komlpliment.
Niet za čo, rád aj v budúcnosti.