martina333
20.06.07,13:59
kolegovia prosím Vás čo je účet 505 v r.2 v novom tlačive Výsledovky? Taký účet existuje?
Mária hrušková
20.06.07,14:05
áno je to tvorba opravnej položky k zásobám
JAJA11
20.06.07,14:07
kolegovia prosím Vás čo je účet 505 v r.2 v novom tlačive Výsledovky? Taký účet existuje?

Aj ja sa práve pozerám na tento účet - tvorba a zúčtovanie opr.položiek k zásobám. Asi sa budeme musieť niečo do konca roka naučiť.:confused:
martina333
20.06.07,14:10
a máte prosím Vás nejakú osnovu v ktorej sa tento účet nachádza? a odkedy existuje?
Dav
20.06.07,14:24
a máte prosím Vás nejakú osnovu v ktorej sa tento účet nachádza? a odkedy existuje?
Platí od 1.1.2007, na základe opatrenia MF SR z 12.12.206 č. MF/25812/2006-74,....ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92. A bližšie je o tom v časopise Dane a účtovníctvo v praxi č. 6/2007 - dnes sa mi dostal do rúk. Podstata - opravné položky sa členia podľa druhu majetku, k akému sa tvoria.
505 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
547 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
553 Tvorba a záčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku.
61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Tvorba sa účtuje na ťarchu uvedených účtov, zrušenie z dôvodu zániku opodstatnenosti sa účtuje opačným zápisom. V prospech týchto účtov. (Nemám rada zápisy Dal 5XX a Má dať 6XXň.)

Vykazuje sa vo Výkaze ziskov a strát
riadok 02 : účet 505 AU k zásobam
riadok 09 : účet 505 AU k tovaru
riadok 06 : účty 611 AU - k nedokončenej výrobe, 612 AU k polotovarom, 613 AU k výrobkom, 614 AU - k zvieratám
riadok 18 : 553 k dlhodobému majetku
riadok 22 : 547 k pohľadávkam,
riadok 36 : 556 k finančnému majetku.
AndreaK.
24.11.10,20:53
kam mám napísať sumu účtu 505 vo výkaze ziskov a strát, keď ide o tvorbu opravnej položky k zastaraným zásobám tovaru? riadok 02 alebo 09?
betka
24.11.10,21:05
kam mám napísať sumu účtu 505 vo výkaze ziskov a strát, keď ide o tvorbu opravnej položky k zastaraným zásobám tovaru? riadok 02 alebo 09?

02= tovar

Riadok 09 by sme použili u materiálu.

Tovar a materiál sú zasoby, ale sú inak definované v zmysle zákonov. Keďže tovar, riadok 02.
AndreaK.
24.11.10,21:10
betka: ďakujem veľmi pekne za odpoveď :)