mocha76
02.07.07,15:36
ahojte poraďáci.rád by somvás poprosil o radu.
Som profesionálny vojak a problém spočíva pri stanovaní práce nadčas a neptretržitéhp denného odpočinku.
Služba sa začína o 7.00 a končí nasledujúci deň o 7.00 hod. V súlade so zákonom 346/05 sa na 24 hodinovú službu vzaťhuje ustanovenie práce nadčas. Pracovná doba je od 7.00 do 15.30 hod. Po odpočítaní 5 hodín práce nadčas sa poskytne PrV náhradné voľno.
Podľa mňa je nárok na 11,5 hod NV.
Po skončení 24 hod zmeny má nasledovať odpočinok t. z. PrV po službe cca 9.00 hod ide domov.
Môže mu niekto z práce nadčas odpočítať hodiny z dôvodu, že ide po službe domov. ZP § 92.
Poradte mi.
Chobot
02.07.07,16:12
ahojte poraďáci.rád by somvás poprosil o radu.
Som profesionálny vojak a problém spočíva pri stanovaní práce nadčas a neptretržitéhp denného odpočinku.
Služba sa začína o 7.00 a končí nasledujúci deň o 7.00 hod. V súlade so zákonom 346/05 sa na 24 hodinovú službu vzaťhuje ustanovenie práce nadčas. Pracovná doba je od 7.00 do 15.30 hod. Po odpočítaní 5 hodín práce nadčas sa poskytne PrV náhradné voľno.
Podľa mňa je nárok na 11,5 hod NV.
Po skončení 24 hod zmeny má nasledovať odpočinok t. z. PrV po službe cca 9.00 hod ide domov.
Môže mu niekto z práce nadčas odpočítať hodiny z dôvodu, že ide po službe domov. ZP § 92.
Poradte mi.

Všimni si § 1 ods. 2 zákona 346/2005:

"(2) Na právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak to ustanovuje tento zákon."

A na prácu nadčas ani na odpočinok sa ustanovenia ZP neuplatňujú, riadi sa to zákonom 346/2005.

Z toho zákon som pochopil, že skutočne máš nárok na 11,5 hod. náhradného voľna. Náhradné voľno ti môže zamestnávateľ aj nariadiť. A on ti ho nariadil na druhý deň. Takže náhradné voľno máš vyčerpané.

Či máš pocit, že by si na druhý deň mal mať platené voľno a náhradné voľno si vyčerpáš podľa svojho rozhodnutia? Aj ZP to ustanovuje len pri návrate zo SC. V tvojom zákone som nič také nenašiel.
mocha76
05.07.07,10:03
som rád že ťa to zaujalo, ale § 191 Zákona č.346/05 hovorí o určitých §, ktoré sa použijú zo Zákonníka práce.
Maj sa.
Chobot
06.07.07,11:00
som rád že ťa to zaujalo, ale § 191 Zákona č.346/05 hovorí o určitých §, ktoré sa použijú zo Zákonníka práce.
Maj sa.

Tak to som si nevšimol, až tak dôkladne som ten zákon neštudoval.

Ale na základe toho, teda je možné aplikovať § 92 ZP. Podľa ods. 1:

"(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín."

Potom by ti ale mali upraviť smeny tak, aby si na ten druhý deň nemal službu (teda mal by si mať voľný deň - neplatený). Aj tak sa mi nezdajú tie 24 - hodinovú služby, sú vôbec podľa ZP prípustné? Či upravuje ich nejaký zákon pre štátnu službu?