darma
02.07.07,14:41
Dobrý deň, prosím Vás o radu:

Firma rokuje o nákupe výrobnej linky od zahraničného dodávateľa z EU, a v predstihu si chcem ujasniť otázku DPH:
- zahraničný dodávateľ výrobnej linky je registrovaný ako platca DPH vo svojej krajine
-miestom dodania a montáže linky bude tuzemsko
-slovenská firma je platca DPH
Otázka znie: ak dobre chápem § 69, ods. 2, slovenská firma nebude povinná platiť DPH,ak zahraničná firma je platiteľom, predpokladám ,že faktúra od zahraničného dodávateľa bude bez DPH, slovenská firma ju zaplatí bez DPH a už nemusí urobiť samozdanenie?
betka
02.07.07,15:55
Je potrebné urobiť samozdanenie.
Slovenský podnikateľ objednal výrobnú linku pod identif. číslom pre daň prideleným v tuzemsku, kt. obsahuje prefix SKxxxxx.
linka je fakturovaná bez DPH, pretože dodavateľ je platcom DPH.
Slovenský platiteľ vypočíta dań podľa sadzby dane platnej v tuzemku (19%), tptu dań uvedie v DP a súčasne uplatní v DP aj odpočítanie dane (samozdanenie)
Podnikateľ s ČŠ urobí súhrnný výkaz, že dodal slovenskému platiteľovi túto linku. Slovenský DU týmto môže skontrolovať, či slovenský platiteľ dane priznal vo svojom DP nadobudnutie výrobnej linky z EU a či uplatnil k jeho cene daň.
mzdypd
03.07.07,10:18
Dobrý deň! Prosím o radu. Nakúpili sme nákladné auto (nie nový dopravný prostriedok) z Maďarskej republiky. Firma A od ktorej sme kúpili auto nám refaktúrovala službu vydanie potvrdenia o pôvode vozidla, ktorú slubžu im faktúrovala firma B. Na faktúre firmy B je uvedené, že vykonaná služba je od DPH oslobodená. Na faktúre firmy A táto skutočnosť nie je uvedená. Služba bola vykonaná na území MR. Treba v tomto prípade vypočítať aj odpočítať DPH ( samozdanenie )?
Vladimír Ozimý
03.07.07,10:23
podľa mňa sú to obstarávacie náklady k vozidlu nie? tým pádom by som pristupoval k tomu rovnako ako k vozidlu...samozdanil...
miriza
19.07.07,07:51
Prosím o radu. Naša firma / platca DPH/ zakúpila 15.05.2007 zemný stroj v sume 30000 eur od českej firmy /tiež platca/. Mám zahraničnú fa prvý krát a neviem si rady. Uvažujem správne? Kurzom z NBS zo dňa 15.05.2007 / to bol aj dátum dodania/ si prepočítam cenu na SK a zaúčtujem. Účtujem v Alfe a neviem kde si mám odkliknúť to samozdanenie. Viete niekto poradiť?
ALBO
19.07.07,08:54
Prosím o radu. Naša firma / platca DPH/ zakúpila 15.05.2007 zemný stroj v sume 30000 eur od českej firmy /tiež platca/. Mám zahraničnú fa prvý krát a neviem si rady. Uvažujem správne? Kurzom z NBS zo dňa 15.05.2007 / to bol aj dátum dodania/ si prepočítam cenu na SK a zaúčtujem. Účtujem v Alfe a neviem kde si mám odkliknúť to samozdanenie. Viete niekto poradiť?
kurz použijete podľa znenia § 20, napíšte kedy bola FA vystavená a kedy ste prevzali stroj