lenka.ba
02.07.07,19:49
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v jednej veci.
SZČO má súkromné auto staršie ako 4 roky. Nakoľko nakupuje a predáva tovar, míňa súkromné PHM na podnikateľské účely. Ak si chce uplatňovať
kilometrovné (6,20 / kilometer), musí mať zaplatenú daň z MV? Môže napríklad od augusta 2007 uplatňovať "kilometrovné", ak na august až december zaplatí daň z MV? Ďakujem veľmi pekne. :rolleyes:
betka
02.07.07,19:55
Nie je to podmienka, že musí byť zaplatená i dań z MV. Náhradu si môže uplatniť aj bez toho, že nemá zaplatenú daň z MV. Ale ak sa chceme vyhnuť pokutám, tak je potrebné ju zaplatiť. Daň sa platí, ak sa využíva vozidlo na podnikateľské účely, teda je potrebné ju zaplatiť.
lenka.ba
02.07.07,19:55
paušál, to je tých 6,20 na kilometer, dúfam, že sa to k 1.1.2007 nezmenilo...
vikinka
02.07.07,19:56
Len doplním,že okrem pausálu aj spotrebu PL može uplatniť a musí byť vlastníkom auta.
Anja111
02.07.07,19:56
paušál, to je tých 6,20 na kilometer, dúfam, že sa to k 1.1.2007 nezmenilo...
Áno. Zatiaľ sa nemenil...
vikinka
02.07.07,19:57
Nemenila sa sadzba na rok 2007 platí 6,20 ,-Sk na 1 km.
lenka.ba
02.07.07,19:59
ešte takú drobnosť...
používa sa klasický matematický výpočet sadzba za km x počet km alebo je na to nejaký vzorec?
lenka.ba
02.07.07,20:02
Len doplním,že okrem pausálu aj spotrebu PL može uplatniť a musí byť vlastníkom auta.

tak tomuto presne nerozumiem. tak uplatním paušál alebo spotrebu PL? Je vlastníkom auta
Anja111
02.07.07,20:02
ešte takú drobnosť...
používa sa klasický matematický výpočet sadzba za km x počet km alebo je na to nejaký vzorec?
(Cena PHM x priemerná spotreba) : 100 = koeficient
(Koeficient + paušál 6,20) x najazdené km = suma výdavku
Anja111
02.07.07,20:04
tak tomuto presne nerozumiem. tak uplatním paušál alebo spotrebu PL? Je vlastníkom auta
V predchádzajúcom príspevku máš výpočet, kde je to už zohľadnené.
lenka.ba
02.07.07,20:06
ďakujem vám veľmi pekne.
lenka.ba
02.07.07,20:07
(Cena PHM x priemerná spotreba) : 100 = koeficient
(Koeficient + paušál 6,20) x najazdené km = suma výdavku

cena phm = spriemerovaná cena za obdobie, za ktoré výdavky uplatňujem?
priemerná spotreba = ???
Anja111
02.07.07,20:10
cena phm = spriemerovaná cena za obdobie, za ktoré výdavky uplatňujem?
priemerná spotreba = ???
Áno, alebo skutočná v deň čerpania. Priemerná spotreba PHM z TP.
lenka.ba
02.07.07,20:15
Áno, alebo skutočná v deň čerpania. Priemerná spotreba PHM z TP.
a ak nakúpi benzín napr. 1.8. a cestu týkajúcu sa podnikania uskutoční až 9.8., tak má dať cenu za l. v deň posledného tankovania?
Musí viesť knihu jázd?
Anja111
02.07.07,20:18
a ak nakúpi benzín napr. 1.8. a cestu týkajúcu sa podnikania uskutoční až 9.8., tak má dať cenu za l. v deň posledného tankovania?
Musí viesť knihu jázd?
Môže dať cenu z posledného tankovania... Knihu jázd za služobné cesty musí viesť.
lenka.ba
02.07.07,20:20
Môže dať cenu z posledného tankovania... Knihu jázd za služobné cesty musí viesť.
tak podľa faktúr?
Anja111
02.07.07,20:22
tak podľa faktúr?
Napríklad... Ale môžu tam byť aj služobné cesty, ktoré síce nie sú podložené faktúrami, ale SZČO ich skutočne vykonal a vie si ich zdôvodniť...
lenka.ba
02.07.07,20:25
ĎAKUJEEEEM ZA VŠETKY RADY, VEĽMI POMOHLI:) Ved ja sa sem určite ešte vrátim:)
manus
11.07.07,23:04
Čaute poraďáci,
ak má SZČO vlastné auto na podnikateľské účely, ale ako súkromná osoba platí naň lízing, môže si naň uplatniť okrem paušálu 6,20 aj náhradu za kilometre? On vlastne ekonomickým vlastníkom je! :confused:
manus
18.07.07,16:29
Nepomôže mi v tomto nikto?:(
Johanka
18.07.07,16:37
Čaute poraďáci,
ak má SZČO vlastné auto na podnikateľské účely, ale ako súkromná osoba platí naň lízing, môže si naň uplatniť okrem paušálu 6,20 aj náhradu za kilometre? On vlastne ekonomickým vlastníkom je! :confused:
Lízing je finančný prenájom s právom nadobudnutia prenajatej veci. Vlastníkom MV budeš až po ukončení leasingovej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny za prenajatú vec.
V § 19 ods.2 písm. e/ Zákona o dani z príjmov je podmienka pre uplatnenie náhrad pri pracovných cestách podľa Zákona o cestovných náhradách, t.j. náhrada za spotrebované PHL a sadzba základnej náhrady vlastné osobné MV a táto podmienka pri MV, ktoré sú predmetom lízingu splnená nie je.
Johanka
18.07.07,16:40
manus
18.07.07,20:32
Aj ako súkromná osoba som ekonomickým vlastníkom vozidla, na základe ktorého si musím uplatňovať tieto náklady a právne vlastníctvo prechádza na súkromnú osobu po ukončení lízingu a zaplatení kúpnej ceny.
007gituska
19.07.07,06:37
vlastné motorové vozidlo - je chápané tak, že to nie je vozidlo firemné. pri charakteristicke vlastné, nie je určená podmienka vlastníctva podľa osobitného predpisu.
vlastné motorové vozidlo takto chápané potom je: moje, partnerove, požičané, na lízing.... takže si možem uplatňovať cestovné náhrady: spotreba PHM + paušál
manus
19.07.07,07:53
Má niekto ešte iný názor ako ja a gituska? Podľa mňa si bez problémov môžem dávať do DV paušál 6,20. Teda vlastne som to tak doteraz robila, a strašne som sa zľakla, keď som sa na porade dočítala, že to na lízované auto nie je možné:eek: !?! A teraz mám pochybnosti, robím dobre, či nie?:mee:
liba2
19.07.07,08:21
vlastné motorové vozidlo - je chápané tak, že to nie je vozidlo firemné. pri charakteristicke vlastné, nie je určená podmienka vlastníctva podľa osobitného predpisu.
vlastné motorové vozidlo takto chápané potom je: moje, partnerove, požičané, na lízing.... takže si možem uplatňovať cestovné náhrady: spotreba PHM + paušál
S týmto nemožno súhlasiť. Požičané vozidlo nie je vlastné vozidlo.
Základná náhrada 6,20 Sk je náhrada za amortizáciu vozidla, teda je to časť ceny za vozidlo. Keď som vozidlo nekúpil-nezaplatil, nemôžem si uplatňovať základnú náhradu. Ak chcete toto dostať do nákladov, zaplaťte skutočnému vlastníkovi vozidla požičovné=nájomné.
Johanka
19.07.07,08:27
vlastné motorové vozidlo - je chápané tak, že to nie je vozidlo firemné. pri charakteristicke vlastné, nie je určená podmienka vlastníctva podľa osobitného predpisu.
vlastné motorové vozidlo takto chápané potom je: moje, partnerove, požičané, na lízing.... takže si možem uplatňovať cestovné náhrady: spotreba PHM + paušál

:eek: VEĽMI nesprávne pochopené ustanovenie § 19 ods.2 písm.e/ Zákona o dani z príjomov !!!!
Johanka
19.07.07,08:30
Má niekto ešte iný názor ako ja a gituska? Podľa mňa si bez problémov môžem dávať do DV paušál 6,20. Teda vlastne som to tak doteraz robila, a strašne som sa zľakla, keď som sa na porade dočítala, že to na lízované auto nie je možné:eek: !?! A teraz mám pochybnosti, robím dobre, či nie?:mee:
Robíš to zle.
manus
19.07.07,10:07
Baby, no to ste ma teda ale vôbec nepotešili!!!! To ja ak mám svoje auto na lízing, nemôžem si naň uplatniť vôbec nič, len náhradu za PHL??? Z toho som teda poriadne v šoku! S týmto som vôbec nerátala... Čo teraz???????
Jozef I
19.07.07,10:23
vlastné motorové vozidlo - je chápané tak, že to nie je vozidlo firemné. pri charakteristicke vlastné, nie je určená podmienka vlastníctva podľa osobitného predpisu.
vlastné motorové vozidlo takto chápané potom je: moje, partnerove, požičané, na lízing.... takže si možem uplatňovať cestovné náhrady: spotreba PHM + paušál

Takže keď budem mať doma požičaný televízor od kamoša, tak je to môj "vlastný" televízor? :D :eek:
Jana Acsová
19.07.07,10:30
Baby, no to ste ma teda ale vôbec nepotešili!!!! To ja ak mám svoje auto na lízing, nemôžem si naň uplatniť vôbec nič, len náhradu za PHL??? Z toho som teda poriadne v šoku! S týmto som vôbec nerátala... Čo teraz???????
Príspevky na túto tému sú aj v odborných článkoch.

Sú na problematiku, ktorú bližšie rozvíjam v rámci svojej publikačnej činnosti.
Jana Acsová
19.07.07,10:33
Nájdete tam:
http://www.porada.sk/t33037-zakladna-nahrada-za-pouzitie-sukromneho-automobilu.html

A platí:
Vlastným motorovým vozidlom podnikateľa je také vozidlo, ktorého vlastníkom je podľa Osvedčenia o evidencii podnikateľ ako osoba. Vlastník vozidla sa uvádza v časti týkajúcej sa základných údajov o evidencii pod bodom C.2.1. Ak so súhlasom manžela využíva podnikateľ na pracovnej ceste súkromný automobil, môže uplatniť výdavky vo výške základnej náhrady aj na vozidlo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
Jana Acsová
19.07.07,10:35
...vlastné motorové vozidlo - je chápané tak, že to nie je vozidlo firemné. Obdobné východisko sa týka pracovnej cesty zamestnanca vykonaného iným vozidlom ako firemným, t.j. vozidlom vo vlastníctve zamestnávateľa - zaradenom do obchodného majetku.
manus
19.07.07,11:02
Tu nejde o požičané auto. Tu ide o auto, ktoré je defakto moje, mám naň predkupné právo. Lízingovka ho po ukončení lízingu nepredá za odkupnú cenu (väčšinou 1,-Sk pre lízing v korunách) nejakej tretej osobe, ale predá ho mne, pretože je MOJE!
Pri lízingu sú dva pojmy: ekonomický a právny vlastník. Ekonomickým vlastníkom pre nákladové a výdavkové záležitosti - všetko čo sa týka nákladov-PU a výdavkov-JU si ty, ako platiteľ lízingu môžeš uplatniť. A právnym vlastníkom je lízingovka až do skončenia lízingu a zaplatenia odkupnej ceny, t.z. nemôžeš prenajímať alebo predať auto tretej osobe bez vedomia lízingovej spoločnosti.
Jana Acsová
19.07.07,12:23
Tu nejde o požičané auto. Tu ide o auto, ktoré je defakto moje, mám naň predkupné právo. Lízingovka ho po ukončení lízingu nepredá za odkupnú cenu (väčšinou 1,-Sk pre lízing v korunách) nejakej tretej osobe, ale predá ho mne, pretože je MOJE! Ide tu o automobil vo finančnom prenájme. Finančný prenájom je osobitný druh prenájmu, ale vždy len prenájom.


Pri lízingu sú dva pojmy: ekonomický a právny vlastník.Ekonomické kategórie sú známe. Daňový zákon však s nimi neuvažuje. Pojem vlastník je pojem uvádzaný v osvedčení. Keby tvorca zákona chcel predmetným deklarovať niečo iné, bola by v zákone odvolávka. Keby sa na to zabudlo bolo by vydané usmernenie, pokyn, či výklad ... NEBOLO.
Johanka
19.07.07,12:45
Tu nejde o požičané auto. Tu ide o auto, ktoré je defakto moje, mám naň predkupné právo. Lízingovka ho po ukončení lízingu nepredá za odkupnú cenu (väčšinou 1,-Sk pre lízing v korunách) nejakej tretej osobe, ale predá ho mne, pretože je MOJE!
Mierne mimotemy
De jure Tvoje nie je ...
Nečudujem sa však, že sa Ti to ťažko "prehĺta", veľa ľudí podpisuje zmluvy o finančnom prenájme a vôbec netušia do čoho idú. Potom sa čudujú, keď napr. nezaplatia 35 -tu splátku, leasingovka pošle holohlavých chlapcov a auto im zoberú, pretože bola porušená jedna z podmienok zmluvy :rolleyes: .
manus
19.07.07,12:54
Pozerám sa na Osvedčenie o evidencii a ako "Držiteľ osvedčenia" som napísaná ja, aj ako "Vlastník vozidla" som napísaná ja. V čom by mal byť problém?
Jana Acsová
19.07.07,13:01
Pozerám sa na Osvedčenie o evidencii a ako "Držiteľ osvedčenia" som napísaná ja, aj ako "Vlastník vozidla" som napísaná ja. V čom by mal byť problém?... neviem, aká je prax momentálne, ale na osvedčení, čo mám práve v rukách pred sebou ... nie je v prípade finančného prenájmu totožná osoba držiteľa a vlastníka (osvedčenie vystavené 07/2006).

Chyba? A ... povinnosť skontrolovať náležitosti vyhotoveného osvedčenia. Otázky možno smerovať na DI.
Johanka
19.07.07,13:03
Ja mám v rukách Osvedčenie o evidencii vydané cca pred týždňom a ako vlastník je leasingová spoločnosť, klient je iba držiteľ.
Podotázka - MV máš naozaj "na lízing" ? Je viac možností - zmluva o autoúvere a pod. produkty ;) .
Jana Acsová
19.07.07,13:04
Pozerám sa na Osvedčenie o evidencii a ako "Držiteľ osvedčenia" som napísaná ja, aj ako "Vlastník vozidla" som napísaná ja. V čom by mal byť problém?
Na základe skúseností ... ešte PROBLÉM môže byť v tom, že nemáte auto vo finančnom prenájme, ale na splátky ... a to je iný režim. Overte si zmluvu.

Čiže chyba v osvedčení, alebo iný typ financovania ako finančný prenájom.
manus
19.07.07,13:06
Nie, auto mám na lízing, od lízingovej spoločnosti.
Jana Acsová
19.07.07,13:10
Pre tých, ktorí potrebujú DRSR:,
Otázka:
Som podnikateľ, aké výdavky si môžem zahrnúť do daňových výdavkov pri pracovných cestách, na ktorých používam vlastné osobné auto?

Odpoveď:
Podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov využije na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní do daňových výdavkov výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy (tzv. kilometrovné) podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník dosahujúci príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti využíva na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní si výdavky v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Dôležité je, že sa musí jednať skutočne len o vlastné osobné motorové vozidlo, nie o vozidlo prenajaté, vypožičané alebo nákladné.
Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.

Celý dokument v prílohe.
INGA 11
24.07.07,16:53
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako mám účtovať bločky z nákupu PHM a hlavne čo s DPH pri nákupe?
SZČO má auto nezahrnuté do majetku. Ale je jeho vlastníkom ako osoba.Zaplatil daň z MV. Chce si účtovať paušál. Môžem účtovať bločky za nákup PHM ako výdavok naovplyvň. ZD a DPH neuplatnovať a na konci roka spočítať len kilometre podľa knihy jázd a následne uplatniť paušál 6,20 ???
veronikasad
24.07.07,17:03
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako mám účtovať bločky z nákupu PHM a hlavne čo s DPH pri nákupe?
SZČO má auto nezahrnuté do majetku. Ale je jeho vlastníkom ako osoba.Zaplatil daň z MV. Chce si účtovať paušál. Môžem účtovať bločky za nákup PHM ako výdavok naovplyvň. ZD a DPH neuplatnovať a na konci roka spočítať len kilometre podľa knihy jázd a následne uplatniť paušál 6,20 ???

Ak si SČO uplatňuje paušálnu náhradu za motorové vozidlo, bloky PHM v účtovníctve neeviduješ. Slúžia len na zistenie priemernej ceny PHM v danom mesiaci.

--------
Veronika
Ivi1974
24.07.07,17:08
A keď mám prenajaté auto od otca?
betka
24.07.07,18:45
A keď mám prenajaté auto od otca?

1. OA nezahrnutý v OM (19/2/e)- ak ide o vlastný automobil-daňovými výdavkami sú náhrada 6.2+PHM,

2. SZČO, kt. nemá vo firme automobil, používa na pracovné cesty auto svojho otca. Môže mať so svojim otcom zmluvu o nájme, alebo i zmluvu o výpožičke (bezodplatné vypožičanie). Touto zmuvou sa využíva auto riadne a v súlade s účelom, na kt. bol v zmluve dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži. Toto vypožičané auto je potrebné chrániť pred zničením, stratou a poškodením. Do daňových výdavkov potom môžem uplatniť výdavky ako sú: bežná údržba v pojitosti s podnikaním, výdavky na spotrebované PHM. (19/2/l)

3. Môžete uzatvoriť zmluvu o nájme DP.

Podľa pokynov DR SR. si môže výdavky podľa par.19/2/e uplatniť len ten podnikateľ, kt. využíva pri pracovných cestách v súvislosti s podnikaním vlastné MV (nie prenajaté, alebo vypožičané)...nezahrnuté do OM, uplatní si do dańových výdavkov náhradu+PHM.

Z toho mi vyplýva, že náhradu 6,2 si nemôžete uplatniť, pretože nemáte vlastné MV nezaradené v OM.
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
INGA 11
24.07.07,23:52
Ďakuejm veľmi pekne za poradenie. Takže je v poriadku keď ich nenaúčtujem a nauplatním z nich DPH len ich odkladám pre knihu jázd.
Ivi1974
25.07.07,09:36
Ďakujem pekne
tulinko
20.08.07,07:54
Mám otázku - môžem v podnikaní využívať ako dopravný prostriedok motorku?
To znamená všetko si uplatňovať ako pri súkromnom MV - náhradu 6,20/km, atď. Musím mať zaplatenú cestnú daň? Pracujem v stavebníctve.
Ďakujem za odpoveď.
vikinka
20.08.07,08:03
Na motorku nie je možné uplatniť zákl.sadzbu 6,20,-len na motor.vozidlo,na motorku sa nepodáva DP z dani z MV a neplatí sa daň.
tulinko
20.08.07,10:08
To znamená, že si môžem uplatniť motorku v nákladoch /teda len kilometrovné/, alebo vôbec ju nemôžem využívať ako súkromné vozidlo nezaradené do podnikania? Prosím o radu, čo by bolo najvýhodnejšie.
Ďakujem.
pazo
20.08.07,10:41
Dobrý deň,
potrebujem si overiť následovné tvrdenie: FO-podnikateľ má osobné auto nezaradené v majetku. Okrem toho je táto FO konateľom aj zamestnancom vo vlastnej s.r.o a toto auto používa na pracovné cesty. Je pravda, že takýto konateľ-zamestnanec nemusí mať zaplatenú cestnú daň. lebo je vraj zamestnanec a daň by platil len keby ním nebol? Ja som tvrdila, že musí mať - kde je pravda a prečo?
renča1
20.08.07,11:23
Dobrý deň,
potrebujem si overiť následovné tvrdenie: FO-podnikateľ má osobné auto nezaradené v majetku.


Ak OA FO-podnikateľ, predpokladám SZČO používa na podnikanie a to či už zaradené alebo nezradené v majetku firmy je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel, pretože sa stáva daňovníkom.

Daňovníkom /t.j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba
alebo právnicka osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.Okrem toho je táto FO konateľom aj zamestnancom vo vlastnej s.r.o a toto auto používa na pracovné cesty. Je pravda, že takýto konateľ-zamestnanec nemusí mať zaplatenú cestnú daň. lebo je vraj zamestnanec kde je pravda a prečo?


FO konateľ=zamestnanec nemusí v tomto prípade platiť daň z motorových vozidiel a prečo? Pretože OA v s.r.o používa ako zamestnanec. Zamestnanec sa nestáva daňovníkom, ktorý má povinnosť platiť daň z motorových vozdiel. Zamestnanec v tomto prípade nepoužíva vozidlo na podnikanie.


Zhrnutie:
Takže ak FO-podnikateľ (szčo) používa OA na podnikanie, tak mu vzniká daňová povinnosť t.j. zaplatiť daň z motorových vozdiel. Ale ako SZČO. Túto zaplatenú daň si szčo zahrnie do daňovo uznaných výdavkov. ALE ak tá istá osoba používa okrem toho to isté auto ako konateľ=zamestnanec vo svojej s.ro., tak konateľ=zamestnanec nie je znova povinný platiť daň z motorových vozidiel ako zamestnanec.
betka
20.08.07,11:29
Mám otázku - môžem v podnikaní využívať ako dopravný prostriedok motorku?
To znamená všetko si uplatňovať ako pri súkromnom MV - náhradu 6,20/km, atď. Musím mať zaplatenú cestnú daň? Pracujem v stavebníctve.
Ďakujem za odpoveď.

19/e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Avšak keby išlo o vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, maal by nárok na sumu základne j náhrady za 1 km 1.70 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky. Par. 19/e nám hovorí iba o osobnom motorovom vozidle.


To znamená, že si môžem uplatniť motorku v nákladoch /teda len kilometrovné/, alebo vôbec ju nemôžem využívať ako súkromné vozidlo nezaradené do podnikania? Prosím o radu, čo by bolo najvýhodnejšie.
Ďakujem.

Môžete si zaradiť motorku do majetku, teda do OM, pričom ju zaradíte do OS a môžete ju odpisovať. A v súvislosti s motorkov, kt. sa využíva napodnikanie si môžete uplatňovať ako dańové výdavky: PHM, odpisy, opravy a udržbu....
Môžete ju využívať aj pre súkromné účely, ibaže v tomto prípade, pôjde o nedańový výdavok, a budete si evidovať súkromné jazdy a jazdy na podnikanie. V tomto prípade ponížite o alikvotnú časť odpisy, údržbu......, teda výdavky, kt. nesúvisia s podnikateľskou činnosťou na základe ID v rámci uzávierkových účtovných operácií ako nedańový výdavok.
pazo
20.08.07,15:19
Ďakujem Renči1 za jej obsiahlu odpoveď, ale mne išlo o to, že táto FO- podnikateľ v ô b e c neplatí cestnú daň, pretože načo by to platila ako SZČO, keď si všetky cesty vybaví ako konateľ- zamestnanec? Ináč je mi jasné, že 2x platiť nemusí, ale toto sa mi zdá veľmi chytrácke obchádzanie zákona, veď by to tak robil každý.
pazo
21.08.07,10:44
Naozaj nikto nemá čas, alebo sa pýtam na úplnú blbosť? Ale mne to nie je jasné, prosím znalých veci, aby sa vyjadrili...
renča1
21.08.07,10:51
, ale mne išlo o to, že táto FO- podnikateľ v ô b e c neplatí cestnú daň, pretože načo by to platila ako SZČO, keď si všetky cesty vybaví ako konateľ- zamestnanec? .


Ak FO-podnikateľ nepoužíva OA na podnikanie, tak neplatí daň z motorových vozidiel. Rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti je to, či OA používa na podnikanie ako szčo.
pazo
22.08.07,18:13
Ak FO-podnikateľ nepoužíva OA na podnikanie, tak neplatí daň z motorových vozidiel. Rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti je to, či OA používa na podnikanie ako szčo.

Čiže, ak som dobre pochopila z predchádzajúceho: vlastník OA- konateľ a zamestnanec v s.r.o, ak používa toto vozidlo na pracovné cesty len v s.r.o, tak to sa neposudzuje ako podnikanie, kľudne si dá do nákladov naftu, náhrady za km, a pritom nemusí ani zaplatiť cestnú daň. No úplne nelogické, ale dobre vedieť, a posledná moja otázka: platí toto isté aj pre dodávkové autá? Ďakujem renči1 za odpovede, ale môžu reagovať aj iní.
Zoltán Kovács
22.08.07,18:18
Čiže, ak som dobre pochopila z predchádzajúceho: vlastník OA- konateľ a zamestnanec v s.r.o, ak používa toto vozidlo na pracovné cesty len v s.r.o, tak to sa neposudzuje ako podnikanie, kľudne si dá do nákladov naftu, náhrady za km, a pritom nemusí ani zaplatiť cestnú daň. No úplne nelogické, ale dobre vedieť, a posledná moja otázka: platí toto isté aj pre dodávkové autá? Ďakujem renči1 za odpovede, ale môžu reagovať aj iní.

Prečo nelogické. Ako zamestnanec sro nepodniká, ale plní príkazy zamestnávateľa.
pazo
23.08.07,16:02
Prečo nelogické. Ako zamestnanec sro nepodniká, ale plní príkazy zamestnávateľa.[/S]

Áno? A kto je ten zamestnávateľ? Keď som SZČO tak som vlastne tiež svoj zamestnávateľ, nie? Preto n e l o g i c k ééééé!:confused:
FMihi
06.01.08,18:28
Dobrý den!
Prečítal som všetky príspevky,ale nepochopil som,prosím a radu!
Som SZCO 1.1.2008, mám osobný automobil,ktorého vlastníkom ale NIE JE firma, ale ja,ako FO!ked si chcem nárokovať tie 6,2sk/km musím mat zapletene dan z mot.vozidiel?
aké su moje povinnosti?musim si viezť kniku jázd?

Ďakujem za odpoved!!
Johanka
06.01.08,18:32
Daň z MV je naviazaná na používanie MV na podnikanie, tzn. áno, vzniká Ti daňová povinnosť pre daň z MV.
Na to, aby si si mohol uplatňovať do daňových výdavkov sumu za spotrebované PHL a základnú náhradu 6,20 Sk/km musí ísť o vlastné osobné MV nezaradené do obchodného(firemného) majetku.
Zoltán Kovács
06.01.08,18:32
Dobrý den!
Prečítal som všetky príspevky,ale nepochopil som,prosím a radu!
Som SZCO 1.1.2008, mám osobný automobil,ktorého vlastníkom ale NIE JE firma, ale ja,ako FO!ked si chcem nárokovať tie 6,2sk/km musím mat zapletene dan z mot.vozidiel?
aké su moje povinnosti?musim si viezť kniku jázd?

Ďakujem za odpoved!!

Si povinný na DÚ oznámiť vznik daňovej povinnosti, pozri tu:
http://www.porada.sk/t62615-dan-z-mv-od-2008-a.html

Kniha jázd je povinná pomocná evidencia.
dalida
07.01.08,12:27
Je pravda, že v tomto roku bude nutné prikladať bločky za PHM na všetky vyúčtované kilometre?
Doteraz vraj stačilo priložiť jeden bloček na mesiac pre určenie ceny PHM
Maťka35
07.01.08,12:43
Este jedna otazka, ak som SZČO a vlastnim osobne auto od 9/2007 a v roku 2007 som nemal zaplatenu cestnu dan, je mozne dodatocne ju uhradit, t.j. do 31.1.2008 zaplatit alikvotnu ciastku dane prisluchajucu poctom mesiacov t.j.3100/12x3=775,-Sk a vyuctovat si do minuleho roku PHM a naklady 6,20Sk/km?
Dakujem za odpoved
Anja111
07.01.08,13:09
Este jedna otazka, ak som SZČO a vlastnim osobne auto od 9/2007 a v roku 2007 som nemal zaplatenu cestnu dan, je mozne dodatocne ju uhradit, t.j. do 31.1.2008 zaplatit alikvotnu ciastku dane prisluchajucu poctom mesiacov t.j.3100/12x3=775,-Sk a vyuctovat si do minuleho roku PHM a naklady 6,20Sk/km?
Dakujem za odpoved
Uplatňovanie cestovných náhrad nie je podmienené úhradou dane z MV. Je to iný druh poplatku. Výdavky na cestovné si môžeš uplatniť. Alikvotnú časť dane z MV doplatíš, ale rátaj so sankciou...
Johanka
07.01.08,13:15
Je pravda, že v tomto roku bude nutné prikladať bločky za PHM na všetky vyúčtované kilometre?
Doteraz vraj stačilo priložiť jeden bloček na mesiac pre určenie ceny PHM
Bližšie tu http://www.porada.sk/t66374-cestovne-nahrady-v-r-2008-a.html
Maťka35
08.01.08,06:14
v akej vyske su taketo sankcie?
Zoltán Kovács
08.01.08,06:33
Este jedna otazka, ak som SZČO a vlastnim osobne auto od 9/2007 a v roku 2007 som nemal zaplatenu cestnu dan, je mozne dodatocne ju uhradit, t.j. do 31.1.2008 zaplatit alikvotnu ciastku dane prisluchajucu poctom mesiacov t.j.3100/12x3=775,-Sk a vyuctovat si do minuleho roku PHM a naklady 6,20Sk/km?
Dakujem za odpoved

Pozor daň za MV sa počíta na kalendárne dni a nie na mesiace, takže je podstatné, že v septembri koľkatého ti vznikla daňová povinnosť.
ivana2703
22.01.08,10:09
A čo taký, ktorý chodí pravidelne so svojím autom za prácou k objednávateľovi. Má nárok na cestovné náhrady za každý deň čo tam chodí?
hanelie
22.01.08,10:43
Uplatňovanie cestovných náhrad nie je podmienené úhradou dane z MV. Je to iný druh poplatku. Výdavky na cestovné si môžeš uplatniť.
:confused: ale keď nie je zaplatená daň z MV, tak si nemôžem uplatňovať náhrady...takže to je podmienené , lebo ak si ich uplatním a nemám zaplatenú daň tak budem sankcionovaná:) nemôžem sa predsa spoliehať, že na to nikto nepríde
liba2
22.01.08,11:05
:confused: ale keď nie je zaplatená daň z MV, tak si nemôžem uplatňovať náhrady...takže to je podmienené , lebo ak si ich uplatním a nemám zaplatenú daň tak budem sankcionovaná:) nemôžem sa predsa spoliehať, že na to nikto nepríde
Všetky odpovede na porade na túto a podobnú otázku znejú tak, že
náhrady môžeš uplatňovať aj keď nie je zaplatená DzMV ale dodatočne treba tú daň zaplatiť . To znamená, že napr. v r. 2007 zaúčtujem spotrebu PHL + základnú náhradu 6,20 Sk/km do nákladov/výdavkov a v januári/februári 2008 podám daň. priznanie odo dňa kedy som začal používať vozidlo na podnikanie a daň zaplatím. Túto daň uplatním
v JÚ: vo výdavkoch v roku 2008 - kedy bude zaplatená,
v PÚ: v nákladoch r. 2007.
Samozrejme, že môžem očakávať pokutu za oneskorené podanie DP + úrok z oneskorenej úhrady - ale "tak mi treba" , keď som nemyslel na svoje povinnosti a chcem dať PHL+náhradu do nákladov.:D
danka101
22.01.08,11:17
Ahojte nemám tolko casu, aby som to tu precitala vsetko, len jedna otázocka ak si uplatnujem pausálne spotrebu PHM , som vlastnik, zaplatená dan MOV, musi byt auto zaradené v majetku?
liba2
22.01.08,11:23
Ahojte nemám tolko casu, aby som to tu precitala vsetko, len jedna otázocka ak si uplatnujem pausálne spotrebu PHM , som vlastnik, zaplatená dan MOV, musi byt auto zaradené v majetku?
... si SZČO (?), vlastné osobné vozidlo nezaradené do obchodného majetku, daň z MV je zaplatená, uplatňuješ spotrebu PHL + základnú náhradu 6,20 Sk/km.
Ak je vozidlo zaradené do OM, neuplatňuješ základnú náhradu ale všetky skutočné výdavky na prevádzku vozidla.
Mať/nemať vozidlo v OM je na rozhodnutí SZČO.
danka101
22.01.08,11:29
Dakujem za odpoved, som SZCO a výdavky spojené so servisom umytim auta a pod. do nákladov predpokladám ist nemozu, je to tak?
cactus
22.01.08,12:03
Dakujem za odpoved, som SZCO a výdavky spojené so servisom umytim auta a pod. do nákladov predpokladám ist nemozu, je to tak?
je to už zahrnuté v základnej náhrade 6,20
danka101
22.01.08,12:23
ok dakujem
Dada
29.01.08,17:15
Náhradu PHM a náhradu za km účtujete ako výdavok cez interné doklady, či cez pokladňu? Lebo stretla som sa rôznymi názormi.
Zoltán Kovács
29.01.08,17:33
Náhradu PHM a náhradu za km účtujete ako výdavok cez interné doklady, či cez pokladňu? Lebo stretla som sa rôznymi názormi.

Ja cez pokladňu. Ale videl som aj účtovanie ako nepeňažný pohyb.
KvetkaK
29.01.08,17:36
Aj tu na porade sú aj také aj také názory. Takže si vyber. :)
NICOLETTA
30.01.08,10:04
Dobrý deň,

prosím poraďte:
1. SZČO využíva na podnikanie vlastné auto
2. jazdí po Slovensku aj po ČR

Otázka: pri výpočte spotreby PHM musí rozlišovať km prejdené v SR a km prejdené v zahraničí?
Spotrebu PHM bude počítať ako počet km : 100 x priem.cena PHM platná v čase použitia vozidla.
Treba po prejazdení 350 km v zahraničí použiť priemernú cenu v ČR?
NICOLETTA
30.01.08,10:20
Nikto nemá takýto prípad?
retko
05.02.08,21:32
prepacte za hlupu otazku, ale co sa deje s tymi nahradami s tymi 6,2Sk/km + prejazdenym benzinom ? ak mam sro a auto nie je v jej majetku ale moje sukromne a pouzijem ho. tie peniaze si akoze sam vyplatim ako sukromnej osobe za pozicanie a "ojazdenie" vlastneho auta ?
Zoltán Kovács
05.02.08,21:32
prepacte za hlupu otazku, ale co sa deje s tymi nahradami s tymi 6,2Sk/km + prejazdenym benzinom ? ak mam sro a auto nie je v jej majetku ale moje sukromne a pouzijem ho. tie peniaze si akoze sam vyplatim ako sukromnej osobe za pozicanie a "ojazdenie" vlastneho auta ?

Áno vyplatíš ich sebe.
očko
06.02.08,13:49
...prosím ešte raz, Konateľ s.r.o. a zároveň je aj zamestnanec používa súkromné auto na podnikateľské učely-konateľ (zamestnanec)ako osoba neplatí daň z MV za rok 2007, ale organizačná zložka (s.r.o.) áno?
Zoltán Kovács
06.02.08,13:51
...prosím ešte raz, Konateľ s.r.o. a zároveň je aj zamestnanec používa súkromné auto na podnikateľské učely-konateľ (zamestnanec)ako osoba neplatí daň z MV za rok 2007, ale organizačná zložka (s.r.o.) áno?

V roku 2007 sa za použitie súkromných áut zamestnancov na účely zamestnávateľa sa neodvádzala daň z MV. V roku 2008 je zmena oproti tomuto stavu.
očko
06.02.08,14:08
to je v poriadku, ale ešte raz= rok 2007=konateľ, ktorý je zároveň aj zamestnanec (neplatí DzMV), ale používal v r.2007 svoje súkromné auto na podnikateľské účely a moja otázka "mala s.r.o. za rok 2007 zaplatiť DzMV?"
Zoltán Kovács
06.02.08,14:28
to je v poriadku, ale ešte raz= rok 2007=konateľ, ktorý je zároveň aj zamestnanec (neplatí DzMV), ale používal v r.2007 svoje súkromné auto na podnikateľské účely a moja otázka "mala s.r.o. za rok 2007 zaplatiť DzMV?"

Čo mám chápať pod pojmom "na podnikateľské účely" ? Ten konateľ je aj szčo? Alebo to auto použil iba pre potreby sro?
očko
06.02.08,14:44
pod podnikateľskými účelmi chápem - za účelom dosiahnutia zisku. Konateľ je aj majiteľom s.r.o. a používa auto okrem fi aj na súkromné účely. Auto nieje majetok firmy
Zoltán Kovács
06.02.08,14:46
pod podnikateľskými účelmi chápem - za účelom dosiahnutia zisku. Konateľ je aj majiteľom s.r.o. a používa auto okrem fi aj na súkromné účely. Auto nieje majetok firmy

Tak to nepoužil na podnikateľské účely, ale pre účely svojej spoločnosti. A to je teda sakra rozdiel. Stále platí moja odpoveď: NIE JE povinnosť platiť daň z MV za rok 2007.
retko
06.02.08,16:36
este jedna otazka odo mna:
- zohladnuje sa nejako ci je jazda len po meste alebo mimo mesta ? je tam dost velky rozdiel v spotrebe.
martina2006
14.02.08,09:40
SZČO pracuje v ČR. Používa vlastné auto nezahrnuté do majetku firmy. Učtuje 6,20 /km + PHM. Môže si
uplatniť do nákladov cesty, ktoré sú z ubytovne kde
je ubytovaný do firmy kde vykonáva prácu?
prekladatel
14.02.08,19:18
Môže dať cenu z posledného tankovania... Knihu jázd za služobné cesty musí viesť.
Co robit, ked nemam vsetky bloceky za tankovanie? Mam cca 1 blocek za mesiac, ale cerbapl PHL cca 3x za mesiac.
alexis
14.02.08,19:29
ale ty mozes vykazat tolko kilometrov, ako mu to vyjde podla bloku od tankovania. Takze neviem aku cenu chces riesit, takze ked mas jeden, treba prepocitat kolko kilometrov za natankovane litre moze prejst a to rozpisat. Cize aj cenu mas jednu a to tu co mas na bloku.
alexis
14.02.08,19:30
ved predsa nemozes uplatnovat nieco na co nemas doklad ze to natankoval a prejazdil.
palčo
14.02.08,20:02
A čo taký, ktorý chodí pravidelne so svojím autom za prácou k objednávateľovi. Má nárok na cestovné náhrady za každý deň čo tam chodí?


Aj mňa by toto zaujímalo.

Ďakujem za skorú odpoveď.
Manual
14.02.08,20:18
Aj mňa by toto zaujímalo.

Ďakujem za skorú odpoveď.
Ano môže chodiť k svojmu objednávateľovi aj 2x denne ak má na to riadny dôvod. Ale to zdôvodňovanie opodstatnenosti týchto ciest pri prípadnej kontrole budeš musieť fundovane zdôvodniť. To tu nechci po niekom. Podstata je tá, že autom môžeš chodiť kam chceš, pokiaľ to súvisí s predmetom podnikania a zabezpečuješ chod firmy, hľadáš zákazky a nakoniec je z toho samozrejme pre firmu príjem, pretože to je podstata podnikania... Viac tu nie je čo písať.
palčo
14.02.08,20:24
So zdôvodňovaním by nemal byť problém.
Srdečná vďaka.
dalilada
14.02.08,20:54
Co robit, ked nemam vsetky bloceky za tankovanie? Mam cca 1 blocek za mesiac, ale cerbapl PHL cca 3x za mesiac.

Do roku 2008 nie je povinnosť mať bloky za PHL, bežne sa používa priemerná mesačná cena PHL, samozrejme pri súkromnom automobile. Ja používam zo stránky Štatistického úradu.
alexis
15.02.08,06:43
no toto neviem ci dalilada hovoris dobre, ze nie je treba mat bloky, ja som mala danovu kontrolu a hladali ako besny. Pekne este aj knihu jazd a prepocty na natankovane litre a bloky. No mozno zalezi od danovnikkov.
cactus
15.02.08,06:53
Do roku 2008 nie je povinnosť mať bloky za PHL, bežne sa používa priemerná mesačná cena PHL, samozrejme pri súkromnom automobile. Ja používam zo stránky Štatistického úradu.


no toto neviem ci dalilada hovoris dobre, ze nie je treba mat bloky, ja som mala danovu kontrolu a hladali ako besny. Pekne este aj knihu jazd a prepocty na natankovane litre a bloky. No mozno zalezi od danovnikkov.


alexis, dalida myslela tým súkromné auto, kde sa prepočítavajú paušálne náhrady
Manual
15.02.08,06:54
no toto neviem ci dalilada hovoris dobre, ze nie je treba mat bloky, ja som mala danovu kontrolu a hladali ako besny. Pekne este aj knihu jazd a prepocty na natankovane litre a bloky. No mozno zalezi od danovnikkov.
Na auto zaradené do majetku firmy je treba mať bločky. Ak používaš súkromné auto pre potreby firmy do 31.12.07 bločky nebolo treba. Od 1.1.08 už treba aj pre takéto auto.
prekladatel
15.02.08,10:40
Na auto zaradené do majetku firmy je treba mať bločky. Ak používaš súkromné auto pre potreby firmy do 31.12.07 bločky nebolo treba. Od 1.1.08 už treba aj pre takéto auto.

Ďakujem pekne za rady, alexis,dalida, cactus a Manual!

Pomohli mi sa zorientovať. Používam na podnikanie súkromné auto, nechcem ho prepisovať na "firmu" (som samostatný živnostník) kvôli vysokým poistkám a prihláseniu na polície. Radšej používam formulu "km x 6,2". S účtovníctvom, predovšetkým s ÚČTOVNÍCKYM ALIBIZMOM skúsenosti nemám. Preto pýtal som Vás na potrebu bločkov. Asi hej.
liba2
15.02.08,11:43
Ďakujem pekne za rady, alexis,dalida, cactus a Manual!

Pomohli mi sa zorientovať. Používam na podnikanie súkromné auto, nechcem ho prepisovať na "firmu" (som samostatný živnostník) kvôli vysokým poistkám a prihláseniu na polície. Radšej používam formulu "km x 6,2". S účtovníctvom, predovšetkým s ÚČTOVNÍCKYM ALIBIZMOM skúsenosti nemám. Preto pýtal som Vás na potrebu bločkov. Asi hej.
Pochopila som.
Ale pripomínam, že: ak je v technickom preukaze zapísané tvoje meno, teda ide o tvoje vlastné vozidlo, a chcel by si ho mať zapísané v obchodnom majetku SZČO, toto sa neprepisuje na polícii, lebo stále budeš jeho vlastníkom.
Ako SZČO neplatíš vyššie poistné a zákonné poistenie musí byť v každom prípade, teda toto tiež nie je dôvod nezaradenia vozidla do obchodného majetku.
Asi tak.
Zužu
15.02.08,19:35
Do roku 2008 nie je povinnosť mať bloky za PHL, bežne sa používa priemerná mesačná cena PHL, samozrejme pri súkromnom automobile. Ja používam zo stránky Štatistického úradu.

Niečo mi ušlo? od 1.1.08 - prosím napíšte paragraf. ďakujem
Johanka
15.02.08,19:39
§19 ods.2 písm.e/ Zákona o dani z príjmov.
Johanka
15.02.08,19:40
Zužu
15.02.08,19:49
ďakujem ....
prekladatel
16.02.08,10:38
Re: Johanka: Pozri aj sem Pozri aj sem Cestovné náhrady v r. 2008

Johanka, nemám však všetky bločky za tankovanie v r. 2007.
Postáča mi na výpočet spotrebovaných PHL údaje cien PHL z databázy na Natankuj?

Alebo môžem účtovať len tie PHL, na ktoré mám bločky?

Môžem zarátať vtedy do knihy jázd aj km, ktoré jazdil bez potvrdených bločkami PHL? To je hlavná otázka.
Johanka
16.02.08,10:44
Za rok 2007 nie sú potrebné bločky, od 1.1.2008 áno .

Pozri si bod 7 Etikety Porady http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html
prekladatel
16.02.08,10:54
Skoda, ze si neodpovedala priamo: Ano alebo Nie. Asi pytam na davno uz predebatovane veci, ale cas na skumanie celej porady naozaj nemam. Dakujem aj za taku odpoved/neodpoved. Pekny den a ten dalsi tiez!
cactus
16.02.08,11:08
Za rok 2007 nie sú potrebné bločky, od 1.1.2008 áno .

Pozri si bod 7 Etikety Porady http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html


Skoda, ze si neodpovedala priamo: Ano alebo Nie. Asi pytam na davno uz predebatovane veci, ale cas na skumanie celej porady naozaj nemam. Dakujem aj za taku odpoved/neodpoved. Pekny den a ten dalsi tiez!

nevidím dôvod na "tón" v tvojej odpovedi, prekladatel, pretože Johanka ti odpovedala jednoznačne a ešte ťa upozornila na 7. bod etikety porady. Namiesto toho si mal poďakovať....:confused:
prekladatel
16.02.08,11:22
nevidím dôvod na "tón" v tvojej odpovedi, prekladatel, pretože Johanka ti odpovedala jednoznačne a ešte ťa upozornila na 7. bod etikety porady. Namiesto toho si mal poďakovať....:confused:

Thanks, Ms. Johanka and cactus!
Respectfully
Your Translator :)
Johanka
16.02.08,11:33
Re: Johanka: Pozri aj sem Pozri aj sem Cestovné náhrady v r. 2008

Johanka, nemám však všetky bločky za tankovanie v r. 2007.
Postáča mi na výpočet spotrebovaných PHL údaje cien PHL z databázy na Natankuj?

Alebo môžem účtovať len tie PHL, na ktoré mám bločky?

Môžem zarátať vtedy do knihy jázd aj km, ktoré jazdil bez potvrdených bločkami PHL? To je hlavná otázka.
Za rok 2007 nie sú potrebné bločky, od 1.1.2008 áno .

Pozri si bod 7 Etikety Porady http://www.porada.sk/t2886-etiketa-porady.html

Ak je moja odpoveď nezrozumiteľná, ospravedlňujem sa :).

K zelenému - áno.
K červenému - áno.
Johanka
16.02.08,11:40
Skoda, ze si neodpovedala priamo: Ano alebo Nie. Asi pytam na davno uz predebatovane veci, ale cas na skumanie celej porady naozaj nemam. Dakujem aj za taku odpoved/neodpoved. Pekny den a ten dalsi tiez!
Takéto odpovede ma ohromne povzbudzujú :rolleyes:.
prekladatel
16.02.08,12:43
Takéto odpovede ma ohromne povzbudzujú :rolleyes:.
Si zlata, Johanka. Dakulem este raz.
Nemam chut ani cas na uctovnictvo. To je nejaky niekonecny alibizmus uctovnoctovo v nasom state.
Co este dodat? Ked nemam na benzin, tankujem kolinskou vodou. Tieto blocky samozrejme neuchavam. Pred DP hladam vychodisko. Nastastie exituje porada-sk a take damy ako si. Diki. Nech sa Ti dari nie len na porade.
Ajuška
16.02.08,12:49
Si zlata, Johanka. Dakulem este raz.
Nemam chut ani cas na uctovnictvo. To je nejaky niekonecny alibizmus uctovnoctovo v nasom state.
Co este dodat? Ked nemam na benzin, tankujem kolinskou vodou. Tieto blocky samozrejme neuchavam. Pred DP hladam vychodisko. Nastastie exituje porada-sk a take damy ako si. Diki. Nech sa Ti dari nie len na porade.

...potom zrejme nemáš problém so skutočným ohodnotením práce toho, kto tento "alibizmus" (pre Teba nevyhnutný) urobí zodpovedne za Teba... a nemusíš strácať ani čas, ani energiu s takými "dámami" ako je trebárs Johanka...:rolleyes:...
lubenaj
16.02.08,20:54
dobrý som začiatočník, prelúskala som takmer celú poradu okolo auta chcela by som sa spýtať, je SZČO, auto vlastné
1. priemernú spotrebu - v technickom mám 3 spotreby - v mestn, mimo mesto a kombinovaná
2. ak využíva prívesný vozík - viem že môže si uplatniť o 15 % z pausálnej náhrady viac - musím ale rozčleniť km kedy nemá pripojený a kedy má - vačšinou má pretože robí s plastovými oknami.
Zo srdca ďakujem
Manual
17.02.08,08:53
dobrý som začiatočník, prelúskala som takmer celú poradu okolo auta chcela by som sa spýtať, je SZČO, auto vlastné
1. priemernú spotrebu - v technickom mám 3 spotreby - v mestn, mimo mesto a kombinovaná
2. ak využíva prívesný vozík - viem že môže si uplatniť o 15 % z pausálnej náhrady viac - musím ale rozčleniť km kedy nemá pripojený a kedy má - vačšinou má pretože robí s plastovými oknami.
Zo srdca ďakujem
áno musí byť z KJ jasné, že odkiaľ - kam šiel s vozíkom a na tie kilometre má nárok na zvýšenú sadzbu. Pri písaní KJ to bude väčšia "piplačka."
lubenaj
17.02.08,11:08
môže si to uplatniť ak nemá za minulý rok zaplatenú daň z MV za prívesný vozík?
môže si uplatniť aj zvýšenú náhradu za amortizáciu auta o 15% a ešte aj cez internú smernicu zvýšené náklady na spotrebu PHM zdokladované prepočtom spotreby napr. za január 2007. moc ďakujem
liba2
17.02.08,11:30
môže si to uplatniť ak nemá za minulý rok zaplatenú daň z MV za prívesný vozík?
môže si uplatniť aj zvýšenú náhradu za amortizáciu auta o 15% a ešte aj cez internú smernicu zvýšené náklady na spotrebu PHM zdokladované prepočtom spotreby napr. za január 2007. moc ďakujem
Nezaplatená DzMV nemá vplyv na možnosť uplatniť náklady - ale čo najskôr treba podať daňové priznanie DzMV a daň zaplatiť; treba počítať aj so sankciou...
Paula
17.02.08,11:46
môže si to uplatniť ak nemá za minulý rok zaplatenú daň z MV za prívesný vozík?
môže si uplatniť aj zvýšenú náhradu za amortizáciu auta o 15% a ešte aj cez internú smernicu zvýšené náklady na spotrebu PHM zdokladované prepočtom spotreby napr. za január 2007. moc ďakujemOdpoveď bola už aj tu:

http://www.porada.sk/647964-post10.html

zdá sa, že celý problém je riešený kade-tade.
base
20.02.08,06:56
Za rok 2007 nie sú potrebné bločky, od 1.1.2008 áno .


Johanka, podľa mňa nie je pravda, že potrebuješ mať bloky za nákup pohonných hmôt, ak použiješ na podnikanie svoje súkromné auto, ktoré NEMÁŠ zaradené do podnikania (do majetku).

Kde je to napísané v tom §19, odstavec 2., bod E ????

Je tam napísané len: ....... za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Veď predsa v cestáku uvedieš všetko: odkiaľ - kam si išiel, kedy si začal prac. cestu, kedy si skončil prac. cestu, koľko km si prešiel, priemerná spotreba na 100km podľa TP, cena PHM.
Všetky údaje sa v cestaku uvádzajú v dostatočnej miere, aby postačovali na uplatnenie si náhrad za použitie súkromného motor. vozidla na podnikateľské účely.

Takže podľa mňa môžete použiť trebárs aj cenu PHM z kamarátovho bloku, ktorý tankoval jeden alebo dva dni pred alebo po tvojej prac. ceste. Alebo môžeš kludne použiť aj internet alebo iné dostupné prostriedky na zistenie aktuálnej ceny PHM.
Myslím tým, že nemôžeš použiť cenu PHM na výpočet náhrady napríklad 40SK/L ak v čase prac. cesty bola cena PHM 36SK/L. Daňováci nie sú padnutí na hlavu, môžu si to skontrolovať tiež. Niekoľko halierový rozdiel môže byť. Veď ceny PHM sú rozdielne na jednotlivých čerpačkách.
Ale ak máš blok z toho času, tak to nie je na škodu. Ja len vravím, že ti to určite daňováci nevyhodia, ak použiješ normálne ceny PHM a vieš si to pred nimi obhájiť.

To isté platí aj o knihe jázd. Načo mi je kniha jázd na súkromné auto, ktoré sem tam použijem na svoje podnikanie. Veď všetky údaje o prac. ceste uvádzam v cestovnom príkaze, kde si vypočítam celú náhradu za použitie súkromného auta.
Ale ak sa mýlim, tak prosím Vás, uveďte konkrétne ustanovenia zákonov, ktoré ukladajú túto povinnosť.

Znovu opakujem jedná sa o auto v osobnom vlastníctve použité na podnikateľské účely, NIE o auto, ktoré je majetkom spoločnosti ( je v podnikaní). Tam sú už iné pravidlá.....
lubenaj
01.03.08,11:25
dobrý,
ja mám taký problém s prenajatým autom - chcela by som uplatniť aj základnú náhradu za kilometre. Ako by sa k tomu postavil Du ak by sa dalo, ze FO, ktorá má aj živnosť by si prenajala auto ale nie ako živnostník ale ako súkromná osoba. Potom by toto auto začala využívať na podnikanie, zaplatila daň z motorových vozidiel - mohla by v takomto prípade použíť 6,2 kilometrovné. teda v zmluve o nájme auta by figurovala ako FO nie ako živnostník čo vy na to? je to riešiteľné???
lubenaj
01.03.08,11:26
prosím o odpoveď v predchádzajúcom príspevku
Iwett
01.03.08,11:30
prosím o odpoveď v predchádzajúcom príspevku
základná náhrada sa nedá uplatniť na prenajaté MV, či už ho prenajmeš ako ktokoľvek, môžeš si uplatňovať vo výdavkoch len nájomné za MV
Iwett
01.03.08,15:49
Chcem sa spýtať, nemá niekto skúsenosti s dokladovaním PHM pri použití súkromného automobilu v cudzej mene? Mám knihu jázd od jedného SZČO, ktorý pracuje v Českej republike a phm sú tankované len v ČR. Môžem vypočítaž náhradu za PHM z takýchto blokov a prerátať cenu benzínu kurzom v deň tankovania? Ďakujem
mysimis
01.03.08,15:50
Ja by som použila priemerné ceny PHM vyhlásené u nás.
Rozalka
01.03.08,15:57
Johanka, podľa mňa nie je pravda, že potrebuješ mať bloky za nákup pohonných hmôt, ak použiješ na podnikanie svoje súkromné auto, ktoré NEMÁŠ zaradené do podnikania (do majetku).

Kde je to napísané v tom §19, odstavec 2., bod E ????

Je tam napísané len: ....... za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.
..
Súhlasím s Johankou, že pd 1.1.2008 treba dokladovať nákup. Je to predsa zvýraznené aj v príspevku: podľa cien platných v čase ich nákupu

Čoho nákupu? predsa tých pohonných látok, ktoré si uplatňuješ do výdavkov.
Načo inak by to tam zákonodarca vkladal?
Inak by tam mohlo byť: podľa cien platných v čase použitia ...
Iwett
01.03.08,16:14
Ja by som použila priemerné ceny PHM vyhlásené u nás.
toto isté som urobila aj minulý rok, že som použila ceny PHM na Slovensku, ale rozmýšľam, že v roku 2008, keď bude treba priložiť potvrdenie o nákupe, nebudem mať čo priložiť, alebo musím priložiť české?....:o
Johanka
01.03.08,16:15
dobrý,
ja mám taký problém s prenajatým autom - chcela by som uplatniť aj základnú náhradu za kilometre. Ako by sa k tomu postavil Du ak by sa dalo, ze FO, ktorá má aj živnosť by si prenajala auto ale nie ako živnostník ale ako súkromná osoba. Potom by toto auto začala využívať na podnikanie, zaplatila daň z motorových vozidiel - mohla by v takomto prípade použíť 6,2 kilometrovné. teda v zmluve o nájme auta by figurovala ako FO nie ako živnostník čo vy na to? je to riešiteľné???
Nie je - §19 ods.2 písm.e/ ZoDP hovorí od VLASTNOM osobnom MV.
mysimis
01.03.08,16:18
toto isté som urobila aj minulý rok, že som použila ceny PHM na Slovensku, ale rozmýšľam, že v roku 2008, keď bude treba priložiť potvrdenie o nákupe, nebudem mať čo priložiť, alebo musím priložiť české?....:o

Myslela som si, že sa jedná o rok 2007. V roku 2008 budeš musieť priložiť české doklady o nákupe PHM.
Iwett
01.03.08,16:23
Myslela som si, že sa jedná o rok 2007. V roku 2008 budeš musieť priložiť české doklady o nákupe PHM.
no práve, teraz sa jedná o rok 2007, ale takisto ako v roku 2008 mám len české bločky. Za rok 2007 by si to dala podľa slovenských a v roku 2008 podľa českých?:confused:
mysimis
01.03.08,16:25
no práve, teraz sa jedná o rok 2007, ale takisto ako v roku 2008 mám len české bločky. Za rok 2007 by si to dala podľa slovenských a v roku 2008 podľa českých?:confused:

V roku 2007 bločky prikladať nemusíš, čiže preto by som použila priemerné ceny. V roku 2008 bločky už musíš prikladať a keďže máš české tak priložíš české.
liba2
01.03.08,16:29
mimotemy
prosím poraďte mi čo to máte za autá, že nekupujete PHL = nemáte doklady o nákupe, aj mne by sa také auto páčilo, ale to moje sa bez benzínu ani na krok nepohne :D.
Johanka
01.03.08,16:33
Už sme to tu raz preberali - zákonodarca si myslel, že skončí ľudová tvorivosť pri vymýšľaní cesťákov. Myslel si zle, momenálne z toho profitujú pracovníci čerpacích staníc .
Iwett
01.03.08,16:36
mimotemy
prosím poraďte mi čo to máte za autá, že nekupujete PHL = nemáte doklady o nákupe, aj mne by sa také auto páčilo, ale to moje sa bez benzínu ani na krok nepohne :D.
mimotemy:)ak to bola otázka pre mňa, tak si dobre nečítala, ja práveže blokov mám fúúúúúúúru, ale všetky sú české......také auto by som brala aj ja, ale bohužiaľ aj ja len na naftu za bločky jazdím.......:D
liba2
01.03.08,16:38
nieeee :D, to bolo všeobecne, veď otázky tohto druhu sú tu denno-denne :D
janasim
01.03.08,17:01
Johanka, podľa mňa nie je pravda, že potrebuješ mať bloky za nákup pohonných hmôt, ak použiješ na podnikanie svoje súkromné auto, ktoré NEMÁŠ zaradené do podnikania (do majetku).

Kde je to napísané v tom §19, odstavec 2., bod E ????

Je tam napísané len: ....... za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Veď predsa v cestáku uvedieš všetko: odkiaľ - kam si išiel, kedy si začal prac. cestu, kedy si skončil prac. cestu, koľko km si prešiel, priemerná spotreba na 100km podľa TP, cena PHM.
Všetky údaje sa v cestaku uvádzajú v dostatočnej miere, aby postačovali na uplatnenie si náhrad za použitie súkromného motor. vozidla na podnikateľské účely.

Takže podľa mňa môžete použiť trebárs aj cenu PHM z kamarátovho bloku, ktorý tankoval jeden alebo dva dni pred alebo po tvojej prac. ceste. Alebo môžeš kludne použiť aj internet alebo iné dostupné prostriedky na zistenie aktuálnej ceny PHM.
Myslím tým, že nemôžeš použiť cenu PHM na výpočet náhrady napríklad 40SK/L ak v čase prac. cesty bola cena PHM 36SK/L. Daňováci nie sú padnutí na hlavu, môžu si to skontrolovať tiež. Niekoľko halierový rozdiel môže byť. Veď ceny PHM sú rozdielne na jednotlivých čerpačkách.
Ale ak máš blok z toho času, tak to nie je na škodu. Ja len vravím, že ti to určite daňováci nevyhodia, ak použiješ normálne ceny PHM a vieš si to pred nimi obhájiť.

To isté platí aj o knihe jázd. Načo mi je kniha jázd na súkromné auto, ktoré sem tam použijem na svoje podnikanie. Veď všetky údaje o prac. ceste uvádzam v cestovnom príkaze, kde si vypočítam celú náhradu za použitie súkromného auta.
Ale ak sa mýlim, tak prosím Vás, uveďte konkrétne ustanovenia zákonov, ktoré ukladajú túto povinnosť.

Znovu opakujem jedná sa o auto v osobnom vlastníctve použité na podnikateľské účely, NIE o auto, ktoré je majetkom spoločnosti ( je v podnikaní). Tam sú už iné pravidlá.....

Na školení nás lektorka z Ministerstva financií špeciálne upozornila na toto znenie....... za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu.

Teda , že musíme dokladovať nákup PHM bločkami.
liba2
01.03.08,17:19
Tá veta je veľavravná - keď chcem preukázať cenu, musím preukázať aj nákup....
majernikova
02.03.08,09:15
Ahojte.
Mám vedenú knihu jázd. Na jeden mesiac mi vychádza počet ubehnutých 1207Km a priemerná spotreba je 8l/100km. Nejako mi nesedí výpočet. Ja som zrátala 1 207 x 6,20=7 483,4
965 x 34,66 = 33 446,9
Môžem to takto vyrátať?

Ďakujem
tinaM
02.03.08,09:46
Ahojte.
Mám vedenú knihu jázd. Na jeden mesiac mi vychádza počet ubehnutých 1207Km a priemerná spotreba je 8l/100km. Nejako mi nesedí výpočet. Ja som zrátala 1 207 x 6,20=7 483,4
965 x 34,66 = 33 446,9
Môžem to takto vyrátať?

Ďakujem
Správny výpočet:
/1207 x 8 : 100/ x 34,66 = 3.346,80

Nezdá sa mi tá cena PHM 34,66. Je to cena bez DPH?

Pri používaní súkromného automobilu nie je možné odpočítať DPH aj keď sa jedná o platiteľa DPH.
Pri výpočte spotreby na auto nezaradené v podnikaní použiješ cenu PHL s DPH bez nároku na odpočet.
Opačne. Ak sa jedná o auto zaradené v podnikaní, máš nárok na odpočet DPH a používaš cenu bez DPH, ale nemáš nárok na paušál 6,20.
majernikova
02.03.08,09:51
Ďakujem.A 6,20?
34,66 je priemerná spotreba podľa slovnaftu v 1/2007Priratavam si priemerné spotreby po mesiacoch.
tinaM
02.03.08,09:54
Ďakujem.A 6,20?
34,66 je priemerná spotreba podľa slovnaftu v 1/2007Priratavam si priemerné spotreby po mesiacoch.
Doplnila som príspevok č. 142.
majernikova
02.03.08,09:58
Tak teraz tomu vôbec nerozumiem. Mám auto, platím si cestnú daň a auto používam na dosahovanie zisku no nie je zaradené v podnikaní. Mám nárok na PHM a aj na primer 6.20?
tinaM
02.03.08,10:05
Tak teraz tomu vôbec nerozumiem. Mám auto, platím si cestnú daň a auto používam na dosahovanie zisku no nie je zaradené v podnikaní. Mám nárok na PHM a aj na primer 6.20?
Máš nárok na paušál 6,20 + náhradu za kilometr.
Čiže /1207 x 8 : 100/ x 34,66 = 3.346,80
plus 1207 x 6,20 = 7.483,40
.................................................. .......
spolu 10.830,20
.................................................. ........
majernikova
02.03.08,10:31
Ďakujem za vysvetlenie . Peknú nedeľu.
nikitaf1
03.03.08,17:49
ludia moji, dnes ma zmiatla moja kolegyna... chcela mi "poradit" ale nejako jej to nevyslo..
szčo ma sukr. automobil, pekne si vedie knihu jazd a odklada blocky na zaklade ktorych si potom rata aj prejazdene km... natankuje, prejazdi a z toho sa mu jednotlivo rata nahrada. Chcem mu to dat na konci roka ako uzavierkovu operaciu. Dufam ze to mozem dat ako uzavierkovu operaciu...
Dnes mi kolegyna povedala ze ale ved ty musis dat ako podklad priemerne ceny podla statistickeho uradu... no a som paf... citam tu ze to nie je tak ako mi "poradila" ale aj tak som nejak na vazkach...
podotykam ze uzatvarame rok 2007.
dakujem za radu
Johanka
03.03.08,17:53
ludia moji, dnes ma zmiatla moja kolegyna... chcela mi "poradit" ale nejako jej to nevyslo..
szčo ma sukr. automobil, pekne si vedie knihu jazd a odklada blocky na zaklade ktorych si potom rata aj prejazdene km... natankuje, prejazdi a z toho sa mu jednotlivo rata nahrada. Chcem mu to dat na konci roka ako uzavierkovu operaciu. Dufam ze to mozem dat ako uzavierkovu operaciu...
Dnes mi kolegyna povedala ze ale ved ty musis dat ako podklad priemerne ceny podla statistickeho uradu... no a som paf... citam tu ze to nie je tak ako mi "poradila" ale aj tak som nejak na vazkach...
podotykam ze uzatvarame rok 2007.
dakujem za radu
§ 19 ods.2 písm e/ Zákona o dani z príjmov - daňové výdavky pri pracovných cestách ;).
nikitaf1
03.03.08,18:26
to som si precitala, ale nakolko nie vzdy na 100% pochopim nase zakony chcela som polopatisticku radu... a ci to mozem zauctovat v JU ako uzavierkove operacie
Majka
05.03.08,11:22
základná náhrada sa nedá uplatniť na prenajaté MV, či už ho prenajmeš ako ktokoľvek, môžeš si uplatňovať vo výdavkoch len nájomné za MV

to znamena ak si zivnostnik prenajme auto napr. od syna tak si dava do vydavkov len prenajom?
r.galovic
05.03.08,14:17
to som si precitala, ale nakolko nie vzdy na 100% pochopim nase zakony chcela som polopatisticku radu... a ci to mozem zauctovat v JU ako uzavierkove operacie


Ja to tiež účtujem cez uzávierkové operácie, a nie cez pokladňu.

Zákon hovorí o daňových výdavkoch a nie o metodike ich účtovania.
V závierkových operáciách účtujem do réžie.
Zároveň sa ale zákon odvoláva na zákon o cestovných náhradách, takže teraz som si neni istý, či to nie je bezpodmienečne nutné účtovať ako hotovostný výdavok z pokladne. Teda, že "ja" si "sebe" vyplatím z pokladne náhradu za pracovnú cestu. Ale som toho názoru, že by to malo ísť aj nepeňažnou formou.
kankai
12.03.08,08:26
základná náhrada sa nedá uplatniť na prenajaté MV, či už ho prenajmeš ako ktokoľvek, môžeš si uplatňovať vo výdavkoch len nájomné za MV

A mozem potom uplatnit do nakladov odpocitatelnych aj minute PHL/teda blocky za benzin/?
asi nie,ze? ciste len najomne???Dakujem za odpoved.
kankai
12.03.08,08:54
A mozem potom uplatnit do nakladov odpocitatelnych aj minute PHL/teda blocky za benzin/?
asi nie,ze? ciste len najomne???Dakujem za odpoved.

Prepacte,uz som to nasla v inej debate.Je tu toho tak vela a je to roztrusene.
Takze pre niekoho,kto hlada ako ja a nemoze najst v pripade prenajateho MV pouivaneho za ucelom ziskavania prijmu:do nakladov odpocitatelnych ide -najomne za MV,cestna dan za MV,a spotrebovane PHL/benzin/ podla knihy jazd -ANO.
NIE-pausal 6,2,ten len v pripade sukromneho MV/neprenajateho,cize v osobnom vlastnictve SZCO/.
Pekny den vsetkym prajem!
Natallka
12.03.08,09:55
Ahojte poradaci, poprosim o radu.
Manzel ma zmluvu s jednou firmou kde bude robit pre nich ale na zivnost od 2.6.2008 chcem sa opytat do kedy musi podat oznamenie k vzniku dan.povinnosti k dani z MV?Myslim si ze do konca marca ale nie som si ista, napise mi prosim niekto?Bude zivnostnik a bude svoje sukromne auto vyuzivat na sukromne ucely.Dakujem vopred.
lbdent
15.03.08,11:10
Milí poraďáci, aj ja sa pripájam k tejto téme a prosím o radu. Potrebovali sme doviezť materiál /sme sro/ a prepravca nemal na daný deň výťaž, tak sa to narýchlo vyriešilo tak, že náš zamestnanec si požičal nákladné auto od kamaráta a na ňom materiál doviezol do firmy. Dá sa takáto jazda dať nejako oficiálne do nákladov firmy? Môžem pracovníkovi urobiť cestovný príkaz? Dôkaz o tom že bol naozaj pre materiál je fa a prevzatý DL od dodávateľa a u nás doklad o obstaraní materiálu. Vďaka, Ľuba
lbdent
15.03.08,11:12
Ach, teraz som zistila, že som trochumimotemy, toto sa týka szčo, ale aj tak prosím o radu.
liba2
15.03.08,11:51
Milí poraďáci, aj ja sa pripájam k tejto téme a prosím o radu. Potrebovali sme doviezť materiál /sme sro/ a prepravca nemal na daný deň výťaž, tak sa to narýchlo vyriešilo tak, že náš zamestnanec si požičal nákladné auto od kamaráta a na ňom materiál doviezol do firmy. Dá sa takáto jazda dať nejako oficiálne do nákladov firmy? Môžem pracovníkovi urobiť cestovný príkaz? Dôkaz o tom že bol naozaj pre materiál je fa a prevzatý DL od dodávateľa a u nás doklad o obstaraní materiálu. Vďaka, Ľuba
Bude to pracovná cesta tak ako v iných prípadoch pri použití osobného vozidla - len s tým rozdielom, že neúčtuje 6,20 Sk/km - ale takto:

§7 ZoCN:
(3) Sumu základnej náhrady pri nákladných automobiloch a autobusoch dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.
lbdent
15.03.08,12:31
Vďaka Libka, takže spíšeme dohodu o použití iného motor. vozidla a tam sa dohodne náhrada? Nezáleží na tom že zamestnanec nie je jeho majiteľom? V ZoCN to nie je špecifikované... Mala by byť asi vyššia ako za os. MV, len sa bojím triafať, že koľko?
Hana24
16.03.08,20:59
Potrebujem poradiť taktiež ohľadom náhrady za kilometre. Doteraz som to vždy účtovala na základe bločkov za naftu/benzín, ale stala sa taká vec, že účty za 1.polrok sa stratili a neviem, či sa cestové náhrady môžu uplatniť aj bez nich. Cestná daň na r. 2007 bola zaplatená.

Ďakujem.
liba2
17.03.08,03:44
Potrebujem poradiť taktiež ohľadom náhrady za kilometre. Doteraz som to vždy účtovala na základe bločkov za naftu/benzín, ale stala sa taká vec, že účty za 1.polrok sa stratili a neviem, či sa cestové náhrady môžu uplatniť aj bez nich. Cestná daň na r. 2007 bola zaplatená.

Ďakujem.
Za rok 2007 ešte možno použiť ceny PHL z IT a PHL uplatniť bez dokladov.
Každú cestovnú náhradu (stravné, ubytovanie, cestovné, PHL, vreckové a i.) je možné uplatniť nezávisle na sebe, pokiaľ je splnená podmienka preukaznosti - ak to zákon výslovne vyžaduje.
gutan52
17.03.08,19:12
Za rok 2007 ešte možno použiť ceny PHL z IT a PHL uplatniť bez dokladov.
Každú cestovnú náhradu (stravné, ubytovanie, cestovné, PHL, vreckové a i.) je možné uplatniť nezávisle na sebe, pokiaľ je splnená podmienka preukaznosti - ak to zákon výslovne vyžaduje.

Libka - Libuška - nešepkaj mi do uška,

ale prosím ťa, naťukaj mi správnu odpoveď na moju otázku sem :
Ak si szčo uplatňoval cestovné za km tak, ako to píšeš, môže si ešte dať do nákladov aj Cestnú daň? Používal svoje vl.auto.

Kúpil si aj akumulátor, a to viem, že v tomto prípade si zakúpený akumulátor nemôže dať do nákladov. Však na tých kilometroch počas celého roka si nato zarobil. A možno , že aj na tú cestnú daň.? Ale presvedčím ho - až po Paraďáckych rozumoch. Budem sa mať na koho odvolať... JG senkjú
gutan52
17.03.08,19:48
:D :D :D :D :D čo to mám vlastne neurobiť ????? krásny preklep :D

----------------------------------------------

nešešpkaj = nešepkaj /Výrok našej vnučky - Esterky/
mimotemymimotemy a ešte aj "hintiláta" = ventilátor ,... JG
liba2
17.03.08,19:56
Ak si szčo uplatňoval cestovné za km tak, ako to píšeš, môže si ešte dať do nákladov aj Cestnú daň? Používal svoje vl.auto.

Kúpil si aj akumulátor, a to viem, že v tomto prípade si zakúpený akumulátor nemôže dať do nákladov. Však na tých kilometroch počas celého roka si nato zarobil. A možno , že aj na tú cestnú daň.? Ale presvedčím ho - až po Paraďáckych rozumoch. Budem sa mať na koho odvolať... JG senkjú
cestovné za km = základná náhrada 6,20 sk ?
cestná daň = daň z MV ; áno má povinnosť podať daň. priznanie k DzMV, a ak ju aj zaplatil, môže ju zaúčtovať ako VOZD.
Batéria a iný materiál na údržbu a opravy vozidla sú zahrnuté v základnej náhrade.
Uplatniť môže ešte DN ale len vzťahujúcu sa dátumovo k PC - teda nie ročnú (leda že by denne jazdil po dialniciach).
alenap
18.03.08,13:37
Ahojte, chcem sa spýtať či musí mať SZČO v TP zaznamenané IČO, ak chce auto odpisovať. ďaKUJEM
mysimis
18.03.08,13:39
Podľa mňa áno, musí mať vyznačené IČO v TP.
gutan52
18.03.08,20:14
[quote=liba2;681556]cestovné za km = základná náhrada 6,20 sk ?
cestná daň = daň z MV ; áno má povinnosť podať daň. priznanie k DzMV, a ak ju aj zaplatil, môže ju zaúčtovať ako VOZD.
--------------------------

príklady:/rok /priznal DzMV / zaplatenieCD / zaúčtovanie
Dobre/Zle * ** *** ****

ÁNO 2004 áno priznal zaplatil uplatnil
? 2005 nemusí zaplatil neuplatnil
? 2006 ? neplatil neuplatnil
? 2007 ? zaplatil uplatní

Takže máme v tom "šachy" - Prosím, vyznačiť dobre/zle.

Podoba testu ?. Ale je to ďaleko od testov p. Mihála ; ktorému prajem VŠETKO Najnaj-lepšie - Nech žije JOZEF! / tu si to asi nevšimne, ale nevadí.../
zlezaradil ale,...zajtra !!!
JOZEF G.

PS : za správne vyriešený "test" udelím BOD ! JG
Uľa
20.03.08,23:07
Ja chcem poprosiť o radu v tomto prípade: SZČO používa súkromné auto a uplatňuje si PHM, má zaplatenú daň z MV. Auto je však v TP napísané na jeho otca. Preto som mu povedala, že si nemôže uplatniť 6,20/km. A on na to, že auto mu otec daroval, ale ešte nie je prepísané. Čo s ním. Ďakujem
liba2
20.03.08,23:15
Ja chcem poprosiť o radu v tomto prípade: SZČO používa súkromné auto a uplatňuje si PHM, má zaplatenú daň z MV. Auto je však v TP napísané na jeho otca. Preto som mu povedala, že si nemôže uplatniť 6,20/km. A on na to, že auto mu otec daroval, ale ešte nie je prepísané. Čo s ním. ĎakujemInformovala si ho správne. Treba urobiť prepis.
Muška
21.03.08,22:27
Ahojte, chcem sa spýtať či musí mať SZČO v TP zaznamenané IČO, ak chce auto odpisovať. ďaKUJEM
Nie nemusí.

Zaradí osobný majetok interným dokladom do podnikania.
viď § 2 Zákona o dani z príjmov
m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,


Proste, Jožko Mrkvička....bude vždy Jožko Mrkvička, či už s IČO alebo bez :D
Uľa
29.03.08,10:37
Chcem vás poprosiť o kontrolu, SZČO používa svoje vlastné auto na podnikanie má zaplatenú daň z MV a najazdil za rok cca 20000 km. PHM som mu dala do nákladov po prepočte spotreby podľa TP. Len sa chcem spýtať, keďže za rok najazdil 22000 km, môžem mu dať do nákladov aj 22000x6,20=136400, alebo je táto suma nejako ohraničená. ďakujem za odpoveď.
Zoltán Kovács
29.03.08,10:38
Chcem vás poprosiť o kontrolu, SZČO používa svoje vlastné auto na podnikanie má zaplatenú daň z MV a najazdil za rok cca 20000 km. PHM som mu dala do nákladov po prepočte spotreby podľa TP. Len sa chcem spýtať, keďže za rok najazdil 22000 km, môžem mu dať do nákladov aj 22000x6,20=136400, alebo je táto suma nejako ohraničená. ďakujem za odpoveď.

Nie je ohraničená. Má nárok na tú náhradu.
Muška
29.03.08,10:39
Chcem vás poprosiť o kontrolu, SZČO používa svoje vlastné auto na podnikanie má zaplatenú daň z MV a najazdil za rok cca 20000 km. PHM som mu dala do nákladov po prepočte spotreby podľa TP. Len sa chcem spýtať, keďže za rok najazdil 22000 km, môžem mu dať do nákladov aj 22000x6,20=136400, alebo je táto suma nejako ohraničená. ďakujem za odpoveď.
ak používa vlastné auto na podnikanie môže použiť okrem PHM aj základnu náhradu 6,20 Sk/km, suma nie je ohraničená.
Len musí mať knihu jázd /alebo cesťáky/, aby vedel dokázať pred daň. kontrolou, že tie km boli ozaj "služobné"
Uľa
29.03.08,10:45
Knihu jázd má v poriadku, takže mu ju môžem uplatniť celú. Ešte raz ďakujem.
Tinika
23.07.08,16:44
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na niektoré veci:

1. Niekde na porade som čítala, že ak má SZČO súkr. auto a používa ho na
živnosť, že nevedie knihu jázd, ale robí cest. príkazy. Je to problém ak má SZČO v tom prípade knihu jázd?

2. Ak má SZČO 3 súkr. autá, ktoré používa aj na podnikanie (2 osobné, 1 dodávku) je to v pohode? Nemal by aspoň tú dodávku previesť na živnosť? On totiž robí v zahraničí a má tam všetky 3 autá a robí nejaké stavebné práce pre súkr. osoby.

3.Robí v holandsku a tu mám otázku - musí platiť daň z MV aj na Slovensku, ak tým autom chodí hore - dole? Aj v Holandsku sa platí nejaká daň z MV?

Ďakujem všetkým za odpovede.
Macy32
04.08.08,14:31
Ahojte, nikde sa tu neviem docitat, ci je potrebne po novom (r.2008) dokladat aj blocky za benzin, resp. ci staci stale aspon 1x za mesiac. Dalej by ma zaujimalo, ci SZCO si moze uplatnovat nahradu za km, ak je vlastnikom auta jeho manzelka. Dakujem!
Macy32
04.08.08,18:53
prosim poradte .....
lion167
15.08.08,07:00
Nemá náhodou niekto text dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o používaní súkromného motorového vozidla na služobné cesty? Dakujem
Vladimír Ozimý
15.08.08,07:04
Ahojte, nikde sa tu neviem docitat, ci je potrebne po novom (r.2008) dokladat aj blocky za benzin, resp. ci staci stale aspon 1x za mesiac. Dalej by ma zaujimalo, ci SZCO si moze uplatnovat nahradu za km, ak je vlastnikom auta jeho manzelka. Dakujem!

auto nadobudnuté v BSM je majetkom oboch manželov t.j. nie je podstatné kto je zapísaný v technickom ako držiteľ vozidla...

od 1.1. 2008 sa zmenila textácia zákona v § 19 osd. 2 písm. e) kedy sa text v čase použitia zamenilo za text v čase nákupu čo zmenilo to že nestačí len cestovný príkaz na uplatnenie daňového výdavku ale SZČO musí dokladovať aj nákup PHL z ktorej ceny vypočítaval nárok na cestovné náhrady pri spotrebe PHL...
Cecilia
10.09.08,19:14
auto nadobudnuté v BSM je majetkom oboch manželov t.j. nie je podstatné kto je zapísaný v technickom ako držiteľ vozidla...

Ak má manžel auto zaradené v majetku? Môže ho použiť manželka na svoje podnikanie?
Tweety
10.09.08,19:38
Ak má manžel auto zaradené v majetku? Môže ho použiť manželka na svoje podnikanie?
Môže.
Cecilia
10.09.08,20:11
Musia mať manželia zmluvu ako SZČO?
SISI.SISI
17.09.08,16:53
auto nadobudnuté v BSM je majetkom oboch manželov t.j. nie je podstatné kto je zapísaný v technickom ako držiteľ vozidla...

od 1.1. 2008 sa zmenila textácia zákona v § 19 osd. 2 písm. e) kedy sa text v čase použitia zamenilo za text v čase nákupu čo zmenilo to že nestačí len cestovný príkaz na uplatnenie daňového výdavku ale SZČO musí dokladovať aj nákup PHL z ktorej ceny vypočítaval nárok na cestovné náhrady pri spotrebe PHL...
Stačí priložiť 1-2 bloky mesačne na nákup PHL, aby bol doklad o cene na základe ktorej sa vypočíta nárok na cest.náhrady? Potom môžem počítať len takú spotrebu litrov, koľko je na týchto blokoch nakúpené, alebo môžem zúčtovať aj viac litrov? (Mám bloky na 12 litrov, spotreba auta je 6 litrov na 100 km, na cesťáku je zúčtovaných 250 km.Môžem ich uplatniť všetky, alebo len 200km, na ktoré mám blok?)
Anja111
17.09.08,17:03
Stačí priložiť 1-2 bloky mesačne na nákup PHL, aby bol doklad o cene na základe ktorej sa vypočíta nárok na cest.náhrady? Potom môžem počítať len takú spotrebu litrov, koľko je na týchto blokoch nakúpené, alebo môžem zúčtovať aj viac litrov? (Mám bloky na 12 litrov, spotreba auta je 6 litrov na 100 km, na cesťáku je zúčtovaných 250 km.Môžem ich uplatniť všetky, alebo len 200km, na ktoré mám blok?)
Nie, nemôžeš zaúčtovať vyššie množstvo spotrebovaných PHL, ako bol nákup... Bolo by to možné iba v tom prípade, že by potrebné množstvo PHL bolo v nádrži, t.j. zostalo z predchádzajúceho obdobia, kedy nebolo spotrebované, ale bolo nakúpené...
SISI.SISI
18.09.08,10:31
Nie, nemôžeš zaúčtovať vyššie množstvo spotrebovaných PHL, ako bol nákup... Bolo by to možné iba v tom prípade, že by potrebné množstvo PHL bolo v nádrži, t.j. zostalo z predchádzajúceho obdobia, kedy nebolo spotrebované, ale bolo nakúpené...
Ďakujem.
iriska
24.09.08,09:34
Ahojte, chcem sa opýtať -1. keď SZČO chodieva pracovať do Francúzska cca na 9 mesiacov v roku, môže si odkladať francúzske bloky z PHM? Potom to prepočítam kurzom platným v ten deň? (musí potom viesť pokladnicu v cudzej mene?)
2. keď je (iný) SZČO platiteľom DPH, robí to niečo s paušálnou náhradou alebo tá sa účtuje bez DPH?
V podstate potrebujem overiť info. Ďakujem veľmi pekne.
iriska
25.09.08,09:04
posúvam
palčo
03.10.08,14:24
Ja by som potreboval poradiť, aj keď sa o tom písalo, ale ináč, ako mi hovorí moja účtovníčka: Keď si kúpim benzín do auta, na tom benzíne jazdím, povedzme dva týždne. V priebehu tejto doby benzín zlacnie(alebo zdražie), náhrady vypočítavam z ceny nákupu, alebo momentálnej ceny? Veď ja predsa neviem, koľko stál benzín pred dvoma mesiacmi, keď som mal kúpenú plnú nádrž a a na druhý deň zlacnel a ja som jazdil na drahšom(alebo lacnejšom).
palčo
03.10.08,14:41
Ešte jedna vec: vykazujem len služobné cesty. Súkromné sa neuvádzajú nikde? Dúfam, že nie.
palčo
03.10.08,17:33
Nikto sa nenájde?
evina123
04.10.08,02:15
Ja by som potreboval poradiť, aj keď sa o tom písalo, ale ináč, ako mi hovorí moja účtovníčka: Keď si kúpim benzín do auta, na tom benzíne jazdím, povedzme dva týždne. V priebehu tejto doby benzín zlacnie(alebo zdražie), náhrady vypočítavam z ceny nákupu, alebo momentálnej ceny? Veď ja predsa neviem, koľko stál benzín pred dvoma mesiacmi, keď som mal kúpenú plnú nádrž a a na druhý deň zlacnel a ja som jazdil na drahšom(alebo lacnejšom).
náhradu počítaš z ceny poh.látky v čase je nákupu - t. j. podľa bločku, teda vieš koľko stál benzín, keď si ho kupoval- ja to robím tak, že keď robím vyúčtovanie, vždy pre danú cestu použijem najbližší starší blok o nákupe (aj keď sa môže stať, že v nádrži mám "pomiešané" benzíny z viacerých nákupov - ale keďže ide o súkromné auto, ja môžem povedať, že ten lacnejší benzín som minula na súkromné účely a natankovala som do prázdnej nádrže, keďže nie si povinný viesť km za súkromné km - t. j vlastne odpoveď aj tvoju ďalšiu otázku.
evina123
04.10.08,07:16
Musia mať manželia zmluvu ako SZČO?
Stačí písomný súhlas, že manžel/manželka súhlasí s používaním mot.vozidla v bezpodielovom spoluvlastníctve na podnikateľské účely manželky/manžela.
evina123
04.10.08,07:26
Pôvodca textu príspevku: Uľa
Chcem vás poprosiť o kontrolu, SZČO používa svoje vlastné auto na podnikanie má zaplatenú daň z MV a najazdil za rok cca 20000 km. PHM som mu dala do nákladov po prepočte spotreby podľa TP. Len sa chcem spýtať, keďže za rok najazdil 22000 km, môžem mu dať do nákladov aj 22000x6,20=136400, alebo je táto suma nejako ohraničená. ďakujem za odpoveď.
Nie je ohraničená. Má nárok na tú náhradu.
len v prípade že ide o osobné auto, nie nákladné podľa TP (pri nákladom nie je nárok na žiadnu zákl. náhradu
LenkaT
08.10.08,09:52
Dobry den,
moze SZCO pouzit svoje sukromne auto, zapisane v TP na svoje rodne cislo, na podnikanie? Ma zaplatenu cestnu dan a chce ho pouzit na vycvik vodicov v autoskole. Mal by v takomto pripade narok na nejake naklady s tym suvisiace? (PHM, nahrada na opotrebenie.....)
Dakujem za odpoved
Riky
11.10.08,15:36
Dobrý deň. Mám jednu otázočku k tejto téme.
SZČO používala svoj súkrom.automobil na podnikanie. Je autodopravca a uplatňoval si výdavky pri SC, vypočítanú spotrebu PHM a amortizáciu. Za dva mesiace ho plánuje predať. Pýtal sa na DÚ a povedali mu, že pokiaľ predá toto súkr.auto (nikdy nebolo zaradené v obchod.majetku) má povinnosť ho zdaniť a zároveň si uplatniť do výdavkov mysliteľný odpis. V takomto prípade neplatí tu § 9 oslob.príjem pri predaji hnuteľ.veci , ktorá nebola zahrnutá v obchodnom majetku???? Musí sa teda zdaňovať?
Riky
13.10.08,14:44
haló prosím vás ľudkovia, poradte mi. Alebo aspon somnou rozoberte tento problém. Jedná sa mi hlavne o OA nezaradené v obchodnom majetku. V § 2 písm.m/ je rozobraté čo sa rozumie pod pojmom obchodný majetok kde je uvedené, že "obchod.majetkom je súhrn majetkových hodnôt, ktoré má FO s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov , o ktorých táto FO účtuje alebo účtovala......

Zdanuje sa teda predaj OA nezradeného do obchod.majetku , ktorý je momentálne využívaný na dosiah., zabezpečenie príjmov....??? alebo sa nezdanuje a pre mna platí § 9 /oslobodený príjem/???
Jana Acsová
13.10.08,15:26
Zdanuje sa teda predaj OA nezradeného do obchod.majetku , ktorý je momentálne využívaný na dosiah., zabezpečenie príjmov....??? alebo sa nezdanuje a pre mna platí § 9 /oslobodený príjem/???

§ 9
Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem
d) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,

Z uvedeného vyplýva, že ak OA nebol nikdy zaradený do obchodného majetku, príjem z jeho predaja je oslobodený. Ak bol zaradený a následne vyradený, pričom ešte neuplynula lehota 5 rokov od jeho vyradenia, nie je od dane oslobodený (uplatňuje sa § 8 ZoDP). Ak je zaradený v majetku, nie je od dane oslobodený (uplatňuje sa § 6 ZoDP).
Jana Acsová
13.10.08,15:29
Dobrý deň. Mám jednu otázočku k tejto téme.
SZČO používala svoj súkrom.automobil na podnikanie. Je autodopravca a uplatňoval si výdavky pri SC, vypočítanú spotrebu PHM a amortizáciu. Za dva mesiace ho plánuje predať. Pýtal sa na DÚ a povedali mu, že pokiaľ predá toto súkr.auto (nikdy nebolo zaradené v obchod.majetku) má povinnosť ho zdaniť a zároveň si uplatniť do výdavkov mysliteľný odpis. V takomto prípade neplatí tu § 9 oslob.príjem pri predaji hnuteľ.veci , ktorá nebola zahrnutá v obchodnom majetku???? Musí sa teda zdaňovať?
Nie. Ak vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku.

Z Vašej poznámky však nie je zrejmé, aké vozidlo máte na mysli. Amortizáciu (základnú náhradu) môže SZČO uplatniť iba v prípade osobného automobilu. Ak teda ako autodopravca máte na mysli OA tak je to OK. .-)
janasl
14.10.08,12:53
SZČO v septembri 2008 najazdil 2520 km, má 4 bločky z tankovania, ale
minimálne jeden mi zo začiatku mesiaca chýba (stratil ho). Pri výpočte náhrad
počítam: priem.cen 42,70 * priem.spotreba 6,2/100 * km 2520 = 6.671,50
náhrady za amortizáciu 2520*5,5 = 13.860-.
Podnikateľ má ale bločky iba v cene 4.500,- (ostatné stratil). V akej cene si môžem teraz uplatniť PHM a paušál?
Za PHM mu uplatním namiesto 6.671,50 iba 4.500,- a k tomu ponížim aj ten paušál - počítam 5,5 * najazdené km iba z 4.500,-?
Alebo môžem uplatniť náhrady v celej výške?
Miriam.x
14.10.08,16:50
SZČO v septembri 2008 najazdil 2520 km, má 4 bločky z tankovania, ale
minimálne jeden mi zo začiatku mesiaca chýba (stratil ho). Pri výpočte náhrad
počítam: priem.cen 42,70 * priem.spotreba 6,2/100 * km 2520 = 6.671,50
náhrady za amortizáciu 2520*5,5 = 13.860-.
Podnikateľ má ale bločky iba v cene 4.500,- (ostatné stratil). V akej cene si môžem teraz uplatniť PHM a paušál?
Za PHM mu uplatním namiesto 6.671,50 iba 4.500,- a k tomu ponížim aj ten paušál - počítam 5,5 * najazdené km iba z 4.500,-?
Alebo môžem uplatniť náhrady v celej výške?
Dôležité je či má auto v majetku firmy alebo nie, ale keďže hovoriš o amortizácii, tak predpokadám, že nie. V tom prípade je pre teba podstatná cena PHM v čase nákupu, takže nepočítaš priemernú cenu PHM, ale z každého bločku vypočítaš zvlášť náklady na služ. cestu. V takomto prípade ti nemusí sedieť stav nádrže, pretože auto nie je majetkom firmy a je samozrejmé, že na ňom jazdí aj súkromne a tieto súkromné jazdy nemusíš evidovať. Takže ak ti chýba len ten jeden doklad, ja by som to tam kľudne nechala.

Ak sa mýlim, opravte ma.
janasl
15.10.08,12:52
Auto nie je v majetku firmy.
Z každého bločku vypočítam zvlášť náklady na služobnú cestu. Ale ak zrovna z tých spomínaných 2520 služobných km, je 500 km (podotýkam, že tiež služobných), ale na tieto nemá podnikateľ bloček, v tomto prípade nemá nárok na preplatenie PHM za týchto 500 km? A zároveň tiež náhradu za amortizáciu 2520-500km * 5,5
Manual
15.10.08,13:09
Auto nie je v majetku firmy.
Z každého bločku vypočítam zvlášť náklady na služobnú cestu. Ale ak zrovna z tých spomínaných 2520 služobných km, je 500 km (podotýkam, že tiež služobných), ale na tieto nemá podnikateľ bloček, v tomto prípade nemá nárok na preplatenie PHM za týchto 500 km? A zároveň tiež náhradu za amortizáciu 2520-500km * 5,5 + náhrada za PHL
Jednoducho musíš mať na bločkoch minimálne toľko litrov PHL, koľko potrebuješ na najazdenie uvedených 2520 km. A podľa spotreby v TP si to spočítaš, koľko litrov potrebuješ. Prečo by mal byť škodný, ak tie cesty skutočne vykonal ? Ak ho stratil, tak musí usilovne rozmýšľať ako si pomôcť... Viac sa napísať nedá.:rolleyes:
samuelch
15.10.08,18:09
Jednoducho musíš mať na bločkoch minimálne toľko litrov PHL, koľko potrebuješ na najazdenie uvedených 2520 km. A podľa spotreby v TP si to spočítaš, koľko litrov potrebuješ. Prečo by mal byť škodný, ak tie cesty skutočne vykonal ? Ak ho stratil, tak musí usilovne rozmýšľať ako si pomôcť... Viac sa napísať nedá.:rolleyes:


Natankuje potrebný počet litrov a prinesie bloček.
Johanka
15.10.08,18:23
Auto nie je v majetku firmy.
Z každého bločku vypočítam zvlášť náklady na služobnú cestu. Ale ak zrovna z tých spomínaných 2520 služobných km, je 500 km (podotýkam, že tiež služobných), ale na tieto nemá podnikateľ bloček, v tomto prípade nemá nárok na preplatenie PHM za týchto 500 km? A zároveň tiež náhradu za amortizáciu 2520-500km * 5,5
Nevidím najmenší dôvod, prečo by si nemohol uplatniť ako daňový výdavok základnú náhradu za každý km jazdy tak, ako je to uvedené v §19 ods.2 písm.e/ Zákona o dani z príjmov.
V ustanovení nie je základná náhrada podmienená ničím , čo by súviselo s bločkami a s preukazovaním cien PHL a nie je to podmienené ani v Zákona o cestovných náhradách , na ktorý sa toto ustanovenie odvoláva.
Marína
16.10.08,16:18
Stačí priložiť 1-2 bloky mesačne na nákup PHL, aby bol doklad o cene na základe ktorej sa vypočíta nárok na cest.náhrady? Potom môžem počítať len takú spotrebu litrov, koľko je na týchto blokoch nakúpené, alebo môžem zúčtovať aj viac litrov? (Mám bloky na 12 litrov, spotreba auta je 6 litrov na 100 km, na cesťáku je zúčtovaných 250 km.Môžem ich uplatniť všetky, alebo len 200km, na ktoré mám blok?)
Pokyn DR SR k zákonu č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
K § 19 ods. 2 písm. e)
Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona vyplýva, že daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, využije na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady na spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov („zákon o cestovných náhradách“).
Náhradu za spotrebované pohonné látky a základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky ustanovenej v zákone o cestovných náhradách. Výšku náhrady za spotrebované pohonné látky upravuje § 7 ods. 4 a ak je činnosť vykonávaná v zahraničí aj § 15 zákona o cestovných náhradách. Náhrada za spotrebované pohonné látky sa v nadväznosti na cit. ustanovenia uplatňuje v závislosti od počtu najazdených kilometrov, ceny pohonnej látky platnej v čase použitia vozidla a spotreby pohonnej látky uvedenej v technickom preukaze.
Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona platného do 31.12.2007 ani z osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách nevyplývala daňovníkovi povinnosť výšku náhrady za spotrebované pohonné látky preukazovať dokladmi o nákupe pohonných látok. Postačujúce bolo, aby daňovník preukázal cenu pohonných látok platnú v čase použitia vozidla. Takýmto preukazným dokladom však nemusel byť doklad o nákupe pohonných látok.
Naproti tomu, ak daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti využije na cestovanie iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, t. j. ak na cestovanie využije napr. prenajaté alebo vypožičané motorové vozidlo alebo využije vlastné nákladné motorové vozidlo, postupuje pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona. Výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa tohto ustanovenia je daňovník povinný preukázať dokladom o nákupe pohonných látok.
Keďže pri preukazovaní spotreby PHL boli zákonom uvedené rozdielne postupy medzi prípadmi preukazovania spotreby PHL podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) a § 19 ods. 2 písm. l) zákona, s účinnosťou od 1.1.2008 sa do ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona doplnilo, že aj takýchto prípadoch, t.j. ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, na cestovanie v súvislosti s výkonom podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté v obchodnom majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, t.j. spotrebu pohonných látok musí rovnako ako podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona preukazovať dokladom o ich nákupe.
iriska
20.10.08,08:21
Ahojte, potrebovala by som poradiť:
Účtujú sa nejako inak cestovné náhrady pri platiteľovi a pri neplatireľovi DPH?
Ďakujem.
Muška
20.10.08,10:39
Ahojte, potrebovala by som poradiť:
Účtujú sa nejako inak cestovné náhrady pri platiteľovi a pri neplatireľovi DPH?
Ďakujem.
Iriska, podľa mňa je:
klikni a čítaj prílohy:
Nahrada pri sukromnom vozidle (http://www.porada.sk/694843-post26.html)
Odpočet DPH z PHM blokov u MV nezar.v OM (http://www.porada.sk/718830-post28.html)

Tu je celá téma
Nahrada pri sukromnom vozidle (http://www.porada.sk/t77585-p3-nahrada-pri-sukromnom-vozidle.html#post694843)
__________________
Jankaaa
28.01.09,12:04
SZČO používa sukr.auto na podnikateľské účely. Vykonal služ.cestu do Banskej Bystrice. Tankoval ráno v Bratislave a večer v Poprade keďže má rodičov v Poprade, tak tam vykonal súkr.cestu. Ako mu to mám dať do cestového príkazu. Napísať služobná cesta BA-BB a iba pridať bločky z BA a PP? Do cestovného príkazu nemám zadávať súkromné km však? Má počas roka takýchto ciest viac a niekedy v PP aj prespal a tankoval ráno/pri ceste späť/. Tak v tom prípade napíšem ubytovanie na súkromí a priložím bloček z rána?
Jankaaa
30.01.09,14:30
Prosím poradí mi niekto?
Muška
30.01.09,14:34
SZČO používa sukr.auto na podnikateľské účely. Vykonal služ.cestu do Banskej Bystrice. Tankoval ráno v Bratislave a večer v Poprade keďže má rodičov v Poprade, tak tam vykonal súkr.cestu. Ako mu to mám dať do cestového príkazu. Napísať služobná cesta BA-BB a iba pridať bločky z BA a PP? Do cestovného príkazu nemám zadávať súkromné km však? Má počas roka takýchto ciest viac a niekedy v PP aj prespal a tankoval ráno/pri ceste späť/. Tak v tom prípade napíšem ubytovanie na súkromí a priložím bloček z rána?
Janka,
veď používa súkromné auto, tak nemožeš mať problém.
Ty potrebuješ mať vydokladované "počet litrov" PHM , ktoré účtuješ do VOZD.
Muška
30.01.09,14:38
Janka,
tzn., že ak natankujem do súkromného auta v januári 2009 a potom až vo februári 2009 uskutočním cestu, tak priložím doklad o nákupe z januára.
Tak sa vobec nezaťažuj jeho súkr. cestami.
mmmaros
30.01.09,15:32
Prepáčte ak otváram niečo, čo tu už raz bolo, ale je to skutočne stále tak, že NEmôžem účtovať paušál za kilometre+PHM ak mám auto požičané na základe zmluvy o prenájme od známeho? Moja účtovníčka je toho názoru, že môžem.
Vopred vďaka!!!
JankaO
30.01.09,15:38
Prepáčte ak otváram niečo, čo tu už raz bolo, ale je to skutočne stále tak, že NEmôžem účtovať paušál za kilometre+PHM ak mám auto požičané na základe zmluvy o prenájme od známeho? Moja účtovníčka je toho názoru, že môžem.
Vopred vďaka!!!
Nie, nemôžte, len PHM + opravy, údržba.... "Paušál" sa môže uplatniť len na vlastné MV nezahrnuté v podnikaní. § 19 odts. 2 písmeno e ZODZP
Muška
30.01.09,15:49
mmmmaros,
daj prečítať účtovníčke:
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
PAMACO
30.01.09,17:18
Aké boli paušálne náhrady v r.2008?
veronikasad
30.01.09,17:21
Aké boli paušálne náhrady v r.2008?
do 31.5. - 6,20sk/km, od 1.6. - 5,50sk/km

Používaj vyhladávanie...
Jerkab
04.02.09,12:50
Zaujímalo by ma, či v súčasnom období nie je obmedzenie na uplatnenie sadzby základnej náhrady za motorové vozidlo, ktoré bolo v minulosti zaradené do obchodného majetku a neskôr vyradené z obchodného majetku.
Príklad: v roku 2004 som kúpil osobné auto, v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007 som ho daňovo odpisoval a v roku 2008 k 1.1.2008 vyradil z obchodného majetku. Môžem si v roku 2008 uplatniť sadzbu základnej náhrady 6,20 do 31.5.2008 a 5,50 od 1.6.2008? Nie sú nejaké legislatívne obmedzenia? Ďakujem za vaše názory.
veronikasad
04.02.09,12:55
Zaujímalo by ma, či v súčasnom období nie je obmedzenie na uplatnenie sadzby základnej náhrady za motorové vozidlo, ktoré bolo v minulosti zaradené do obchodného majetku a neskôr vyradené z obchodného majetku.
Príklad: v roku 2004 som kúpil osobné auto, v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007 som ho daňovo odpisoval a v roku 2008 k 1.1.2008 vyradil z obchodného majetku. Môžem si v roku 2008 uplatniť sadzbu základnej náhrady 6,20 do 31.5.2008 a 5,50 od 1.6.2008? Nie sú nejaké legislatívne obmedzenia? Ďakujem za vaše názory.
nie, už to neplatí. Môžeš si uplatniť sadzbu základnej náhrady. Nezabudni na ozn.povinnosť na DU a DP k dani z mot.voz. /aj keď termín na podanie DP už uplynul/
Jerkab
04.02.09,15:09
Ďakujem za odpoveď
toria
06.02.09,09:40
prosím o radu:
živnostníčka príležitostne keď musí si isť pre tovar sama - žejej ho dodávatelia nedovezú používa MV manžela. Auto je teda ich súkromné. Môže siona uplatniť náhrady za auto teda paušál + PH? a druhá vec keĎ nemá bločky z tankovania kde by sme našli nejaký priemerný sadzobní na PHMka?

Ďakujem
nikula
07.02.09,08:50
Živnostník má zákazku mimo pracoviska a každý týždeň (od pondelka do piatku - týždňovky) cestuje vlastným autom a tiež mu vzniká nárok na stravné. Musím mu každý týždeň vystavovať cestovný príkaz, alebo to môžem spočítať za mesiac?
liba2
07.02.09,09:28
Živnostník má zákazku mimo pracoviska a každý týždeň (od pondelka do piatku - týždňovky) cestuje vlastným autom a tiež mu vzniká nárok na stravné. Musím mu každý týždeň vystavovať cestovný príkaz, alebo to môžem spočítať za mesiac?
Ak si chce uplatniť stravné podľa zákona o CN, musí vyplniť príslušné tlačivko, resp. dá sa to urobiť aj v exceli. Pritom to nemusí byť 1 list na 1 deň, ale napríklad na 1 list celý týžden - podľa toho koľko toho je; celý mesiac by sa na 1 list aj tak nezmestil.
nikula
09.02.09,12:04
Takže vypísať cesťák. Ak sú za tri mesiace stravné lístky, tie asi nechám tak, lebo má nárok na vyššie diéty. Dobre rozmýšľam?
prekladatel
16.02.09,11:14
Vypočítam náhrady za používanie sukr. auta v r. 2008. Sadzbu základnej náhrady bola 6,20 do 31.5.2008 a 5,50 od 1.6.2008. Nemám všetky bločky za PHL. V roku 2007 sa dalo výdavky na PHL za cely mesiac vypočítať na základe ceny aspoň v jednom bločku. Dá sa to spraviť aj v r. 2008 alebo muším vypočítal len výdavky na benzín, podložené bločkami?
Ďakujem za radu.
Lucida
17.02.09,09:14
AHojte!

ZIvnostnik ktory pouziva sukromne auto na sluzobne ucely si môze uplatnovat blocky za parkovanie a PHM? Iba ak su zohľadnene v cesťáku však?


Dakujem!
Dobroslava
17.02.09,09:45
AHojte!

ZIvnostnik ktory pouziva sukromne auto na sluzobne ucely si môze uplatnovat blocky za parkovanie a PHM? Iba ak su zohľadnene v cesťáku však?


Dakujem!
Živnostník si nemôže uplatňovať bločky za parkovanie a bločky za PHM, tie máš zahrnuté v základnej náhrade 5,50 Sk. Ak sa mýlim, opravte ma.
seventeen
17.02.09,11:16
Ahojte,

chcela by som vedieť, ako sa rieši prípad živnostníka - obchodný zástupca, ktorý má auto na leasing a polovicu z neho mu hradí "zamestnávateľ" - resp. ten, pre ktorého vykonáva obch. činnosť. Je potrebné podať daň z MV? Môže si dať polovicu mesačne plateného leasingu živostník do nákladov?

Dakujem
aninka 1
17.02.09,15:52
[quote=Marína;846443]Pokyn DR SR k zákonu č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
K § 19 ods. 2 písm. e)
Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona vyplýva, že daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, ktorý v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, využije na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady na spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov („zákon o cestovných náhradách“).

Prosím poraďte!
Podnikateľ má sídlo v jedom meste a na základe zmluvy s inou firmou vykonáva pre ňu pravidelné práce v inom meste /takmer denne/. Používa vlastné MV. Môže si uplatniť do nákladov aj základnú náhradu alebo len spotrebu phl?
veronikasad
17.02.09,16:15
Ahojte,

chcela by som vedieť, ako sa rieši prípad živnostníka - obchodný zástupca, ktorý má auto na leasing a polovicu z neho mu hradí "zamestnávateľ" - resp. ten, pre ktorého vykonáva obch. činnosť. Je potrebné podať daň z MV? Môže si dať polovicu mesačne plateného leasingu živostník do nákladov?

Dakujem
Na základe čoho mu platí leasing "zamestnávateľ" ?
Určite si nemôže dať do nákladov druhú polovicu leasingu, ani náhradu za používanie súkr. mot. vozidla, lebo neide o auto vlastné. Môže vložiť auto do majetku firmy a odpisovať ho, alebo si uplatňovať v nákladoch len spotrebu PHM.
erika_H
22.02.09,07:42
Dobrý deň,chcela by som sa Vás prosím spýtať
ako počítate priemernú cenu za PHM pre zamestnanca,ktorý využil vlastné auto na pracovné cesty?
podľa doložených potvrdeniek spriemerovať mesačne a tú cenu použiť,
alebo niekde z internetu stiahnuté priemerné ceny PHM?
Ďakujem pekne
mzdarka renca
22.02.09,09:34
Dobrý deň,chcela by som sa Vás prosím spýtať
ako počítate priemernú cenu za PHM pre zamestnanca,ktorý využil vlastné auto na pracovné cesty?
podľa doložených potvrdeniek spriemerovať mesačne a tú cenu použiť,
alebo niekde z internetu stiahnuté priemerné ceny PHM?
Ďakujem pekne

tu nájdeš, čo potrebuješ

http://www.porada.sk/t100926-p3-nemam-blocky-za-phm.html
erika_H
22.02.09,17:13
tu nájdeš, čo potrebuješ

http://www.porada.sk/t100926-p3-nemam-blocky-za-phm.html

diki renca:rolleyes: pekny vikend ti prajem
Marína
22.02.09,20:52
[
Prosím poraďte!
Podnikateľ má sídlo v jedom meste a na základe zmluvy s inou firmou vykonáva pre ňu pravidelné práce v inom meste /takmer denne/. Používa vlastné MV. Môže si uplatniť do nákladov aj základnú náhradu alebo len spotrebu phl?
Samozrejme, že môže, za týchto troch podmienok:
- vlastné MV
- osobné MV
- nie je zahrnuté v majetku firmy
ego.mc
24.02.09,22:08
Živnostník si nemôže uplatňovať bločky za parkovanie a bločky za PHM, tie máš zahrnuté v základnej náhrade 5,50 Sk. Ak sa mýlim, opravte ma.

Opravujem Vás. Bločky za PHM si uplatniť môže.
Daňové výdavky
§ 19
e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
Jana1303
24.02.09,22:36
Živnostník využíva na podnikanie vlastné MV nezahrnuté v majetku firmy, počas celého roka píše knihu jázd - služobné cesty, má zaplatenú cestnú daň, môže si uplatniť iba bločky PHM ( myslím tým to, že si základnú náhradu na jeden km jazdy neuplatní), a nemusí písať cestovné príkazy?
Za odpoveď všetkým ďakujem.
ego.mc
24.02.09,23:14
Ak má knihu jázd, z ktorej vyplýva nárok na uplatnenie § 19, nemusí písať cestovné príkazy.
Na základnú náhradu za km má nárok. Nemá teda povinnosť ju uplatniť.
Marína
25.02.09,13:23
Už som to tu niekde spomínala, že slovo príkaz(aj cestovný) poukazuje na to, že niekto niekomu niečo prikáže. Prikázať môže zamestnávateľ zamestnancovi. SZČO sama sebe neprikazuje. Tak ako uvádza ego.mc, vedie knihu jázd.
JanaKop
25.02.09,14:57
Ahojte.

Potrebovala by som poradiť v akej výške si môže dať do nákladov pohonné hmoty ak využíva vlastné auto a účty za telefón osoba, ktorá popri zamestnaní robí finančného poradcu. Pravidelne cestuje 1-2krát do týždňa do iného mesta.

ďakujem
janka.mo
27.02.09,21:27
dobry vecer, poprosila by som o radu...
SZCO nema auto v osobnom vlastnictve, pouziva otcove auto, za ktore, za rok 2008, zaplatila dan z MV. ma blocky za PHM. mozem jej spravit vyuctovanie cestovnych vydavkou za kazdy mesiac, kde jej uplatnim aj stravne vo vyske podla toho, ci islo o cestu nad 5 hod, 12 hod alebo 18 hod?
naklady na jeden km v kazdom mesiaci budem pocitat takto?
suma phm za cely mesiac delene pocet litrov..... dostanem priemernu cenu za liter
sadzba za kilometer>
(priemerna spotreba* priemerna cena za liter)/ 100
nemoze si uplatnit zakladnu nahradu za km, pretoze to auto nie je jej vlastne, vsak?
vobec s tym nemam skusenosti, teda neviem, ci jej mozem spravit cestaky a uplatnit si aspon to stravne vo vyssej vyske, ked islo o cestu, ktora trvala viac ako 12 alebo 18 hod, ked nemozem uplatnit zakladnu nahradu, alebo sa mylim.
poradte prosim, budem vam vdacna
liba2
27.02.09,22:08
dobry vecer, poprosila by som o radu...
SZCO nema auto v osobnom vlastnictve, pouziva otcove auto, za ktore, za rok 2008, zaplatila dan z MV. ma blocky za PHM. mozem jej spravit vyuctovanie cestovnych vydavkou za kazdy mesiac, kde jej uplatnim aj stravne vo vyske podla toho, ci islo o cestu nad 5 hod, 12 hod alebo 18 hod?
naklady na jeden km v kazdom mesiaci budem pocitat takto?
suma phm za cely mesiac delene pocet litrov..... dostanem priemernu cenu za liter
sadzba za kilometer>
(priemerna spotreba* priemerna cena za liter)/ 100
nemoze si uplatnit zakladnu nahradu za km, pretoze to auto nie je jej vlastne, vsak?
vobec s tym nemam skusenosti, teda neviem, ci jej mozem spravit cestaky a uplatnit si aspon to stravne vo vyssej vyske, ked islo o cestu, ktora trvala viac ako 12 alebo 18 hod, ked nemozem uplatnit zakladnu nahradu, alebo sa mylim.
poradte prosim, budem vam vdacnaKaždý kto bol na pracovnej ceste má nárok na stravné v zmysle zákona o CN vo výške podľa časových pásiem, a to bez ohľadu na to, aký dopravný prostriedok použil.
Za použitie osobného vozidla na PC uvažuješ správne - len náhradu za PHL a za prejazdené km. Vzorec máš správny.
nika.sum
28.02.09,10:35
Živnostník si nemôže uplatňovať bločky za parkovanie a bločky za PHM, tie máš zahrnuté v základnej náhrade 5,50 Sk. Ak sa mýlim, opravte ma.

Mozno som tuto odpoved zle pochopila, ale blocky za PHM podla odjazdenych km na podnikanie si moze uplatnit, PHM nie su zahrnute predsa v zakladnej nahrade.
veronikasad
28.02.09,10:51
Mozno som tuto odpoved zle pochopila, ale blocky za PHM podla odjazdenych km na podnikanie si moze uplatnit, PHM nie su zahrnute predsa v zakladnej nahrade.
súhlasím, spotreba PHM nie je súčasťou základnej náhrady. Ale v účtovníctve sa neuplatňujú bločky PHM, ale robíš prepočet priemernej spotreby na počet odjazdených km /bločky prikladáš k ID - nestačí doklad o cene z webu/.
drahuska
28.02.09,11:08
Dobrý deň, chcem sa spýtať, moja mama je SZČO a vlastní bar. Tovar jej síce vozí dodávateľ, ale niekedy využíva aj vlastné auto na kúpu tovaru. Popri tom chodí do práce aj z práce autom. Môže si v takýchto prípadoch uplatniť náhradu za pohonné palivá, či odpočítať z daní? (Prepáčte, ak som sa zle vyjadrila)
Lekon
10.03.09,15:53
Chcela by som sa poradit. Podnikatel je FO a zaroven aj konatel vo vlastnej jednoosobovej sro-cke. Auto je pisane na FO ICO. Chcem sa opytat, ako by si mohol uplatnovat nahradu za km na nejake cesty v sro-cke z tohto auta? Toto auto bolo aj skutocne pouzite, nakolko cinnost na FO uz utlmuje. Je jedinou cestou prepis auta na sukromnu osobu FO? Dakujem.
Lekon
11.03.09,06:43
Chcela by som sa poradit. Podnikatel je FO a zaroven aj konatel vo vlastnej jednoosobovej sro-cke. Auto je pisane na FO ICO. Chcem sa opytat, ako by si mohol uplatnovat nahradu za km na nejake cesty v sro-cke z tohto auta? Toto auto bolo aj skutocne pouzite, nakolko cinnost na FO uz utlmuje. Je jedinou cestou prepis auta na sukromnu osobu FO? Dakujem.

Vie mi prosim niekto poradit? Dakujem.
Eva Póčová
11.03.09,13:23
Ahojte,
rýchlo by som potrebovala radu. Manželia obidvaja SZČO, žena má auto v majetku firmy, zaplatila daň z MV. Muž používa auto na podnikanie, spísali si medzi sebou aj zmluvu o zapožičaní vozidla. Môže muž uplatniť paušálnu náhradu 5,50 Sk/km.
Je to auto jeho vlastné? Nie je to cudzie vozidlo, veď sú manželia, uvažujem správne alebo nie?:rolleyes:

Ešte jednu otázku by som mala. Živnostník pracuje v Nemecku, chodí tam s vlastným súkromným autom. Môže odpísať cesty od ubytovne do firmy kde vykonáva svoju prácu (cca. 400 km za tri týždne), alebo nie. Pretože, živnostník ktorý tu na Slovensku chodí do svojej predajne denne, tie cesty nemôže odpísať.
Vedel by mi niekto s tým pomôcť? Ďakujem
Lekon
11.03.09,14:37
Vie nam niekto poradit? Vdaka
Lucida
11.03.09,14:39
Už som to tu niekde spomínala, že slovo príkaz(aj cestovný) poukazuje na to, že niekto niekomu niečo prikáže. Prikázať môže zamestnávateľ zamestnancovi. SZČO sama sebe neprikazuje. Tak ako uvádza ego.mc, vedie knihu jázd.
Takze ak mi dodá knihu jázd a k tomu bločky PHM tak ich môžem normálne ako bločky PHM zaúčtovať. Nemusím riešiť žiadne cestovné náhrady.
Auto nemá v živnosti, používa súkr. na služobné účely. Daň z MV bola zaplatená.
veronikasad
11.03.09,15:12
Takze ak mi dodá knihu jázd a k tomu bločky PHM tak ich môžem normálne ako bločky PHM zaúčtovať. Nemusím riešiť žiadne cestovné náhrady.
Auto nemá v živnosti, používa súkr. na služobné účely. Daň z MV bola zaplatená.
Ak auto nie je v obchodnom majetku, neriešiť cestovné náhrady.
Uplatňuješ cez interný doklad paušálnu náhradu + spotrebu PHM. Bločky neúčtuješ, prikladáš k ID.
Lekon
11.03.09,20:41
Chcela by som sa poradit. Podnikatel je FO a zaroven aj konatel vo vlastnej jednoosobovej sro-cke. Auto je pisane na FO ICO. Chcem sa opytat, ako by si mohol uplatnovat nahradu za km na nejake cesty v sro-cke z tohto auta? Toto auto bolo aj skutocne pouzite, nakolko cinnost na FO uz utlmuje. Je jedinou cestou prepis auta na sukromnu osobu FO? Dakujem.