betka
02.07.07,20:47
Novelzácia zákona o správe daní a niektorých ďalších zákonov nám priniesla mnohé zmeny.
Najrozsiahlejšie úpravy sú v článu I-týk:tajú sa správy daní a poplatkov, hlavné zmeny sú:
- predaj na trhových miestach,
- súčinnosť iný ch subjektov,
- dańová kontrola,-
- registrácia,
- opravné prostriedky,
- sankčné postihy,
- daňový nedoplatok a daňová exekúcia,
- a mnohé ďalšie.

Najviac ma zaujalo:
Registrácia:
Povinnosť registrácie sa bude vzťahovať aj na FO, kt. začali vykonávať SZČO alebo prenajali nehnuteľnosť. Tieto osoby budú pvinné požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní po uplynutí mesiaca, v kt. začali vykonávať SZČO alebo prenajali nehnuteľnosť. FO, kt. je už zaregistrovaná a začne vykonávať SZČO alebo prenajme nehnuteľnosť, je potrebná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.


Sankčné postihy, kt. sa týkajú:
1. Ak daňový subjekt podá DDP pred lehotou na vrátenie nadmerného odpočtu alebo pred jeho započítaním s vlastnou daňovou povinnosťou, pokuta sa neuloží, ak jeho podaním dôjde k zníženiu nadmerného odpočtu (nemá to vplyv na ŠR)
2. Aby došlo k eliminácii danových únikov, pri každom ďalšom nepoužití ERP bude uložená pokuta vo výške od 20 000, do 200 000, Sk. Nepoužívanie ERP predstavuje závažné porušovanie zákona a dáva možnosť DU podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastvenie prevádzkovania živnosti pri opakovaom nepoužití ERP.

Zákon nadobúda účinnosť od 1.9.2007, okrem článku I. bodu 11 (zabezpečenie tovaru zahraničnej osobe .....)

(zdroj: Dane a účtovníctvo 6/2007-ak je pre Vás zaujímavé pokračovanie, bude v čísle nasledujúcom. Urobila som len výcuc, kt. Spracovala Ing.Beáta Jarošová)
ZuzanaP
03.07.07,03:32
Najviac ma zaujalo:
Registrácia:
Povinnosť registrácie sa bude vzťahovať aj na FO, kt. začali vykonávať SZČO alebo prenajali nehnuteľnosť. Tieto osoby budú pvinné požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní po uplynutí mesiaca, v kt. začali vykonávať SZČO alebo prenajali nehnuteľnosť. FO, kt. je už zaregistrovaná a začne vykonávať SZČO alebo prenajme nehnuteľnosť, je potrebná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.


Tých teda bude, veď mnohí ľudia prenajímajú časti svojich domov pre SZČO alebo prenajímajú svoje byty. To zas bude chaos a pokút, nakoľko nie každý človek pozná tento zákon.
betka
03.07.07,07:06
Mňa toto tiež práve zaujalo, práve týchto ľudkov, kt. nemajú vôbec páru o tom, že niečo takéto existuje.

Pr.
Kovoobrábač, kt. podniká na základe živnostenského oprávnenia, začne od 1.8. 2007 prenajímať osobe X na základe NZ byt. Ako živnostník už je zaregistrovaný u miestne príslučného DU. A podľa zákona o správe dani je povinný (31/2/b) najneskôr do 1,10,2007 oznámiť prenajatie nehnuteľnosti správcovi, kde je zaregistrovaný
ZuzanaP
03.07.07,07:19
Alebo pr. mama (zamestnaná na prac. zmluvu) prenajíma svojmu synovi SZČO časť domu, ktorú využíva ako stolársku dielňu. Aj tá sa musí zaregistrovať ako FO na DÚ?
Vladimír Ozimý
03.07.07,07:54
Alebo pr. mama (zamestnaná na prac. zmluvu) prenajíma svojmu synovi SZČO časť domu, ktorú využíva ako stolársku dielňu. Aj tá sa musí zaregistrovať ako FO na DÚ?


podľa novelizácie ano...
ZuzanaP
03.07.07,07:59
Ty brďo, to je sila, to bude pokút,......
betka
03.07.07,08:08
Už keď nejde normálnym spôsobom naplniť ŠR, tak takto si ho určite naplnia...
ZuzanaP
03.07.07,08:10
Ja si to neviem, vlastne ani nechcem predstaviť, ako to bude vyzerať!!!:eek:
To aby už každý bol znalý všetkých zákonov, ktoré si v našom štáte poslanci vymyslia, veď to je trošku postavené na hlavu.
Vladimír Ozimý
03.07.07,08:12
Ja si to neviem, vlastne ani nechcem predstaviť, ako to bude vyzerať!!!:eek:
To aby už každý bol znalý všetkých zákonov, ktoré si v našom štáte poslanci vymyslia, veď to je trošku postavené na hlavu.


hm aleee tak povedzme si čo tu nie je postavené na hlavu za chvíľu sa nebudeme môcť ani bicyklovať :)
Fany
03.07.07,08:14
Alebo zasa potrebujú naplniť svoje kasy daňoví poradcovia, právnici...
Vladimír Ozimý
03.07.07,08:19
hm skôr by som povedal že potrebuju naplniť svoje kasy štát...poradcovia ani právnici tieto zákony neschvaľujú :)
ZuzanaP
03.07.07,08:21
No veď,....niekedy nestačíme sledovať všetky zmeny my účtovníci, čo potom chudáci ostatní, taký čo robia fyzicky a o zákonoch nemajú ani páru :confused:
anklar
03.07.07,08:21
Dobrý deň, vážení Poraďáci.
Prosím o láskavé vysvetlenie ľudskou rečou. Od marca t.r. prenajímam svoj byt do 31.12. Mám s nájomcom riadnu nájomnú zmluvu a chcem riadne zaplatiť daň. Mám sa teda na DÚ zaregistrovať ako prenajímateľ do 1.10.07?
Bude to účinkovať aj spätne, teda od marca tohto roku? Ja som "svojmu" DÚ oznámila, že prenajímam svoj byt lebo som chcela vedieť, či potrebujú kópiu zmluvy. Odvetili mi, že ju predložím iba pri kontrole. Vopred ďakujem za odpoveď.
anklar
03.07.07,08:43
Ďakujem za odpoveď Poraďáčke Betke. Už mi zdvihli telefón na DÚ, odpovedali mi, nech si dám doplniť do živnosti prenájom a bude to vybavené. Aj podľa Vás to bude tým pádom OK?
ZuzanaP
03.07.07,08:45
Na Dú musíš oznámiť rozšírenie živnosti, či nie?
anklar
03.07.07,08:58
Na Dú musíš oznámiť rozšírenie živnosti, či nie?
Aj ja si to tak myslím. Na ŽÚ si dám rozšíriť živnosť a pobežím s tým na DÚ. Určite to tak má byť. Ešte som si živnosť nedopĺňala, odkedy ju mám, takže skúsenosť 0. Ale určite je to tak, ako mi píšeš. Ďakujem.
bezradná
03.07.07,09:08
Troškumimotemy. Ďalší krok po registrácii bude povinnosť platiť poistné aj z príjmov z prenájmu? :confused: Si myslím, že keď to už nemajú v pláne naši najvyšší, tak do januára ich určite napadne aj táto možnosť:mad:
Vladimír Ozimý
03.07.07,09:13
Na Dú musíš oznámiť rozšírenie živnosti, či nie?

na du hlásite všetky zmeny súvisiace s podnikaním...to jest aj rozšírenie živnosti založenie nového podnikateľského účtu zrušenie atd...
ZuzanaP
03.07.07,09:14
Troškumimotemy. Ďalší krok po registrácii bude povinnosť platiť poistné aj z príjmov z prenájmu? :confused: Si myslím, že keď to už nemajú v pláne naši najvyšší, tak do januára ich určite napadne aj táto možnosť:mad:


Nikdy nehovor nikdy, u nás je všetko možné
Vladimír Ozimý
03.07.07,09:33
a potom ich napadne že prečo by si súkromná osoba mala uplatňovať výdavky hehe...no a je to na svete...všetci pôjdu na živnosť budú platiť odvody a slovensko bude skvétat ako krásny lúčny kvet...:)
Fany
03.07.07,09:42
Ďakujem za odpoveď Poraďáčke Betke. Už mi zdvihli telefón na DÚ, odpovedali mi, nech si dám doplniť do živnosti prenájom a bude to vybavené. Aj podľa Vás to bude tým pádom OK?
Prečo rozšíriť živnosť? Ja to neprenajímam ako živnostník, ale ako občan SR § 6,3. Živnosť mám na niečo úplne iné § 6,1. To potom aj tá babička čo prenajala komôrku má si urobiť živnosť?
Ale vlastne už to chápem. Keď si rozšírim o to živnosť, bude mi to vstupovať do § 6,1, teda z toho budem riadne platit aj odvody. O to im teda ide !!!
Vladimír Ozimý
03.07.07,09:44
nie tomu tak poradili aby sa nemusel z dôvodu prenájmu ako súkromná osoba registrovať znova na DU ako prenajimateľ...takto to bude mať v rámci živnosti...ale zase pozor na odvody že...
betka
03.07.07,09:47
Aj ja si to tak myslím. Na ŽÚ si dám rozšíriť živnosť a pobežím s tým na DÚ. Určite to tak má byť. Ešte som si živnosť nedopĺňala, odkedy ju mám, takže skúsenosť 0. Ale určite je to tak, ako mi píšeš. Ďakujem.

Len Ti nebež na živnostenský a nedávaj si rozširovať živnosť o prenájom, lebo budeš platiť vyššie odvody, takto si nemusel, lebo si mal príjem podľa par. 6/3, ak by si si teraz dal do živnosti, už by Ti išlo o príjem podľa 6/1. Pozor na to.

V jednej teme som dnes písala, že od začiatku budúceho roka chcú zrušiť maxim. vymeriavací základ, ak ešte spadne do tohto 6/3 a budú sa z toho platiť odvody, tak to bude koniec sveta,...
tinaM
03.07.07,09:47
Prečo rozšíriť živnosť? Ja to neprenajímam ako živnostník, ale ako občan SR § 6,3. Živnosť mám na niečo úplne iné § 6,1. To potom aj tá babička čo prenajala komôrku má si urobiť živnosť?
Ale vlastne už to chápem. Keď si rozšírim o to živnosť, bude mi to vstupovať do § 6,1, teda z toho budem riadne platit aj odvody. O to im teda ide !!!
..............a pri rozšírení živnosti sa zase naplní štátna kasa o sľúbené poplatky za každé rozšírenie živnosti.:)
Jana Acsová
03.07.07,09:51
Fany
03.07.07,09:55
..............a pri rozšírení živnosti sa zase naplní štátna kasa o sľúbené poplatky za každé rozšírenie živnosti.:)
a mnohí žiaľ zrejme na toto naletia. Majú smolu ak im včas nedôjde, čo im to spôsobí. Je ale možné aj to, že páni ministri uviedli prvý krok a majú pripravený aj druhý, ktorým toto zafixujú. Pekne, krok za krokom...
betka
03.07.07,09:56
V § 30a sa vypúšťa odsek 8.

32. V § 31 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie9) je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať.
(2) Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo v ktorom prenajala nehnuteľnosť, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,
b) je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo ktorá prenajala nehnuteľnosť, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.“.

33. V § 31 odseky 4, 5, 6 a 7 znejú:
„(4) Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu, alebo daň vyberať, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(5) Pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti je daňový subjekt, ktorým je
a) fyzická osoba, povinný oznámiť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, údaje osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti, údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhy daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať; ak uvedie niekoľko miest podnikania, vyznačí, ktoré miesto podnikania je miestom, na ktoré sa majú doručovať písomnosti,
b) právnická osoba, povinný oznámiť názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti, údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhy daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať, svoj štatutárny orgán, prípadne osoby, ktoré sú okrem tohto orgánu za ňu v daňových veciach oprávnené konať.
(6) Ak ide o daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie okrem skutočností podľa odseku 5 vždy svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je so začatím činnosti spojená i povinnosť platiť preddavky na daň, uvedie údaje potrebné pre určenie týchto preddavkov.
(7) Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v odsekoch 1 až 6, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy vznikli. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane do 30 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení poberania príjmov z činností podľa odseku 2 osvedčenie o registrácii.“.
Fany
03.07.07,10:09
No ešte ma napadlo. Keď prenajímam už 3-4 roky, každý rok to vidia v mojom daňovom priznaní v § 6,3, mám to vôbec a dokedy nahlásiť? Ak registrácia, znamená to, že mi dajú nové reg.číslo, resp. DIČ? Ak to bude pod tým istým, stačí už iba naozaj malá novela zákona a celý § 6 sa bude považovať za VZ na odvody... Ak ja budem musieť aj z tejto čiastky platiť odvody, je spravodlivé, že tá "babička" nebude musieť, pretože nieje podnikateľka? Tak to potom radšej zruším živnosť. Lebo tu už nejde iba o dane, ale aj odvody, bonusy... a tam je to mnohokrát horšie. A dnes sú tie naše zákony tak poprepletané, že ak sa vyhneš jednému, prinútia ťa k inému. Ale tak to asi má byť, lebo keby tie zákony boli jednoduché a jasné, každému by všetko bolo jasné a to nieje "vhodné". A tých, ktorí sa v tom vyznajú je stále menej. Tak musíš alebo vyhladať odborníka, alebo platíš pokuty. Tak či tak ťa to stojí nejaké "drobné".
vmoravcik
03.07.07,10:11
Alebo pr. mama (zamestnaná na prac. zmluvu) prenajíma svojmu synovi SZČO časť domu, ktorú využíva ako stolársku dielňu. Aj tá sa musí zaregistrovať ako FO na DÚ?

Nebude toho až tak veľa. Niekoľko rokov platím svojej svokre nájom za dom v ktorom podnikám. Už pri prvom daňovom priznaní sa musela registrovať ako FO dostala aj DIČ (vtedy rodné číslo). Je to už 15 rokov a teda nič nove, iba registrácia musí u nových prenajímateľoch prebehnúť ihneď a nie až pri prvom daňovom priznaní.
anklar
03.07.07,10:30
nie tomu tak poradili aby sa nemusel z dôvodu prenájmu ako súkromná osoba registrovať znova na DU ako prenajimateľ...takto to bude mať v rámci živnosti...ale zase pozor na odvody že...

Áno, aj pre Fanny, aj pre Vás. Vzhľadom na to, že si neviem domýšľať začaté vety, tak, ako si mám dať pozor na tie odvody? ĎAKUJEM.
Monika Kováčová
03.07.07,10:36
Kazu
03.07.07,12:26
Ani si neviete predstaviť aká som šťastná, že som objavila Poradu. Namôj veru už sa budem registrovať aj keď pôjdem vysypať smetie aby som niečo neporušila. A dám to ako svedkom podpísať manželovi aj všetkým deťom.
Johanka
03.07.07,20:03
Ďakujem za odpoveď Poraďáčke Betke. Už mi zdvihli telefón na DÚ, odpovedali mi, nech si dám doplniť do živnosti prenájom a bude to vybavené. Aj podľa Vás to bude tým pádom OK?
Dobrá rada nad zlato :eek: . Dovolím si pripomenúť existenciu § 4 Živnostenského zákona:
§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

.... z citovaného ustanovenia vyplýva, že tzv. holé prenájmy bez poskytovania ďalších služieb ako sú napr. raňajky, pranie, upratovanie nie sú živnosťou.
ZuzanaP
04.07.07,03:49
Nebude toho až tak veľa. Niekoľko rokov platím svojej svokre nájom za dom v ktorom podnikám. Už pri prvom daňovom priznaní sa musela registrovať ako FO dostala aj DIČ (vtedy rodné číslo). Je to už 15 rokov a teda nič nove, iba registrácia musí u nových prenajímateľoch prebehnúť ihneď a nie až pri prvom daňovom priznaní.


Lenže nie každý vie, že sa má registrovať....často sa stretávam s otázkou, či si takýto ľudia musia vôbec podať DP, myslia si, že keď nemajú živnosť, sú len zamestnaní, tak sa ich to netýka. Takže nemajú ani šajnu o čo ide. :eek:
emgeton
04.07.07,05:21
Tu je celá schválená novela so zvýraznenými zmenami, kt. vás môžu zaujímať. Želám trpezlivosť pri čítaní, je to trošku dlhšie.
http://www.porada.sk/t54909-novela-511-tky-platna-od-01-09-2007-a.html#post483426
Jana Acsová
04.07.07,05:27
... aj v príspevku č. 27 :)
bea
04.07.07,06:07
Tá registrácia bude na niečo i dobrá, možno.... Nájdu sa určite i taký prenajajímatelia, kt. síce prenajmú svoje nehnuteľnosti, ale či si to dajú do DP? Možno sú práve v tejto oblasti vysoké dańové úniky, a preto je potrebné túto vec zaregistrovať, resp. oznámiť.
Ale takýto sa asi ani teraz nezaregistrujú. Asi keď niekto prenajíma napr. byt bez zmluvy, tak väčšinou nepriznáva príjem z prenájmu. Preto si myslím, že to budú zase práve tí, ktorí odvádzajú dane a poctivo si plnia svoje povinnosti, ktorí sa zaregistrujú.
Orsz
08.07.07,21:18
Tá registrácia bude na niečo i dobrá, možno.... Nájdu sa určite i taký prenajajímatelia, kt. síce prenajmú svoje nehnuteľnosti, ale či si to dajú do DP? Možno sú práve v tejto oblasti vysoké dańové úniky, a preto je potrebné túto vec zaregistrovať, resp. oznámiť.

Neviem, či takto na všetkých prídu, alebo ich aspoň "zastrašia". Registrovať sa podľa novely zákona môžu až do 31.12.2007 - teda tí, ktorí začali prenajímať nehnuteľnosť pred jej účinnosťou. Ostatní, ak začnú prenajímať po 1.9.2007, do 30 dní.
Džudi
25.07.07,08:41
Uvedená registračná povinnosť sa ale týka len FO ? Sme sro kadernícky salón a nejakú časť prenajatých priestorov sme dali do podnájmu ďaľšej FO. Bude sa aj PO týkať povinnosť registrácie v ŽL prenájom nemáme. Je to fakt hrozné koľko pribúda rôznych, povinností a registrácií, že človeku keď príde niekto s DP raz za rok ani všetko nepríde na rozum, na čo tých ľudí upozorniť a hlavne , veľa z nich príde až keď je po termíne .
Marína
25.07.07,09:12
Mne len vŕta v hlave otázka, na základe čoho DÚ prideľoval DRČ, ak sa daňovníci nezaregistrovali. Pridelil ich na základe podania DP, čiže čím ďalej tým viac sa mi zdá pridelené DRČ = registrácia(síce nie daňovníkom ale DÚ), alebo pridelenie DRČ ≠ registrácia?
Som mimo?:confused:
Johanka
25.07.07,09:37
mimotemy ... niekedy, keď čítam akýkoľvek zákon a vidím to more odkazov na osobitné predpisy, nahlas sa pýtam : " O čom im ide????" (ostatné komentáre sú nepublikovateľné :--- ). Aj si sama odpovedám - dobre nás domotať a nikdy viac neodmotať. ... alebo skúšajú , koľko vydržíme.
Minulý týždeň to naznačil nejaký chlapík zo Železníc SR na margo úrovne vagónov určených na prepravu cestujúcich a ich porovnania s úrovňou v krajinách na západ od SR - vraj slováci ešte musia vydržať a však slováci veľa vydržia :rolleyes: . Vrchnosť normálne s tým počíta, že veľa vydržíme a priečiť sa vieme iba pri pive :mee: .
Monika Kováčová
25.07.07,09:41
mimotemy a priečiť sa vieme iba pri pive :mee: .

kedy pôjdeme? ;)
Monika Kováčová
25.07.07,09:43
Mne len vŕta v hlave otázka, na základe čoho DÚ prideľoval DRČ, ak sa daňovníci nezaregistrovali. Pridelil ich na základe podania DP, čiže čím ďalej tým viac sa mi zdá pridelené DRČ = registrácia(síce nie daňovníkom ale DÚ), alebo pridelenie DRČ ≠ registrácia?
Som mimo?:confused:


Marína, nerozumiem reči tvojho kmeňa... :eek:
Johanka
25.07.07,09:44
mimotemy zase tie prskance na monitore :D :D nevidím na DPH.
Johanka
25.07.07,09:55
mimotemy To je mrník(c) ....a ráno nás bude bolieť hlavička makovička :--- .
Marína
25.07.07,13:04
Marína, nerozumiem reči tvojho kmeňa... :eek:
Monika, a ktorej reči? Celej, či len časti?:confused:
Skúsim inak. Myslím, že (týka sa to FO-občan, nie SZČO) ak napr. občan poberal pravidelný príjem z prenájmu nehnuteľností, bol povinný sa zaregistrovať na DÚ. On tak neučinil, ale uvažujem, či tým, že mu DÚ, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel prostredníctvom podania DP a na základe toho mu pridelil DRČ(zamenil rodné číslo za DRČ) ho vlastne prihlásil(zaregistroval) za neho až na to, že Osvedčenie o pridelení DRČ ("kartičku") mu nevystavil.
S tou zložitou vetou som to riadne prehnala, však? Hádam je zrozumiteľná.:D
anklar
25.07.07,14:07
Len Ti nebež na živnostenský a nedávaj si rozširovať živnosť o prenájom, lebo budeš platiť vyššie odvody, takto si nemusel, lebo si mal príjem podľa par. 6/3, ak by si si teraz dal do živnosti, už by Ti išlo o príjem podľa 6/1. Pozor na to.

V jednej teme som dnes písala, že od začiatku budúceho roka chcú zrušiť maxim. vymeriavací základ, ak ešte spadne do tohto 6/3 a budú sa z toho platiť odvody, tak to bude koniec sveta,...
No tak, práve som začala písať a vypli prúd. Takže, Betka, podľa Tvojej rady nie je potrebné aby som si rozšírila živnosť o prenájom nehnuteľnosti?
Môžem mať doterajšiu živnosť a prenajímať ako občan - súkr. osoba?
betka
25.07.07,16:51
Ano. Nemusíš mať v živnosti prenajom, pokiaľ vykonávaš holý prenajom, (neposkytuješ napr. raňajky, vtedy je potrebná živnosť).
Ak nebudeš mať v živnosti, potom zdaňuejš podľa par. 6/3 ZDP. Prenajímaš ako občan.

V príspevku č.35 (ups, nie som si teraz istá č. príspevku), píše, kedy je potrebná živnosť na prenájom.
anklar
30.07.07,10:45
Ano. Nemusíš mať v živnosti prenajom, pokiaľ vykonávaš holý prenajom, (neposkytuješ napr. raňajky, vtedy je potrebná živnosť).
Ak nebudeš mať v živnosti, potom zdaňuejš podľa par. 6/3 ZDP. Prenajímaš ako občan.

V príspevku č.35 (ups, nie som si teraz istá č. príspevku), píše, kedy je potrebná živnosť na prenájom.
Betka, ďakujem ti za odpoveď. Až teraz, lebo mám veľké problémy s "rýchlym" netom. Len pre info, prenajímam len byt, žiadne iné služby k tomu. Daňováci, samozrejme, mi tvrdia, že si to musím dať do živnosti. Ja však dôverujem Tvojim vedomostiam. Živnosť si o prenájom nerozšírim. Aj tak bude prenájom trvať iba do konca tohto roka. Ešte raz Ď.
janka.janka
30.07.07,11:25
Ďakujem za odpoveď Poraďáčke Betke. Už mi zdvihli telefón na DÚ, odpovedali mi, nech si dám doplniť do živnosti prenájom a bude to vybavené. Aj podľa Vás to bude tým pádom OK?

moment, takze teraz kazdy kto vlastni nejaky ten byt a prenajima ho, musi si zalozit zivnost? :eek:
janka.janka
30.07.07,11:26
moment, takze teraz kazdy kto vlastni nejaky ten byt a prenajima ho, musi si zalozit zivnost? :eek:

ok, pardon nevsimajte si moj posledny prispevok :D
mysimis
30.07.07,11:26
Nie, nemusíš si založiť živnosť. Je potrebné ísť sa na DÚ len zaregistrovať.
Sharon
31.08.07,12:51
Neviem či som pochopila správne. Manžel podniká, je registrovaný ako živnostník. Okrem toho prenajíma byt v paneláku už viac ako 10 rokov ako súkromná osoba. Má povinnosť registrovať sa ako prenajímateľ alebo len oznámiť skutočnosť o prenájme nehnuteľnosti? Nechce si rozširovať živnosť o prenájom. Je na to nejaké tlačivo, lebo som ho nikde nenašla. Alebo stačí napísať list na DÚ.
abel
31.08.07,12:58
Myslím, že tu si nájdeš odpoveď priamo z prvej ruky - drsr.
mimaemma
01.09.07,18:21
Musi len oznamit, ze prenajima..zivnost si rozsirovat nemusi
abel
01.09.07,21:32
Pokiaľ len prenajíma, stačí len oznámiť DÚ. Ak by poskytoval nejaké služby, napr. upratovanie tých priestorov, už na to treba živnosť.
Sharon
04.09.07,05:09
Ďakujem abel a mimaemma
HVJSM
04.09.07,06:05
Alebo zasa potrebujú naplniť svoje kasy daňoví poradcovia, právnici...

Ja len taku drobnost - ako inak chcete zabezpecovat aby sa zdanili prijmy z prenajmu nehnutelnosti, kde prenajimatelom je FO ? A este nieco: hlupa poznamka pravnika - o vsetkych pravnych predpisoch zverejnenych v Zbierke zakonov sa predpoklada ze su zname vsetkym obcanom.
BOND
12.09.07,07:47
vie niekto kde nájdem na internete tlačivo na registráciu?
Johanka
12.09.07,07:48
BOND
12.09.07,07:52
Možem poslať vyplnené tlačivo o registrácii na DÚ aj poštou?
Johanka
12.09.07,08:30
..... áno :) .
Janinkaaa
24.09.07,06:30
Mám otázku.
Manželia v bezpo.vlast. vlastnia dom. Uvedený dom má manžel ako podnikateľ SZČO zahrnutý v majetku svojej firmy a uplatňuje si na neho odpisy + všetky výdavky. Na liste vlastníctva sú uvedené iba mená manželov a ich vlastnícky pomer.
V dome vôbec nebývame (bývame v byte). Tento dom bol zakúpený a je používaný čisto na podnikateľské účely manžela. Sú tu zriadené iba kancelárie manželovej firmy.
Zároveň manžel, ako firma prenajíma časť kancelárskych priestorov jednej s.r.o. Mesačne fakturuje tejto s.r.o. za nájom +DPH. Na faktúre je uvedené riadne IČO, IČ DPH manželovej firmy.
Všetky príjmy a výdavky z prenájmu zahrňuje iba podľa §6 ods.1. Nikdy v daňovom priznaní nerozlišoval svoje príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu.
Ale vo svojej živnosti nikdy nemal uvedené, že má aj príjmy z prenájmu, nakoľko sme to stále posudzovali, že dom je zahrnutý v majetku firmy SZČO a ako firma faktúruje za nájom.
Má teraz povinnosť sa registrovať, alebo bolo jeho povinnosťou už dávno uviesť na živnostenskom liste, že má príjmy z prenájmu ?
Trochu zdľhavú mám svoju otázku, ale prosím ak viete, odpovedzte mi. Ďakujem.
hanelie
24.09.07,07:40
živnostenskom liste, že má príjmy z prenájmu
prijmy z prenájmu sa uvádzajú v DP SZČO FO typ B VI. oddiel r. 10:)

povinnosť registrácie sa týka DÚ nie ŽÚ
Janinkaaa
24.09.07,07:44
prijmy z prenájmu sa uvádzajú v DP SZČO FO typ B VI. oddiel r. 10:)

Aj keď dom je zaradený v majetku firmy FO ?
hanelie
24.09.07,07:55
Aj keď dom je zaradený v majetku firmy FO
Má v živnostenskom liste uvedenú aj takúto činnosť :
- prenájom nehnuteľností
ak nie, tak platí:

prijmy z prenájmu sa uvádzajú v DP SZČO FO typ B VI. oddiel r. 10:)
Janinkaaa
24.09.07,08:08
Nie, nemá v živnostenskom liste uvedenú činnosť prenájom nehnuteľností.

Brala som to tak, že dom je zaradený v majetku firmy. A firma ďalej prenajíma tento dom a nie FO.

Ďakujem.
hanelie
24.09.07,08:43
Keď prenajíma firma /čiže SZČO = FO/ tak to má byť ako jedna z činností tej firmy čiže je potrebné otvoriť si na to živnosť:)
to je niečo podobné ako autopožičovňa - firemné autá prenajíma, ale musí to byť uvedené v živnosti

SZČO je FO
aj súkromná osoba je FO
Anja111
24.09.07,09:11
(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aja) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17 ods. 11) na základe zmluvy o predaji podniku, 30)
d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.
Anja111
24.09.07,09:13
Nie, nemá v živnostenskom liste uvedenú činnosť prenájom nehnuteľností.

Brala som to tak, že dom je zaradený v majetku firmy. A firma ďalej prenajíma tento dom a nie FO.

Ďakujem.
Podľa mňa sa musí zaregistrovať....
stefku2000
25.09.07,15:39
Dobry den,

Chcem sa spytat, ako to je s registracnou povinnostou obcana CR, ktory ma trvaly pobyt v CR a na Slovensku vlastni nehnutelnost (byt) a prenajima ho. A taktiez ma zaujima, ako to je s danovou povinnostou.

Dakujem za odpoved.
petra:-)
08.10.07,19:23
Prikladám vypracované otázky a odpovede zo stránky drsr.sk. Sú tam celkom zaujímavé veci, napr.:
1. Otázka:
Vlastním trojizbový byt, v ktorom jednu izbu prenajímam študentom. Mám aj ja povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade ?

Odpoveď:
Ak fyzická osoba prenajíma časť bytu (napríklad jednu izbu) bez vlastného uzavretia a bez príslušenstva, ktorá nenapĺňa charakteristiku bytu podľa § 43b) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, nevzniká takejto fyzickej osobe povinnosť registrácie. Ak fyzická osoba prenajíma časť nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru podľa príslušných zákonov, na takúto fyzickú osobu sa povinnosť registrácie vzťahuje.

15. Otázka:
Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Je potrebné k prihláške k registrácii doložiť aj zmluvu o nájme ?

Odpoveď:
Fyzická osoba, ktorá prenajíma byt a má povinnosť požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade, s vyplnenou prihláškou k registrácii predloží k overeniu údajov originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme, ktoré daňový úrad fyzickej osobe (prenajímateľovi) po overení údajov vráti. V prípade, ak prenajímateľ pri registrácii nepredloží písomnú zmluvu o nájme ani zápisnicu o nájme, daňový úrad spíše na základe ústneho pojednávania s prenajímateľom bytu zápisnicu o ústnom pojednávaní.

16. Otázka:
Prenajímam nehnuteľnosť a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Prihlášku k registrácii chcem poslať poštou. Môžem sa aj takýmto spôsobom zaregistrovať ?

Odpoveď:
V prípade, ak prenajímateľ nehnuteľnosti (fyzická osoba) zašle vyplnenú prihlášku k registrácii poštou, daňový úrad vyzve prenajímateľa na predloženie originálu zmluvy o nájme alebo zápisnice o nájme k overeniu údajov, ktoré daňový úrad fyzickej osobe (prenajímateľovi) po overení údajov vráti.
ekopo
09.10.07,18:01
A z predchádzajúceho príspevku ma napadla jedna "haluz". Mám dva byty. Z jedného bytu prenajmem "časť" a práve z toho dôvodu sa nemusím na DU registrovať. Alebo to nie je tak?
emgeton
09.10.07,19:12
Dobry den,

Chcem sa spytat, ako to je s registracnou povinnostou obcana CR, ktory ma trvaly pobyt v CR a na Slovensku vlastni nehnutelnost (byt) a prenajima ho. A taktiez ma zaujima, ako to je s danovou povinnostou.

Dakujem za odpoved.

Je povinný sa zaregistrovať. Na Slovensku platí daň z príjmov z tohoto prenájmu. ( Nemám síce poruke zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale myslím si, že v tomto prípade je to tak).
alenap
11.10.07,04:55
Ahojte, neviete náhodou niekto niečo o tom, že k registrácii by sa mali dodávať aj zmluvy o prenájme a tiež každá zmena tejto zmluvy? Ďakujem.
vikinka
11.10.07,05:00
Áno,DÚ to vyžaduje k nahlliadnutiu pri registrácii alebo oznámení.
Zita5
11.10.07,05:10
Prikladám tu link zo stránky www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) - Registrácia a otázky a odpovede...
Zita5
11.10.07,05:21
Ahojte, neviete náhodou niekto niečo o tom, že k registrácii by sa mali dodávať aj zmluvy o prenájme a tiež každá zmena tejto zmluvy? Ďakujem.

Vybraté z otázok a odpovedí


15. Otázka:
Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Je potrebné k prihláške k registrácii doložiť aj zmluvu o nájme ?

Odpoveď:
Fyzická osoba, ktorá prenajíma byt a má povinnosť požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade, s vyplnenou prihláškou k registrácii predloží k overeniu údajov originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme, ktoré daňový úrad fyzickej osobe (prenajímateľovi) po overení údajov vráti. V prípade, ak prenajímateľ pri registrácii nepredloží písomnú zmluvu o nájme ani zápisnicu o nájme, daňový úrad spíše na základe ústneho pojednávania s prenajímateľom bytu zápisnicu o ústnom pojednávaní.
Melnick
12.10.07,18:41
Alebo zasa potrebujú naplniť svoje kasy daňoví poradcovia, právnici...

Fany,ale tie prihlúple zákony tvoria iní. :cool: :confused:
Melnick
12.10.07,18:45
A z predchádzajúceho príspevku ma napadla jedna "haluz". Mám dva byty. Z jedného bytu prenajmem "časť" a práve z toho dôvodu sa nemusím na DU registrovať. Alebo to nie je tak?
To zasa bude kopec dôvodov na špekulácie.Stačí ,že si v prenajímanom byte ponechám jednu izbičku ja ako vlastník bytu a už sa nemusím registrovať.:cool:
DMK
12.10.07,18:54
EKOPO,
mňa to tiež napadlo, že teraz skoro každý bude prenajímať jednu izbu
bez vlastného uzavretia a bez príslušenstva, ktorá nenapĺňa charakteristiku bytu podľa § 43b) zákona č. 50/1976 Zb. a nebude sa musieť registrovať a druhá izba bude prázdna (akože).
Melnick
12.10.07,18:55
. FO, kt. je už zaregistrovaná a začne vykonávať SZČO alebo prenajme nehnuteľnosť, je potrebná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.

Zaráža ma ,prečo? Veď raz už zaregistrovaný je.:) Mám priateľku,ktorá prenajíma chatu a je riadne zaregistrovaná. To má ísť zaregistrovať sa znova????:o
betka
13.10.07,09:27
To Majka:
Oznamovacia povinnost pri prenájme bytu a nebytových priestorov

PRENAJÍMATE ALEBO BUDETE PRENAJÍMAŤ BYT ALEBO NEBYTOVÝ PRIESTOR, ALEBO NEHNUTEĽNOSŤ OKREM POZEMKU ?

Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007 Z.z. účinným od 1.9.2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1.10.2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voči daňovému úradu v prípade, ak prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.

Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku má od 1.9.2007 tieto povinnosti voči daňovému úradu:

• ak FO na území SR pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007

požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,

• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku

oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,

• ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku

požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,

• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku

nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému d
JankaO
13.10.07,13:49
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku

nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému d

betka toto nejako v tej 358/2007 nemôžem nájsť.
vieroslava
13.10.07,14:56
V stredu som bola na daňovom úrade a presne mi to potvrdili. Tiež prenajímam nehnuteľnosť, okrem toho som SZČO a pýtala som sa, či to mám nejako oznamovať, že prenajímam. Povedali mi, že nie.
betka
13.10.07,16:28
popleta
24.10.07,16:09
A ako je to pri príležitostnom ubytovaní dovolenkárov na chate , musím sa registrovať keď v živnosti už ubytovanie mám uvedené, ale plánujem s ubytovaním neskôr? (po rekonštrukcii priestorov) A akú nájomnú zmluvu potrebujem?
vikinka
24.10.07,16:17
Ak si registrovaná na DÚ zo živnosti,tak máš povinnosť oznámiť na DÚ,že prenajímaš nehnuteľnosť.
petkor
30.10.07,09:18
Dobrý deň Poraďáci,

nikde som nenašla povinnosť registrácie podľa NOvely zákona 511/1992 - všade píšete iba o prenájme nehnuteľností.
Preto by som si to chcela ozrejmiť. Ja som sa dočítala v zákone, že treba sa zaregistrovať, aj ak má niekto Autorskú zmluvu na základe Autorského zákona a sú mu na základe tejto zmluvy vyplácané honoráre. Je to pravda? A dokedy sa treba zaregistrovať, ak poberá honoráre v priebehu celého roka?
Ďakujem
Zita5
30.10.07,09:24
Dobrý deň Poraďáci,

nikde som nenašla povinnosť registrácie podľa NOvely zákona 511/1992 - všade píšete iba o prenájme nehnuteľností.
Preto by som si to chcela ozrejmiť. Ja som sa dočítala v zákone, že treba sa zaregistrovať, aj ak má niekto Autorskú zmluvu na základe Autorského zákona a sú mu na základe tejto zmluvy vyplácané honoráre. Je to pravda? A dokedy sa treba zaregistrovať, ak poberá honoráre v priebehu celého roka?
Ďakujem
http://www.porada.sk/t59352-podnikanie-na-autorsky-zakon.html?highlight=Autorsk%FD+z%E1kon
http://www.porada.sk/t14097-honorare-a-registracia-na-danovom-urade.html?highlight=Registr%E1cia+autora
http://www.porada.sk/t60797-registracia-autora.html?highlight=Autor+registr%E1cia

Registrácia - Zákon o správe daní a poplatkov
§31

Podotýkam , že otázka nie je správne zaradená .;)
petkor
30.10.07,12:03
Ďakujem veľmi pekne a prepáčte, skúsim otázku na túto problematiku zaradiť správne.
jarus
27.12.07,09:19
Ahojte poraďáci,
mám otázku ohľadne registrácie fyzickej osoby v súvislosti s prenájomom.
Právnická osoba "Naša", spol. s r. o. (vlastní 1/4 budovy) a manželia v BSM - fyzické osoby (vlastníme 3/4 budovy) - sme spoluvlastníkmi budovy určenej na administratívne účely a bývanie (bývame v nej my, avšak nemáme tam trvalý pobyt), ktorej časť sa prenajíma na kancelárske účely iným dvom právnickým osobám. Zmluvu o prenájme uzatvorila právnická osoba "Naša", spol. s r.o., ktorá nájomné aj s upratovaním spoločných priestorov faktúruje nájomníkom, s fyzickými osobami - manželmi sa potom finančne vysporiada mimo Zmluvy o nájme uzatvorenej s nájomníkmi. Príjem z prenájmu fyzické osoby priznávajú v daň. priznaní ako príjem z prenájmu podľa bodu 6 ods. 3) ZoDP. V zmluve o nájme sú fyzické osoby v jednom prípade uvedené ako spoluvlastníci budovy, v druhej nájomnej zmluve sa táto skutočnosť nespomína.
Moja otázka znie: Je potrebné, aby sa fyzické osoby registrovali na daň. úrade? Inak majú len príjem zo závislej činnosti, teda nie sú registrované na DU.
Ďakujem za včasnú odpoveď (ak je potrebné sa zaregistrovať, musíme tak urobiť do konca tohto roka).
iveta22
27.12.07,12:26
je to dosť komplikované. Pokiaľ predmetom nájmu nie je celá nehnuteľnosť, ale len časť, registrácia nie je potrebná.
jarus
27.12.07,12:50
Ďakujem veľmi pekne, myslela som si to, ale aj tak vo mne hlodal červík, a čím viac sa približuje koniec roka, tým bol väčší. Nechcelo sa mi platiť nejaké nezmyselné pokuty, tým viac, že celý príjem zdaňujeme, čiže ide v našom prípade ozaj len o administratívne opatrenie. Pekný deň prajem.
Pepa
27.12.07,13:13
Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré prenajímajú časť nehnuteľnosti, časť bytu alebo časť nebytového priestoru. Ak však fyzická osoba prenajíma takú časť nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru podľa príslušných zákonov, na takúto osobu sa povinnosť registráciu vzťahuje.
Napr. FO prenajíma časť bytu /jednu izbu/ bez vlastného uzavretia a bez príslušenstva - tejto FO nevzniká povinnosť registrácie, ak však FO prenajíma nehnuteľnosti, ktorá tvorí samostatnú bytovú jednotu /byt/ je povinná sa registrovať .......
jarus
27.12.07,13:30
Srdečná vďaka, "Pepa", dodatočne všetko najlepšie prajem k narodeninám.
Vidím, že sa nájdu pracovití ľudia aj cez sviatky, a čo viac, ľudia ochotní sa podeliť o svoje vedomosti.
Srdečná vďaka poraďáci ...
beatad
28.12.07,06:48
Ahoj poraďáci.
Dnes chcem stihnúť registráciu FO, ktorá do 30.06.2007 bola podnikateľom(týmto dňom jej končila živnosť). Od začiatku roka 2007 prenajímala celú budovu aj spríslušenstvom ktorú využívala pri podnikaní. Prenajímať ju bude aj v budúcnosti. Moje otázky:
1.Môže si príjem z prenájmu rozdeliť s manželom ktorý nepodnikal ale táto budova je v BZP ?
2. Ak áno musí byť uvedený v zmluve o prenájme a musím aj manžela zaregistrovať?
Ďakujem veľmi pekne.
oluska_1
28.12.07,13:36
Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré prenajímajú časť nehnuteľnosti, časť bytu alebo časť nebytového priestoru. Ak však fyzická osoba prenajíma takú časť nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru podľa príslušných zákonov, na takúto osobu sa povinnosť registráciu vzťahuje.

Možno je to hlúpa otázka, ale keď prenajímam iba časť nehnuteľnosti na podnikanie (z dôvodu, že je tam veľa spoluvlastníkov a ja vlastním iba jej malú časť) a nehnuteľnosť sa prenajíma celá, som povinná sa registrovať? Ročný príjem z prenájmu je veľmi nízky cca 6-7 tis. Sk. Prenájom je pre s.r.o., ktorá si ju prenajíma už viac rokov.
Už som z toho riadne dopletená.
Ďakujem za odpoveď.
oluska_1
28.12.07,16:45
Citát:
Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré prenajímajú časť nehnuteľnosti, časť bytu alebo časť nebytového priestoru. Ak však fyzická osoba prenajíma takú časť nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru podľa príslušných zákonov, na takúto osobu sa povinnosť registráciu vzťahuje.

Možno je to hlúpa otázka, ale keď prenajímam iba časť nehnuteľnosti na podnikanie (z dôvodu, že je tam veľa spoluvlastníkov a ja vlastním iba jej malú časť) a nehnuteľnosť sa prenajíma celá, som povinná sa registrovať? Ročný príjem z prenájmu je veľmi nízky cca 6-7 tis. Sk. Prenájom je pre s.r.o., ktorá si ju prenajíma už viac rokov.
Už som z toho riadne dopletená.
Ďakujem za odpoveď.

Je to veľmi komplikované? Nevie mi nikto odpovedať? Alebo je to tým, že som to napísala nezrozumiteľne?
KEJKA
28.12.07,17:04
Ahoj poraďáci.
Dnes chcem stihnúť registráciu FO, ktorá do 30.06.2007 bola podnikateľom(týmto dňom jej končila živnosť). Od začiatku roka 2007 prenajímala celú budovu aj spríslušenstvom ktorú využívala pri podnikaní. Prenajímať ju bude aj v budúcnosti. Moje otázky:
1.Môže si príjem z prenájmu rozdeliť s manželom ktorý nepodnikal ale táto budova je v BZP ? áno
2. Ak áno musí byť uvedený v zmluve o prenájme áno
a musím aj manžela zaregistrovať? nie, manžela uvedieš vo svojej reg. ako spoluvlastníka.
Ďakujem veľmi pekne.
nejdem to hľadať, ale som presvedčená, že som na to už odpovedala.
KEJKA
28.12.07,17:07
Možno je to hlúpa otázka, ale keď prenajímam iba časť nehnuteľnosti na podnikanie (z dôvodu, že je tam veľa spoluvlastníkov a ja vlastním iba jej malú časť) a nehnuteľnosť sa prenajíma celá, som povinná sa registrovať? Ročný príjem z prenájmu je veľmi nízky cca 6-7 tis. Sk. Prenájom je pre s.r.o., ktorá si ju prenajíma už viac rokov.
Už som z toho riadne dopletená.
Ďakujem za odpoveď.
otázka hlúpa nie je, skôr nejasná.
čo je to časť nehnuteľnosti? 1 byt? áno treba sa registrovať.
ale vzhľadom na ročné nájomné asi nejde o samostatný byt.
môže ísť o časť NP..... netuším.
Jeden zo spoluvlastníkov sa registrovať musí (ak ide o FO) a uvedie zoznam ostatných spoluvlastníkov.
Zuzana2
28.12.07,17:22
Otec - dochodca. Cez leto prilezitostne prenajima chatu - niekedy vsak iba jej cast - hornu alebo dolnu. Takze sa bude musiet zaregistrovat. Ale on najomne zmluvy ziadne neuzatvara, on jednoducho len vypocita cenu a dovolenkari mu ju zaplatia. To si teraz kvoli DU bude musiet pouzatvarat zmluvy s dovolenkujucimi ludmi? Ved sa nanho budu pozerat ako na blazna. A viac uz k nemu nepridu, lebo si budu mysliet, ze zaplatia viac ako inde.
oluska_1
28.12.07,17:23
Zdravím, Kejka!

Upresním: Ide o objekt, v ktorom prevádzkuje svoju činnosť s.r.o. Je to samostatná budova. Budova nemá jedného vlastníka, ale množstvo vlastníkov, ktorí ju vlastnia v podieloch. Spoluvlastníci majú bydliská po celom Slovensku (nespadajú pod jeden DÚ). Napr. jeden vlastnícky podiel budovy je 38/198-mín budovy (príklad). Nájomné sa vypláca v čiastkach podľa výšky vlastníckeho podielu. Nikto z vlastníkov nie je podnikateľ. V minulosti, keď bolo treba priznávať všetky príjmy za nájomné, všetci dávali DP. V posledných rokoch dávali DP iba tí, ktorí mali príjem nad hranicu nezdaniteľného príjmu za nájom. Sú to väčšinou malé sumy, ale je to tak zamotané, že neviem, čo s tým.
Ďakujem za ochotu poradiť mi.
KEJKA
28.12.07,17:37
Zdravím, Kejka!

Upresním: Ide o objekt, v ktorom prevádzkuje svoju činnosť s.r.o. Je to samostatná budova. Budova nemá jedného vlastníka, ale množstvo vlastníkov, ktorí ju vlastnia v podieloch. Spoluvlastníci majú bydliská po celom Slovensku (nespadajú pod jeden DÚ). Napr. jeden vlastnícky podiel budovy je 38/198-mín budovy (príklad). Nájomné sa vypláca v čiastkach podľa výšky vlastníckeho podielu. Nikto z vlastníkov nie je podnikateľ. V minulosti, keď bolo treba priznávať všetky príjmy za nájomné, všetci dávali DP. V posledných rokoch dávali DP iba tí, ktorí mali príjem nad hranicu nezdaniteľného príjmu za nájom. Sú to väčšinou malé sumy, ale je to tak zamotané, že neviem, čo s tým.
Ďakujem za ochotu poradiť mi.
Tak ako som napísala, všetci ste fyzické osoby, povinnosť registrácie sa na Vás vzťahuje. Buď sa dohodnete, s.r.o zoznam vlastníkov má, asi ich vypláca jednotlivo, vie zoznam poskytnúť.
Ak si ty tá najzodpovednejšia, skús sa dohodúť s nájomcom, aby ti poskytol ten zoznam (meno a trvalé bydlisko), zaregistruj sa a uved v prílohe zoznam spoluvlastníkov. Tým je dikcia zákona splnená. A nech sa s tým DU už ďalej trápi sám.
oluska_1
28.12.07,19:00
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Myslíš si, že keď toto urobí jeden zo spoluvlastníkov, že budú mať splnenú povinnosť všetci? Nedám tým DÚ zoznam vlastníkov, ktorí si nesplnili povinnosť a treba ich pokutovať?
Ešte doplním, že väčšina vlastníkov sú FO nepodnikatelia, ale sú aj takí, ako napr. ja, že sú registrovaní na DÚ ako SZČO, ale tento prenájom je mimo ich podnikania. Príjem z prenájmu neprekročí päťnásobok životného minima, teda je od dane oslobodený.
Prepáčte, že toľko otravujem, ale takéto "nepodarené" zákony ma vedia poriadne znervózniť a potom sa neviem z toho vymotať.
oluska_1
28.12.07,19:47
Ahojte!
Kejka, ešte raz veľmi pekne ďakujem za rady.
Kejka už asi odišla, vie mi ešte niekto poradiť? Ako má vyzerať také oznámenie? Je na to nejaké tlačivo? Hľadala som aj na stránke drsr.sk, ale našla som iba prihlášku na registráciu a ja už jedno DIČ mám. Asi nebudem do pondelka spať a potom pôjdem na DÚ. Myslíte si, že v pondelok ešte budú úradovať?
oluska_1
28.12.07,21:48
Asi sa už dnes nedočkám žiadnej odpovede. Čo keby som jednoducho napísala

oznámenie
v zmysle zák..... par.... oznamujem, že prenajímam časť nehnuteľnosti v podiele .... od roku..... Moje DIČ ...... Ročný príjem nepresahuje päťnásobok živ. minima. Kópiu zmluvy o prenájme prikladám.

Myslíte, že by tým bola splnená oznamovacia povinnosť?
oluska_1
28.12.07,22:19
Ø Fyzická osoba, ktorá je už zaregistrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a pred účinnosťou novely zákona o správe daní t.j. už pred 1. septembrom 2007 prenajímala a naďalej prenajíma na území Slovenskej republiky byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Táto fyzická osoba nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane
Nakoniec prídem na to, že keď som už registrovaná ako SZČO a v minulosti som už nehnuteľnosť prenajímala (aj keď to nemám v predmete podnikania, prenajímala som ako FO), nemám žiadnu povinnosť.
Pochopila som to správne? Mám napísať oznámenie na DÚ alebo nemusím?

P.S.
Pekne si tu diskutujem sama so sebou, však?
KEJKA
28.12.07,22:33
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Myslíš si, že keď toto urobí jeden zo spoluvlastníkov, že budú mať splnenú povinnosť všetci? Nedám tým DÚ zoznam vlastníkov, ktorí si nesplnili povinnosť a treba ich pokutovať?
Ešte doplním, že väčšina vlastníkov sú FO nepodnikatelia, ale sú aj takí, ako napr. ja, že sú registrovaní na DÚ ako SZČO, ale tento prenájom je mimo ich podnikania. Príjem z prenájmu neprekročí päťnásobok životného minima, teda je od dane oslobodený.
Prepáčte, že toľko otravujem, ale takéto "nepodarené" zákony ma vedia poriadne znervózniť a potom sa neviem z toho vymotať.

Ked ty si SZČO a nájomné si aj uvádzala do svojho DPFO, tak ty vlastne nemusíš nič. Za seba to máš vyriešené. Oznámenie sa neposiela.
Horšie sú na tom tie FO, ktoré nepodnikajú a nkdy nepodali alebo nemuseli podať DPFO, lebo ten príjem bol od dane oslobodený. To však už tvoj problém nie je - aj tak to chceš riešiť?
KEJKA
28.12.07,22:34
Nakoniec prídem na to, že keď som už registrovaná ako SZČO a v minulosti som už nehnuteľnosť prenajímala (aj keď to nemám v predmete podnikania, prenajímala som ako FO), nemám žiadnu povinnosť.
Pochopila som to správne? Mám napísať oznámenie na DÚ alebo nemusím?

P.S.
Pekne si tu diskutujem sama so sebou, však?

áno, peke si si odpovedala..... :D a podľa mňa aj správne.
Tak dobrú nôcku.
oluska_1
28.12.07,22:38
Kejka, veľmi pekne Ti ďakujem.

aj tak to chceš riešiť?
Vôbec sa mi také niečo nechce. Moja skúsenosť: Za dobrotu na žobrotu.
Ešte raz vďaka a tiež želám dobrú nôcku.
Lydka R
19.02.08,08:30
Nenašla som odpoveď na to, či aj pri prenájme garáže sa musí (resp. sa mala) FO registrovať na DÚ podľa Zákona č. 215/2007 Z.z?
Tinika
23.02.08,19:37
Dobrý večer, prosím o radu. Dnes za mnou prišiel klien, ktroý vlastí spolu so synmi nehnuteľnosť, zrejme každý 1/3. Začal podnikať v r. 2007, je invalid a synovia mu túto nehnuteľnosť - teda svoju časť - prenajali za 1,-. Keď som sa ho opýtala, či sa zaregistrovali na DÚ, povedal, že nie. Moja otázka znie? Od 1.9.07 platí, že sa musí aj FO zaregistrovať na DÚ, ak prenajíma nehnuteľnosť. Teda sa mali zaregistrovať aj jeho synovia, ak to dobre chápem. Aké sú pokuty ak sa zaregistrujú až teraz? A musia podať daňové priznanie, v ktorom okrem príjmov zo zamestnania uvedú, že mali príjem z prenájmu 1,-? A môžu si uplatniť paušálne výdavky 40%? Hoci z 1,- je to divné? Ďakujem.
Zoltán Kovács
23.02.08,19:45
Dobrý večer, prosím o radu. Dnes za mnou prišiel klien, ktroý vlastí spolu so synmi nehnuteľnosť, zrejme každý 1/3. Začal podnikať v r. 2007, je invalid a synovia mu túto nehnuteľnosť - teda svoju časť - prenajali za 1,-. Keď som sa ho opýtala, či sa zaregistrovali na DÚ, povedal, že nie. Moja otázka znie? Od 1.9.07 platí, že sa musí aj FO zaregistrovať na DÚ, ak prenajíma nehnuteľnosť. Teda sa mali zaregistrovať aj jeho synovia, ak to dobre chápem. Aké sú pokuty ak sa zaregistrujú až teraz? A musia podať daňové priznanie, v ktorom okrem príjmov zo zamestnania uvedú, že mali príjem z prenájmu 1,-? A môžu si uplatniť paušálne výdavky 40%? Hoci z 1,- je to divné? Ďakujem.

Sankcie za "neregistrovanie" nepoznám. Ale príjem z toho prenájmu majú nižšiu ako nezdanená časť príjmu z prenájmu, čo je 5x životného minima, na rok 2007 to je 24.900,- Sk. Takže môžu požiadať, resp. mohli do 15.2. požiadať o ročné zúčtovanie dane v zamestnaní, ak iné príjmy nemali.
Tinika
23.02.08,20:06
Aha, fakt do 24900 mozu prenajimat nehnuteľnost. A teda ak sa teraz zaregistruju bude to v pohode? No neviem ako to je s ich danovym, lebo klient doniesol len svoje papiere, ale ak mali P z prenajmu do 24900 nemusia podat danove priznanie a len v zaemstnani im urobia rocne zuctovanie nie? ďakujem