bučo
03.07.07,07:38
Zamestnanec vyrazil na prvú prac. cestu z bodu A o 5:30 (SR), príchod na hranice 9:30, do 15:40 bol vo Viedni (príchod na hranice 15:40). Potom pokračoval druhou prac. cestou na Slovensku, ktorá trvala ešte 4 dni.

Aké bude stravné?
1. 5:30-9:30 v Skk 4hod
2. 9:30-15:40 v Eur 6 hod, 10min.
3. 15.40 - 24:00 v Skk 8 hod,20 min.
Môžu sa časy v bode 1 a 2 spočítať aj napriek tomu, že sa jedná o dve prac. cesty, stravné bude 135,--?
Ďakujem
Chobot
03.07.07,10:32
Zamestnanec vyrazil na prvú prac. cestu z bodu A o 5:30 (SR), príchod na hranice 9:30, do 15:40 bol vo Viedni (príchod na hranice 15:40). Potom pokračoval druhou prac. cestou na Slovensku, ktorá trvala ešte 4 dni.

Aké bude stravné?
1. 5:30-9:30 v Skk 4hod
2. 9:30-15:40 v Eur 6 hod, 10min.
3. 15.40 - 24:00 v Skk 8 hod,20 min.
Môžu sa časy v bode 1 a 2 spočítať aj napriek tomu, že sa jedná o dve prac. cesty, stravné bude 135,--?
Ďakujem

Tak sa na to pozrieme...

Pri výpočet je dôležité, či to naozaj boli dve pracovné cesty. Píšeš, že áno, to znamená, že prvá sa skončila kde? Príchodom na hranice AT/SR? Alebo ešte niekam pokračoval na území SR tam skončila cesta (napr. v sídle firmy)?

Ak ide o dve cesty, tak by mal mať dva cestovné príkazy. Ale budem teda vychádzať z tvojich údajov, že sú to dve cesty.

Pri prvej ceste, ktorá trvala na SR iba 4 hodiny, zamestnanec nemá nárok na stravné. Nárok by mal, keby strávil na SK viac ako 5 hodín.

V zahraničí strávil 6:10, teda spadá do druhého pásma a prináleží mu 50% z dennej sadzby pre AT (50% zo 45,- EUR = 22,50 EUR) plus vreckové 5-40% z 22,50.

Ako uvádzaš, táto cesta skončila príchodom na hranice. Zároveň sa začala druhá cesta, ktorá v ten deň trvala na Slovensku 8:20, teda je v pásme 5-12 hod. a má nárok na 89,- SKK.

Tieto dva časy nemôžeš spočítať, lebo ide o dve cesty, z ktorých jedna trvala viac ako 5 hodín. Spočítať by sich mohol, keby obe boli kratšie ako 5 hodín. Bohužiaľ dikcia zákona nepustí §5 ods. 4:

(4) Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná počas

a) kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest,
b) dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín."

Keby išlo o jednu služobnú cestu, tak by sa tie časy mohli spočítať. lebo v priebehu jedného kalendárneho dňa na jednej pracovnej ceste strávil na Slovensku 4+8 hodín a v AT 6:10 hod.

Takže výhodnejšie pre zamestnanca by bolo, keby to bolo vykázané ako jedna služ. cesta.