Adulka24
03.07.07,07:54
Prosím o radu ako zaúčtovať príspevok zamestnávateľa na investičné dôchodkové sporenie (IDS), ktoré predtým prispieval na DDS. IDS však nie je daňovým nákladom. Vopred ďakujem.
Tweety
03.07.07,07:57
Zaúčtovala by som na 525 s nedaňovou analytikou.
Adulka24
03.07.07,09:33
Ďakujem veľmi pekne.