dagmar vajdova
03.07.07,08:37
Vykonávam umeleckú činnosť a som platiteľ dph Q. Niektoré výkony mi sprostredkováva agentúra s.r.o, ktorá nieje platiteľ dph-zatiaľ-. Medzi tou agentúrou a mňou je zmluva, ktorá vymedzuje akým spôsobom a akú sumu mi majú vyplatiť. Agentúra mi ale 01,01,07 nevyplatila zatiaľ nič . Kedže som platiteľ dph tak bolo treba za I,Q. a teraz za II.Q vypočítať si podľa zmluvy sumu ktorú mi má agentúra vyplatiť odpočítať si z tejto sumy dph a odviesť?
ondrejvla
03.07.07,19:48
Vykonávam umeleckú činnosť a som platiteľ dph Q. Niektoré výkony mi sprostredkováva agentúra s.r.o, ktorá nieje platiteľ dph-zatiaľ-. Medzi tou agentúrou a mňou je zmluva, ktorá vymedzuje akým spôsobom a akú sumu mi majú vyplatiť. Agentúra mi ale 01,01,07 nevyplatila zatiaľ nič . Kedže som platiteľ dph tak bolo treba za I,Q. a teraz za II.Q vypočítať si podľa zmluvy sumu ktorú mi má agentúra vyplatiť odpočítať si z tejto sumy dph a odviesť?

Ak máš v zmluve s agentúrou vymedzené, koľko ti uhradí za podujatie, predpokladám, že ide o paušálne sumy, lebo ťažko dopredu predpokladť presnú výšku príjmov z podujatia, ty si vyhotovíš ID ku koncu štvrťroka a bez ohľadu na to, či ti bola suma pripísaná na účet alebo nie vypočítaš z paušálnej sumy DPH a túto daňovú povinnosť uvedieš v daň.priznaní. Taktiež pri fakturácii podľa dátumu daň.povinnosti sumu DPH si povinná účtovať i keď tvoja pohľadávka nie je uhradená. Podľa uzatvorenej zmluvy postupuješ i v prípade fakturácie.