Maji
03.07.07,10:22
Naša spoločnosť obdržala finančný dar vo výške niekoľko stotíc Sk.
Je to dokladované darovacou zmluvou. Môže byť účtovanie nasledovné:
predpis zmluvy: 378 / 648
prijatie daru: 211,221 / 378

Vzápätí bol dar ďalej darovaný neziskovej organizácii - doložené dar.zmluvou: predpis som dala : 543 / 379 a úhradu 379 / 221, 211

Viete mi povedať, či je tento postup správny?
A vyplíva spoločnosti pri prijatých a poskytnutých daroch aj nejaká
povinnosť z pohľadu zákona o DPH?
Pýtala som sa jednej známej, ktorá pracuje v účtovnej firme a tá mi
povedala, že oni z každého daru, či je prijatý alebo poskytnutý, bez ohľadu na to o aký dar ide odvádzajú vždy DPH na výstupe. Nezdá sa mi to, ale budem radšej opatrná a poprosím o radu Vás.

Ďakujem
Vladimír Ozimý
03.07.07,10:26
noo ano vy by ste odviedli dph na vystupe ak by ste si ju uplatnili na vstupe...takže nevidím dôvod odvádzať dph na výstupe z niečo čo podľa mňa nie je ani predmetom dane...

ja by som to neúčtoval cez 648 ale by som to dal na 413...
ALBO
03.07.07,12:32
Naša spoločnosť obdržala finančný dar vo výške niekoľko stotíc Sk.
Je to dokladované darovacou zmluvou. Môže byť účtovanie nasledovné:
predpis zmluvy: 378 / 648
prijatie daru: 211,221 / 378

Vzápätí bol dar ďalej darovaný neziskovej organizácii - doložené dar.zmluvou: predpis som dala : 543 / 379 a úhradu 379 / 221, 211

Viete mi povedať, či je tento postup správny?
A vyplíva spoločnosti pri prijatých a poskytnutých daroch aj nejaká
povinnosť z pohľadu zákona o DPH?
Pýtala som sa jednej známej, ktorá pracuje v účtovnej firme a tá mi
povedala, že oni z každého daru, či je prijatý alebo poskytnutý, bez ohľadu na to o aký dar ide odvádzajú vždy DPH na výstupe. Nezdá sa mi to, ale budem radšej opatrná a poprosím o radu Vás.

Ďakujem

Pri finančnom dare neodvádzate DPH, lebo dodanie peňazí nie je predmetom dane. Dodanie HM bezodplatne je riešené v § 8/3 §22/5.
andrej_rv
03.07.07,12:39
Naša spoločnosť obdržala finančný dar vo výške niekoľko stotíc Sk...
Pýtala som sa jednej známej, ktorá pracuje v účtovnej firme a tá mi
povedala, že oni z každého daru, či je prijatý alebo poskytnutý, bez ohľadu na to o aký dar ide odvádzajú vždy DPH na výstupe. Nezdá sa mi to, ale budem radšej opatrná a poprosím o radu Vás.
Ďakujem
Čo je predmetom dane z pridanej hodnoty, je taxatívne vymenované v § 2 ZDPH:
(1) Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len členský štát ),
d) dovoz tovaru do tuzemska.
Keďže poskytnutie i prijatie finančného daru nie je dodaním tovaru, poskytnutím služby, nadobudnutím tovaru ani dovozom tovaru, nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

ja by som to neúčtoval cez 648 ale by som to dal na 413...
V zmysle § 57 ods. 6 PPÚ sa na účet 413 účtuje majetok prijatý bezodplatne od spoločníkov. Prijaté dary od ostatných fyzických a právnických osôb (mimo odpisovaného dlhodobého majetku) sa účtujú na účet 648. Podľa mňa je účtovanie v príspevku Maji v súlade s Postupmi PÚ.
Vladimír Ozimý
03.07.07,12:45
Čo je predmetom dane z pridanej hodnoty, je taxatívne vymenované v § 2 ZDPH:
(1) Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len členský štát ),
d) dovoz tovaru do tuzemska.
Keďže poskytnutie i prijatie finančného daru nie je dodaním tovaru, poskytnutím služby, nadobudnutím tovaru ani dovozom tovaru, nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

V zmysle § 57 ods. 6 PPÚ sa na účet 413 účtuje majetok prijatý bezodplatne od spoločníkov. Prijaté dary od ostatných fyzických a právnických osôb (mimo odpisovaného dlhodobého majetku) sa účtujú na účet 648. Podľa mňa je účtovanie v príspevku Maji v súlade s Postupmi PÚ.

máš ty recht s tým 413 tak potom teda súhlasím :)...neviem ja som si dary vždy spájal s týmto účtom...ale hm nevedel som že len spoločníci :)
Maji
04.07.07,06:11
Ďakujem vám všetkým za radu. Odvádzať DPH z daru mi nedávalo logiku, ale keď mi to povedala kočka, ktorá účtuje v účtovnej spoločnosti a ešte pod dohľadom auditora, tak vo mne vyvolala pochybnosti, či som postupovala správne ja a preto som chcela vedieť ešte iný názor .
Všetkým vám veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.