Tánička
03.07.07,11:23
Môže si SZČO vyplatiť diety (stravné a vreckové) v SKK, ak služobná cesta bola v Čechách? Alebo môže si časť vyplatiť v CZK a časť v SKK?
ZuzanaP
03.07.07,11:27
Cesťák urobí v CZK, preráta kurzom na SKK, zaúčtuje. Ak má peniaze vo valutovej pokladni CZK, tak si ich môže vyplatiť.
Chobot
03.07.07,11:29
Môže si SZČO vyplatiť diety (stravné a vreckové) v SKK, ak služobná cesta bola v Čechách? Alebo môže si časť vyplatiť v CZK a časť v SKK?

Pre SC v ČR sú stanovené náhrady v CZK. Teda SZČO si môže uplatniť také náhrady, ako určuje vyhláška, t.j. 600 CZK + vreckové na každý deň podľa trvania cesty. Pred cestou si nemusí brať zálohu a po skončení cesty urobí vyúčtovanie, kde výplatu náhrad môže prepočítať na SKK. teda ak mu vyjde nárok napr. 1600 CZK, on si to môže v deň zúčtovania prepočítať na SKK a tie zaúčtuje. Výšku náhrad ale musí najrpv počítať v CZK.

Pomohlo to?
Fany
03.07.07,11:50
Je SZČO a pracuje sústavne pre iného podnikateľa v ČR, za svoju prácu vystavuje faktúry. Čo všetko si môže odrátať z daní? Cestovné, ubytovanie, stravné...? Môže si kupovať a používať české stravné lístky?
Chobot
03.07.07,11:59
Je SZČO a pracuje sústavne pre iného podnikateľa v ČR, za svoju prácu vystavuje faktúry. Čo všetko si môže odrátať z daní? Cestovné, ubytovanie, stravné...?

Áno, to všetko plus ostatné nevyhnutné vedľajšie náklady (uvedie ich na vyučtovaní zo služobnej cesty).


Môže si kupovať a používať české stravné lístky?

Nie, na stravovanie mu slúži nárok stravného, ktoré je stanovené v mene príslušnej krajiny.
Tánička
03.07.07,13:26
Pre SC v ČR sú stanovené náhrady v CZK. Teda SZČO si môže uplatniť také náhrady, ako určuje vyhláška, t.j. 600 CZK + vreckové na každý deň podľa trvania cesty. Pred cestou si nemusí brať zálohu a po skončení cesty urobí vyúčtovanie, kde výplatu náhrad môže prepočítať na SKK. teda ak mu vyjde nárok napr. 1600 CZK, on si to môže v deň zúčtovania prepočítať na SKK a tie zaúčtuje. Výšku náhrad ale musí najrpv počítať v CZK.

Pomohlo to?

Vyššie uvedené mi je jasné, ale môže si fyzicky vyplatiť SKK? Ktorý § v zákone o cestovných náhradách to rieši? Našla som § 36 odst. 7, ale spomínajú to len v zmysle preddavku. Platí to aj pre celkové vyúčtovanie?
Chobot
03.07.07,13:54
Vyššie uvedené mi je jasné, ale môže si fyzicky vyplatiť SKK? Ktorý § v zákone o cestovných náhradách to rieši? Našla som § 36 odst. 7, ale spomínajú to len v zmysle preddavku. Platí to aj pre celkové vyúčtovanie?

Treba rozlíšiť medzi zálohou a vyúčtovaním. O zálohe pojednáva § 36 ods. 1 a 2, pre ZSC je podstatný ods. 2:

"(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste preddavok v cudzej mene v rozsahu a v sume podľa predpokladaného času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty. Preddavok v cudzej mene alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj formou cestovného šeku, zapožičaním medzinárodnej bankovej platobnej karty zamestnávateľa alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene. 20) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej cudzej mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. Výška preddavku na stravné sa určí prepočtom hodnoty stravného v slovenskej mene na dohodnutú cudziu menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska 20a) platného v deň určenia sumy preddavku."

Ako som zvýraznil, vždy sa preddavok poskytuje v cudzej mene, zákon neumožňuje poskytnúť preddavok v SKK. Myslím, že nič by sa nestalo, keby si to vyplatil v SKK, ale nie je to v súlade so zákonom 283/2002.

Naopak, pri vyúčtovaní, o ktorom hovorí § 36 os. 6:

"(6) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako sú nároky zamestnanca, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ túto sumu alebo jej časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene."

zákon umožňuje vyplatiť aj slovenskú menu. Nech ťa nemätie, že píšu o rozdiele preddavku a nároku, lebo rozdiel je aj keď je preddavok 0,-.

Ale napadá mi, že ide o SZČO, tak na neho neplatia úplne všetky ustanovenia tohto zákona, lebo on si uplatňuje náklady na SC podľa zákona o dani z príjmov. Ale v zákone o cest. náhradách je to takto.
Tánička
03.07.07,15:03
Treba rozlíšiť medzi zálohou a vyúčtovaním. O zálohe pojednáva § 36 ods. 1 a 2, pre ZSC je podstatný ods. 2:

"(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste preddavok v cudzej mene v rozsahu a v sume podľa predpokladaného času trvania a podmienok zahraničnej pracovnej cesty. Preddavok v cudzej mene alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj formou cestovného šeku, zapožičaním medzinárodnej bankovej platobnej karty zamestnávateľa alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene. 20) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej cudzej mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. Výška preddavku na stravné sa určí prepočtom hodnoty stravného v slovenskej mene na dohodnutú cudziu menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska 20a) platného v deň určenia sumy preddavku."

Ako som zvýraznil, vždy sa preddavok poskytuje v cudzej mene, zákon neumožňuje poskytnúť preddavok v SKK. Myslím, že nič by sa nestalo, keby si to vyplatil v SKK, ale nie je to v súlade so zákonom 283/2002.

Naopak, pri vyúčtovaní, o ktorom hovorí § 36 os. 6:

"(6) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako sú nároky zamestnanca, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ túto sumu alebo jej časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene."

zákon umožňuje vyplatiť aj slovenskú menu. Nech ťa nemätie, že píšu o rozdiele preddavku a nároku, lebo rozdiel je aj keď je preddavok 0,-.

Ale napadá mi, že ide o SZČO, tak na neho neplatia úplne všetky ustanovenia tohto zákona, lebo on si uplatňuje náklady na SC podľa zákona o dani z príjmov. Ale v zákone o cest. náhradách je to takto.


Ďakujem za rýchlu odpoveď.