veronica
03.07.07,17:11
Ahojte poraďáci,

vie mi prosím niekto z Vás poradiť ohľadom DPH-čky - tretie krajiny.

Sme platcami DPH a dodávame tovar (parfémy) - GHANA dodávame ho fyzickej osobe neregistrovanej v GHANE.

Ako máme vystaviť faktúru?
Môžeme si "zákazníčka" uplatňovať "vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru" podľa paragrafu 59 o dani z pridanej hodnoty? A ak áno my sme jej povinný DPH-čku vrátiť a potom ako to bude vyzerať s DPH-čkou u nás? Kde v daňovom priznaní ju uvedieme?

A čo v prípade ak by sa registrovala v GHANE a bola by podnikateľkou a teda aj platkyňou DPH, čo by to potom znamenalo pre nás?
A ako by to vyzeralo s DPH?

Potrebovala by som len ujasniť, kedy si môžeme a kedy si nemôžeme uplatňovať DPH.čku.
Ako ste si všmli mám v tom ale poriadny hokej :(.
:(
rickman
03.07.07,19:38
K tym dalsim otazkam by som sa nevyjadroval, ale k tej prvej:
fyzicka osoba nepodnikatel v Ghane - je to to iste, ako keby prisiel on na Slovensko a kupil si tie parfemy. Takto mu pridu postou. Aj tak nikto nebude skumat, ci prisiel, vyplatil ich a nechal si ich zaslat, alebo sa to cele uskutocnilo nadialku.

Alebo nie? :)
veronica
04.07.07,21:09
Prosím, nikto z Vás s tým, nemá skúsenosť?

:mee:
liba2
05.07.07,00:49
Prečítaj si.
Územie tretieho štátu sú krajiny mimo Europskej únie.

Zákon o DPH § 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

(2) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie.

(3) Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Platiteľ musí mať k dispozícii písomné colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru.

(4) Oslobodené od dane je dodanie tovaru v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu6) v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia, prípadne opustia s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri takom medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, územie spoločenstva. Tovar oslobodený od dane smie byť predaný týmto osobám až po overení, že ich cieľové letisko alebo cieľový prístav je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu alebo plavby, cieľové letisko alebo prístav kupujúceho, obchodný názov tovaru a cena tovaru.

(5) Oslobodené od dane sú spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku, ktorý bol dovezený z územia tretieho štátu alebo nadobudnutý na účely vykonania takých spracovateľských operácií v tuzemsku a ktorý je odoslaný alebo prepravený z územia Európskych spoločenstiev osobou, ktorá tieto služby dodala, alebo na jej účet alebo zákazníkom, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, alebo na jeho účet.

(6) Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2.

(7) Oslobodené od dane je dodanie pohonných látok a potravín na zásobenie plavidiel

a) používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť,
b) používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov,
c) vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska.

(8) Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel podľa odseku 7 písm. a) a b), dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami.

(9) Oslobodené od dane je dodanie pohonných látok a potravín na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

(10) Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad.

(11) Oslobodené od dane je dodanie zlata centrálnym bankám.

(12) Oslobodené od dane je obstaranie dodania tovarov a služieb podľa odsekov 1 až 11, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby, a ďalej je oslobodené od dane obstaranie tovarov a služieb uskutočnené mimo územia Európskych spoločenstiev, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obstaranie služieb cestovného ruchu, ktoré sú dodané v inom členskom štáte.
liba2
05.07.07,00:51
Nerob si ťažkú hlavu. Ak má niekto dôvody uplatňovať si DPH na vrátenie od SR, tak túto daň požaduje od DÚ a nie od dodávateľa tovaru.
Veronika Gabrielova
05.07.07,15:58
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
misomiso
05.07.07,16:41
Je to trocha inak. Vyvoz do krajin mimo EU je VZDY oslobodeny od DPH, nezavisle na tom, kto je odberatelom, aku ma alebo nema registraciu (podnikatel, sukr. osoba). Vy predavate bez DPH. Na fakture by mal byt text: oslobodene od DPH podla paragr.. a.t.d. teraz nemam pri sebe ten zakon.)

Problem je iba v tom, ze vy musite dokazat ze tovar naozaj opustil EU a jediny doklad, ktoru DU uznava je JCD.
Melnick
15.10.09,20:43
Pri hľadaní niečoho celkom iného som natrafila na toto:

http://www.uctovnik.sk/skolenie/Nove_pojmy_v_DPH.doc

Rozhodla som sa pricapiť to sem aj keď link a aj téma sú poriadne staré. No jeden nikdy nevie .....................:)

Možnože pre začínajúceho účtovníka to bude celkom dobrá pomôcka.:o