Dajanka
03.07.07,18:08
Ahojte, sme firma ktorá nakupuje a predáva nové motocykle nakúpené z EÚ, sme platci DPH. Zákazník z ČR, ktorý nieje PO ani FO si chce kúpiť motocykel v predajni. Doklad mu vystavíme s DPH, on tvrdí, že DPH odvedie v ČR. Prosím poradiť.
betka
03.07.07,18:43
(11) Dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je

a) pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7, 2 kW určené na prepravu osôb a nákladov,
b) plavidlo dlhšie ako 7, 5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej od dane podľa § 47 ods. 8,
c) lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou lietadla oslobodeného od dane podľa § 47 ods. 10.

(12) Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je

a) pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
b) plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
c) lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Fa pri dodaní tovaru do iného ČŠ:
(4) Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je povinná vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od dodania nového dopravného prostriedku alebo odo dňa prijatia platby za nový dopravný prostriedok, ak bola platba prijatá pred dodaním nového dopravného prostriedku. Faktúra musí obsahovať náležitosti primerane podľa odseku 2 a údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12.

Každá osoba, kt. dodá nový dopravný prostriedok je povinná vyhotoviť FA najneskôr do 15 dní. Na Fa je uvedený odkaz na 43/2 podľa kt. sa uplatňuej oslobodenie.
Jana Acsová
04.07.07,07:57
Ahojte, sme firma ktorá nakupuje a predáva nové motocykle nakúpené z EÚ, sme platci DPH. Zákazník z ČR, ktorý nieje PO ani FO si chce kúpiť motocykel v predajni. Doklad mu vystavíme s DPH, on tvrdí, že DPH odvedie v ČR. Prosím poradiť.
Ak plníte:


- pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7, 2 kW určené na prepravu osôb a nákladov,
- pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky...

postačuje, aby Váš zákazník bol z iného členského štátu a vystavujete faktúru s uplatnením oslobodenia. Viac napr. aj tu:
http://www.porada.sk/t16443-automobil-vo-vzahu-k-dph--teoreticke-vychodiska.html
... prípadne v súvisiacich témach.
Dajanka
04.07.07,12:57
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.Dajanka