JanaSc
03.07.07,22:32
Prosím o radu. PO- platca dane DPH na Slovensku fakturuje nemeckej firme službu - inžinierske práce/ projekty, technická príprava a zabezpečovanie dodávok / na stavbe na území mimo EU. Fyzicky túto prácu vykonáva mimo EU. Je toto oslobodené od DPH? Podľa ktorého § ? Vstupuje to do niektorého riadku v daňovom priznaní DPH ? Vopred ďakujem za radu
Jana Acsová
04.07.07,07:50
Prosím o radu. PO- platca dane DPH na Slovensku fakturuje nemeckej firme službu - inžinierske práce/ projekty, technická príprava a zabezpečovanie dodávok / na stavbe na území mimo EU. Fyzicky túto prácu vykonáva mimo EU. Je toto oslobodené od DPH? Nie je. Len to nie je predmetom dane na Slovensku.
Vstupuje to do niektorého riadku v daňovom priznaní DPH ? Nevstupuje. A prečo? Lebo miestom dodania je ... a tu vzniká otázka. Ak by sa jednalo o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, tak miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Tu je potrebné poznať presnú špecifikáciu služby. Ak sa viaže k nehnuteľnosti, vzťahuje sa na Vás zákon platný v krajine, kde sa nehnuteľnosť nachádza.