Jarmila.D
04.07.07,12:23
Obstarávacia cena - istina 1 600 tis. sk.
Kúpna cena po ukončení leasingu 1000,-- sk.
Zaradiť do majetku v hodnnote 1601 tis. sk a odpisovať, alebo v hodnote istiny?
Ďakujem
Anja111
04.07.07,12:27
Obstarávacia cena - istina 1 600 tis. sk.
Kúpna cena po ukončení leasingu 1000,-- sk.
Zaradiť do majetku v hodnnote 1601 tis. sk a odpisovať, alebo v hodnote istiny?
Ďakujem
Majetok zaradíš v hodnote istiny + kúpna cena + spracovateľský poplatok...
Jana Acsová
04.07.07,12:54
Obstarávacia cena - istina 1 600 tis. sk.
Kúpna cena po ukončení leasingu 1000,-- sk. Overte si ešte, či suma 1000,00 Sk nie je premietnutá do výšky istiny, t.j. do celkovej sumy dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné výnosy prenajímateľa pri zahájení prenájmu.