zpaul
04.07.07,13:48
Firma zakúpila auto v polovici apríla. Ako vypočítať odpisy? Auto v 1.odpisovej skupine, teda sa bude odpisovať 4 roky. Ale ako vyrátať rok 2007, keď nie je celý? Chceli by sme rovnomerný odpis účtovaný mesačne. Ďakujem krásne.
Monika Kováčová
04.07.07,13:51
mesačný odpis účtovný vypočítaš: obstarávacia cena : 48 mesiacov.
Tento odpis účtuješ mesačne, t.j. prvý krát v 4/2007.
Tweety
04.07.07,13:51
V 1 OS je ročný daňový odpis 1/4 VC. Účtovný odpis začína mesiacom zaradenia.
Monika Kováčová
04.07.07,13:52
áno, ale ročný myslíš Tweety daňový, že?

zpaul, bližšie o otázkach účtovných a daňových odpisov pozri toto: http://www.porada.sk/t50800-odpisy.html?highlight=%FA%E8tovn%E9+odpisy