Kristina27
04.07.07,10:58
V daňovom priznaní DPH
v riadku Dodanie tovaru a služieb bez možnosti odpočítania dane
/konkrétne podľa § 39 finančné služby/
musím uvádzať aj pripísané kreditné úroky z bežných účtov, ktoré má SRO vedené v banke?
Tweety
04.07.07,10:59
Nie, tie neuvádzame.
Kristina27
04.07.07,11:24
Takže tie kreditné úroky neuvázame ani pri ročnom prepočte DPH koeficientom v menovateli?

Ďakujem.
Anja111
04.07.07,11:54
Takže tie kreditné úroky neuvázame ani pri ročnom prepočte DPH koeficientom v menovateli?

Ďakujem.
Nie, neuvádzaš.