bezradná
04.07.07,14:39
Ahojte, chcem sa len uistiť či uvažujem správne:
Organizácia nezaložená na podnikanie, neplatiteľ DPH nadobúda jednorázovo tovar z členského štátu EU - z Poľska. Uvažujem správne, že dodávateľ - platiteľ DPH bude fakturovať predaj tovaru s DPH -poľskou?
Hodnota nadobudnutého tovaru nedosahuje výšku 420000,- Sk,takže nadobúdateľ nemá povinnosť registrácie za platcu DPH na Slovensku?!
Iný variant ma nenapadá, prehliadla som niečo?
Doviezť(Nadobudnúť) tovar ako oslobodený a samozdaniť nie je možné, lebo odberateľ nie je platcom DPH. A registrovať sa za platcu DPH kvôli jednému nákupu z ČŠ EU nemá význam, keď organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť. Viete niekto poradiť iný spôsob riešenia?:confused:
betka
04.07.07,18:42
§ 7 Z DPH
(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk.

(2) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 420 000 Sk.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň

Ak nakúpite tovar za sumu viac ako 420 tis, alebo ak menej a ste zaregistrovaný..
To znamená, že Vám bude dodavateľ FA bez DPH, miestom dodania bude teda Slovensko a vy zaplatíte daň na Slovensku so Slov. DPH 19%-t.j. ste osobou povnnou platiť dań správcovi dane, robíte DP,
V tomto prípade nemáte nárok na odpočítanie DPH na Slovensku, pretože ste neplátca a preto bude DPH súčasťou Vašich daňových výdavkov.

Ak by ste si chceli odpočítavať DPH, môžete podať žiadosť o registráciu-dobrovoľnú podľa par. 4 z DPH. Vtedy by ste mohli robiť samozdanenie. Toto DPH už nebude súčasťou Vašich daňových výdavkov.

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na zdaniteľnú osobu, kt. nie je platiteľom DPH. Ste osoba, kt. kupujete tovar z iných ČŠ, tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska a hodnota nakúpených tovarov a služieb dosiahla zákonom stanovenú hranicu podľa par.7 DPH.
Ide o zdaniteľnú osobu, kt. nedosiahla zákonom stanovený obrat na registráciu za platiteľa dane (1.5 mil), a ani sa dobrovoľne neregistrovala za platiteľa dane.-je zdaniteľnou osobou, ale nie je platiteľom dane.

Osoby, kt. sú povinné požiadať o registráciu pre daň podľa par.7 sa nestanú platitemi dane, t.j. nemajú právo na odpočítanie dane, ale majú povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného ČŠ.
Pred dosiahnutím hodnoty 420 tis. (hodnota tovarov dosiahne hranicu 420 tis v kalendárnom roku) Vám vzniká povinnosť tejto registrácie. DU VAm pridelí identif. Číslo pre dan, kt. budete používať pri objednávaní tovarov z týchto ČŠ. Dodavateľ Vám bude Fa bez dane, a dan sa prizná a zaplatí na Slovensku. SSte povinný podávať DP a platiť daň.

O registráciu môžete požiadať aj pred dosiahnutím obratu.

Právo na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov slovenský podnikateľ nemôže uplatňovať, nie je klasickým platiteľom DPH, je iba registrovaný pre platenie DPH z nadobudnutia.
tovary kúpené v iných ČŠ po registrácii pre daň sú u neho zdanené –( zaplatil daň DU) obdobne ako sú zdanené tovary, kt. kupuje na Slovensku s daňou. Avšak neodvádza daň z tovarov a služieb, kt. podnikateľ dodáva, lebo nie je platiteľom.

Čo vlastne vyplýva z registrácie?
Ak som nie zaregistrovaný a nedosiahnem hranicu 420 tis. Sk, Poliak mi FA s DPH, pričom DPH ostáva Poliakom, ak som registrovaná DPH, Poliak mi FA bez DPH, DPH sa platí na Slovensku.

Iný spôsob riešenia? Chápete podstatu Vášho problému správne.
bezradná
04.07.07,18:59
Betka, veľmi pekne ďakujem. Pridala by som aj bodík, ale nedovolí mi to systém. :mee:
Ja som tiež takto rozmýšľala, ale nebola som si na 100% istá, tak som sa chcela "poistiť" názorom odborníkov.
zuzu247
09.10.07,15:11
Som asi trochen nechápavá, ale s týmto nemám absolútne žiadne skúsenosti:
SZČO - neplatiteľ DPH chce tovar nakúpený v SR dodávať do obchodov v EU. Registrovať, neregistrovať, aby to bolo čo najvýhodnejšie? Ďakujem moc.
martina 11
22.11.07,12:46
Po registrácii za zdaniteľnú osobu DPH, neplatca DPH - čiže po prekročení nákupu z ČŠ EU 420 000,-, aké je zdaňovacie obdobie? Musím podať DP každý mesiac, alebo štvrťročne?
vikinka
22.11.07,12:52
Podľa toho aké si určil v žiadosti o registráciu,pozri § 77 zák.o DPH.
martina 11
22.11.07,13:01
Takže ak nepresiahol obrat 10 mil. môže aj štvrťročne? Ja som myslela, že to platí len pre platiteľov, pretože o zdaniteľných osobách sa tam nič nepíše.
martina 11
23.11.07,10:16
Našla som v poradcovi 10/2006 na str. 143, 4.odsek, že DP je potrebné podať každý mesiac. Neviete mi to niekto odobriť aj na tento rok? Je to síce len v komentári, ale teraz neviem.
jacekova
04.12.07,08:17
a ako často treba podávať výkaz k DPH? vie mi niekto poradiť? mesačne, štvrťročne al. do niekolkých dní? dakujem
cloe
04.12.07,08:27
a ako často treba podávať výkaz k DPH? vie mi niekto poradiť? mesačne, štvrťročne al. do niekolkých dní? dakujem

Ak myslíš Súhrnný výkaz DPH, podáva sa štvrťročne ale len v prípade, ak si v príslušnom štvrťroku uskutočnila dodanie do iného členského štátu. Ak sa neuskutočnilo dodanie, nulový výkaz sa nedáva. Termín na podanie je rovnaký ako pri DP DPH.
Anja111
06.12.07,12:57
a ako často treba podávať výkaz k DPH? vie mi niekto poradiť? mesačne, štvrťročne al. do niekolkých dní? dakujem
Podľa § 78, odst. 3 - mesačne, t.j. do 25. nasledujúci mesiac po nadobudnutí tovaru a v tomto termíne treba DPH aj uhradiť...
jacekova
14.12.07,08:53
Podľa § 78, odst. 3 - mesačne, t.j. do 25. nasledujúci mesiac po nadobudnutí tovaru a v tomto termíne treba DPH aj uhradiť...

dakujem. pomohlo mi to. ale do ktoreho riadku to ide v DP? dľa §11 /riadok 7 a 8/ alebo dľa §69 /riadok 9 a 10/???

práve sa to snažím vyplniť a neviem sa rozhodnuť. ide o nadobudnutie tovaru z EU v tuzemsku (osoba je neplatiteľ registrovaný dľa §7 ako nadobudateľ). dakujem.
Anja111
14.12.07,09:15
dakujem. pomohlo mi to. ale do ktoreho riadku to ide v DP? dľa §11 /riadok 7 a 8/ alebo dľa §69 /riadok 9 a 10/???

práve sa to snažím vyplniť a neviem sa rozhodnuť. ide o nadobudnutie tovaru z EU v tuzemsku (osoba je neplatiteľ registrovaný dľa §7 ako nadobudateľ). dakujem.
Do DP ide súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných ČŠ podľa § 11 a 11a) do r. 07 a 19% DPH do r. 08...
nika.sum
28.03.08,11:18
Ahoj. SZCO - neplatca DPH, nakupil tovar na fa z Ciech, dodavatel mu aj napriek tomu ze mu oznamil ze nie je platca DPH, vystavil fa za tovar bez DPH. Celkovy nakup do 2.000,-. Je to len problem ceskeho dodavatela alebo aj SZCO na Slovensku?
nika.sum
28.03.08,17:39
poradi mi niekto prosim?
jaja99
25.08.08,21:45
Mám tuzemskú firmu - FO vedie JÚ, ktorá nie je platiteľom DPH v SR, ale je registrovaná ako nadobúdateľ tovarov z IČŠ. Tzn, že pri každom nákupe v EU sa preukáže svojím IČ DPH (biela kartička, nie ružová) a dodávatelia mu predajú bez DPH. Potom podá DP v SR a zaplatí 19% z nákupu.
Okrem toho firma zaplatila reklamu na google - firma z ČR účtovala službu bez DPH a my sme odviedli na výstupe za službu tu v SR - podobne ako pri tovare len iný riadok DP.
Mám 2 otázky:
1/ ako zaúčtovať DPH z tovaru pri úhrade daňovému úradu
2/ ako zaúčtovať DPH zo služieb pri úhrade daňovému úradu

vďaka