AdrianaA
04.07.07,14:48
Spoločnosť od roku 2002 umoruje stratu. 1/5 každý rok. V roku 2004 kúpila osobné auto na leasing. Auto na leasing musím evidovať v knihe dlhodobého majetku a odpisovať ho. Mohla som toto auto považovať za preinvestovanie straty.
Anja111
04.07.07,15:02
Spoločnosť od roku 2002 umoruje stratu. 1/5 každý rok. V roku 2004 kúpila osobné auto na leasing. Auto na leasing musím evidovať v knihe dlhodobého majetku a odpisovať ho. Mohla som toto auto považovať za preinvestovanie straty.
Áno, môžeš. Je to odpisovaný majetok...
AdrianaA
04.07.07,15:21
Mňa ešte zaujíma jedna vec. Tá strata bola 100.000,- . Takže každý rok 20.000,- umorujem. Až do roku 2006. V roku 2004,5,6 ešte musím splniť podmienku výšky DZ nad 150.000,-.
Okrem toho auta v roku 2004 firma nekúpila žiadny HIM, ktorý by odpisovala. Môžem toto auto nadobudnuté v roku 2004 považovať aj za preinvestovanie umorenej straty v roku 2005 a 2006. Teda, či môžem dopredu obstarať HIM aj na prípadné pomerné časti odpočtu straty v nasledujúcich obdobiach ?:cool:
Anja111
04.07.07,15:28
Mňa ešte zaujíma jedna vec. Tá strata bola 100.000,- . Takže každý rok 20.000,- umorujem. Až do roku 2006. V roku 2004,5,6 ešte musím splniť podmienku výšky DZ nad 150.000,-.
Okrem toho auta v roku 2004 firma nekúpila žiadny HIM, ktorý by odpisovala. Môžem toto auto nadobudnuté v roku 2004 považovať aj za preinvestovanie umorenej straty v roku 2005 a 2006. Teda, či môžem dopredu obstarať HIM aj na prípadné pomerné časti odpočtu straty v nasledujúcich obdobiach ?:cool:
Áno, môžeš. Predpokladám, že odpisovaná istina auta je vyššia, ako strata (100 tis. Sk). A podmienku DZ nad 150 tis. Sk v posledných troch rokoch musíš splniť tiež.
AdrianaA
06.07.07,07:17
Ja som to aj tak urobila, teda, že som to pokladala za preinvestovanie budúcich umorovaní straty. Vychádzala som z vysvetlenia z Poradcu z roku 2/2005, kde je o umorovaní straty niekoľko strán. Tento týždeň sme ale dostali DUPP 11-12/2007 a na str. 342 je otázka : Preinvestovanie straty a tam sa píše :
" do preinvestovanej sumy možno započítať majetok obstaraný počnúc prvým dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatnil odpočet straty, tj. pri odpočte straty v roku 2004 v priznaní podanom k 31.03.2005 je tento termín od 1.1.2005...."
Takže podľa tohto som usúdila, že som to urobila zle. Teda nemala som to auto považovať za preinvestovanie budúcich umorovaní.

Máš k tej svojej odpovedi aj nejaký podklad, nap. z DU alebo z nejakej publikácie ?
Anja111
06.07.07,09:18
Ja som to aj tak urobila, teda, že som to pokladala za preinvestovanie budúcich umorovaní straty. Vychádzala som z vysvetlenia z Poradcu z roku 2/2005, kde je o umorovaní straty niekoľko strán. Tento týždeň sme ale dostali DUPP 11-12/2007 a na str. 342 je otázka : Preinvestovanie straty a tam sa píše :
" do preinvestovanej sumy možno započítať majetok obstaraný počnúc prvým dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatnil odpočet straty, tj. pri odpočte straty v roku 2004 v priznaní podanom k 31.03.2005 je tento termín od 1.1.2005...."
Takže podľa tohto som usúdila, že som to urobila zle. Teda nemala som to auto považovať za preinvestovanie budúcich umorovaní.

Máš k tej svojej odpovedi aj nejaký podklad, nap. z DU alebo z nejakej publikácie ?

Teraz si ma riadne zaskočila... Svoje presvedčenie som čerpala z tých istých zdrojov ako ty. Okrem toho som sa na to pýtala na seminári daňového poradcu, ktorý mi to tiež potvrdil. Ale keď som si teraz prečítala odpoveď v najnovšom DUPP, tak som zneistela... Pre vlastné uspokojenie som hneď napísala dotaz na DR SR. Keď dostanem od nich nejaké usmernenie, určite ho tu hneď zverejním.
AdrianaA
06.07.07,09:29
:)):--- ja som tiež posielala dotaz na DR SR. Pre istotu. Takže si potom môžeme porovnať odpovede;) .
Anja111
06.07.07,09:33
:)):--- ja som tiež posielala dotaz na DR SR. Pre istotu. Takže si potom môžeme porovnať odpovede;) .
Budem rada...
Anja111
06.09.07,11:51
Ešte pred dvomi mesiacmi som posielala na DR SR svoju otázku a hoci som ju aj urgovala, doteraz som odpoveď nedostala. Žeby v tom nemali jasno ani oni? Alebo má niekto z Poraďákov čerstvejšie informácie?
AdrianaA
06.09.07,12:26
Ja som dostala odpoveď až teraz 4.9. . Prikladám ju. Neodpovedali mi ale na druhú otázku a to som hlavne chcela.
Anja111
06.09.07,12:33
Ja som dostala odpoveď až teraz 4.9. . Prikladám ju. Neodpovedali mi ale na druhú otázku a to som hlavne chcela.
No, fajn... Takže som to asi dobre vystihla: "ani oni v tom nemajú jasno". Tebe túto odpoveď vynechali a mne neodpovedali vôbec... Super. A čo teraz?
AdrianaA
06.09.07,12:50
Rok 2002 a 2003 mám preinvestovaný, rok 2004 som neumorovala a v roku 2005 len 12000,- a v roku 2006 sa rozhodol klient tiež neumoriť aj keď mohol. Takže ma trápi len 12.000,- Sk a má sa to preinvestovať do konca 2008. Možno dovtedy bude v tom jasno alebo možno ešte nejasnejšie, kto vie. Dúfam, že aj tebe príde odpoveď. Potom ju pripni. Som zvedavá.
Anja111
06.09.07,13:04
Rok 2002 a 2003 mám preinvestovaný, rok 2004 som neumorovala a v roku 2005 len 12000,- a v roku 2006 sa rozhodol klient tiež neumoriť aj keď mohol. Takže ma trápi len 12.000,- Sk a má sa to preinvestovať do konca 2008. Možno dovtedy bude v tom jasno alebo možno ešte nejasnejšie, kto vie. Dúfam, že aj tebe príde odpoveď. Potom ju pripni. Som zvedavá.
Ak neuznajú preinvestovanie z roku 2005 aj na uplatnenú stratu v roku 2006 a 2007, tak môj klient musí ešte preinvestovať do roku 2009 a 2010 á 62 tis. Sk/ročne. A to sa mu páčiť nebude... Zostáva mi teda len naďalej pátrať, aby som ho mohla včas informovať. Samozrejme, každú novú informáciu tu zverejním...
Anja111
07.09.07,13:37
Tak, už som spokojná...
Práve som dostala odpoveď z DR SR.
Pripájam:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V súlade s ustanovením § 52 ods.8 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2004 /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/ daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa doterajších predpisov ( t. j. podľa § 34 zákona č.366/1999 Z. z.).
Ak daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2002 daňovú stratu, ktorú začal odpočítavať podľa § 34 zákona č.366/1999 Z. z., aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach je povinný dodržať podmienky stanovené cit. ustanovením, a to okrem iného aj podmienku povinného preinvestovania na obstaranie hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia , v ktorom uplatnil odpočet pomernej časti straty.
Podľa uvedeného znenia zákona o daniach z príjmov do preinvestovanej sumy odpočítavanej straty je možné započítať majetok obstaraný počnúc prvým dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatnil odpočet pomernej časti straty, pričom za splnenie podmienky preinvestovania sa považuje aj prípad, ak sa počas odpočítavania daňovej straty dopredu obstará HIM vyššej hodnoty ako je 1/5 odpočítavanej straty, tzn. ak sa HIM obstará aj vo výške budúcich odpočítavaných pätín straty.

Váš dopyt:
Dobrý deň!
SZČO si uplatňuje každoročne 1/5 straty z roku 2002, ktorá bola v celkovej výške 400 tis. Sk.
V roku 2005 kúpil nehnuteľnosť, ktorú zaradil do obchodného majetku, v hodnote 800 tis. Sk.
Môže týmto považovať horeuvedenú stratu za preinvestovanú?
Vopred ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom.
koňo
07.09.07,14:24
Zákon nehovorí o tom, že sa musí preinvestovať každý rok čiastka umorovanej straty. Celkovú stratu treba preinvestovať najneskôr do 3. roku po jej vzniku.
Ak bola strata 400 tis. Sk a v treťom roku sa kúpila nehnuteľnosť za 800 tis., Sk, potom je všetko vybavené. Odporúčam napísať daňovému úradu list, v ktorom sa preukáže splnenie povinnosti investovania (aby nedostali chuť prísť to preveriť).