saskia26
04.07.07,14:57
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v roku 2006. Od marca 2007 je na rodičovskej dovolenke. Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Od septembra nastupuje na účtovnícky kurz, ktorý sa jej rozhodol zaplatiť zamestnávateľ. Ako a či bude posudzovaná hodnota kurzu pre zamestnanca?
Anja111
04.07.07,15:21
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v roku 2006. Od marca 2007 je na rodičovskej dovolenke. Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Od septembra nastupuje na účtovnícky kurz, ktorý sa jej rozhodol zaplatiť zamestnávateľ. Ako a či bude posudzovaná hodnota kurzu pre zamestnanca?
V tomto prípade by mala byť hodnota kurzu len zamestnávateľovou záležitosťou a zamestnanca by sa, po finančnej stránke, nemala týkať.