osh
04.07.07,14:58
Môže sa "školné na skupinu B" /presne citujem z faktúry/ vystavené Autoškolou, vo firme zaoberajúcou sa strážením objektov považovať za daňový náklad?
AHA
04.07.07,15:05
Ak budete vedieť preukázať, že zamestnanec pre výkon zamestnania takéto vodické oprávnenie potrebuje tak áno.