ivti
04.07.07,17:06
Prosím vás ako sa účtuje v JU predaj dlhodobého hmotného majetku ešte počas jeho odpisovania?A akým spôsobom sa to má zaznačiť do inventárnej karty?Ďakujem.
Zita5
04.07.07,17:24
V inventárnej karte poznačíš vyradenie z dôvodu predaja - dátum predaja
a ostatné je tu v linku

http://www.porada.sk/t21300-predaj-odpisovaneho-majetku.html?highlight=Predaj+odpisovan%E9ho+majet ku