adenka
05.07.07,10:31
Účtujem v PÚ, v programe, ktorý mi neumožňuje účtovať aj v cudzej
aj v našej mene. A samozrejme musí byť učto vedené v SKK. Budem účtovať správne keď prepočítam bločky trebárs v CZK na SKK v deň keď sa pracovník vyúčtováva v pokladni? Lebo keby som účtovala v CZK
tak mi do nákladu pôjde zlá suma.
A čo sa týka bankového účtu, mám použiť kurz tej banky alebo tiež
kurz NBS? ďakujem, veľmi mi pomôžete:)
betka
05.07.07,11:15
Valutova pokladnica: stav a pohyb účtujeme na účte 211, kt. sa musí viesť oddelene v analytickej evidencii za každú cudziu menu, pričom UJ súbežne v cudzej menee aj v slovenskej mene.

Vznikajú kurzové rozdielyy v UJ, kt. sú z ocenenia zostatku valút v CZK v pokladničnej knihe na konci roka k 31.12 kurzom NBS.
Kurzový rozdiel v priebeehu roka medzi kurzom KB a NBS už nevzniká, pretože UJ použije kurz , za kt. cudziu menu nakúpi.

1. Zaúčtovanie valút do valutovej pokladnice: 7000x1.320=9240 (211/261)
2. výdavok z korunovej pokladnice: (valuty boli prijaté do pokl. 9240)
(261/211)
3. poskytnutý preddavok zamestnancovi: 5000, CZK (335/211,1) dňa 1.7.
5000x1.330
4.vyúčtovanie 7.7. (5000x1.330=6650) D 335, kurzový rozdiel nevznikol
betka
05.07.07,11:17
adenka
05.07.07,19:20
ďakujem za odpoveď, ale neviem si predstaviť ako mám účtovať o oboch
menách keď mi to program neumožňuje???
...možno ešte niekto prispeje, kto takto účtuje
Orsz
05.07.07,19:22
ďakujem za odpoveď, ale neviem si predstaviť ako mám účtovať o oboch
menách keď mi to program neumožňuje???
...možno ešte niekto prispeje, kto takto účtuje

Asi to chce iný softvér - väčšina softvérov je na to vybavená.