igpi
05.07.07,12:36
Prosím Vás o informáciu ohľadom zavedenia majetku do účtovníctva spoločnosti.

Jedná sa o kúpu ojazdených vozidiel (individuálny dovoz, kúpa prostredníctvom autobazáru,...). Je potrebné pre ich zavedenie (prípadne odpísanie) do účtovníctva znalecký posudok vystavený súdnym znalcom, alebo je dostačujúci odporný posudok experta s popisom vozidla a určením jeho všeobecnej, trhovej hodnoty?

Ďakujem
Jana Acsová
05.07.07,12:44
Najskôr si ujasnime, sme v téme jednoduché účtovníctvo a uvádzate, že ste spoločnosť.

Jedná sa o kúpu ojazdených vozidiel (individuálny dovoz, kúpa prostredníctvom autobazáru,...). Je potrebné pre ich zavedenie (prípadne odpísanie) do účtovníctva znalecký posudok vystavený súdnym znalcom, alebo je dostačujúci odporný posudok experta s popisom vozidla a určením jeho všeobecnej, trhovej hodnoty?
Ja by som povedala, že žiadny posudok. Ani znalca ani odporný. Postačuje kúpna cena z autobazáru. Neviem presne, či Vám ide o toto. Ak ste autobazár a sami dovážate, rovnako máte kúpnu cenu. Žiadne posudky. Zrejme následne chcete kúpený automobil zaevidovať do obchodného majetku a odpisovať. V týchto intenciách je potrebné chápať odpoveď.

P.S.:
... neviem presne, čo sleduje odporný posudok, zrejme odporne vysokú cenu ... alebo iné? :)
igpi
07.07.07,13:05
O.K.
Tak otočme otázku o 180°. Kto by mohol mať z účtovného hľadiska záujem o "odporné" posudky?
Danila
07.07.07,14:03
O.K.
Tak otočme otázku o 180°. Kto by mohol mať z účtovného hľadiska záujem o "odporné" posudky?Odporné posudky? Už som to pootáčala zo všetkých strán. Aj som mrkla, či sme náhodou nezablúdili v téme preklepy.
Môžeš mi prosím vysvetliť tento pre mňa nový terminus technicus???:)
igpi
07.07.07,14:17
"Odporné" posudky mali byť správne uvedené ako ODBORNÉ. Kôň má štyri nohy a ja len desať prstov...
Odborné posudky sú posudky s určením technickej a všeobecnej hodnoty, niečo ako znalecké posudky, len nie vystavené súdnym znalcom, ale napr. expertom.
Marianna01
08.07.07,22:55
Neviem síce, aký konkrétny odborný posudok máš na mysli, ale napr. sme nedávno riešili, čo s tým, keď v technickom preukaze chýba spotreba, príp. je skutočná spotreba iná, ako je v technickom. Potom sa situácia rieši expertom.

Ďalšia situácia môže nastať pri zaradení súkromného majetku do firemného, ak napr. nevieme zistiť obvyklú cenu. Obvyklá cena je tu tiež riešená, myslím, že vlani sme to dosť rozoberali.
rastom
09.07.07,07:35
Ja len podotknem: Aká otázka, taká odpoveď :)