palin
05.07.07,23:38
prosím o radu, ku ktorému dátumu počítať daň z motorového vozidla v prípade kúpy v priebehu roka. môj prípad je:
22.6. som kúpil jazdený ťahač s návesom na leasing
28.6. som ho prihlásil do evidencie - v OEV figuruje už moja firma ako majiteľ.
Čo sa týka využívania na podnikanie, zatiaľ som ešte nerealizoval žiadnu prepravu.
Otázka znie, kedy je začiatok daňovej povinnosti, a teda aj ku ktorému dátumu vypočítať výšku dane?
Zákon o dani z mot. vozidiel uvádza tieto možnosti, ktorú musím/môžem zvoliť?

§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť dane z motorových vozidiel
vzniká dňom
a) pridelenia evidenčného čísla, osobitného evidenčného čísla alebo zvláštneho evidenčného čísla,38) alebo
b) zápisu zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel,
alebo
c) začatia užívania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, alebo
d) začatia užívania vozidla, ak je daňovníkom osoba
podľa § 85 písm. b) a c).

Ďakujem za radu a ospravedlňujem sa za vloženie do sekcie DPH
Palo
Kazu
06.07.07,08:45
My sme kúpili do firmy dodávku 10. decembra a pre daň z motorových vozidiel som ho prihlásila od 1. 1. s tým, že až od tohto dátumu ho budeme využívať na podnikanie. Na DÚ ma iba upozornili, že za december si naň nemôžem uplatniť pohonné hmoty.
palin
06.07.07,11:36
Ďakujem za info. Na tie PHM som chcel tiež opýtať. Nákup PHM a DPH si teda môžem naň uplatňovať až od dátumu začiatku používania na podnikanie?
tish
06.07.07,11:45
Palin, ja si myslim, ze rozhodne uplatnovat nakup PHM az ked budes oficialne pouzivat MV na podnikanie. Logicky, nemozes jedno neplatit a druhe si uznat.
mandula
04.08.07,09:04
Palin, ešte by som upozornila na jednu vec: pokial tomu dobre rozumiem, návesovú jazdnú súpravu máš na leasing, čiže predpokladám, že platíš aj splátky, ale v prípade, že ju nepoužívaš na podnikanie, tak za tie mesiace si podľa môjho názoru nemôžeš uplatniť do výdavkov ani leasingový úrok, ani odpočet DPH, ani odpisy!!! Pozri § 26 ods. 9 posledná veta zákona o dani z príjmov - to pojednáva o odpisoch,aj § 49 ods. 2 prvá veta zákona o DPH o možnosti odpočítania dane platiteľom. Ináč daňová povinnosť k dani z mot.voz. vzniká dňom začatia použitia vozidla na podnikanie.
evina
04.08.07,09:20
Palin problém je aj v tom, že cituješ staré znenie zákona. Nové je:


§ 89 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je v Slovenskej republike používané na podnikanie.
2/ Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia používania vozidla na podnikanie.