mzdypd
06.07.07,13:08
Dobrý deň!
Kúpili sme náhradné diely od českej firmy. Česká firma dodanie tovaru vyfaktúrovala s prefixom "CZ" v českých korunách, avšak úhradu žiada v slovenských korunách ( prepočítaných podľa českého kurzu ). Dátumy dodania a vystavenia sú zhodné 20.06.2007.
Moja otázka znie : Príjem tovaru na sklad prepočítam kurzom NBS zo dňa 20.6.2007? Vznikne kurzový rozdiel?
Základ dane k samozdaneniu DPH je suma, ktorú uviedol k úhrade dodávateľ v slovenských korunách, nakoľko sa platba nepožaduje v cudzej mene, alebo prepočítam tiež kurzom NBS zo dňa 20.6.2007? Vznikne kurzový rozdiel?
Neviem či som zadala otázku do správnej diery. Ak som netrafila, prosím pekne p. Jana Acsová premiestnite ma kam mám byť. Ďakujem.
Gabi03
06.07.07,13:15
Dobrý deň!
Kúpili sme náhradné diely od českej firmy. Česká firma dodanie tovaru vyfaktúrovala s prefixom "CZ" v českých korunách, avšak úhradu žiada v slovenských korunách ( prepočítaných podľa českého kurzu ). Dátumy dodania a vystavenia sú zhodné 20.06.2007.
Moja otázka znie : Príjem tovaru na sklad prepočítam kurzom NBS zo dňa 20.6.2007? Vznikne kurzový rozdiel?
Základ dane k samozdaneniu DPH je suma, ktorú uviedol k úhrade dodávateľ v slovenských korunách, nakoľko sa platba nepožaduje v cudzej mene, alebo prepočítam tiež kurzom NBS zo dňa 20.6.2007? Vznikne kurzový rozdiel?
Neviem či som zadala otázku do správnej diery. Ak som netrafila, prosím pekne p. Jana Acsová premiestnite ma kam mám byť. Ďakujem.

príjem tovaru, kurz NBS 20.6.
účtovanie faktúry, kurz NBS 20.6.
samozdanienie - DPH, kurz NBS 20.6.Ak je kúpna cena určená v CZK, musíš prepočítať kurzom, nevzniká ti kurzový rozdiel. Ak je cena v SKK, nič neprepočítavaš, účtuješ v SKK.
Ak je prvý prípad, úhrada v SKK bude zrejme v inej výške ako faktúra, tu ti vznikne kurzový rozdiel.
ALBO
06.07.07,13:28
príjem tovaru, kurz NBS 20.6.
účtovanie faktúry, kurz NBS 20.6.
samozdanienie - DPH, kurz NBS 20.6.
Ak je kúpna cena určená v CZK, musíš prepočítať kurzom, nevzniká ti kurzový rozdiel. Ak je cena v SKK, nič neprepočítavaš, účtuješ v SKK.
Ak je prvý prípad, úhrada v SKK bude zrejme v inej výške ako faktúra, tu ti vznikne kurzový rozdiel.

Pre DPH neprepočítava kurzom, lebo platba je v SK. Základ dane je tá suma v Sk.
Gabi03
06.07.07,13:31
Pre DPH neprepočítava kurzom, lebo platba je v SK. Základ dane je tá suma v Sk.

Ale my nehovoríme o platbe, ale samozdanení.

A ako som písala, ak je nákupná cena v CZK, podľa mňa by sa aj tu malo prepočítať kurzom, lebo v DPH ide o dodanie tovaru.
Či sa mýlim? :eek:

Mýlim sa. :o
ALBO
06.07.07,14:18
Ale my nehovoríme o platbe, ale samozdanení.
A ako som písala, ak je nákupná cena v CZK, podľa mňa by sa aj tu malo prepočítať kurzom, lebo v DPH ide o dodanie tovaru.
Či sa mýlim? :eek:
Pozrite § 23/, potom §26 a tam sa píše, že kurzom dňom daňovej povinnosti prepočítavate len ke´d je platba v CM.A ona má platbu požadovanú v SK.
mzdypd
09.07.07,09:02
Neprepočítavam kurzom na DPH - súhlasím s ALBO.
V účtovníctve prepočítavam kurzom zo dňa 20.6.07, ale ako zaúčtujem rozdiel medzi prepočtom a úhradou, keď podľa Gabi tam nevznikne kurzový rozdiel?
Neviem či príspevok dôjde na správne miesto? Nepoznám postup celého systému.
Orsz
10.07.07,00:00
Neprepočítavam kurzom na DPH - súhlasím s ALBO.
V účtovníctve prepočítavam kurzom zo dňa 20.6.07, ale ako zaúčtujem rozdiel medzi prepočtom a úhradou, keď podľa Gabi tam nevznikne kurzový rozdiel?
Neviem či príspevok dôjde na správne miesto? Nepoznám postup celého systému.

Ak je na faktúre uvedená aj slovenská suma, napr. 10000,-Sk a ty uhradiš tých 10000,-Sk, nemôže Ti vzniknúť pri úhrade kurzový rozdiel, pretože uhradíš toľko, koľko od teba požadujú. Takže žiadny kurzový rozdiel.
mzdypd
10.07.07,07:34
Tak dobre, beriem. Ďakujem.
Príjemný deň.
mzdypd
11.07.07,09:30
Ešte stále nemám v tom jasno. Jednotlivé položky na faktúre mám v českých korunách s dátumom dodania služby 20.6.2007, tak prepočítavam kurzom NBS a vyjde mi suma 9 960,-Sk, úhradu dodávateľ žiada v SKK 10000,- Sk, toľko aj úhradím. Faktúru zaúčtujem na sumu 9 960,- Sk úhradím 10000,- Sk, čo s rozdielom 40,- Sk? Na faktúre je ešte uvedená rekapitulácia DPH v Kč: základ v Kč 8 554,00? Pomôžte mi prosím čo mám robiť?
Orsz
11.07.07,12:27
Ešte stále nemám v tom jasno. Jednotlivé položky na faktúre mám v českých korunách s dátumom dodania služby 20.6.2007, tak prepočítavam kurzom NBS a vyjde mi suma 9 960,-Sk, úhradu dodávateľ žiada v SKK 10000,- Sk, toľko aj úhradím. Faktúru zaúčtujem na sumu 9 960,- Sk úhradím 10000,- Sk, čo s rozdielom 40,- Sk? Na faktúre je ešte uvedená rekapitulácia DPH v Kč: základ v Kč 8 554,00? Pomôžte mi prosím čo mám robiť?

Už v predchádzajúcich príspevkoch sme uviedli, že zaúčtovanie faktúry bude v sume 10000,-Sk, nie v sume 9960,-Sk, pretože ak by si to prepočítavala na kurz NBS - aj v deň úhrady by Ti prepočet CZK nevyšiel rovných 10000,-Sk - takže ani to nie je správna výška úhrady. Takže musíš zaúčtovať záväzok 10000,-Sk a úhradu záväzku 10000,-Sk, žiadny kurzový rozdiel. Na samozdanenie pre účely DPH použiješ prepočet kurzom NBS - to bude ten základ 9960 x 19% = 1892,40Sk - to bude DPH na výstupe a na vstupe - ale len na účely výpočtu DPH. Záväzok bue účtovaný vo výške 10000,-Sk.
mzdypd
12.07.07,08:27
Potom nerozumiem § 26 ods. 1 zo zákona o DPH, kde sa hovorí, že ak sa požaduje platba-platba-platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom NBS? Na našej faktúre sa platba nepožaduje v cudzej mene. V cudzej mene je vyčíslená poskytnutá služba, ktorú podľa mňa do účtovníctva prepočítam kurzom vyhláseným NBS v deň dodania služby ( alebo sa mýlim ) a vznikne mi kurzový rozdiel alebo sa mýlim?
Orsz
12.07.07,12:58
Potom nerozumiem § 26 ods. 1 zo zákona o DPH, kde sa hovorí, že ak sa požaduje platba-platba-platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom NBS? Na našej faktúre sa platba nepožaduje v cudzej mene. V cudzej mene je vyčíslená poskytnutá služba, ktorú podľa mňa do účtovníctva prepočítam kurzom vyhláseným NBS v deň dodania služby ( alebo sa mýlim ) a vznikne mi kurzový rozdiel alebo sa mýlim?

No ešte chvíľku a porozumieš. Presne ako si napísala v prvej vete: ak sa platba požaduje v cudzej mene, prepočíta sa na slovenskú menu kurzom NBS, ale od Teba je požadovaná suma v SK, takže ty nesplňaš túto podmienku. Tak kurzový rozdiel Ti nevzniká.