Janku
06.07.07,12:48
Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom určenia správnej skupiny sadzby dane z motorových vozidiel.

Firma nakúpila len samostatné ťahače. Návesy, ktoré ťahajú, sú vo vlastníctve druhej firmy a my im fakturujeme službu - ťahanie návesov.
Použije sa pri určení sadzby dane ustanovenie § 88, ods. 2, pís.c - vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy / ťahač a náves /.... sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla?
Má niekto skúsenosti s týmto problémom, prípadne vyjadrenie DU k nemu?

Ešte jedna vec, v ktorej sa chcem uistiť.
Ak je v technickom preukaze celková hmotnosť 18 000 kg, a hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy sú: 1.nápr. 7 100 kg, 2.nápr. 11 900 kg - takže celková hmotnosť podľa náprav je 19 000 kg, berie sa pre určenie sadzby dane z motorových vozidiel hmotnosť 19 000 kg a vozidlo sa zaradí do skupiny "nad 18 t do 20 t vrátane".

Ďakujem.:)
4326
06.07.07,14:20
Ako tak pozerám do sadzobníka cestnej dane tak sadzbu dane mám v rozpätí od 18 do 20 t pri 1-2 nápravy, alebo 17- 19 t pri 3 nápravách.
Ale tiež by ma zaujímalo či sa hmotsnoť rozrátava na nápravy alebo sa berie celková hmotnosť ťahača a celková hmotnosť prívesu a potom sa zaradia do najbližšej nižšej sazby dane.
Odpovedia nám skúsenejší?
Díky
Monika Kováčová
06.07.07,14:24
pozri o návese a dani z motorových vozidiel tu: http://www.porada.sk/t51511-dan-urcenie-hmotnosti.html?highlight=n%E1ves
Janku
06.07.07,17:17
Ďakujem za Vaše ohlasy, ale zatiaľ mi veľmi nepomohli. Ak ide o zaradenie ťahača a návesu spolu je mi to jasné. Čo mi nie je jasné je to, ak prihlasujem k DzMV len ťahače, návesy firma vobec nemá, či možem dať najbižšiu nižšiu sadzbu dane ako je tá, ktorá vychádza podľa hmotnosti vozidla a či použiť celkovú hmotnosť alebo súčet hmotností pripadajúcich na nápravy.
4326
06.07.07,18:50
Ja si myslím, že pokiaľ to nie je kupované spolu ako jazdná súprava mala by sa sadzba dane uplatňovať riadne podľa súčtu hmotností náprav.
Nejde o jazdnú súpravu, kedže druhá firma vám faktúruje služby.
Janku
07.07.07,15:50
Ďakujem, aj ja si to myslím, ale ešte si to pre istotu chcem overiť na DU. Lenže v piatok všetci ešte sviatkovali, tak skúsim v pondelok.