Getiška
06.07.07,14:56
Dobrý deň,
poprosila by som Vás o radu:
Minulý rok v decembri sme kúpili vysokozdvižný vozík,
ten sme na konci roka aj odpisovali .
Vo februári 2007 sme ho vrátili a dodávatelia nám vystavili dobropis.

Ako to zaúčtovať,keď sme si už uplatnili aj odpis?

Prosím,poraďte.
betka
08.07.07,12:03
Zaujímavá otázka, pokúsim sa o odpoveď:

Rok 2006:
Zaradenie 022/042 (100 tis. Sk)
Odpis 551/082 (odpis – 25 000, sk, ZC 75 000, )

Rok 2007-vrátenie stroja:
1: Dobropis: 315/648- (100 000, Sk)
2. vyradenie vrátenie stroja v ZC: 75 000, Sk 548/082
3. vyradenie v OC: 082/022 (100 000, Sk)
4. úhrada pohľadávky dodavateľom za vrátený stroj, z titulu dobropisu: 221/315 (100 000? Sk)

(7) Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napríklad príspevky právnickým osobám. Na samostatnom analytickom účte k tomuto účtu sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien podľa osobitného zákona40 ).
(8) Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sa účtujú manká a škody na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby. Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Na tomto účte sa neúčtuje úbytok zásob do výšky stanovenej normy prirodzených úbytkov. Tie sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Nutné porážky zvierat sa účtujú ako predaj zvierat, a to aj, ak nie sú dosiahnuté tržby.

V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje inak. Účtujú sa tu aj nároky na náhradu škody alebo majetku voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely podľa § 43.

Nemôžeme použiť účty 541, 641, pretože nejde o predaj M.
Učty 548, 648 sú použité, pretože predhádzajúce účty nemajú náplň pre tento vrátený stroj.....
To je môj názor účtovania. Možno sa pridajú ostatní poraďáci a daj názor cez kt. učet by účtovali...
Orsz
08.07.07,12:25
Dobrý deň,
poprosila by som Vás o radu:
Minulý rok v decembri sme kúpili vysokozdvižný vozík,
ten sme na konci roka aj odpisovali .
Vo februári 2007 sme ho vrátili a dodávatelia nám vystavili dobropis.

Ako to zaúčtovať,keď sme si už uplatnili aj odpis?

Prosím,poraďte.

Treba upresniť na akú sumu vystavili dobropis, či v plnej hodnote, alebo nižšej. Inak súhlasím s účtovaním Betky.
betka
08.07.07,13:38
Aj keby bol nižší, postup by bol rovnaký. ZC je daňovým výdavkom.
KEJKA
08.07.07,14:30
súhlasím s postupom aj s daňovým aspektom.
Ja by som však použila účt 541 a 641. Ak vrátim DM dodávateľovi a on vystaví dobropis, nakladám s DM tiež za odplatu - je to iba inak vysporiadaný predaj DM. Mám výnos i náklad.
betka
08.07.07,19:04
Kejka, nie som si istá ani jedným, ani druhým postupom. Viem, určite že 541 a 641 na 100% použijem pri predaji a pri zámene majetku, kde pri zámene postupujem ako by som ho nakúpila a predala.
Je to naozaj zaujímavý prípad... Viaac názorov, viac hláv v kope, uvidíme, čo sa z toho vyvinie...:)
Denda
08.07.07,19:15
Asi by bolo dobré keby zadávateľ otázky doplnil na základe čoho vrátili vysokozdvižný vozík a či zaradenie majetku do používania v decembri bolo opodstatnené:rolleyes: Potom budeme vedieť viac, či je dobropis vhodnou formou fakturácie medzi partnermi.
betka
08.07.07,19:50
Mažem svoj príspevok, niekedy rozmýšľam nad somarinami ....:rolleyes:, prečo sa to spravilo tak, a nie onak.....
Getiška
09.07.07,12:46
Tak už som uplne mimo, aké kombinácie Vás napadajú.

Ten vyskozdvižný vozík bol poruchový, nechceli ho zobrať naspäť / v rámci reklamácie/. Aby sme neprišli o peniaze, bola dohoda,že vystavia dobropis v plnej výške -ten neuhradia, ale za tie peniaze si budeme musieť niečo -ďalšie prístroje kúpiť. Takže pre nás to nie je bohvieaká situácia.Tak ma trochu zamrzelo, že to beriete ako špekuláciu.

Aj tak veľmi ďakujeme za rady.:mee:
Orsz
09.07.07,17:49
Tak už som uplne mimo, aké kombinácie Vás napadajú.

Ten vyskozdvižný vozík bol poruchový, nechceli ho zobrať naspäť / v rámci reklamácie/. Aby sme neprišli o peniaze, bola dohoda,že vystavia dobropis v plnej výške -ten neuhradia, ale za tie peniaze si budeme musieť niečo -ďalšie prístroje kúpiť. Takže pre nás to nie je bohvieaká situácia.Tak ma trochu zamrzelo, že to beriete ako špekuláciu.

Aj tak veľmi ďakujeme za rady.:mee:

Getiška, neber si to tak, nikto Ti nechcel ublížiť, ani to nikto nemyslel zle. Betka je veľmi zlaté a milé žieňa - keď ju tu viac spoznáš, zvykneš si na ňu. Neber všetko ako útok. Ber to ako skúsenosť do budúcna - ver mi, že aj to sa stáva.
A ešte k Tvojmu problému: vyzerá to teda tak, že úhrada sa započíta s nákupom iného majetku, však? Ak je to v rámci reklamácia, prikláňam sa teda viac k účtovaniu cez 548 a 648.
Getiška
09.07.07,19:08
Ste všetci veľmi zlatí,
ešte raz ďakujem za radu.
betka
09.07.07,19:11
Tak už som uplne mimo, aké kombinácie Vás napadajú.

Ten vyskozdvižný vozík bol poruchový, nechceli ho zobrať naspäť / v rámci reklamácie/. Aby sme neprišli o peniaze, bola dohoda,že vystavia dobropis v plnej výške -ten neuhradia, ale za tie peniaze si budeme musieť niečo -ďalšie prístroje kúpiť. Takže pre nás to nie je bohvieaká situácia.Tak ma trochu zamrzelo, že to beriete ako špekuláciu.

Aj tak veľmi ďakujeme za rady.:mee:

Prepááááččč, nechcela som, :mee::mee::mee:

mala si hneď napísať, vystavili nám dobropis, pretožee bol vozík poruchový.. Vieš, ono sa len tak dobropisy nevystavujú....
Mňa hneď okolo otázky napadne i všeličo inšie....
A teraz ma napadlo, že to okamžite dám von....:)
Getiška
09.07.07,19:28
Betka,
nič sa nestalo.Lenže ja všetko robím tak poctivo, že naozaj by ma nenapadlo,že niekto môže s tým aj špekulovať. Ale ľudia a firmy sú rôzne,všakže?
Nevadí, naozaj to budem brať ako skúsenosť. Len ma to v prvej chvíli veľmi zamrzelo.
betka
09.07.07,19:59
Učtovníkov už napádajú také súvislosti, že aš.....
Orsz
09.07.07,20:40
Betka,
nič sa nestalo.Lenže ja všetko robím tak poctivo, že naozaj by ma nenapadlo,že niekto môže s tým aj špekulovať. Ale ľudia a firmy sú rôzne,všakže?
Nevadí, naozaj to budem brať ako skúsenosť. Len ma to v prvej chvíli veľmi zamrzelo.

Môžem povedať, že všetci, čo sme na porade, robíme svoju robotu poctivo, inak by sme tu nehľadali pomoc, keby nám na tom nezáležalo. Ale špekulácie podnikateľov patria k nášmu biznisu, a tu na porade Ti mnohokrát poradia, ako si dať na ne pozor :rolleyes: .
betka
26.05.08,19:41
A.


Zaujímavá otázka, pokúsim sa o odpoveď:

Rok 2006:
Zaradenie 022/042 (100 tis. Sk)
Odpis 551/082 (odpis – 25 000, sk, ZC 75 000, )

Rok 2007-vrátenie stroja:
1: Dobropis: 315/648- (100 000, Sk)
2. vyradenie vrátenie stroja v ZC: 75 000, Sk 548/082
3. vyradenie v OC: 082/022 (100 000, Sk)
4. úhrada pohľadávky dodavateľom za vrátený stroj, z titulu dobropisu: 221/315 (100 000? Sk)

(7) Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napríklad príspevky právnickým osobám. Na samostatnom analytickom účte k tomuto účtu sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien podľa osobitného zákona40 ).
(8) Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sa účtujú manká a škody na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby. Ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Na tomto účte sa neúčtuje úbytok zásob do výšky stanovenej normy prirodzených úbytkov. Tie sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Nutné porážky zvierat sa účtujú ako predaj zvierat, a to aj, ak nie sú dosiahnuté tržby.

V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje inak. Účtujú sa tu aj nároky na náhradu škody alebo majetku voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely podľa § 43.

Nemôžeme použiť účty 541, 641, pretože nejde o predaj M.
Učty 548, 648 sú použité, pretože predhádzajúce účty nemajú náplň pre tento vrátený stroj.....
To je môj názor účtovania. Možno sa pridajú ostatní poraďáci a daj názor cez kt. učet by účtovali...

B.


súhlasím s postupom aj s daňovým aspektom.
Ja by som však použila účt 541 a 641. Ak vrátim DM dodávateľovi a on vystaví dobropis, nakladám s DM tiež za odplatu - je to iba inak vysporiadaný predaj DM. Mám výnos i náklad.

Vraciam sa k tejto téme, trápim sa nad použitím účtov 548 a 648, resp. príspevkom od Kejky 541 a 641 zadanie je totožné, len ide o časť výrobnej linky.

Kt. účty by ste použili? Prešprtala som už čo sa dalo, vypytovala som sa, kde sa len dalo, hľadala som pokyny, vari sa nestávajú takéto prípady?

C.

Stretla som sa ešte s postupom v prípade dobropisu (ale myslím si, že je postup správny len v prípade skonta, zľavy) a účtovanie: 321/042, 042/022 bez účtovania oprávok, ZC ....

:confused:
betka
26.05.08,21:18
A.B.Vraciam sa k tejto téme, trápim sa nad použitím účtov 548 a 648, resp. príspevkom od Kejky 541 a 641 zadanie je totožné, len ide o časť výrobnej linky.

Kt. účty by ste použili? Prešprtala som už čo sa dalo, vypytovala som sa, kde sa len dalo, hľadala som pokyny, vari sa nestávajú takéto prípady?

C.

Stretla som sa ešte s postupom v prípade dobropisu (ale myslím si, že je postup správny len v prípade skonta, zľavy) a účtovanie: 321/042, 042/022 bez účtovania oprávok, ZC ....

:confused:

Volím postup B-Kejka

Prečo:?
Majetok samost. hnuteľ. vec a súbory hnuteľ. vecí možno vyradiť :
- bezodplatne ZC 543 (nie)
- úplným odpísaním 082/022 (nie)
- vrátenie z titulu reštitučných nárokov ZC cez 379 (nie)
- bezodplatné odovzdanie (nie) - lektr., vodný, plyn. zákon, ZC 551
- vyradenie predajom ZC 541 (rozmýšľam)
- manko (nie) ZC 549
- škoda (nie) ZC 549
- likvidácia (nie) ZC 551- napr. morálnym opotrebením, alebo zostávajúca časť je funkčná

Keďže nedosšlo k vyradeniu majetku ani jedným z týchto spôsobov, rozmýšľala som nad účtom 548, ibaže žiadna literatúra, ani na porade som nenašla, ani som sa nikam nepregooglovala (okrem svojho príspevku), mi nehovorí o vyradení majetku a zaúčtovaní ZC cez účet 548. Preto som išla vyraďovacou metodou, a naozaj mi vyšiel príspevok od Kejky- vyradenie v dôsledku predaja-dobropisom získam spať svoje PP, teda ide o odplatu. Keďže sa používa účet 541 i pri zámene vecí, použijem účet 541, 641

C-spôsob je nesprávny, vrátením časti majetku dôjde k vyradeniu majetku v ZC a nie zníženiu priamo účtu 022, (musím použiť účet 082) tento spôsob je správny len pri znížení ceny-zľave, nakoľjko sa "nelikviduje" časť majetku, ale znižuje sa cena.

Takže takto :)