Bartošová Milada
06.07.07,15:49
Ahojte,
chcela by som poprosiť o radu, či nemá niekto skúsenosti s premiestnením tovaru. Jedná sa o živnostníka FO s trval. pobytom v ČR,
ktorý má otvorené dve prevádzky: 1 na živnosť v ČR ako plátca DPH a 2 na živnosť v SR kde nie je plátcom DPH. Na Slovensko dodáva potravinové doplnky. Chcel by si tovar z ČR premiestniť do SR firmy a potom predávať ďalším odberateľom na Slovensku.
Zdá sa mi to trochu komplikované a preto vás prosím poraďte niekto,
ako máme postupovať aby to bolo správne. Vopred veľmi pekne ďakujem.
Bartošová Milada
08.07.07,13:29
Prosím, to naozaj nevie nik poradiť? :mee: :mee: :mee:
Monika Kováčová
08.07.07,13:35
Skúsime najskôr citáciu Zákona o DPH:

Čo je premiestnenie tovaru ?

§8 Zákona o DPH
(4) Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu


Čo nie je premiestnenie tovaru?
(rozdelila som §, aby bolo zrejmé:)
okrem premiestnenia tovaru

a) na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
b) na účel zásielkového predaja tohto tovaru zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
c) na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území Európskych spoločenstiev,
d) určeného na vývoz tovaru do tretích štátov, ak sa colné konanie o vývoze tovaru uskutočnilo v tuzemsku,
e) určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bude oslobodené od dane,
f) na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skončení operácií vráti do tuzemska,
g) na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou,
h) na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, v ktorom by sa dovoz toho istého tovaru z územia tretieho štátu považoval za prepustený do režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,
i) na účel dodania plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodania elektriny podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f).


Z uvedeného mi vychádza, že podnikateľovi IČ DPH CZ pôjde o dodanie tovaru pre osobu neidentifikovanú pre daň na Slovensku. Teda z Českou DPH.
Monika Kováčová
08.07.07,13:37
Chcel by si tovar z ČR premiestniť do SR firmy a potom predávať ďalším odberateľom na Slovensku.
Zdá sa mi to trochu komplikované a preto vás prosím poraďte niekto,
ako máme postupovať aby to bolo správne. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Aj mne sa to zdá komplikované... Aký má dôvod na to, aby nepredával výrobky priamo z ČR odberateľom na Slovensku?
Orsz
08.07.07,13:43
Odporúčam, aby sa živnostník v rámci firmy SR zaregistroval pre IČ DPH aj tu na Slovensku. A bude samozdaňovať. Predávať v SR bude so slovenskou DPH.
Monika Kováčová
08.07.07,13:44
Odporúčam, aby sa živnostník v rámci firmy SR zaregistroval pre IČ DPH aj tu na Slovensku. A bude samozdaňovať. Predávať v SR bude so slovenskou DPH.


doplňujem Orsz: a z ČR bude predávať pre SR bez českej DPH...
Bartošová Milada
08.07.07,14:04
Ďakujem za podanie vysvetlenia. A aký má na to dôvod Ti odpoviem zajtra,
lebo sama neviem. Totiž Českú firmu mu účtuje česká účtov. a Slovenskú ja. Začína ma pekne zamotávať, lebo je presvedčený, že čo platí v ČR, tak asi platí aj v SR. Ešte raz vďaka.:)