Karuna
06.07.07,17:22
Bude SZČO platiť odvody na sociálne poistenie , ak začal podnikať v minulom
roku od 1.9. a jeho príjem z podnikateľskej činnosti v roku 2006 bol 50000 Sk
Anja111
06.07.07,17:34
Bude SZČO platiť odvody na sociálne poistenie , ak začal podnikať v minulom
roku od 1.9. a jeho príjem z podnikateľskej činnosti v roku 2006 bol 50000 Sk
Nie, nebude. Jeho príjem nepresiahol sumu 91200 Sk.
Karuna
06.07.07,17:52
Suma 91200 Sk sa nekráti podľa počtu mesiacov podnikania ?
Pepa
06.07.07,17:56
Suma 91200 Sk sa nekráti podľa počtu mesiacov podnikania ?
Nie nekráti.