Ivdi
07.07.07,19:54
Dobrý večer poraďáci. Prosím Vás ako zaúčtujem fa z Českej repub.? Na faktúre mám sumu v Kč, DPH 0 a tovar prišiel na dobierku, priložený lístok z pošty prerátaný na SK? Fa nahodím do závazkov a sumu uvediem len v SK, nepreratujem kurz? A čo s DPH, treba to samozdaniť? Ďakujem za odpoveď.
Orsz
07.07.07,22:40
Dobrý večer poraďáci. Prosím Vás ako zaúčtujem fa z Českej repub.? Na faktúre mám sumu v Kč, DPH 0 a tovar prišiel na dobierku, priložený lístok z pošty prerátaný na SK? Fa nahodím do závazkov a sumu uvediem len v SK, nepreratujem kurz? A čo s DPH, treba to samozdaniť? Ďakujem za odpoveď.

Ak tam máš DPH 0, malo by byť na faktúre aj Vaše IČ DPH - teda ste platiteľmi DPH, a ty to samozdaníš. Čo sa týka kurzu účtovného, kurzový rozdiel tam nebude, lebo ste to zaplatili v Sk a v ten deň ste tovar obdržali, ale z pozície DPH, je deň dodania - deň vystavenia faktúry, a v tento deň aj kurz NBS na výpočet DPH.
betka
08.07.07,07:34
§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu
(1) Plátce, který dodává zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen vystavit za každé dodání zboží pro jinou osobu, která je registrována k dani v jiném členském státě, daňový doklad obsahující náležitosti podle odstavce 3, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu.
(2) Plátce při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18 je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu nebo přijetí platby, pokud platba předchází dodání zboží.
(3) Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) název, sídlo nebo místo podnikání pořizovatele,
d) evidenční číslo daňového dokladu,
e) daňové identifikační číslo pořizovatele, včetně kódu země,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona.
(4) Při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je místo plnění v tuzemsku, je plátce povinen vystavit daňový doklad podle odstavce 3, s výjimkou údajů podle písmen c), e) a k), a v dokladu uvést základní nebo sníženou sazbu daně, výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře a kód země, do které je zboží zasíláno. Při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je místo plnění v jiném členském státě, je plátce povinen vystavit daňový doklad podle odstavce 3, s výjimkou písmen c), e) a k), a v dokladu uvést kód země, do které je zboží zasíláno, a sdělení, že místo plnění je v této zemi.
(5) Osoba, která dodává nový dopravní prostředek do jiného členského státu, je povinna uvést v dokladu sdělení, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje podle § 4 odst. 3 písm a) a b).

Doležitým udajom na FA je, že sa jedná o oslobodenie od dane s odkazom na par., kt. sa oslobodenie týka
Ivdi
08.07.07,15:55
Na faktúre nemám napísané, že sa jedná o oslobodenie dane. A dokonca dodávateľská česká firma na fa neuviedla IČO, IČ DPH odberateľa. Je vôbec takáto faktúra platná? Ďakujem
Monika Kováčová
08.07.07,15:57
bez IČ DPH určite nie... ráno tam volaj!!!
betka
08.07.07,19:58
Sú vôbec plátcami DPH? Tí kt. nie sú plátcovia DPH nemajú prefix CZxxxx
Orsz
08.07.07,21:21
Na faktúre nemám napísané, že sa jedná o oslobodenie dane. A dokonca dodávateľská česká firma na fa neuviedla IČO, IČ DPH odberateľa. Je vôbec takáto faktúra platná? Ďakujem

Ivdi, over si to.
Ivdi
09.07.07,07:48
Firma je platcom DPH, overila som si to na drsr.Ďakujem všetkým za pomoc, akurát tam idem volať.