karci38
09.07.07,08:12
Prosím Vás o pomoc v tejto oblasti...

Istá spoločnosť v nealko priemysle/c..c..a/ postúpila svoju pohľadávku o čom ma dodnes listom nijako neupovedomila- o výške 35 tisíc Sk vymáh.spoločnosti, ktorá ma vyzvala k úhrade.
neviem či je takýto postup v súlade so zákonom...
Svoju pohľadávku nerozporujem som si vedomý povinnosti splatiť ju.
Avšak požiadal som o splátkový kalendár a táto vymáh. firma určila 3 splátky po 12 tis. Sk, táto čiastka je pre mňa mesačne privysoká, chcem sa spýtať ,či musím prijať takéto podmienky, alebo sa dá vypočítať nejaká únosná hranica splátky vzhľadom k výške mojej mzdy...
Veľmi pekne ďakujem