veja55
09.07.07,10:11
Chcela by som sa opýtať, či zamestnanec, ktorý si požičiava auto od rodičov, si môže uplatňovať cest.náhrady pri služobnej ceste a zároveň sa chcem opýtať čo musia robiť rodičia. Jedná sa o prenájom auta zdarma.
Tweety
09.07.07,10:13
Áno, kedže nie je zamestnávateľove, tak áno. Ak máš na mysli nejakú zmluvu, tak tú nepotrebuje.
veja55
09.07.07,10:35
To naozaj nepotrebuje žiadnu zmluvu?
betka
09.07.07,10:36
Pre SZČO:Potrebuje buď nájomnú zmluvu, alebo zmluvu o vypožičke, pri týchto zmluvách si môže uplatniť iba PHM, náhrada sa uplatňuje iba pri vlastnom MV, nie vypočičanom alebo prenajatom od rodičov:
Tu je link:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=55993&highlight=cudzie+motorov%E9+vozidlo

Pre zamestnanca: viď Chobot nižšie:
rastom
09.07.07,12:03
Predpokladám, že Ti ide o uplatnenie cest. náhrad 6,20+ spotreba..
V tomto prípade, nie.
To by muselo byť jeho auto.
Bez náhrady 6,20 sa to dá.. tak ako sa píše vyššie.
Chobot
09.07.07,12:37
Potrebuje buď nájomnú zmluvu, alebo zmluvu o vypožičke, pri týchto zmluvách si môže uplatniť iba PHM, náhrada sa uplatňuje iba pri vlastnom MV, nie vypočičanom alebo prenajatom od rodičov:
Tu je link:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=55993&highlight=cudzie+motorov%E9+vozidlo

Betka, nepleť veju55. Ak ide o zamestnanca, tak nemusí byť jeho vlastné MV. Stačí, keď použije iné ako služobné MV. Ten odkaz, ktorý si uviedla, tam ide o prípad živnostníka, ktorý musí mať vlastné MV, ak si chce uplatniť náhrady 6,20 + PHM, lebo ide o SZČO. Ale v prípade zamestnanca to neplatí.

Podrobne sme prebrali tento rozdiel viackrát.

Takže nemusí to byť jeho vlastné auto, môže ho mať kľudne požičané od rodičov, nemusí mať ani zmluvu o výpožičke auta. Musí však predložiť TP kvôli preukázaniu spotreby.
Chobot
09.07.07,12:39
Predpokladám, že Ti ide o uplatnenie cest. náhrad 6,20+ spotreba..
V tomto prípade, nie.
To by muselo byť jeho auto.
Bez náhrady 6,20 sa to dá.. tak ako sa píše vyššie.

Rasto, to isté, čo pre betku.

To, čo uvádzaš, platí pre SZČO. Tu sa pýtal ale ako zamestnanec a tam nemusí mať vlastné auto.
rastom
10.07.07,12:41
Cestovná náhrada môže byť vyplácaná, len majiteľovi os. automobilu!
(Samozrejme platí aj pre manželov v bezpod. vlast.)
Pokiaľ ja viem.
A máš pravdu preberalo sa to tu niekoľkokrát.
Chobot
10.07.07,12:56
Cestovná náhrada môže byť vyplácaná, len majiteľovi os. automobilu!
(Samozrejme platí aj pre manželov v bezpod. vlast.)
Pokiaľ ja viem.
A máš pravdu preberalo sa to tu niekoľkokrát.

rastom, s týmto s tebou nesúhlasím. V zákone o cest. náhradách § 7 sa uvádza:

"(1) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky."

Nie je tam podmienka, že to MV musí byť vlastné na rozdiel od SZČO, ktorý sa riadi zákonom o dani z príjmov, kde v § 19 bod 2 písm. e) :

"e) .... ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)"

sa vyslovene uvádza, že to musí byť vlastné auto.

Takže zamestnanec môže použiť akékoľvek auto, ktoré nepatrí zamestnávateľovi.
Jana Acsová
10.07.07,13:28
Cestovná náhrada môže byť vyplácaná, len majiteľovi os. automobilu!
(Samozrejme platí aj pre manželov v bezpod. vlast.)
Pokiaľ ja viem.
Máte pravdu. Platí to vtedy, keď si ten majiteľ sám vo svojom účtovníctve uplatňuje cestovné náhrady ako daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e).
Neplatí to však, keď si uplatňuje daňové výdavky firma ako "zamestnávateľ", pre ktorého zamestnanec vykonal pracovnú cestu motorovým vozidlom iným, ako je vozidlo zamestnávateľa.
rastom
11.07.07,14:03
OK.
Akceptujem.
Som rád, že sa vyjadrilo viacej ľudí.
Presne to som chcel svojim príspevkom dosiahnuť. :D
Chobot
11.07.07,15:29
OK.
Akceptujem.
Som rád, že sa vyjadrilo viacej ľudí.
Presne to som chcel svojim príspevkom dosiahnuť. :D

...viac hláv, viac rozumu....;) :D

Nikto nie je univerzálny odborník.