alenka11
09.07.07,11:40
Môže mi niekto poradiť?
Živnostník ukončil živnosť k 30.6.2007. V majetku mu zostali dva stroje, na ktoré si uplatnil odpočet DPH. Viem, že pri skončení živnosti musím odviesť zo zostatkovej ceny strojov DPH. Ale z ktorej zostatkovej ceny? Môže si dať odpis za prvý polrok 2007 (kým neskončil živnosť) alebo sa má brať zostatková cena, ktorú vykázal k 31.12.2006?
Vladimír Ozimý
09.07.07,11:42
zo ZC k 31.12.2006 vrátite dph..., pretože odpis si môžete uplatniť len na konci zdaňovacieho obdobia par. 22 ods 11 a ten je definovaný buď ako kalendárny rok par. 2 ods. l (poprípade hospodársky rok)
alenka11
09.07.07,12:00
Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Ešte sa chcem spýtať ohľadom auta zakúpeného na lízing a používaného na služobné účely. Do 30.6.2007 boli hradené lízingové splátky z podnikateľského účtu. Živnostník požiadal o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, to znamená, že auto prejde do osobného vlastníctva živnostníka, ktorý túto svoju činnosť ukončil k 30.6.2007. Môže si živnostník v účtovníctve dať do nákladov uhradené splátky k 30.6.2007?
Vladimír Ozimý
09.07.07,12:30
no ide o porušenie podmienok fianančného prenájmu to jest do nákladov si môžete uplatniť len odpisy (bud rovnomerne alebo zrychlene podla vášho uváženia)...náklady nad tieto odpisy sú pripočitateľnou položkou k základu dane v roku kedy došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu...
emgeton
09.07.07,12:41
no ide o porušenie podmienok fianančného prenájmu to jest do nákladov si môžete uplatniť len odpisy (bud rovnomerne alebo zrychlene podla vášho uváženia)...náklady nad tieto odpisy sú pripočitateľnou položkou k základu dane v roku kedy došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu...


Odpis iba rovnomerný v zmysle §26/8,9 zák. 595/2003 Zz.

V zmysle § 22/11 sa odpis uplatňuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia z majetku, kt. je evidovaný (účtovaný) k poslednému dňu zdaň. obdobia.
Vladimír Ozimý
09.07.07,12:45
Odpis iba rovnomerný v zmysle §26/8,9 zák. 595/2003 Zz.

V zmysle § 22/11 sa odpis uplatňuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia z majetku, kt. je evidovaný (účtovaný) k poslednému dňu zdaň. obdobia.


no ano ale v paragrafe 17 ods 26 sa píše že do nákladov si uplatníš len odpisy a to bud rovnomerné alebo zrýchlené...ostatné náklady sú potom pripočitatľnou položkou...hovoríme o porušení leasnigovej zmluvy nie od leasingových odpisoch...a samozrejme keďže si nemôže za rok 2007 uplatniť odpis tak tam nastane veľká pripočitateľná položka ...