domini-ka
09.07.07,13:45
Dobrý deň!

Potrebujem radu!

Predávame byt júl 2007, ale nemáme tam prihlásený trvalý pobyt a 2 roky tam ešte nebývame. Viem budeme platiť daň z prímu, ale čo ma zaujíma
najviac je, čo všetko sa dá odpočítať od príjmov z predaja nehnuteľnosti
aké položky.
Bola robená rekonštrukcia celého jadra:Zaujíma ma či sa dá odpísať nové WC, nové umývadlo a vaňa, nová kuch. linka, šporák, bezpečnostné dvere, či aj materiál použitý na prerábku. A čo ešte.:cool:

Dakujem Nika
betka
09.07.07,14:27
Domini-ka. Presne k tejto téme sme sa už vyjadrili.
Ak nemáš TP 2 roky, t.j. zdańuješ príjem podľa par.8/1/b -

Pr. predávam byt za 1 mil. Sk.-8/1/b

Pri tomto príjme si môžeš uplatniť ako daňový výdavok:
- kúpnu cenu za byt (za cenu, kt. si byt kúpila napr. 600 tis. Sk), k tomu máš nejakú kúpno-predajnú zmluvu.
- ďalej si môžeš uplatniť ako dalšie výdavky, kt. si zaplatila za kuchynskú linku, šporák, bezpečnostné dvere, (toto je vykonané TZ-5/d)
- výmena umyvadla, WC - sú to opravy, výmena starého za nové- uplatníš si i tieto sumy do dańových výdavkov v DP.
Tieto výdavky mohli byť napr. 200 000, Sk
Musíš mať k nim však nejaké bločky, alebo faktúry, aby si mohla tieto výdavky preukázať, že si ich v skutočnosti nakúpila....

(5) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b) až e) je výdavkom

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,
b)cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25,
c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,
d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,
e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií;pri predaji zamestnaneckých
akcií aj suma nepeňažného príjmu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená podľa § 35,
f) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.

Do DP si uvedieš príjmy: 1 mil.Sk
Preukázateľné výdavky: 600 tis. (kupno-pred. zmluva)+200 tis. výdavky na prerábku, daň z nehnuteľnosti napr. 3 000, Sk.

ZD=1 000 000- 803 000=197 000, a z toho odvedieš daň 19%
Dala som Ti i odkaz na zákon aj minule aj teraz.
domini-ka
09.07.07,15:21
Veľmi ti dakujem!

Nebola som si istá, čo sa dá odpísať.

Bločky mám!

pa
domini-ka
09.07.07,15:59
A ešte ma napadla otázka

sme na LV dvaja, budeme DP podávať každý za seba zvlášť ?

A konečná suma ako bude približne vyzerať?

bude to konečná suma ktorá sa rozdeli na dve DP.
Johanka
09.07.07,16:38
Každý daňovník- spoluvlastník podáva DP za seba.

Ak ste manželia a ste bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, Váš základ dane sa bude počítať podľa §4 ods.8 Zákona o dani z príjmov( príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti je príjem podľa § 8 ods.1 písm.b ZoDP):

(8) Príjmy uvedené v § 6 ods. 3, § 7 a 8, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.

... z uvedeného vyplýva, že si príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňové výdavky si môžete rozdeliť na polovicu alebo v inom dohodnutom pomere. Čo by bolo výhodnejšie závisí od výšky ostatných príjmov v danom zdaniteľnom období (kalendárnom roku) , ktoré sú súčasťou podávaného DP.

V prípade, že nehnuteľnosť nie je predmetom BSM, postupujete podľa § 10 ZoDP :
(1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel.61)

Pri výpočte daňovej povinnosti sa musia zohľadniť aj ostatné príjmy daňovníka a nezdaniteľné časti dane.
domini-ka
10.07.07,06:47
No nás sa týka ten § 10 nie sme manželia.
ostatné príjmi je môj plat a
nezdaniteľné časti dane sú čo napríklad?

Takže keď dostanem z bytu výsledné čislo po odpočte 19%, tak k tomu sa ďalej odpočíta alebo pripočíta môj plat ( samozrejme až v tedy keď mi zamestnávateľ vystaví ďaňové priznanie t.j. tuším II/2008) a tie nezdaniteľné časti dane ?

Pýtam sa len preto, že mi daňové výrazy veľa nehovoria.
Ale chem to vedieť.

Chem mať akú takú predstavu o výslednej cene, ktorá pôjde štátu.

Som veľmi rada, že takáto stránka existuje, že sa môžme pýtať a vy nám odborne poradíte.
svojar
10.07.07,12:01
V roku 2008 budeš podávať DP typ "B". Budem písať podľa DP - tlačivo 2007.
Do odd. V dáš príjem od zamestnávateľa. v odd VIII uvedieš príjmy a výdavky z predaja nehnuteľnosti. Sumár toho dáš do odd. IX - Výpočet základu dane a pokračuješ v odd X . Vždy postupuj podľa návodu - sú tam uvedené postupy ktoré riadky sa zrátávajú, alebo odpočítávajú. V tom odd X máš aj tú nezdaniteľnú čiastku. V r. 2007 je to daňovníka 95616,-Sk. Ešte si tam potom môžeš odpočítať DDS, životné poistenie, ktoré ovšem musia spĺňať určité podmienky. Tieto ďalšie odpisy môžu byť max 12000,- Sk.
Z konečného výsledku potom budeš platiť daň. Odrátajú sa Ti preddavky zaplatené zamestnávateľom a výsledkom bude nedoplatok na dani, ktorý musíš uhradit do 31.3.2008 - Daňovému úradu na jeho účet.
domini-ka
10.07.07,13:41
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!
svojar
10.07.07,19:53
Rádo sa stalo, od toho sme tu a radíme si navzájom pokiaľ vieme.
lapaj
11.07.07,15:06
Ahoj,
chcem predat byt, vlastnikom som sa stal po bratovej smrti (pred 4mi rokmi) dedickym konanim. Brat bol vlastnikom bytu 4 roky (az do jeho smrti), byt nadobudol dedickym konanim po smrti nasich rodicov, ktory boli vlastnici viac ako 5 rokov.
V byte nemam trvaly pobyt.

Vztahuje sa na moj prijem z predaja bytu oslobodenie od dani z prijmu?

Vdaka.
Pepa
11.07.07,15:31
Ahoj,
chcem predat byt, vlastnikom som sa stal po bratovej smrti (pred 4mi rokmi) dedickym konanim. Brat bol vlastnikom bytu 4 roky (az do jeho smrti), byt nadobudol dedickym konanim po smrti nasich rodicov, ktory boli vlastnici viac ako 5 rokov.
V byte nemam trvaly pobyt.

Vztahuje sa na moj prijem z predaja bytu oslobodenie od dani z prijmu?

Vdaka.
Nie si dedičom v priamom rade - si dedičom v "pobočnom" rade - byt nevlastníš viac ako 5 rokov, trvalý pobyt dvoch rokov tiež nie je - tvoj príjem z predaja nespĺňa žiadnu z podmienok pre oslobodenie od dane z príjmu.
betka
11.07.07,19:28
Nie si dedičom v priamom rade - si dedičom v "pobočnom" rade - byt nevlastníš viac ako 5 rokov, trvalý pobyt dvoch rokov tiež nie je - tvoj príjem z predaja nespĺňa žiadnu z podmienok pre oslobodenie od dane z príjmu.

ZDP mi toto hovorí. Podľa neho je to tak...
Skúsila by som ešte nejakého právnika, kt. sa vyzná, či nie je ešte niečo v Občianskom zákonníku, nejaké výnimky, kedy by sa práve tento krok nedal nejako upraviť.....

Je to trošku nefér od zákona práve v tomto prípade. Ak čítam par. 9, tak čítam.....Toto sa mi nepáči, keď musí daniť, je to trošku nespravodlivé...
domini-ka
13.07.07,11:34
Ja len pre upresnenie informácie

Daň z dedičstva, daň u darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, je zrušení, že? tie 3%.

dik

:o
Johanka
13.07.07,11:35
Áno, tieto dane sú zrušené, resp. nevzťahujú sa na prevody nehnuteľností po 1.1.2004.