AlkaS
09.07.07,16:27
Ahojte !
Potrebovala by som poradiť, či si môžem dať do zriaďovacích výdavkov kolok na registráciu živnosti, ktorý som kúpila ešte s dátumom 29.12.2006 a začala som podnikať od 01.04.2007
Ďakujem.:rolleyes:
Johanka
09.07.07,16:56
§4 Zákona o dani z príjmov
(4) Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. U daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý pokračuje v činnosti8) poručiteľa, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedičstva po poručiteľovi, ktorý mal príjmy podľa § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ dane poručiteľa podľa § 17 ods. 8.

... kolok na ŽL bude daňovým výdavkom roka 2007, nebudeš účtovať o jeho nákupe, do daňových výdavkov ho zahrnieš cez interný doklad.
AlkaS
10.07.07,15:32
ďakujem za radu Johanka