Marcela16
09.07.07,17:14
Chcem sa spýtať či je nutné vypĺňať tlačivo cestovného príkazu, keď zamestnanec na služobnú cestu používa vlastné osobné auto? Zamestnávateľ mi dal za každý jeden mesiac tlačivo, ktoré je podobné cestovnému príkazu, resp. má podobné náležitosti, avšak nie je tam rozpísaný príchod, odchod, účel pracovnej cesty.
Zuzana Boháčová
09.07.07,19:49
ja píšem cestovný príkaz na jeden celý mesiac,mám také veľké tlačivo, napíšem tam odchod,príchod (dátum,čas),miesto výkonu prac.cesty,účel prac cesty (na základe toho počítam zamestnancovi aj nárok na diéty-podľa hodín)

myslím že by to malo byť ku každej pracovnej ceste,aj keď zamestnanec používa súkromný automobil.. je mu vyplácaná náhrada za používanie vlastného motorového vozidla
Marcela16
09.07.07,20:36
Diéty sa mu nevyplácajú. Ide mi len o to, či môžem mať iné tlačivo, ktorého obsah je približne rovnaký ako u cestovného príkazu alebo to musí byť tlačivo cestovného príkazu.
liba2
09.07.07,20:51
áno, môžeš. Forma CP nie je predpísaná
Chobot
10.07.07,09:12
Diéty sa mu nevyplácajú. Ide mi len o to, či môžem mať iné tlačivo, ktorého obsah je približne rovnaký ako u cestovného príkazu alebo to musí byť tlačivo cestovného príkazu.

Akože nevyplácajú?? Veď pokiaľ to je pracovná cesta, má nárok na cestovné náhrady, inak firma porušuje zákon o cest. náhradách. Jedine, že by to nebola služobná cesta, ale píšeš, že chodí na služobné cesty.
Marcela16
10.07.07,13:03
Dostáva stravné lístky. Takže tak je to myslím správne.
Tweety
10.07.07,13:05
Nie je to správne, stravný lístok je za odpracovaný čas viac ako 4 hod. za smenu, a nárok na diéty podľa zákona o CN je za čas strávený na PC.
M&G
10.07.07,13:07
Leže pokiaľ je zamestnanec na služobnej ceste viac ako 12 hodín, má právo na vyššie stravné ... Nie ?
VERONIKA6
10.07.07,13:12
áno, môžeš. Forma CP nie je predpísaná
K cestovnému príkazu je potrebné doložiť "Žiadanky na prepravu". Služobnú cestu by si mal pracovník, keď aj svojim vlastným autom, hlásiť a na základe toho sa vypíše "Žiadanka na prepravu", ktorú schváli zodpovedný pracovník.
M&G
10.07.07,13:14
K cestovnému príkazu je potrebné doložiť "Žiadanky na prepravu". Služobnú cestu by si mal pracovník, keď aj svojim vlastným autom, hlásiť a na základe toho sa vypíše "Žiadanka na prepravu", ktorú schváli zodpovedný pracovník.


žiadanka na prepravu? nestačí, keď už vyplnený CP podpíše nadriadený pracovník, čím schváli CP a aj vyúčtovanie ?
Tweety
10.07.07,13:14
Leže pokiaľ je zamestnanec na služobnej ceste viac ako 12 hodín, má právo na vyššie stravné ... Nie ?
Áno, Zákon o CN to rozdeľuje na tri hranice: od 5-12hod. 89.-, od 12-18 135.- a poslednú nad 18 208.-Sk.
M&G
10.07.07,13:16
Áno, Zákon o CN to rozdeľuje na tri hranice: od 5-12hod. 89.-, od 12-18 135.- a poslednú nad 18 208.-Sk.


tak potom predsa nemôže dávať len stravný lístok
VERONIKA6
10.07.07,13:18
žiadanka na prepravu? nestačí, keď už vyplnený CP podpíše nadriadený pracovník, čím schváli CP a aj vyúčtovanie ?
Mali sme prípad, že pracovníci cestou z práce havarovali a policajti hneď pýtali žiadanku na prepravu, či mali cestu autom povolenú. Mne každý deň ráno zamestnanci nahlasujú služobné cesty, ja vypíšem žiadanku na prepravu a riaditeľ im icestu takýmto spôsobom schvaľuje. Na konci mesiaca si vypíšu cestovný príkaz a doložia žiadanky na prepravu, čím dokumentujú, že cestu mali schválenú. Pokiaľ bol pracovník svojvoľne bez nahlásenej cesty, túto mu nehradíme.
Chobot
10.07.07,15:05
Mali sme prípad, že pracovníci cestou z práce havarovali a policajti hneď pýtali žiadanku na prepravu, či mali cestu autom povolenú. Mne každý deň ráno zamestnanci nahlasujú služobné cesty, ja vypíšem žiadanku na prepravu a riaditeľ im icestu takýmto spôsobom schvaľuje. Na konci mesiaca si vypíšu cestovný príkaz a doložia žiadanky na prepravu, čím dokumentujú, že cestu mali schválenú. Pokiaľ bol pracovník svojvoľne bez nahlásenej cesty, túto mu nehradíme.

Dovolím si napísať k tomuto môj názor. Vychádzam z praktických skúseností a postupov, ktoré sa používali vo firmách, kde som pracoval.

Myslím, že treba rozlišovať medzi tlačivami ako sú "Cestovný príkaz", "Vyúčtovanie služobnej cesty" a "Žiadanka na prepravu".

Pokiaľ je zamestnanec vyslaný na služobnú cestu, mal by mať na to príkaz. Teda aby pri ceste mohol preukázať, že je skutočne z príkazu a vedomím zametnávateľa na služobnej ceste. V príkaze zamestnávateľ určuje začiatok SC (čas a miesto), cieľ SC a koniec SC (čas a miesto), rovnako ako spôsob dopravy.

Po skončení SC zamestnanec vyplní tlačivo "Vyúčtovanie SC", kde rozpíše presne na hodiny trvanie SC, miesta prechodu hranicou, prípadne najazdené km a priloží príslušné účtovné doklady. Na základe vyplneného tlačiva sa vykoná vyúčtovanie a následné finančné vyrovnanie.

Vo firmách, kde som robil, boli samostatné útvary autodopravy. Pokiaľ na Príkaze na SC bolo, že spôsob dopravy bude služobné auto, tak sa vypĺňalo tlačivo "Žiadanka na prepravu". Tam sa uviedlo, odkedy dokedy požadujeme služobné auto, koľko osôb sa bude prepravovať a či požadujeme aj služobného šoféra alebo nie. Toto tlačivo bolo interné, zostávalo na oddelení autodopravy, kde na základe týchto žiadaniek evidovali použitie a predeľovanie áut.

Na základe horeuvedeného by som teda skonštatoval, že pokiaľ je zamestnanec na služobnej ceste, tak mal by mať pri sebe Cestovný príkaz , kde bude mať uvedené, že má prikázané použiť ako dopravný prostriedok služobné auto. Myslím, že prikladať ešte aj žiadanku na prepravu nemá zmysel, jedine, že by to nahrádzalo Cestovný príkaz.

Takže skôr, než napíšem, či musí mať zamestnanec žiadanku na prepravu alebo nie, tak by som si musel so zadávateľom otázky vydiskutovať, čo si pod žiadankou na prepravu predstavuje. Pokiaľ je to náhrada cestovného príkazu, tak som za to, že by to mal mať cestujúci zamestnanec pri sebe. Pokiaľ je to len žiadanka pre pridelenie služobného auta a je to interné tlačivo firmy, tak si myslím, že to nemusí mať pri sebe.

Ešte dodám, že pokiaľ ten zamestnanec sám bude šoférovať služobné auto, mal by mať pri sebe oprávnenie na vedenie firmeného vozidla (vydané firmou) a potvrdenie o absolvovaní školenia BOZP v autodoprave (je to povinnosť zametnávateľa zabezpečiť zamestnancom toto školenie).
VERONIKA6
11.07.07,06:22
Vo svojom príspevku som opísala, ako postupujeme my pri používaní súkromných a služobných vozidiel a skúsenosť z praxe. Na používanie vozidiel pri pracovných cestách, máme vydaný svoj interný predpis.
Marcela16
24.07.07,08:58
Chcem sa ešte vrátiť k tomu stravnému, na ktoré som sa už pýtala v tejto téme. Nemám detailne preštudovaný zákon o cestovných náhradách, ale je tam v jednej časti, že zamestnanec so zamestnávateľom sa môžu dohodnúť na nižších náhradách v pracovnej zmluve. Zamestnanec dostáva stravné lístky. Pýtala som sa zopár ľudí kto by to mohol kontrolovať... je to inšpektorát práce na podnet zamestnancov. V našom prípade to nehrozí, lebo zamestnanci majú dohodu so zamestnávateľom. Ide mi skôr o daňovú kontrolu (keďže ešte som našťastie ani jednu nezažila) či by to mohli vytknúť, že v cestovnom príkaze je vyúčtované len PHM a základná náhrada a stravné nie. Mám to dať do pracovnej zmluvy, alebo internej smernice?????
Lako
12.09.08,08:00
Dovolím si napísať k tomuto môj názor. Vychádzam z praktických skúseností a postupov, ktoré sa používali vo firmách, kde som pracoval.

Myslím, že treba rozlišovať medzi tlačivami ako sú "Cestovný príkaz", "Vyúčtovanie služobnej cesty" a "Žiadanka na prepravu".

Pokiaľ je zamestnanec vyslaný na služobnú cestu, mal by mať na to príkaz. Teda aby pri ceste mohol preukázať, že je skutočne z príkazu a vedomím zametnávateľa na služobnej ceste. V príkaze zamestnávateľ určuje začiatok SC (čas a miesto), cieľ SC a koniec SC (čas a miesto), rovnako ako spôsob dopravy.

Po skončení SC zamestnanec vyplní tlačivo "Vyúčtovanie SC", kde rozpíše presne na hodiny trvanie SC, miesta prechodu hranicou, prípadne najazdené km a priloží príslušné účtovné doklady. Na základe vyplneného tlačiva sa vykoná vyúčtovanie a následné finančné vyrovnanie.

Vo firmách, kde som robil, boli samostatné útvary autodopravy. Pokiaľ na Príkaze na SC bolo, že spôsob dopravy bude služobné auto, tak sa vypĺňalo tlačivo "Žiadanka na prepravu". Tam sa uviedlo, odkedy dokedy požadujeme služobné auto, koľko osôb sa bude prepravovať a či požadujeme aj služobného šoféra alebo nie. Toto tlačivo bolo interné, zostávalo na oddelení autodopravy, kde na základe týchto žiadaniek evidovali použitie a predeľovanie áut.

Na základe horeuvedeného by som teda skonštatoval, že pokiaľ je zamestnanec na služobnej ceste, tak mal by mať pri sebe Cestovný príkaz , kde bude mať uvedené, že má prikázané použiť ako dopravný prostriedok služobné auto. Myslím, že prikladať ešte aj žiadanku na prepravu nemá zmysel, jedine, že by to nahrádzalo Cestovný príkaz.

Takže skôr, než napíšem, či musí mať zamestnanec žiadanku na prepravu alebo nie, tak by som si musel so zadávateľom otázky vydiskutovať, čo si pod žiadankou na prepravu predstavuje. Pokiaľ je to náhrada cestovného príkazu, tak som za to, že by to mal mať cestujúci zamestnanec pri sebe. Pokiaľ je to len žiadanka pre pridelenie služobného auta a je to interné tlačivo firmy, tak si myslím, že to nemusí mať pri sebe.

Ešte dodám, že pokiaľ ten zamestnanec sám bude šoférovať služobné auto, mal by mať pri sebe oprávnenie na vedenie firmeného vozidla (vydané firmou) a potvrdenie o absolvovaní školenia BOZP v autodoprave (je to povinnosť zametnávateľa zabezpečiť zamestnancom toto školenie).

Podľa akého predpisu musí mať pri sebe oprávnenie na vedenie firemného vozidla? Posledne pýtal príslušník PZ splnomocnenie (9.9.2008). V žiadnom predpise som nenašiel, že by vodič MV takéto niečo potreboval! Alebo sa mýlim??
suzi663
01.10.08,16:54
Ja by som sa chcela opýtať, čo si musí živnostník priložiť k cestovnému príkazu ak si účtuje služobnú cestu. Môže byť príloha zlmuva, kde sa uvedie doba od kedy do kedy tam pracoval, poprípade to bude uvedené fo vystavenej faktúre, alebo si môže vytvoriť nejaký interný doklad, kde si uvedie obdobie od kedy do kedy pracoval na tom konkrétnom mieste a objednávateľ mu to podpíše?? Ďakujem za odpoveď
liba2
01.10.08,17:29
Ja by som sa chcela opýtať, čo si musí živnostník priložiť k cestovnému príkazu ak si účtuje služobnú cestu. Môže byť príloha zlmuva, kde sa uvedie doba od kedy do kedy tam pracoval, poprípade to bude uvedené fo vystavenej faktúre, alebo si môže vytvoriť nejaký interný doklad, kde si uvedie obdobie od kedy do kedy pracoval na tom konkrétnom mieste a objednávateľ mu to podpíše?? Ďakujem za odpoveďStačí, ak si bude viesť operatívnu evidenciu (písanku), ktorú ale nikomu nedáva podpísať (!) žiadny predpis to neprikazuje. K vyúčtovaniu neprikladá kopiu zmluvy, veď uvádza účel PC; rovnako čas od-do sa predsa uvádza vo vyúčtovaní PC. Iba ak má výkon práce napr. doma =v mieste podnikania, alebo na prevádzke, alebo ide do banky, na úrady, nakupovať zásoby a pod. - teda necestuje, o tom si môže viesť záznamy. Ale nikto neprikazuje takúto evidenciu viesť, bude to len jeho vlastná vôľa.
suzi663
01.10.08,17:44
Ďakujem za odpoveď...

Čiže ak by si to tam dal.. tak by to nebolo na škodu v prípade daňovej kontroly...

A ešte by som sa chcela opýtať.. SOm totiž začiatočníčka.. a zároveň mám obavy, či to nebudem robiť zle... Ak si živnostník vypíše cestovný príkaz, tak si tam účtuje cestovné, stravné, nocľažné, nutňajšie výdavky...

a čo v prípade ak použije vlastné motorové vozidlo, ktoré používa na podnikanie a platí DzMV, tak si do cesťáka účtuje stravné, nutňajšie výdavky, nosľažné... Základnú náhradu (za Kilometre) a náhradu za sptrebované pohonné látky si účtuje niekde na bočnom papieri (za celý mesiac)? ALebo si to vyúčtuje na cesťáku v ktorom si účtoval to stravné......?
liba2
01.10.08,18:28
suzi663: ... na vyúčtovaní spolu s ostatnými náhradami.