Janca1
09.07.07,17:16
Dobry den. Sme s.r.o., prijali sme penažný dar od banky na zabezpečenie akcie poriadanej na den detí. Z tohoto daru sme uhradili naklady a časť z neho nám zostala.
Prijatie daru zaučtujem: 221/648?
Náklady spojené s akciou: 5xx/221 /ak s DPH tak mám nárok?/


Tento dar nie je predmetom dane podla par. 12, odst 7, písm. b? Aj ked pre spoločnosť priniesol zisk? Odpočítam ho v DP celý?

Dakujem.
Peterka
09.07.07,18:04
Je potrebné doplniť:
-bol dar spojený s podmienkou že sa bude poskytnutý len ak sa uskutoční akcia pre det na deň detí ?
- na DPH nie je nárok nakoľku sa neuskutočnilo zdaniteľné plnenie,
-ak dar nie je predmetom dane tak potom platí že náklady spojené s príjmami ktoré sú oslobodené resp. nie sú premetom dane nemôžu znížiť základ dane z príjmov.
Janca1
09.07.07,18:38
Ano dar bol poskytnutý iba na účel uskutočnenia akcie
Peterka
10.07.07,08:12
Nie som si istý ale upozorňujem že DU to môže prekvalifikovať (aj keď je darovacia zmluva) ako odplata za poskytnutie služby a bude to posudzovať ako normálnu službu,t.j, ako zdaniteľné výnosy a pokiaľ si neuplatníte výdavky tak celý výnos (dar) zdaní .
Janca1
11.07.07,18:22
Takže podla Vás by som to mala účtovať klasicky:

dar: 221/6xx
náklady: 5xx/321

Podla toho čo vravíte, ak by to DU klasifikoval ako poskytnutie služby vtedy by sme boli povinní odviesť aj DPH z toho daru nie?

Dakujem