igieon
09.07.07,18:44
V roku 2005 som bol student, zivnostnik a aj zamestananec na TPP.
Danova povinnost my vznikla v ciastke 51 000 SK.
Chcel by som sa spytat ake velke predavky som mal platit a a aka pokuta mi mala byt za to vyrubena, ked v roku 2006 som bol zivnostnikom do juna a zivnost som pozastavil a zaroven som bol od marca 2006 zamestnancom na TPP.
A dalej ked momentalne nie som SZCO a prijem za 2006 z SZCO bol vyssi ako prijem z TPP. Mam v tomto roku odvadzat nejake preddavky?
Anja111
09.07.07,19:09
V roku 2005 som bol student, zivnostnik a aj zamestananec na TPP.
Danova povinnost my vznikla v ciastke 51 000 SK.
Chcel by som sa spytat ake velke predavky som mal platit a a aka pokuta mi mala byt za to vyrubena, ked v roku 2006 som bol zivnostnikom do juna a zivnost som pozastavil a zaroven som bol od marca 2006 zamestnancom na TPP.
A dalej ked momentalne nie som SZCO a prijem za 2006 z SZCO bol vyssi ako prijem z TPP. Mam v tomto roku odvadzat nejake preddavky?
§ 34, odst. 8
Ak daňovník prestal vykonávať činnosť alebo poberať zdaniteľné príjmy, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcej skutočnosti, tieto skutočnosti oznámi daňovník správcovi dane.
§ 34, odst. 10
Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.