cokoladka24
09.07.07,19:12
Dobrý deň,
v júni tohoto roku sme ako rozpočtová organizácia obce dostali darom počítač od štátnej rozpočtovej organizácie, ktorá tento počítač obstarala v hodnote 36.902 Sk v roku 2004. Odpisovala ho do do 30.6.2007 pričom zostatková cena tohto počítača je k 30.6.2007 4.610 Sk. Darovacia je zmluva je datovaná 22.6.2007. Chcela by som sa poradiť, či tento počítač zaradiť do júna alebo až do júla 2007. Ďalej sa chcem poradiť, či ho zaradiť v zostatkovej cene alebo si dať urobiť odhad ceny a či tento počítač zaradiť ako dlhodobý hmotný majetok alebo ho zaradiť ako materiál a dať ho ihneď do spotreby. V vnútornej smernice našej RO stojí, že majetok do 30.000 Sk evidujeme ako materiál a pri vydaní ho účtujeme priamo do spotreby.

Za akúkoľvek radu moc ďakujem

čokoladka24