Nandrolon
10.07.07,07:17
Kúpili sme kvôli parkovisku stavbu, ktorú hneď ideme rozobrať. Ako to zaúčtovať??
-zaradiť do používania a následne likvidácia?
-bude kúpna cena uznaná ako daňový výdavok?
betka
10.07.07,07:58
UJ pristúpi k likvidácii stavebného objektu, ked je nepoužiteľný a nie je ho možné ani odpredať. Ak likvid. IM je ku dňu likvidácie plne odpísaný, účtuje sa jeho vyradenie z účtovníctva v OC 08x/02x.
Ak má ZC, musí :

Pri likv. Starého objektu môžete postupovať i nasledovne:
1.Odpis ZC existujúceho stavebného objektu: 042/081.
2.Náklady na práce súvisiace s likvidáciou, dodav. spôsobom: 042,343/321
3. vnútropodniková preprava-odvos sute: 042/622
4. Náklady na projekty: 042,343/321
5. Spotreba stavebného materiálu: 042/112
6. Práce na výstavbe vykonané vo vlastnej réžii: mzdy 521/331
.................................................. ..............odvody: 524/336
7. aktivácia prác: 042/624
8. vnuútropod, preprava 042/622
9. poplatky: 042/221
10. zaradenie: 221/042

Likvidácia stavebného objektu je súčasťou OC nového majetku, pričom starý likvidovaný objekt sa musí vyradiť v ZC, a je súčasťou OC novej nehnuteľnosti. 042/081.
Nandrolon
10.07.07,09:34
je pravda ze likvidácia stavby z dôvodu napr. novej stavby pôjde táto cena do obstarania novej stavby, no skôr mám na mysli prípad že kúpite nejaký objekt za 500 tis., zbúrate ho lebo tam chcete mať priestor pre odstavenie áut, pričom žiadna výstavba spevnených plôch sa nekoná. Ako to zaúčtovať?
rozmýšľam to zaradiť do majetku a vyviesť z dôvodu likvidácie, ale zdá sa mi to byť "neštandardný" postup.
ZC likvidovaného majetku je daňový náklad /zdá sa mi že od roku 2004/ ale čo s týmto prípadom, keď viem že to nebudem používať ani 1 deň?
lhutirova
30.04.09,12:46
Firma vlastní od roku 2007 budovu - starší rodinný dom, ktorú využíva ako skladové priestory a odpisuje ju. Keďže je budova v dosť zlom stave, rozhodli sme sa uskutočniť v tomto roku opravy - výmena okien, oprava fasády, oprava vnútorných podláh, oprava vnútorných stierok. Súčasťou budovy je aj prístavba, ktorá je v takom zlom stave, že sme sa rozhodli ju zbúrať (na jej mieste sa nepostaví nič nové).

Otázky:
- sú náklady na búranie časti stavby daňovým výdavkom ?
- ako pokračovať v odpisovaní budovy ? vyradiť časť budovy z dôvodu likvidácie a tým znížiť vstupnú cenu budovy ? keďže nebol urobený znalecký posudok na budovu môže sa pri určení zostatkovej ceny likvidovanej časti postupovať podľa plochy likvidovanej časti v pomere k celkovej ploche budovy (budova je len prízemná) ?
- ak vyradíme časť budovy likvidáciou, je vypočítaná zostatková cena likvidovanej časti daňovým výdavkom ?

Ďakujem za každú radu
adato
30.04.09,13:21
Otázky:
- sú náklady na búranie časti stavby daňovým výdavkom ? Áno
- ako pokračovať v odpisovaní budovy ? vyradiť časť budovy z dôvodu likvidácie a tým znížiť vstupnú cenu budovy ? keďže nebol urobený znalecký posudok na budovu môže sa pri určení zostatkovej ceny likvidovanej časti postupovať podľa plochy likvidovanej časti v pomere k celkovej ploche budovy (budova je len prízemná) ? Áno
- ak vyradíme časť budovy likvidáciou, je vypočítaná zostatková cena likvidovanej časti daňovým výdavkom ? Áno