JanZV
10.07.07,13:44
Potreboval by som pomoct v nasledovnom probleme:
Chceme predat nehnutelnost ktoru vlastnime spolu s bratom. Brat ma trvaly pobyt v nehnutelnosti viac ako 5 rokov. Ja mam trvaly pobyt inde. Brat podla zakona platit dan za predaj nehnutelnosti nebude. Budem ja musiet platit dan, resp. ak ano kolko?
Dakujem
Sarah
10.07.07,13:49
zdravim, záleži na tom, či ste nehnuteľnosť zdedili, alebo kúpili, prípadne zakoľko, treba to upresniť.
mysimis
10.07.07,13:51
Podstatné je aj to akú dlhú dobu nehnuteľnosť vlastníte.
JanZV
10.07.07,15:02
Nehnutelnost sme ziskali ako dedicstvo od rodicov pred vyse 10 rokmi
betka
10.07.07,16:18
§ 9
Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,

c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
d) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného

Nehnuteľnosť už vlastníte 10 rokov. Príjem z predaja je oslobodený, splňate všetky podmienky.

Pre info:
(Ak by ste však vlastnili nehnuteľnosť aj napr. 1 rok, vzťahuje sa na Vás oslobodenie, pretože poručiteľ podľa 9/1/c pravdepodobne vlastnil túto nehnuteľnosť min. 5 rokov, ale s týmto si hlavu nelámte.)

Ešte je otázne, či ste nemali zaradenú nehnuteľnosť do OM, potom je príjem od dane oslobodený až po 5 rokoch od vyradenia z OM-tu však predpokladám, že do OM nehnuteľnosť nebola zaradená..
Pepa
10.07.07,16:56
V skratke:
Nehnuteľnosť vlastíte viac ako 5 rokov, nebola zahrnutá v obchodnom majetku - príjem z predaja je oslobodený.
Kublihova
30.07.07,20:31
ale co ak bola takato nehnutelnost prenajimana. Napriklad naposledy v roku 2005????
Johanka
30.07.07,20:47
Bola pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti táto nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku? Tzn. uplatňovanie preukázateľných výdavkov, odpisov ....
Kublihova
30.07.07,21:05
nie, nebola zaradená v obchodnom majetku. Je to dom fyzickej osoby nepodnikateľa.
Johanka
30.07.07,21:27
Tak platí vyššie uvedené ...;)
anmary
13.08.07,14:20
Manžel zdedil dom po babke (1/6), keďže jeho otec už nežije prešlo dedičstvo na jeho deti. Babka vlastnila nehnuteľnosť viac ako 5 rokov.
Ak všetci dediči spoločne dom predajú sú povinní platiť daň z predaja?
Ak sú oslobodení od platenia dane, majú povinnosť podať priznanie?:(
betka
13.08.07,17:12
Ak poručitel vlastnil dom viac ako 5 rokov, a ide o dedenie v priamom, čo aj ide vo Vašom prípade, ide o príjem oslobodený od dane podľa 9/1/c. (Priamy rad otec-deti).
azol
21.08.07,21:13
mám zahradu v osobnom vlastictve zaujíma ma vypočet dani po predají nehnutelnosti zahradu máme v os. vlastnictve od roku 2000 Je potrebne sudným znalcom parcelu ohopdnotiť alebo sa vypočíta podla dohody. Dakujem a prajem pekný deň.
Johanka
21.08.07,22:35
Ak vlastníš nehnuteľnosť - záhradu viac ako 5 rokov, príjem z jej predaja je od dane oslobodený a do DP ho neuvádzaš.
azol
22.08.07,19:52
dakujem za odpoved .
Terezap
23.08.07,19:36
Ak predám byt, ktorý vlastním 12 rokov, nie je v OM, mám v ňom trvalý pobyt som oslobodená od dane z predaja nehnuteľnosti. Teraz ma zaujíma, že ak byt predám za 600 000,-Sk, či si túto sumu musím uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ako ostatné príjmy. Ďakujem.